Rada pro výzkum, vývoj a inovace

odborný a poradní orgán vlády České republiky

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je odborným a poradním orgánem vlády České republiky (dle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který připravuje zejména národní politiku výzkumu a vývoje a inovací a zajišťuje kontrolu její realizace. Předsedu RVVI jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace s výjimkou jejího předsedy jmenuje vláda na návrh předsedy RVVI. Předchůdkyní RVVI byla Rada pro výzkum a vývoj.

RVVI provádí hodnocení vědy v ČR podle aktuálně platné metodiky. Pravidelné hodnocení je prováděno na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644. Nové zásady hodnocení výzkumných organizací výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválila vláda dne 8. února 2017. Metodika hodnocení 2017+[1] je koncipována v souladu s mezinárodními standardy, mezi základní principy nového systému hodnocení patří rozdělení výzkumných organizací (VO) na tři různé úrovně: úroveň národní neboli centrální, hodnocení na úrovni poskytovatelů a hodnocení pro potřeby řízení VO. Výzkumné organizace jsou při hodnocení děleny na tři segmenty: vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, rezortní VO a organizace průmyslového výzkumu. Kvalita VO je posuzována pomocí pěti základních modulů: Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance výzkumu, Životaschopnost/Viabilita a Strategie a koncepce. Důležitým kritériem je dále hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých výzkumných organizací.[2]

Seznam členů radyEditovat

PředsednictvoEditovat

 • Ing. Helena Langšádlová – ministryně pro vědu, výzkum a inovace; předsedkyně RVVI
 • PhDr. Pavel Baran, CSc. – 1. místopředseda
 • prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. – místopředseda
 • prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. – místopředseda

ČlenovéEditovat

ReferenceEditovat

 1. Obsah nenalezen. Výzkum a vývoj v ČR [online]. [cit. 2022-04-05]. Dostupné online. 
 2. Karel Havlíček: Nepochopení nového systému hodnocení vědy. vedavyzkum.cz [online]. [cit. 2022-04-05]. Dostupné online. 
 3. Představenstvo. www.spcr.cz [online]. [cit. 2022-04-05]. Dostupné online. 
 4. doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng.. Výzkum a vývoj v ČR [online]. [cit. 2022-04-05]. Dostupné online. 
 5. doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.. Výzkum a vývoj v ČR [online]. [cit. 2022-04-05]. Dostupné online. 
 6. Ing. Ilona Müllerová, DrSc.. Výzkum a vývoj v ČR [online]. [cit. 2022-04-05]. Dostupné online. 
 7. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA. Výzkum a vývoj v ČR [online]. [cit. 2022-04-05]. Dostupné online. 
 8. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.. Výzkum a vývoj v ČR [online]. [cit. 2022-04-05]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat

Informace o činnosti RadyEditovat