Akreditační komise

komise

Akreditační komise (AK) zřízená podle českého vysokoškolského zákona byla nezávislým kolektivním státním orgánem o 21 členech, který měl za úkol pečovat o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a posuzovat jak vzdělávací, tak vědeckou, výzkumnou a vývojovou, stejně jako uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost českých vysokých škol. Zřízena byla v roce 1990 (zákonem č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, později zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách). Zákon o vysokých školách také upravoval její postavení a pravomoci (zejména § 83–85). Materiálně a finančně její činnost zajišťovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Oficiálně AK ukončila svou činnost 31. srpna 2016.[1]

Akreditační komise získala pozornost širší veřejnosti zejména v souvislosti s rozhodným postojem v kauzách plzeňské právnické fakulty. Mnozí experti však dlouhodobě upozorňovali na to, že se model akreditací zavedený vysokoškolským zákonem z roku 1998 překonal. Poukazováno bylo především na nedostatečnou kapacitu grémia pro posuzování žádostí o akreditace jednotlivých studijních oborů, kterých bylo v době největšího kvantitativního rozmachu vysokého školství v České republice okolo 8 tisíc.[2] Kritika zaznívala na adresu AK rovněž kvůli vágně vymezeným standardům pro akreditace, netransparentní činnosti stálých pracovních skupin i kvůli některým nezamýšleným dopadům celého systému (vysoká administrativní zátěž, omezování žádoucí rozmanitosti forem vysokoškolského vzdělávání).[3][4] V roce 2016 byla proto v souvislosti s novelizací vysokoškolského zákona v rámci reformy vysokého školství v ČR nahrazena Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství.[5] Poslední zasedání Akreditační komise se odehrálo 13.–15. června 2016.[6]

Členové editovat

Členy Akreditační komise po doporučení a projednání s reprezentacemi vysokých škol (Rada vysokých škol, Česká konference rektorů), Radou pro výzkum, vývoj a inovace a Akademií věd na návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy jmenovala vláda. Jmenováni byli na funkční období 6 let, maximálně dvakrát, přičemž každé 2 roky byla jmenována třetina z nich.

Jejich funkce byla neslučitelná s funkcí rektora, prorektora nebo děkana, při jejím výkonu konali v obecném zájmu a byli zcela nezávislí, odvoláni mohli být jen pro dlouhodobou neúčast na práci Akreditační komise nebo na vlastní žádost.

Předsedové editovat

Členové editovat

Činnost editovat

Pro výkon svých úkolů si komise zřizovala pro různé typy studijních programů tzv. stálé pracovní skupiny. Jejich činnost, stejně jako činnost celé Akreditační komise upravoval statut, schvalovaný vládou.

Komise především hodnotila vysoké školy a jejich činnost a výsledky hodnocení zveřejňovala. Kromě toho pro MŠMT vydávala stanoviska v dalších záležitostech vysokoškolského vzdělávání:

Při zjištění běžných nedostatků doporučovala dané vysoké škole, aby zjednala nápravu, pokud by ale šlo o nedostatky závažné, mohla MŠMT navrhnout:

 1. omezení akreditace spočívající v zákazu přijímat nové studenty,
 2. pozastavení akreditace spočívající v zákazu konat státní zkoušky a přiznávat akademické tituly,
 3. odnětí akreditace.

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Ukončení činnosti Akreditační komise [online]. Akreditační komise, 2016-09-15 [cit. 2016-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-10-05. 
 2. http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=5643
 3. Proč v Česku nevzniknou první soukromá „práva“ | Téma. Lidovky.cz [online]. 2012-03-01 [cit. 2016-10-13]. Dostupné online. 
 4. DVOŘÁČKOVÁ - PABIAN - SMITH - STÖCKELOVÁ -. ŠIMA - VIRTOVÁ. Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: SLON, 2014. 
 5. Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dostupné online.
 6. Upozornění k ukončení činnosti Akreditační komise a překládání žádostí o akreditaci [online]. Akreditační komise, rev. 2016-03-14 [cit. 2016-09-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-09-14. 
 7. § 79 odst. 5 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění účinném do 31. 8. 2016 (dále jen „zákon o vysokých školách“)
 8. § 82 odst. 6 písm. d) zákona o vysokých školách
 9. § 23 odst. 3 zákona o vysokých školách
 10. § 39 odst. 8 písm. a) zákona o vysokých školách
 11. § 2 odst. 6 zákona o vysokých školách

Související články editovat

Externí odkazy editovat