Sekvence nukleové kyseliny

řada písmen, která určuje pořadí nukleotidů v molekule DNA (GACT) nebo RNA (GACU)
(přesměrováno z Genetická informace)

Sekvence nukleové kyseliny je posloupnost nukleových bází označených pěti různými písmeny, která označují pořadí nukleotidů tvořících alely v molekule DNA (pomocí GACT) nebo RNA (GACU). Používaná písmena A, C, G a T reprezentují čtyři nukleotidy ve vláknu DNA – adenin, cytosin, guanin a thymin, lišící se typem báze kovalentně vázané k fosfátové páteři. Posloupnost libovolného množství nukleotidů většího než čtyři lze nazývat sekvencí. Obvykle se sekvence vypisuje bez mezer, např. AAAGTCTGAC, ve směru 5' → 3'. Vzhledem k biologickým funkcím, které mohou záviset na kontextu, sekvence buďto mají anebo nemají smysl a jsou tedy kódující nebo nekódující DNA, resp. nekódující RNA.

část sekvence DNA na interpretovaném chromatogramu

Sekvence lze získat přímo z biologického materiálu procesem zvaným sekvenování DNA, resp. sekvenování RNA. Pořadí (sekvence) kóduje genetickou informaci.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat