Jan Kuklík (1940–2009)

český historik a pedagog

Jan Kuklík (23. června 1940 Praha22. srpna 2009 Praha) byl český historik a pedagog, specializující se v oblasti českých dějin především na období Protektorátu a Mnichovské krize.

Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
Narození23. června 1940
Praha
Úmrtí22. srpna 2009 (ve věku 69 let)
Praha
Povolánídocent, regionální historik, historik novověku, historik, pedagog, spisovatel literatury faktu, vysokoškolský učitel a učitel
DětiJan Kuklík
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Život editovat

Po úspěšných studiích na Filosofické fakultě Karlovy univerzity nastoupil tamtéž v roce 1964 vědeckou aspiranturu a od té doby na fakultě soustavně působil. Specializoval se na československé dějiny 20. století, pro tento obor se i habilitoval a v roce 1997 byl jmenován profesorem. Od roku 2003 pedagogicky působil i na katedře historie Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, od roku 2006 na Filozofické fakultě tamtéž.

Na konci šedesátých let začal pracovat jako tajemník na Letní škole slovanských studií, v roce 1989 se stal ředitelem Letní školy i Ústavu bohemistických studií. Profesor Kuklík byl autorem osmi monografií a stovek vědeckých studií. Často spolupracoval především s historikem Janem Gebhartem. Zemřel v srpnu 2009 v průběhu 53. běhu Letní školy slovanských studií ve věku 69 let. 17. září 2009 se mělo konat řízení k udělení titulu doktor věd profesoru Kuklíkovi.

Jan Kuklík byl otcem českého historika a právníka Jana Kuklíka ml.

Vzdělání a kariéra editovat

Dílo editovat

Monografie, kapitoly v knihách editovat

 • J. KUKLÍK- J.GEBHART: Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XVa. 1938–1945; 1. vyd. 2006, Velké dějiny zemí Koruny české. Praha - Litomyšl: Paseka; 683 s. ISBN 80-7185-264-3.
 • J. KUKLÍK- J.GEBHART: Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XVb. 1938–1945; 1. vyd. 2007, Velké dějiny zemí Koruny české. Praha - Litomyšl: Paseka; 727 s. ISBN 80-7185-264-3.
 • J. KUKLÍK- J.GEBHART, Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. 1. vydání Praha - Litomyšl: Paseka, 2004, 315 s. ISBN 80-7185-626-6.
 • J. KUKLÍK - J. HASIL, Výbor z textů k dějinám českého myšlení. (A selection of texts to the history of Czech thought.) 1. vydání Praha: Karolinum, 2000, 249 s. ISBN 80-246-0042-0.

Studie editovat

 • J. KUKLÍK: Nástup K. H. Franka do čela okupační moci a správy v protektorátu Čechy a Morava, editoři: Kuklík Jan, Hasil Jiří; In: Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií. I. vyd. 2008, Přednášky z LŠSS. Praha: UK v nakladatelství I.S.V.; s. 148-161. ISBN 978-80-86642-47-5.
 • J. KUKLÍK: Spisovatelský manifest a Petiční výbor Věrni zůstaneme! editoři: Kuklík Jan, Hasil Jiří; In: Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií. 1. vyd. 2008, Přednášky z LŠSS. Praha: UK v nakladatelství I.S.V.; s. 148-161. ISBN 978-80-86642-47-5.
 • J. KUKLÍK: Úvahy nad biografiemi Emila Háchy, editoři: Kuklík Jan, Hasil, J.; In: Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií. 1. vyd. 2008, Přednášky z LŠSS. Praha: UK v nakladatelství I.S.V.; s. 806-818 . ISBN 978-80-86642-47-5.
 • J. KUKLÍK, Antonín Hampl - pokus o politický portrét jedné z profilujících osobností československé sociální demokracie meziválečného období. In: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. 1. vydání Praha: Karolinum, 2003, 143-149 s. Editor Jiří Štaif. ISBN 80-246-0612-7.
 • J. KUKLÍK, Česká domácí protinacistická rezistence a arizace židovského majetku. (Czech Home Antinazist Resistence and Aryanization of Jewish Property.) 1. vydání PRAHA: Univerzita Karlova, 2003, 236-264 s.
 • J. KUKLÍK, Němci očima Čechů 1938-1943. (Germans vis-a-vis Czechs in the Years 1938-1943.) In: Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci). 1. vydání Praha: Univerzita Karlova, 2003, 57-76 s. Editoři: J. Gebhart, I.Šedivý, ISBN 80-246-0742-5.
 • J. KUKLÍK, Život v Protektorátu Čechy a Morava. (Life in the Protectorate of Bohemia and Moravia.) In: XV. Letní škola historie. Padesátá a šedesátá léta v československých i světových dějinách. 1. vydání Praha: Porta linguarum, 2003, 156- 167 s. Editor: J.Kohnová, ISBN 80-86554-00-7.
 • J. KUKLÍK- J.GEBHART, Agónie politického života druhé republiky. (The Agony of Political Life in the Second Republik.) In: Slezský sborník. Ročník 101, číslo3, 271-284 s. ISSN 0037-6833.
 • J. KUKLÍK, Změny v politickém systému druhé republiky. (Changes in the Political Systém of the Second Republick.) In: Letní škola historie. Nejnovější československé dějiny v kontextu obecných dějin. Vybraná témata v období od r. 1938 do poloviny padesátých let. 1. vydání Praha: Porta linguarum, 2002, 4-14 s. Editor: Kohnová, J. ISBN 80-901833-9-5.
 • J. KUKLÍK- J.GEBHART, Úsilí o obnovu československého státu a jeho podíl na společném boji velké koalice. (The Effort to Restore the Czekoslovak State and its Share in the Common Fight of the Great Coalition.) In: Od Velké Moravy k NATO. Český stát a střední Evropa. 1. vydání Praha: 163-167 s. ISBN 80-86316-33-5.
 • J. KUKLÍK, Němci očima Čechů a období protektorátu a druhé světové války. Několik dílčích pohledů na rozsáhlou problematiku. (Germans vis-a-vis Czechs in the Protectorate and during World War II. Several particular views on the extensive issue.) In: Přednášky z XLIV. Běhu Letní školy slovanských studií. 1. vydání Praha: Univerzita Karlova, 2001, 199-214 s. Editor: Kuklík, J. ISBN 80-7308-004-4.
 • J. KUKLÍK, Úloha agrární strany při změně politického systému druhé republiky a vzniku Strany národní jednoty. In: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách. 1. vydání Praha: Univerzita Karlova, 2001, 133-142 s. ISBN 80-246-0179-6.
 • J. KUKLÍK- J.GEBHART, Okupace českého pohraničí a jeho začlenění do Německé říše. In: Pocta Zděnku Jelínkovi - Práce muzea v Kolíně. 1. vydání Kolín, 2001, 62-76 s.
 • J. KUKLÍK, Kultura a školství za druhé republiky. In: Přednášky XLV. běhu Letní školy slovanských studií. 1. vydání Praha: Univerzita Karlova, 2002, 195-216 s. ISBN 80-7308-023-0.
 • J. KUKLÍK- J.GEBHART, Dva životy a jeden charakter. In: Alenka. K osmdesátinám Dr. Aleny Hájkové. Uspořádal Bořivoj Čelovský. Šenov u Ostravy, 2004, 7-14 s. ISBN 80-86101-95-9.
 • J. KUKLÍK-V.DYKOVÁ, Charakteristika fondu Josefa Hlávky uloženého v literárním archivu Památníku národního písemnictví a jeho výpovědní hodnota. In: Josef Hlávka, jeho myšlenkový odkaz a 100 let činnost jeho nadace. 1. vydání Praha: ČVUT, 2004, 93-95 s. ISBN 80-01-03092-X.
 • J. KUKLÍK, Mnichov a česká kultura. In: Přednášky XLVII. Běhu Letní školy slovanských studií. Editor: Kuklík, J. 1. vydání Praha: Univerzita Karlova, 2004, 228-240 s.
 • J. KUKLÍK, Mnichov. Česká kultura a společnost. In: Mnichovská dohoda. Cesta k destrukci demokracie v Evropě. Editor: Němeček, *J. 1. vydání Praha, Univerzita Karlova, 2004, 201-213 s.
 • KUKLÍK, Jan. K problematice vzniku národní fronty v domácím odboji: vývoj odbojové organizace PVVZ [Petiční výbor Věrni zůstaneme] na území Čech v letech 1939-1941. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1976. 160 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia; sv. LXVI-1976.

Učebnice editovat

 • J. KUKLÍK- J. KUKLÍK, Dějepis pro gymnázia a střední školy, 4. 1. vydání Praha, 2002, 216 s. ISBN 80-7235-175-3.

Literatura editovat

 • PÁNEK, Jaroslav; VOREL, Petr, a kol. Lexikon současných českých historiků. Praha ; Pardubice: Historický ústav Akademie věd České republiky ; Sdružení historiků České republiky (Historický klub) ; Východočeské muzeum, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1. 

Externí odkazy editovat