Kobylí draha

přírodní rezervace v Česku

Kobylí draha je přírodní rezervace jihovýchodně od Hradištka v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji. Nachází se na svazích na pravém břehu Vltavy nad hladinou vodní nádrže Štěchovice v přírodním parku Střed Čech.

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní rezervace
Kobylí draha
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
PR Kobylí draha
PR Kobylí draha
Základní informace
Vyhlášení1. února 1990
VyhlásilOkresní národní výbor Praha-západ
Nadm. výška280–340[1] m n. m.
Rozloha52,58 ha[2][3]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresPraha-západ
UmístěníHradištko
Souřadnice
Kobylí draha
Kobylí draha
Další informace
Kód1224
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní rezervace v Česku

Poloha editovat

Přírodní rezervace Kobylí draha leží ve Středočeském kraji mezi obcemi Hradištko a Krňany. Její jižní okraj je jasně určená tokem řeky Vltavy. Oproti tomu severní hranice je hůře definovatelná, o čemž vypovídá i chybné umístění jedné z cedulí. Kopíruje okraj chatové osady Norbertinka a od ní pokračuje pod hřebenem dál na západ až k těsné blízkosti přehrady Štěchovice. Východní hranice vede výrazným korytem, na jehož konci se nachází Kletecký vodopád.[4] Přírodní rezervace zaujímá plochu o rozloze 52,58 ha.[5][1]

Přírodní poměry editovat

 
skalní stanoviště

Geologie a geomorfologie editovat

Jižní část tvoří strmé skály proterozoických sopečných hornin jílovského pásma. Jedná se převážně o metabazity, ale místy se nacházejí i horniny s vyšším obsahem oxidu křemičitého. V jihovýchodní části, kde řeka mění prudce směr, se nachází pravý nárazový břeh Vltavy. Tento jev je důvodem vzniku strmých a obnažených skal. Trend směrem na západ s narovnávajícím se proudem řeky postupně klesá a krajina přechází v mírnější svah. V některých částech chráněného území se vyskytuje kamenné moře. Po vybudování štěchovické přehrady zmizela část skal pod hladinou Vltavy a celá oblast tak značně ztratila na své dramatičnosti.

V severní části přírodní rezervace přechází skály ve svahy o náklonu 20–30° se značně vyvinutým půdním krytem.[1] Se změnou reliéfu dochází i k jasné změně vegetace.

Podnebí editovat

Vzhledem k orientaci na jižní stranu, hloubce půdního krytu a hydrologickým podmínkám lze oblast definovat jako suchou až mírně vlhkou. Roční průměrná teplota se pohybuje v rozmezí 8-9°C. Roční úhrn srážek je 550-600mm. vegetační období zde trvá 150-165 dní.[1]

 
ještěrka obecná

Fauna editovat

Nedotčenost území umožnila existenci reliktním druhům i celým společenstvům. Nejvýznamnějším a velice hojným zástupcem fauny je ještěrka zelená. Mezi další běžně pozorovatelné obratlovce patří druhy jako ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka podplamatá, volavka popelavá a veverka obecná .Vzácnějšími zástupci jsou pak výr velký, krahujec obecný či plch velký. Z bezobratlých je častá skákavka žlutonohá, skákavka rudopásá, krajník pižmový, ostruháček trnový nebo přástevník kostivalový.[1]

Flora editovat

Nejvýznamnějším rostlinným zástupcem je plicník horský. S velikou pravděpodobností se jedná o jediný výskyt tohoto taxonu v Česku. Mezi další rostliny, jenž obsazují skalní stanoviště, patří vřes obecný, chrpa latnatá či kokořík mnohokvětý. V lesní části dominuje buk lesní a habr obecný, přičemž mechové, bylinné i keřové patro zcela chybí.[1]

Předmět ochrany editovat

Předmětem ochrany jsou přirozená společenstva a ekosystémy vltavského kaňonu.[1]

Ekosystémy editovat

 • Skalní vegetace s kostřavou sivou - rozvolněné trávníky na skalních terasách a spárách
 • Vegetace sukulentů a efemér - malé plochy jednoletek v okrajových částech stepí a suťových polí
 • Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin - vřesové porosty obsazující skalní hřebeny, terasy a zasahujících až do okraje lesa
 • Nízké xerofilní křoviny - malé plochy obsazující skalní výchozy a tvořené hlavně skalníkem obecným (Cotoneaster integerrimus)
 • Hercynské dubohabřiny - dubohabrové lesy v místech hlubším půdním pokryvem a méně strmým svahem
 • Suťové lesy - lesy v roklích s významným množstvím kamení a organického materiálu
 • Acidofilní teplomilné doubravy - slunné skalnaté svahy obsazené zakrslými doubravami

Druhy editovat

 • ještěrka zelená (Lacerta viridis) - Je největším zástupcem ještěrek na území ČR. Na základě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je zařazena mezi chráněné druhy. Je rovněž v Červeném seznamu IUCN.[6][1]

Útvary neživé přírody editovat

 • Kamenná moře, sutě a droliny - kamenité pokryvy s orientací na jižní stranu[7][1]

Historie editovat

Vzhledem k charakteru terénu, který je členitý a obtížně přístupný, byla oblast nynější přírodní rezervace minimálně využívána člověkem. Nejvýznamnějším zásahem byla těžba dřeva v lesní části Kobylích drah. Skalní stanoviště byla pozitivně ovlivněna pastvou koz. Jejich přítomnost významně přispěla k rozšíření prostředí vhodného pro vzácné byliny a živočišné druhy na ně vázané. Ve východní části byl také neodborně otevřen kamenolom, což v důsledku vedlo k utržení části svahu.

Od roku 1990 nedochází v oblasti k žádným významným zásahům člověka.[1]

Turismus editovat

V přírodní rezervaci Kobylí draha se nenachází žádné značené turistické cesty či naučné stezky. Jediná zpevněná cesta vedoucí podél jižního okraje PR je v zchátralém a značné zarostlém stavu. Po souší je oblast nejlépe přístupná z chatové osady Norbertinka nebo od Štěchovické přehrady. Rovněž je možný přístup od řeky a v případě Kleteckého vodopádu se jedná dokonce o jediný možný.

Galerie editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. a b c d e f g h i j Maloplošná zvláště chráněná území. drusop.nature.cz [online]. [cit. 2023-11-12]. Dostupné online. 
 2. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
 3. Nationally designated areas inventory. Dostupné online. [cit. 2021-06-26]
 4. Vodopády České republiky. www.vodopady.info [online]. [cit. 2023-11-12]. Dostupné online. 
 5. Kobylí draha. pralesy.cz [online]. [cit. 2023-11-12]. Dostupné online. 
 6. Ještěrka zelená | Český svaz ochránců přírody – ZO ČSOP Křivatec. csop-krivatec.cz [online]. [cit. 2023-11-12]. Dostupné online. 
 7. moře kamenné - Geologická encyklopedie. www.geology.cz [online]. [cit. 2023-11-12]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat