Jan Boris Uhlíř

český historik

Jan Boris Uhlíř (* 17. září 1972 Praha) je český historik a mezinárodně uznávaný soudní znalec zabývající se moderními českými dějinami, především pak Protektorátem Čechy a Morava a dějinami Třetí říše. Je autorem řady monografií, z nichž nejvýznamnější a nejoceňovanější jsou Protektorát Čechy a Morava v obrazech (2007), Karl H. Frank 1939–1946. Obrazový životopis kata českého národa (2016) a Protektorát Čechy a Morava 1939–1942. Srdce Třetí říše (2017). Je kmenovým autorem Ottova nakladatelství.

PhDr. Jan Boris Uhlíř, Ph.D.
Narození 17. září 1972 (47 let)
Praha
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

ŽivotopisEditovat

Po maturitě na gymnáziu Přípotoční v Praze (1991) studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1992–1998, resp. 2001) a Humboldtově univerzitě v Berlíně (2000 – 2001); diplomová práce: Nástin vývoje domácí sokolské protinacistické rezistence 1938–1941 (1997), rigorózní práce: Základní aspekty sokolské protinacistické rezistence (2002), disertační práce: Sokol v české společnosti za protektorátu. Organizovaná rezistence ČOS (2005). Jako člen studentské kurie Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (1993 – 2001) se zasadil o vznik Ceny Jana Palacha, která se od roku 1998 uděluje za vynikající studijní výsledky. Na jeho odborném růstu se výrazně podílel historik Jan Kuklík. Pracoval v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (1992–1993 a 1997–1998), Středisku pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu MS ČR (1994) a Vojenském historickém ústavu Praha (1995–1996 a 2005–2013). V červnu 2013 byl jmenován znalcem pro obor sociální vědy – odvětví politologie, specializace nacismus, fašismus, neonacismus, neofašismus. Specializuje se na problematiku Česko-Slovenska, Protektorátu Čechy a Morava a Třetí říše, především pak na domácí protinacistický odboj. Publikuje od roku 1992. Je autorem či spoluautorem osmi knižních monografií a téměř 400 studií a článků v odborném i denním tisku u nás i v zahraničí. Dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem. Je mu blízký pozitivismus Gollovy školy. Váží si historiků Josefa Pekaře, Tomáše Pasáka, Antonína Klimka, Jana Kuklíka a Roberta Kvačka. V roce 2006 inicioval státní pohřeb předsedy protektorátní vlády gen. Aloise Eliáše, v roce 2010 udělení čestného občanství MČ Praha 2 vydavatelce odbojového časopisu "V boj" Ireně Bernáškové a v roce 2011 vznik pietního místa v jízdárně kasáren v Praze-Ruzyni, kde byly v roce 1941 po nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora popraveny špičky domácího odboje. V letech 2012–2013 se zasadil o vznik zákona, kterým byl mezi významné dny České republiky zařazen Den památky Jana Palacha. Je činný v ČOS, v letech 1998–2007 byl vzdělavatelem T. J. Sokol Praha – Královské Vinohrady; od roku 2007 je ve stejné jednotě starostou. V lednu 2018 byl jmenován znalcem pro obor sociální vědy – odvětví politologie, specializace Třetí říše, Protektorát Čechy a Morava a druhá světová válka. V prosinci 2019 byl zvolen členem Kontrolní komise ČOS, v březnu 2020 se – jako první český historik – stal vědeckým spolupracovníkem Památníku německého odboje (Gedenkstätte Deutscher Widerstand) v Berlíně.

MonografieEditovat

 • Sokol proti totalitě 1938–1952, Praha 2001 (spoluautor M. Waic)
 • Ve stínu říšské orlice. Protektorát Čechy a Morava, odboj a kolaborace, Praha 2002
 • Praha ve stínu hákového kříže, Praha 2005 (spoluautor J. Kaplan)
 • Protektorát Čechy a Morava v obrazech, Praha 2007
 • Od Mnichova k protektorátu, Praha 2009 (spoluautor M. Burian)
 • Bomby na Prahu. Nálety z roku 1945 objektivem Stanislava Maršála, Praha 2011
 • Karl H. Frank 1939–1946. Obrazový životopis kata českého národa, Praha 2016
 • Protektorát Čechy a Morava 1939–1942. Srdce Třetí říše, Praha 2017
 • Sokol za protektorátu. Organizovaná rezistence ČOS, Praha 2018 (http://www.sokolvinohrady.cz/sokol-za-protektoratu)

Odborný tiskEditovat

 • Claus von Stauffenberg a 20. červenec 1944. In: Historický obzor č. 4, s. 85 – 91 (duben 1994)
 • Operace Overlord – návrat do Francie. In: Historický obzor č. 6, s. 127 – 130 (červen 1994)
 • Jan Uher. In: Historický obzor č. 12, s. 282 – 283 (prosinec 1994)
 • Vladimír Krajina – vědec a politik. In: Historický obzor č. 1, s. 16 – 20 (leden 1995)
 • Vojenskopolitické aspekty Pražského povstání. In: Historický obzor č. 9 – 10, s. 228 – 234, část I. (září – říjen 1995)
 • Vojenskopolitické aspekty Pražského povstání. In: Historický obzor č. 11 – 12, s. 271 – 275, část II. (listopad – prosinec 1995)
 • Tragický osud třetího prezidenta. In: Historie a vojenství č. 6, s. 178 – 180 (prosinec 1995)
 • Zamyšlení nad životem a dílem Doc. PhDr. Tomáše Pasáka, CSc. In: Historie a vojenství č. 1, s. 124 – 129 (leden 1996)
 • Obžalovaní z Norimberka. In: Historický obzor č. 9 – 10, s. 194 – 200 (září – říjen 1996)
 • K pokusu o dokumentaci německo-českých vztahů v období 1933 – 1945. In: Historie a vojenství č. 4, s. 188 – 191 (srpen 1996)
 • 20. červenec 1944 v německé a české historiografii. In: Historie a vojenství č. 5, s. 44 – 69 (říjen 1996)
 • Osudové dny Jana Palacha. In: Historický obzor č. 1 – 2, s. 19 – 22 (leden – únor 1997)
 • Anton Bruckner. Život pod zorným úhlem věčnosti. In: Historický obzor č. 5 – 6, s. 120 – 122 (květen – červen 1997)
 • X. všesokolský slet 1938 a podíl sokolstva na zápase na obranu republiky. In: Historie a vojenství č. 4, s. 47 – 70 (srpen 1997)
 • Národní demokrat Ladislav Rašín. In: Historický obzor č. 9 – 10, s. 219 – 222, část I. (září – říjen 1998)
 • Národní demokrat Ladislav Rašín. In: Historický obzor č. 11 – 12, s. 258 – 265, část II. (listopad – prosinec 1998)
 • 15. březen 1939. Počátek okupace na stránkách českého tisku. In: Historický obzor č. 3 – 4, s. 70 – 76 (březen – duben 1999)
 • Klimek, Antonín: Boj o Hrad II. Kdo po Masarykovi? (1926 – 1935). In: Historie a vojenství č. 1 (duben 1999)
 • O co jsme přišli po Mnichovu. In: Historický obzor č. 9 – 10, s. 221 – 225 (září – říjen 1999)
 • Křížová cesta Emila Háchy. In: Historický obzor č. 11 – 12, s. 275 – 276 (listopad – prosinec 1999)
 • Brandes, D.: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 – 1945. In: Soudobé dějiny č. 4, s. 639 (prosinec 1999)
 • Čelovský, B.: Mnichovská dohoda 1938. In: Soudobé dějiny č. 4, s. 639 – 640 (prosinec 1999)
 • Tejchman, M.: Ve službách Třetí říše. Hitlerovy zahraniční jednotky. In: Soudobé dějiny č. 4, s. 649 – 650 (prosinec 1999)
 • Padfield, P.: Himmler. Reichsführer SS. In: Soudobé dějiny č. 4, s. 651 – 652 (prosinec 1999)
 • Pool, J.. Tajní spojenci Adolfa Hitlera 1933 – 1945. In: Soudobé dějiny č. 4, s. 652 – 653 (prosinec 1999)
 • Zemský národní výbor. Jeho místo v rámci první rezistenční garnitury. In: Dějiny a současnost č. 1, s. 26 – 30 (leden – únor 2000)
 • Nerovný zápas. Berlín a rozklad Malé dohody. In: Historický obzor č. 3 – 4, s. 90 – 91 (březen – duben 2000)
 • Compiègne 1940. In: Historický obzor č. 5 – 6, s. 130 – 134 (květen – červen 2000)
 • 20. červenec 1944 v českém protektorátním tisku. In: Moderní dějiny č. 8, str. 83 – 104 (prosinec 2000)
 • Charles de Gaulle ve světle svých válečných pamětí. In: Historický obzor č. 1 – 2, s. 29 – 37 (leden – únor 2001)
 • Sokolská odbojová organizace Jindra. Závěrečná zpráva gestapa. In: Soudobé dějiny č. 4, s. 791 – 811 (prosinec 2001)
 • Knapík, J.: Kdo spoutal naši kulturu. Portrét stalinisty Gustava Bareše. In: Historický obzor č. 3 – 4, str. 91 (březen – duben 2002)
 • Osud ministerského předsedy. In: Historický obzor č. 7 – 8, s. 146 – 152 (červenec – srpen 2002)
 • Ve stínu říšské orlice. Protektorát Čechy a Morava, odboj a kolaborace 1939 – 1945. In: Historický obzor č. 9 – 10, s. 231 – 235, ukázka (září – říjen 2002)
 • Eliáš, A. – Pasák, T. – Možná – Meisnarová, F.: V boji a zajetí. Příběh legionáře a důstojníka Aloise Eliáše; Eliášová, J. – Pasák, T.: Heydrich do Prahy – Eliáš do vězení. In: Historický obzor č. 9 – 10, s. 239 (září – říjen 2002)
 • Druhá republika. Stát, který nikdo nechtěl. In: Historický obzor č. 5 – 6 (květen – červen 2003), s. 123 – 135
 • Valkýra. Dozvuky pokusu o státní převrat z 20. července 1944 v Protektorátu Čechy a Morava. In: Historie a vojenství, č. 4, s. 50 – 65 (prosinec 2005)
 • Wolfsschanze. In: Historie a vojenství č. 4, s. 123 – 125 (prosinec 2005)
 • Zánik desantu ANTIMONY. In: Historie a vojenství, č. 1, s. 53 – 60 (únor 2006)
 • Prag 27. Mai 1945 10,35 Uhr. Das Heydrich Attentat. Přelomová výstava Vojenského historického ústavu v Německém technickém muzeu v Berlíně. In: Historie a vojenství č. 1, s. 108 – 111 (únor 2006)
 • Benz, W.: Geschichte des Dritten Reiches. In: Historie a vojenství č. 1, s. 141 – 142 (únor 2006)
 • Burleigh, M.: Die Zeit des Nationalsozialismus. In: Historie a vojenství č. 1, s. 142 – 143 (únor 2006)
 • Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. ‚Heimatfront‘ und besetztes Europa. Ed. G. Paul a K. M. Mallmann. In: Historie a vojenství č. 1, s. 143 – 144 (únor 2006)
 • Bárta, D.: Tagebuch aus dem KZ Ebensee. Ed. F. Freund a V. Pawlowsky. In: Historie a vojenství č. 1, s. 141 – 142 (únor 2006)
 • Evropská velkoměsta za 2. světové války. In: Historie a vojenství č. 1, s. 124 (únor 2006)
 • Emanuel Moravec. Český nacionální socialista. In: Historie a vojenství, č. 2, s. 25 – 39 (červen 2006)
 • Emanuel Moravec. Český nacionální socialista. In: Historie a vojenství, č. 3, s. 49 – 63 (září 2006)
 • Smid, D., C.: Dreiecksgeschichten. Die Schweizerische Diplomatie, das „Dritter Reich“ und die böhmischen Länder 1938 – 1945. In: Historie a vojenství č. 3, s. 143 – 144 (září 2006)
 • Evans, R.: Das Dritte Reich. Aufstieg. In: Historie a vojenství č. 3, s. 144 – 145 (září 2006)
 • Chlebíčková aféra. Poslední odbojový čin ministerského předsedy Aloise Eliáše. In: Historie a vojenství č. 4, s. 37 – 48 (listopad 2006)
 • Památník německého odboje. In: Historie a vojenství č. 1, s. 127 – 129 (březen 2007)
 • Weiss, H.: Biographisches Lexikon zum Dritten Reich. In: Historie a vojenství č. 1, s. 150 (březen 2007)
 • Klee, E.: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. In: Historie a vojenství č. 2, s. 148 – 149 (červen 2007)
 • Gebhart, J. – Kuklík, J.: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XV.a a XV.b 1938 – 1945. In: Historie a vojenství č. 3, s. 143 – 144 (září 2007)
 • Vzpomínka na doc. PhDr. Borise Uhra, CSc. K nedožitým 85. narozeninám. In: Pedagogika č. 3, s. 296 – 299 (září 2008)
 • Mnichovská dohoda. Otazníky kolem originálů? In: Historie a vojenství č. 4, s. 87 – 91 (listopad 2008)
 • 15. březen 1939. In: Historický obzor č. 3 – 4, s. 50 – 57 (březen 2009)
 • Pozůstalost po fotografu Stanislavu Maršálovi. In: Historie a vojenství č. 1, s. 105 – 108 (březen 2009)
 • Od Mnichova k protektorátu. In: Historie a vojenství č. 1, s. 114 (březen 2009)
 • Jan Kuklík (1940–2009). In: Historie a vojenství č. 4, s. 137 – 139 (listopad 2009)
 • Fotoalbum Jana Kubiše (I. část). In: Historie a vojenství č. 1, s. 112 – 124 (srpen 2010) (spoluautor M. Burian)
 • Fotoalbum Jana Kubiše (II. část). In: Historie a vojenství č. 2, s. 124 – 133 (září 2010) (spoluautor M. Burian)
 • Fotoalbum Jana Kubiše (III. část). In: Historie a vojenství č. 3, s. 110 – 119 (říjen 2010) (spoluautor M. Burian)
 • Fotoalbum Jana Kubiše (IV. část). In: Historie a vojenství č. 4, s. 102 – 111 (říjen 2010) (spoluautor M. Burian)
 • Hoffmann, P.: Claus Schenk von Stauffenberg. In: Historie a vojenství č. 2, s. 145 – 146 (duben 2011)
 • Z pozůstalosti Jiřího Osolsobě. In: Historie a vojenství č. 3, s. 118 – 119 (červenec 2011)
 • Nové fotografie a dokumenty k náletům na Prahu v roce 1945. In: Historie a vojenství č. 1, s. 112 – 113 (březen 2012)
 • Poslední hodiny gen. Aloise Eliáše. In: Historie a vojenství č. 2, s. 123 (červen 2012)
 • Konzervace motáků pplk. Josefa Mašína. In: Historie a vojenství č. 3, s. 108 – 111 (spoluautoři M. Ďurovič a B. Bartl; září 2012)
 • K 80. narozeninám profesora Roberta Kvačka. In: Historie a vojenství č. 4, s. 115 – 116 (listopad 2012)

SborníkyEditovat

 • Profesor Jan Uher a jeho činnost v Sokole. In: Prof Jan Uher 1891 – 1942, Praha 1992, ed. T. Pasák s. 19 – 21
 • Prof. Jan Uher a počátky moravské protinacistické rezistence. In: Sokol, jeho vznik, vývoj a význam, Praha 1998, ed. M. Waic, s. 35 – 40
 • Student jako partner. In: Filosofie, výchova, hodnoty. Sborník k významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslavy Peškové, CSc., Praha 1999, ed. S. Dorotíková, J. Koťa, P. Lipertová, s. 5 – 6
 • Profesor Jan Uher – sokolský ideolog a odbojář. In: Sokol, učitelstvo a vznik ČSR, Přerov 1998, ed. F. Hýbl, s. 46 – 49
 • Život a smrt Masarykova knihovníka. In: Našim jubilantkám. Sborník příspěvků k poctě životního jubilea Věry Beránkové, prom. hist., PhDr. Dagmar Culkové a PhDr. Marie Liškové, Praha 2000, ed. A. Pazderová, J. Kahuda, s. 248 – 251
 • Vladimír J. Krajina. Poslední představitel ÚVODu a jeho zatčení. In: Pocta profesoru Janu Kuklíkovi, Praha 2000, ed. J. B. Uhlíř, s. 195 – 204
 • V otcových šlépějích – Boris Uher a Sokol. In: J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století, Přerov 2004, ed. F. Hýbl, s. 35 – 39
 • Ministerský předseda Alois Eliáš. In: Generál Alois Eliáš (1890 – 1942), Praha 2006, ed. Úřad vlády ČR a Vojenský historický ústav Praha, s. 12 – 17
 • Das „Heydrich-Attentat“ in Prag, 1942. In: Deutschland Archiv – Drittes Reich Dokumente, Braunschweig 2006, 3 s.
 • Das „Protektorat Böhmen und Mähren“, 1939 – 1945 In: Deutschland Archiv – Drittes Reich Dokumente, Braunschweig 2006, 3 s.
 • Edvard Beneš – druhá emigrace. In: Mnichov 1939. Sedmdesát let poté, Praha 2008, ed. J. Dejmek a M. Loužek, s. 173 – 182
 • Třicátý listopad 1938. In: Emil Hácha. Před 70 lety zvolen třetím prezidentem ČSR, Praha 2008, ed. J. Rubín, J. Tomeš, s. 35 – 37
 • Spolupráce Emila Háchy s Jiřím Havelkou a Aloisem Eliášem. In: Emil Hácha. Před 70 lety zvolen třetím prezidentem ČSR, Praha 2008, ed. J. Rubín, J. Tomeš, s. 93 – 99
 • Emanuel Moravec 1939 – 1945. In: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010, ed. I. Pejčoch, J. Plachý a kol., s. 134 – 138
 • Ženu statečnou kdo nalezne? In: Psáno do oblak, Praha 2012, ed. J. Hasil, M. Hrdlička, s. 113 – 118

Předmluvy a doslovyEditovat

 • Úvodem. In: Čvančara, J.: Heydrich, Praha 2004, s. 8 – 9
 • Předmluva. In: Fest, J. – Hoffmann, H.: Hitler. Tváře diktátora, Praha 2005, s. 5
 • Úvodem. In: Vybíhal, J.: Jihlava pod hákovým křížem, Pelhřimov 2009, s. 5 – 6
 • 20. červenec 1944 a německý vojenský odboj proti Hitlerovi. In: Boeselager, P.: Chtěli jsme zabít Hitlera, Praha 2009, s. 164 – 188
 • Předmluva. In: Kubín, M. – Jurman, H. – Vomela, P.: Partyzánská odysea a osud Věry Pilařové, Karlovy Vary 2012, s. 7
 • Předmluva. In: Kubín, M. – Jurman, H. – Vomela, P.: Partyzáni Vysočiny a krvavý konec války, Praha 2015, s. 5 – 6
 • Doslov. In: Kubín, M – Jurman, H. – Vomela, P.: Partyzáni Vysočiny a krvavý konec války, Praha 2015, s. 147
 • Úvodní slovo. In: Drábek, J.: Dva životy Vladimíra Krajiny, Praha 2016, s. 7 – 10

TiskEditovat

 • ...abychom mohli žít. In: Národní osvobození č. 7, s. 2 (duben 1992)
 • Otazníky kolem Mnichova. In: Český deník č. 229, s. 10 (říjen 1993)
 • Atentát na Hitlera. In: Český deník č. 182, s. 10 (srpen 1994)
 • Vlast opouštěli jako první a jako poslední se vraceli. In: Český deník č. 278, s. 10 (listopad 1994)
 • K návštěvě premiéra Klause na FF UK 17. 11. 1994. In: Zpravodaj Filozofické fakulty Univerzity Karlovy č. 1, s. 34 (Praha 1995)
 • Nezkreslená monografie o statečném atentátníkovi. In: MF Dnes č. 219, s. 19 (září 1995)
 • Za historikem protektorátu. In: Lidové noviny č. 254, s. 15 (říjen 1995)
 • Listopad začal Janem Opletalem. In: ZN noviny č. 269, s. IV (listopad 1995)
 • Esa na obloze. In: Letectví a kosmonautika č. 22, s. 63 (listopad 1995)
 • Uctění památky Jana Palacha na FF UK. In: Zpravodaj Filozofické fakulty Univerzity Karlovy č. 1, s. 1 (Praha 1996)
 • Jiří Šolc nově podal osudy Vladimíra Krajiny. In: MF Dnes č. 52, s. 19 (březen 1996)
 • Křídla slávy a zapomnění. František Peřina aneb osud famózního pilota. In: Lidové noviny č. 83, s. VII (duben 1996)
 • Ne každý dokument dobře ilustruje dějinné přeryvy. In: MF Dnes č. 93, s. 19 (duben 1996, spoluautor M. Burian)
 • Jedna z nejlepších knih, které vyšly o protektorátu. In: MF Dnes č. 115, s. 19 (květen 1996)
 • Paměti Hitlerova oblíbence ukazují nacistickou moc zevnitř. In: MF Dnes č. 148, s. 18 (červen 1996)
 • Guderianův životopisec byl až příliš objektivní. In: MF Dnes č. 209, s. 19 (září 1996)
 • Deighton přijatelně zjednodušuje zákruty dějin. In: MF Dnes č. 212, s. 19 (září 1996)
 • Ostřílený Churchill nahlížel na dobu svého zrání. In: MF Dnes č. 240, s. 18 (říjen 1996)
 • Knihu válečných reportáží fatálně poškodil překlad. In: MF Dnes č. 242, s. 19 (říjen 1996)
 • Masarykův tajemník Sum přirovnává ministrovu smrt k Janu Palachovi. In: MF Dnes č. 295, s. 19 (prosinec 1996)
 • Osud generála Aloise Eliáše se vzpírá jednoduchým hodnocením. In: MF Dnes č. 302, s. 18 (prosinec 1996)
 • 313. stíhací peruť. In: Letectví a kosmonautika č. 24, s. 36 (prosinec 1996)
 • Jan Palach a dnešek. In: Svobodné noviny č. 1, s. 7 (leden 1997)
 • K prvnímu udělení Ceny Jana Palacha FF UK. In: Zpravodaj Filozofické fakulty Univerzity Karlovy č. 1 – 2, s. 40 – 43 (Praha 1997)
 • Knihu o konstituování nacismu zahltily věcné omyly. In: MF Dnes č. 12, s. 19 (leden 1997)
 • Tuto knihu o druhé světové válce je dobré vlastnit. In: MF Dnes č. 29, s. 19 (únor 1997)
 • Irving si u Göringa odpustil interpretační excesy. In: MF Dnes č. 43, s. 19 (únor 1997)
 • Smrt nejmladšího Stalinova maršála stále přitahuje. In: MF Dnes č. 124, s. 19 (květen 1997)
 • Vladimír J. Krajina a Český ráj. Zatčení hlavy české protinacistické rezistence. In: Pojizerské listy č. 19, s. 9 (květen 1997)
 • Unikátní kniha o české protinacistické rezistenci. In: MF Dnes č. 167, s. 17 (červenec 1997)
 • Knihy o atentátu na Heydricha doplnila nová fakta. In: MF Dnes č. 173, s. 16 (červenec 1997)
 • Pasákova biografie Emila Háchy je zkrátka výborná. In: MF Dnes č. 224, s. 19 (září 1997)
 • Johnova publikace o podzimu 1938 tu nemá konkurenci. In: MF Dnes č. 227, s. 19 (září 1997)
 • Historik Pasák odbourával pohodlná schémata. In: MF Dnes č. 218, s. 19 (září 1997)
 • Kuralova heroicky vzniklá kniha o odboji se dočkala vydání. In: MF Dnes č. 247, s. 18 (říjen 1997)
 • Neillands si pohled na konec třetí říše zjednodušil. In: MF Dnes č. 267, s. 19 (listopad 1997)
 • Vališ dokládá Janouškův vzestup a pád. In: MF Dnes č. 288, s. 18 (prosinec 1997)
 • MacDonald nám o atentátu neřekl vůbec nic nového. In: MF Dnes č. 1, s. 19 (leden 1998)
 • Takřka po půlstoletí k nám dorazily paměti Hitlerova tlumočníka. In: MF Dnes č. 5, s. 18 (leden 1998)
 • Pasákova práce o protektorátu zůstává nepřekonána. In: MF Dnes č. 64, s. 19 (březen 1998)
 • Churchill s programově budoval svou nesmrtelnost. In: MF Dnes č. 76, s. 19 (březen 1998)
 • Dva velmi různé pohledy na Manfreda von Richthofena. In: MF Dnes č. 116, s. 31 (květen 1998)
 • Humanista Přemysl Pitter byl mužem, jenž někdy stál proti celé Evropě. In: MF Dnes č. 167, s. 11 (červenec 1998)
 • Na konci života generála Vicherka se krčila zrada. In: MF Dnes č. 170, s. 14 (červenec 1998)
 • X. všesokolský slet roku 1938. In: Magazín Dnes č. 20, s. 16 – 18 (červenec 1998)
 • Von Hindenburgovy Paměti nepatří k těm podařeným. In: MF Dnes č. 178, s. 14 (srpen 1998)
 • Operace Valkýra. In: Magazín Dnes č. 32, s. 18 – 19 (srpen 1998)
 • Speerova biografie je bojem se svědomím. In: Lidové noviny č. 190, s. 28 (srpen 1998)
 • Klimkův Boj o Hrad je dokončen a je zřejmé, že jde o práci zcela přelomovou. In: MF Dnes č. 196, s. 17 (srpen 1998)
 • Ladislav Rašín a Výbor na obranu republiky. In: Proglas č. 7, s. 26 – 29 (září 1998)
 • Jakoby se Zdeněk Hák rozhodl doživotně znemožnit. In: MF Dnes č. 204, s. 19 (září 1998)
 • Dejmek výborně přibližuje dění před šedesáti lety. In: MF Dnes č. 268, s. 19 (listopad 1998)
 • James Pool zajímavě popsal kdo financoval Hitlera. In: MF Dnes č. 269, s. 23 (listopad 1998)
 • Doubkovy až příliš chladné vzpomínky. In: MF Dnes č. 271, s. 19 (listopad 1998)
 • Jan Masaryk jak jsme jej neznali: triumf a tragédie. In: MF Dnes č. 281, s. 23 (prosinec 1998)
 • Hledání Benešova nástupce. In: Lidové noviny č. 285, s. 21 (prosinec 1998)
 • Pohled Josefa Kalvody na vznik Československa je prost veškerých iluzí. In: MF Dnes č. 293, s. 22 (prosinec 1998)
 • I třetí Háchova monografie rozšiřuje naše poznání. In: MF Dnes č. 8, s. 12 (leden 1999)
 • Jan Masaryk jak jsme jej neznali: triumf a tragédie. In: Kanadské listy č. 1 – 2, s. 3 (leden – únor 1999, převzato z MF Dnes, prosinec 1998)
 • Londýnský válečný exil pod precizním drobnohledem. In: MF Dnes č. 27, s. 19 (únor 1999)
 • Marshall už tu nemusí být jen tvůrcem jednoho plánu. In: MF Dnes č. 35, s. 18 (únor 1999)
 • Knoppův Hitler je dobrým doplňkem velkých biografií. In: MF Dnes č. 45, s. 19 (únor 1999)
 • Neradostné je čtení o procesu s pěti protektorátními ministry. In: MF Dnes č. 59, s. 20 (březen 1999)
 • Kniha, v níž se ničeho nedopočítáte. In: MF Dnes č. 63, s. 21 (březen 1999)
 • Třetí republika. Doba umírajících nadějí. In: Magazín Dnes č. 18, s. 22 – 24 (květen 1999)
 • Vrženi do beznadějného chřtánu. In: MF Dnes č. 106, s. 22 (květen 1999)
 • Historik Fidler čtivě píše o generálech, které zrodila legionářská anabáze. In: MF Dnes č. 106, s. 21 (květen 1999; pouze mimopražská a mimobrněnská mutace)
 • Vyšinutá vzpoura řadového občana Adolfa Hitlera. In: MF Dnes č. 142, s. 19 (červen 1999)
 • Historik Skřivan prezentuje císařský Berlín trochu jinak. In: MF Dnes č. 165, s. 8 (červenec 1999)
 • Průvodce, jemuž chybí odvaha. In: MF Dnes č. 177, s. 12 (srpen 1999)
 • Vztahy v zahraničním odboji nebyly žádný med. In: MF Dnes č. 201, s. 13 (srpen 1999)
 • Exprezident na Pankráci. Poslední dny Emila Háchy. In: Magazín Dnes č. 43, s. 26 – 27 (říjen 1999)
 • Slabost, strach a neschopnost dláždily cestu k Mnichovu. In: MF Dnes č. 233, s. 25 (říjen 1999)
 • Příliš stručné dějiny meziválečné pravice. In: MF Dnes č. 241, s. 19 (říjen 1999)
 • Brandesův vyrovnaný pohled na tragickou kapitolu. In: MF Dnes č. 289, s. 25 (prosinec 1999)
 • Aleš Skřivan umí vyprávět dějiny. In: MF Dnes č. 3, s. 15 (leden 2000)
 • Práce o ekonomice třetí říše jde občas faktograficky do kolen. In: MF Dnes č. 20, s. 22 (leden 2000)
 • Butlerovy dějiny gestapa lépe nečíst. In: MF Dnes č. 98, s. 23 (duben 2000)
 • Benešovy moskevské líbánky. In: MF Dnes č. 101, s. 20 – 21 (duben 2000)
 • Nálevka sleduje to podstatné. In: MF Dnes č. 114, s. 23 (květen 2000)
 • Věrný Heinrich čtenáře zklame. In: MF Dnes č. 132, s. 22 (červen 2000)
 • Nacistický fanatik na radnici. In: Týden č. 32, s. 83 (červenec 2000)
 • Říšský netopýr. In: Týden č. 33, s. 82 (srpen 2000)
 • Ekonomika první republiky bez růžových brýlí. In: MF Dnes č. 189, s. 15 (srpen 2000)
 • Pátou kartu bere smrt. In: Týden č. 35, s. 82 (srpen 2000)
 • Vysoká hra studené války. In: Týden č. 36, s. 83 (srpen 2000)
 • Mnichovský komplex. In: Týden č. 38, s. 82, (září 2000)
 • Počátky moravského odboje. In: Národní osvobození č. 20, s. 1 a 8 (září 2000)
 • Dvakrát Franco: jednou málo, jindy moc. In: MF Dnes č. 214, s. 21 (září 2000)
 • Zradili jsme sami sebe. In: MF Dnes č. 230, s. 21 (říjen 2000)
 • Sejdeme se v pekle. In: MF Dnes č. 240, s. 21 (říjen 2000)
 • Penicilin i plynové komory. In: Týden č. 49, s. 83 (listopad 2000)
 • Idealizujme si první republiku! In: MF Dnes č. 285, s. 22 (prosinec 2000)
 • Svědectví z rodinného archivu. In: Národní osvobození č. 25 – 26, s. 16 (prosinec 2000)
 • Přesah regionu. In: MF Dnes č. 10, s. 19 (leden 2001)
 • Mrtvý bod v Berlíně. In: Týden č. 8, s. 77 (únor 2001)
 • Hartův monument o válce nadále aktuální. In: MF Dnes č. 78, s. 20 (duben 2001)
 • Křehkost demokracie a akademické svobody. In: Národní osvobození č. 11, s. 2 (květen 2001)
 • Doznávám a znovu tvrdím. In: MF Dnes č. 127 s. 3 (Praha) (červen 2001)
 • A změněn svět... In: Národní osvobození č. 21, s. 2 (říjen 2001)
 • Před 60 lety byl popraven generál Eliáš. In: Noviny Prahy 2 č. 6, s. 4 (červen 2002)
 • Smrt Aloise Eliáše. In: Týden č. 25, s. 72 (červen 2002)
 • Smrt Aloise Eliáše. In: Kvart (Austrálie) č. 6, s. 11 (červen 2002)
 • Protinacistická rezistence moravských sokolů. In: Sokol č. 7 – 8, s. 18 – 19 (červenec – srpen 2002)
 • Nejhledanější muž protektorátu. Vladimír J. Krajina. In: Od Ještěda k Troskám, č. 1 – 2, s. 10 – 15 (Turnov 2003)
 • Smrt v Českém ráji. Hvězdné hodiny desantu Antimony. In: Od Ještěda k Troskám, č. 1 – 2, s. 15 – 19 (Turnov 2003)
 • In Prag drohte ein Konflikt zwischen Wehrmacht und SS. In: Prager Zeitung č. 29, s. 6 (červenec 2004)
 • Die traurigen Helden von 1989. In: Prager Zeitung č. 40, s. 19 (září 2004)
 • JUDr. Jan Podlipný. K 90. výročí úmrtí prvního starosty ČOS. In: Vzlet, roč. 10/2004, č. 1, s. II
 • Padni komu padni. Na okraj životních osudů historika Antonína Klimka. In: Týden, č. 3, s. 67 (leden 2005)
 • Kapitoly z dějin protektorátu I. Prezident v Berlíně. In: Nové bratrské listy, č. I, s. 10 – 12 (únor 2005)
 • Hitler kompletně. In: Týden č. 11, s. 91 (březen 2005)
 • Der Krieg Endete in Böhmen. In: Prager Zeitung č. 17, s. 18 (duben 2005)
 • Die letzten Tage des Protektorats. In: Prager Zeitung č. 17, s. 18 (duben 2005)
 • Vylámané zuby na Vzestupu a pádu. In: Týden č. 18, s. 86 (duben 2005)
 • Kapitoly z dějin protektorátu II. Jednota bratrská v odboji. In: Nové bratrské listy, č. II, s. 10 – 12 (duben 2005)
 • Kapitoly z dějin protektorátu III. Práce pro Říši a život na lístky. In: Nové bratrské listy, č. III, s. 10 – 12 (červen 2005)
 • Zwischen Widerstand und Kollaboration. In: Prager Zeitung, č. 27, s. 5 (červenec 2005)
 • Der Prager Aufstand in der Fotografie. In: Prager Zeitung, č. 28, s. 14 (červenec 2005)
 • Philosoph, Astronom und Staatsgründer. In: Prager Zeitung, č. 31, s. 2 (srpen 2005)
 • Kapitoly z dějin protektorátu IV. Atentát na Reinharda Heydricha. In: Nové bratrské listy, č. IV, s. 7 – 9 (srpen 2005)
 • Quellenedition. Deutsch-tschechische Geschichte. In: Prager Zeitung, č. 40, s. 17 (říjen 2005)
 • Die Juden der Tschechoslowakei. In: Prager Zeitung, č. 41, s. 5 (říjen 2005)
 • Tschechen in der Wehrmacht. In: Prager Zeitung, č. 51/52, s. 10. (prosince 2005)
 • Kapitoly z dějin protektorátu V. Příklady programové kolaborace. In: Nové bratrské listy, č. V – VI, s. 6 – 9 (prosinec 2005)
 • Kapitoly z dějin protektorátu VI. Poslední hodiny. In: Nové bratrské listy, č. V – VI, s. 7 – 9 (prosinec 2005)
 • Späte Würdigung eines Widerstandskämpfers. In: Prager Zeitung, č. 19, s. 3 (květen 2006)
 • Vymyšlená historie 1938 – 1945. In: MF Dnes č. 292, s. D/10 (prosinec 2006)
 • „Böhmische Dörfer“ in zwei Bänden. in Prager Zeitung, č. 51 – 52, s. 24 (prosinec 2006)
 • Der Aufstieg und Fall des K. H. Frank. In: Prager Zeitung, č. 21, s. 2 (květen 2006)
 • Generál Eliáš. In: Noviny Prahy 2, č. 6, s. 7 (červen 2007)
 • Standardwerk zum Protektorat. In: Prager Zeitung, č. 47, s. 14 (listopad 2007)
 • Osudové okamžiky Prahy 2. In: Noviny Prahy 2 č. 5, s. 3 (květen 2008)
 • Smysl a cíl Pražského povstání. In: Noviny Prahy 2 č. 6, s. 5 (červen 2008)
 • Atentát na Heydricha – mýty a skutečnost. In: Noviny Prahy 2 č. 7, s. 5 (červenec 2008)
 • Srpnová okupace. In: Noviny Prahy 2 č. 8, s. 2 (srpen 2008)
 • Mnichovská dohoda. In: Noviny Prahy 2 č. 9, s. 5 (září 2008)
 • První republika. In: Noviny Prahy 2 č. 10, s. 1 (říjen 2008)
 • Emil Hácha – muž, který nechtěl na Hrad. In: Noviny Prahy 2 č. 11, s. 5 (listopad 2008)
 • Jan Palach. In: Noviny Prahy 2 č. 1, s. 5 (leden 2009)
 • Sokol v protinacistickém odboji I. In: Sokol, roč. 66/2009, č. 1, s. 25
 • Nálet na Prahu. In: Noviny Prahy 2, č. 2, s. 5 (únor 2009)
 • Sokol v protinacistickém odboji II. In: Sokol, roč. 66/2009, č. 2, s. 23
 • Sokol v protinacistickém odboji III. In: Sokol, roč. 66/2009, č. 3, s. 25
 • Vznik Protektorátu Čechy a Morava. In: Noviny Prahy 2, č. 4, s. 9 (duben 2009)
 • Sokol v protinacistickém odboji IV. a V. In: Sokol, roč. 66/2009, č. 5, s. 18 – 19
 • Známe Adolfa Hitlera? In: Noviny Prahy 2, č. 5, s. 9 (květen 2009)
 • 27. květen 1942 – nejvýznamnější den odboje. In: Osmička, květen 2009, s. 7
 • Domácí protinacistický odboj. In: Noviny Prahy 2, č. 6, s. 9 (červen 2009)
 • Sokol v protinacistickém odboji VI. In: Sokol, roč. 66/2009, č. 6 – 7, s. 27
 • Lidice, Ležáky a nenávist. In: Noviny Prahy 2, č. 7, s. 9 (červenec 2009)
 • Sokol v protinacistickém odboji VII a VIII. In: Sokol, roč. 66/2009, č. 8 – 9, s. 28 – 29
 • Příběh protektorátních bankovek. In: Noviny Prahy 2, č. 8, s. 9 (srpen 2009)
 • Sokol v protinacistickém odboji IX. In: Sokol, roč. 66/2009, č. 10, s. 20
 • Westerplatte. In: Noviny Prahy 2, č. 9, s. 9 (září 2009)
 • Sokol v protinacistickém odboji XI. In: Sokol, roč. 66/2009, č. 11, s. 20
 • Druhá republika – první satelit Třetí říše. In: Noviny Prahy 2, č. 10, s. 9 (říjen 2009)
 • Sokol v protinacistickém odboji X. In: Sokol, roč. 66/2009, č. 12, s. 22
 • Hořký podzim 1939. In: Noviny Prahy 2, č. 11, s. 9 (listopad 2009)
 • Antonín Klimek. In: Noviny Prahy 2, č. 1, s. 9 (leden 2010)
 • Národní památník obětem heydrichiády v novém. In: Noviny Prahy 2, č. 2, s. 3 (únor 2010)
 • Zapomenutá hrdinka Irena Bernášková. In: Noviny Prahy 2, č. 2, s. 9 (únor 2010)
 • Výstava o náletu na Prahu. In: Noviny Prahy 2, č. 2, s. 12 (únor 2010)
 • Pomnichovské ztráty ČOS I. In: Sokol, roč. 67/2010, č. 3, s. 20
 • Osudný březen 1939. In: Noviny Prahy 2, č. 3, s. 8 (březen 2010)
 • Říšský protektor. In: Noviny Prahy 2, č. 4, s. 9 (duben 2010)
 • Pomnichovské ztráty ČOS II. In: Sokol, roč. 67/2010, č. 4, s. 20
 • Den vítězství. In: Noviny Prahy 2, č. 5, s. 9 (květen 2010)
 • Pomnichovské ztráty ČOS III. In: Sokol, roč. 67/2010, č. 5, s. 21
 • Národ na náměstích. In: Noviny Prahy 2, č. 6, s. 9 (červen 2010)
 • MUDr. Břetislav Lyčka. In: Noviny Prahy 2, č. 7, s. 9 (červenec 2010)
 • Odvrácená tvář Alexandra Dubčeka. In: Noviny Prahy 2, č. 8, s. 9 (srpen 2010)
 • Generál Josef Bílý. In: Noviny Prahy 2, č. 9, s. 9 (září 2010)
 • Profesor Jan Uher. In: Noviny Prahy 2, č. 10, s. 9 (říjen 2010)
 • Muž, který se obětoval. In: Respekt, roč. XXI/2010 č. 39, s. 64 – 66
 • Studenti za ostnatým drátem. In: Noviny Prahy 2, č. 11, s. 9 (listopad 2010)
 • Význam znovuobnovení ČOS v roce 1990. In: Sokol, roč. 67/2010, č. 2, s. 20
 • Začátek a konec Reinharda Heydricha. In: Noviny Prahy 2, č. 12, s. 9 (prosinec 2010)
 • Ve světle pochodní. In: Noviny Prahy 2, č. 1, s. 9 (leden 2011)
 • Zánik Třetí republiky. In: Noviny Prahy 2, č. 2, s. 9 (únor 2011)
 • Tomáš Garrigue Masaryk. In: Noviny Prahy 2, č. 3, s. 9 (březen 2011)
 • Protektorátní vlády. In: Noviny Prahy 2, č. 5, s. 9 (květen 2011)
 • Ponížení Francie. In: Noviny Prahy 2, č. 6, s. 9 (červen 2011)
 • Generál, který přežil (I.). In: Noviny Prahy 2, č. 7, s. 9 (červenec 2011)
 • Generál, který přežil (II.). In: Noviny Prahy 2, č. 8, s. 9 (srpen 2011)
 • Když přišel Heydrich. In: Noviny Prahy 2, č. 9, s. 9 (září 2011)
 • Z historie TJ Sokol Praha – Královské Vinohrady. In: Noviny Prahy 2, č. 4, s. 5 (duben 2012)
 • Opožděný pohřeb generála Eliáše. In: Noviny Prahy 2, č. 6, s. 9 (červen 2012)
 • Stejné místo pro hrdiny i zrádce. In: Noviny Prahy 2, č. 7, s. 9 (červenec 2012)
 • Zapomenutý srpen. In: Noviny Prahy 2, č. 8, s. 9 (srpen 2012)
 • Krvavý říjen. In: Noviny Prahy 2, č. 10, s. 9 (říjen 2012)
 • Zapomenutý hrdina Josef Škalda. In: Noviny Prahy 2, č. 12, s. 9 (prosinec 2012)
 • Preisssigova vlajka. In: Noviny Prahy 2, č. 1, s. 9 (leden 2013)
 • 90. výročí úmrtí ministra Aloise Rašína. In: Noviny Prahy 2, č. 2, s. 9 (únor 2013)
 • Jan Masaryk. In: Noviny Prahy 2, č. 3, s. 9 (březen 2013)
 • Zákaz činnosti ČOS. In: Noviny Prahy 2, č. 4, s. 9 (duben 2013)
 • Hrob na náměstí Míru. In: Noviny Prahy 2, č. 5, s. 9 (květen 2013)
 • Červen 1942. In: Noviny Prahy 2, č. 6, s. 9 (červen 2013)
 • Malé letní zamyšlení. In: Noviny Prahy 2, č. 8, s. 5 (srpen 2013)
 • Stopy bojů. In: Noviny Prahy 2, č. 9, s. 9 (září 2013)
 • Mnichov? Mnichov! In: Noviny Prahy 2, č. 10, s. 9 (říjen 2013)
 • Karel Čapek In: Noviny Prahy 2, č. 1, s. 9 (leden 2014)

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat