Pojem Hájek znamená malý háj a jako takový není jednoznačný a může mít následující významy:

název obce
sídelní útvary
kopec
přírodní rezervace
historické stavby
příjmení osob