Doktor (titul 1990–1998)

akademicko-vědecký titul, který byl udělován v Československu a později v České republice mezi lety 1990-1998

Doktor (z lat. doctor, ve zkratce Dr. a proto zaměnitelný s jiným doktorátem) je akademicko-vědecký titul, který byl udělován v Československu a později v České republice mezi lety 19901998 podle tehdy platného zákona o vysokých školách.[1]

Udělován byl po absolvování postgraduálního studia (později doktorský studijní program, 8 v ISCED) – studia v obvyklém trvání tří let. Protože tehdejší vysokoškolský zákon z roku 1990 kromě podoby zkratky více neurčoval, je doloženo jeho užívání jak před jménem,[2] tak za jménem.[3] Dle úzu se však dnes spíše uvádí za jménem oddělen čárkou, tak jako jeho všechny ostatní postgraduální ekvivalenty (CSc., DrSc., Ph.D., ArtD., Th.D., event. DSc.), aby nedošlo k nechtěné záměně s jiným doktorátem. Svým významem může odpovídat dřívější vědecké hodnosti kandidát věd (CSc.), ale od účinnosti pozdějšího zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) je považován za akademicko-vědecký titul doktor ve smyslu tohoto zákona a jeho nositelé mohou navíc požádat vysokou školu o změnu jeho zkratky na dnes standardní zkratku Ph.D. (do roku 2016 též v oblasti teologie Th.D. – doktor teologie) a o vydání osvědčení o tomto. Jinak mohou zkratku Dr. používat i nadále.[4]

Reference

editovat
  1. § 22 odst. 3 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Dostupné online.
  2. Dr. Vojtěch Eliáš [online]. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
  3. doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr. [online]. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
  4. § 99 odst. 1 a 10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Dostupné online.