Komandér (česky velitel) se užívá v následujících rozdílných významech.

  • velitel vojenského oddílu, který má k dispozici vlastní štáb
  • velitel samostatně operující jednotky, často se speciálním určením, jejíž velící důstojník je tak nazýván z tradičních důvodů
  • námořní důstojník, který odpovídá armádní hodnosti podplukovníka, v některých zemích nazýván fregatním kapitánem
  • hodnostní stupeň řádu za zásluhy
  • hodnost a titul rytířského řádu

Námořní hodnost

editovat

V námořnictvech anglicky hovořících zemí se jako komandér[1] (Commander) označuje důstojnická hodnost odpovídající armádní hodnosti podplukovníka, která v systému hodností NATO odpovídá stupni OF-4. Vyšší hodností je kapitán (Captain). Hodnost komandéra se vyvinula ze starší hodnosti Master and Commander užívané britským Royal Navy v 18. století. V jiných námořnictvech jí odpovídá hodnost fregatní kapitán. Například Kanadské královské námořnictvo používá v angličtině označení hodnosti Commander a ve francouzštině, druhém oficiálním jazyku Kanady, označuje stejný stupeň jako Capitaine de frégate.

Německo

editovat

V německých bojových silách je Kommandeur vojenským důstojníkem. Velí vojenskému útvaru od oddílu velikosti batalionu až po divizi.

Komandérovi stojí po boku štáb s různými štábními odděleními, který jej podporuje v různých oborech velení či vojenské správy.

Bundeswehr

editovat

V Bundeswehru jsou tato štábní oddělení označována písmenem S (když jsou vedena v rámci generálního štábu tak písmenem G[2]) a jednou z cifer označujících základních oblastí velení jako například:

  • S3, příslušející oblasti rozvoje vědomostí a dalšího vzdělávání, velení, organizace a řízení
  • G6, příslušející podpoře velení, prostředkům dálkové komunikace, zpracování dat a IT-bezpečnostním službám

Wehrmacht

editovat

Kommandeur byl doplňkový titul velitele samostatné jednotky: Kommandeurem byl nazýván (ale nebyl na něj povýšen; služební stupeň a skupina výše žoldu zůstávaly nezměněny) ten, kdo byl po určitou dobu velel samostatné jednotce. Těmito samostatnými jednotkami byly veškeré regimenty (pluky), avšak nikoliv bataliony (prapory) například Abteilungen (oddělení) u artilérie (dělostřelectva). Existovalo mnoho speciálních oddílů, bei denen es gar keine Regimenter gab, např. u artilérie (dělostřelectva) pozorovací oddělení; takové jednotky byly samostatné. Šéfem regimentu byl v normálním případě Oberst (plukovník), mohl jím být ale také Oberstleutnant (podplukovník) a na konci války i major; velitelem oddělení byl v normálním případě Major a na konci války i Hauptmann (hejtman - kapitán). Všichni výše jmenovaní mohli být nazývání 'Kommandeur'. Praktický význam mělo toto rozčlenění pouze pro die häufige „Kommandeursbesprechung“ bei der Division - da nahmen nur die Kommandeure der selbständigen Einheiten teil.

Rakousko a Švýcarsko

editovat

V rakouském Bundesheeru a švýcarské armádě je pro komandéra používán pojem Kommandant.

Synonymní pojmy

editovat

Pojem má též synonymní významy. Těmi jsou například v pojmosloví řádů Kommandeur či Komtur, prostřední stupeň v hodnostním žebříčku řádů za zásluhy, které jsou rozčleněny do více hodnostních stupňů.

Řádový stupeň

editovat
Čestná legie

Ve francouzském řádu Čestné legie stojí hodnost Commandeur či Komtur nad řádovými hodnostními stupni Rytíř Čestné legie a Důstojník Čestné legie a pod řádovými hodnostními stupni Velkodůstojník a Velkokříž.

Rytířské řády

V rytířských řádech byl titulem Komandér nebo Komtur (odvozeno od tvaru Kommentur, z lat. commendator - německy Befehlshaber) označován představitel komendy.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Kommandeur na německé Wikipedii.

  1. NOVOTNÝ, František. Námořní rozpaky pani Češtiny 3 [online]. Militaria.cz [cit. 2016-07-02]. Dostupné online. 
  2. „G“ v polním vojsku a v centrální sanitní službě jako Generalstab; „A“ u Luftwaffe jako Air Staff a u maríny jako Admiralstab; „J“ jako Joint (srv. Joint Staff) v mezinárodních agendách velitelských štábů, například Einsatzführungskommando der Bundeswehr.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat