Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

fakulta ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI ČVUT) sídlí na Kladně.

Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze
Faculty of Biomedical Engineering
Budova fakulty, přezdívána „kokos“
Vedení fakulty
Děkan prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
Proděkan prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
Proděkan Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
Proděkan prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Proděkan Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
Tajemník Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.
Základní informace
Datum založení 2005
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa FBMI ČVUT Kladno
nám. Sítná č.p. 3105
Kročehlavy
272 01 Kladno 2
Telefon (+420) 224 357 992 (ústředna)
(+420) 224 358 419
E-mail info@fbmi.cvut.cz
Souřadnice
fbmi.cvut.cz
Vstup do fakulty z druhé strany budovy.

Historie fakultyEditovat

V roce 1996 bylo pod ČVUT založeno Centrum biomedicínského inženýrství (označované CBMI), v jehož čele stál MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA. Centrum si dalo za cíl vytvořit hodnotné výzkumné i výukové pracoviště v oboru biomedicínského inženýrství. Podstatná byla pro centrum spolupráce s ostatními pracovišti ČVUT, především s fakultami: elektrotechnickou, strojní, dopravní, jadernou a fyzikálně inženýrskou, ale spolupráce byla navázána i s klinickými pracovišti 1. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a s některými pracovišti Akademie věd v Praze.

V roce 2002 se podařilo připravit podklady pro otevření tříletého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika a CBMI se transformovalo na Ústav biomedicínského inženýrství ČVUT.

Od počátku roku 2003 byla v čele ÚBMI prof. Ing. Miroslava Vrbová CSc. V tomtéž roce se podařilo bakalářský program akreditovat a v akademickém roce 2003/2004 byla zahájena výuka.

Na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT a Akreditační komise MŠMT ČR mohla transformací ÚBMI vzniknout Fakulta biomedicínského inženýrství, zaregistrovaná na MŠMT dne 27. května 2005.

První děkankou byla oficiálně inaugurována Miroslava Vrbová v září 2005, čímž se stala dokonce první děkankou v celé historii ČVUT.[1]

Po skončení jejího funkčního období byl novým děkanem dne 18. září 2008 jmenován prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. a v roce 2012 svou funkci obhájil, neboť ho Akademický senát v tajném hlasování opět zvolil do funkce děkana na další čtyři roky. Rozvoj fakulty v současné době dynamicky pokračuje. Fakulta nabízí devět bakalářských, čtyři magisterské a dva doktorské studijní obory. Rozvíjí se i oblast vědecko-výzkumné činnosti i díky nově vybudovaným laboratořím, které byly dokončeny na podzim v roce 2013.

V letech 1997–2003 byl prorektor pro rozvoj ČVUT a v letech 2006–2014 rektor ČVUT Václav Havlíček, který za zásluhy o založení Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a její působení v Kladně obdržel 17. září 2013 Čestné občanství.[1]

SídloEditovat

Fakulta biomedicínského inženýrství sídlí v Kladně na náměstí Sítná v budově zvané „Kokos“ (dříve budova sekretariátu KSČ na náměstí V. I. Lenina, se sochou před budovou). Se zvyšujícím se počtem studentů a otevřením několika nových oborů byla část výuky přenesena do bývalých kladenských kasáren (Sportovců 2311, Kladno).

Studijní programyEditovat

V akademickém roce 2017/2018 jsou otevřeny tyto studijní programy a obory:

 • Biomedicínská a klinická technika - tříletý bakalářský studijní program
  • obor Biomedicínský technik
  • obor Biomedicínská informatika
  • obor Optika a optometrie
  • obor Informační a komunikační technologie v lékařství
 • Specializace ve zdravotnictví - tříletý bakalářský studijní program
  • obor Fyzioterapie
  • obor Radiologický asistent
  • obor Zdravotnický záchranář
  • obor Zdravotní laborant
 • Ochrana obyvatelstva – tříletý bakalářský studijní program
  • obor Plánování a řízení krizových situací

Navazující magisterské studijní programy a obory

 • Biomedicínská a klinická technika - dvouletý navazující magisterský studijní program
  • obor Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB)
  • obor Biomedicínský inženýr
  • obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ)
 • Ochrana obyvatelstva - dvouletý navazující magisterský studijní program
  • obor Civilní nouzové plánování

Doktorské studijní programy a obory

 • Biomedicínská a klinická technika – čtyřletý doktorský studijní program
  • obor Biomedicínská a klinická technika
 • Ochrana obyvatelstva – čtyřletý doktorský studijní program
  • obor Civilní nouzová připravenost

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat