Fakulta dopravní ČVUT

fakulta ČVUT

Fakulta dopravní (FD) je jednou z 8 fakult Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Fakulta umožňuje studium v tříletém bakalářském studijním programu (Bc.), který je realizován v příslušných studijních oborech. FD umožňuje rovněž studium v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu (Ing.), který je rovněž upřesněn v jednotlivých studijních oborech. Následně lze také absolvovat příslušné studijní obory ve 3-4letých doktorských studijních programech (Ph.D.), ty jsou zde zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Fakulta umožňuje studovat v prezenční nebo kombinované formě studia. Některé studijní obory je možné absolvovat rovněž v anglickém jazyce.

Fakulta dopravní
České vysoké učení technické v Praze
Vedení fakulty
Děkan doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Proděkan Ing. Martin Langr, Ph.D.
Proděkan Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
Proděkan prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Proděkan prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Proděkan prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
Předseda AS Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Tajemník Jana Smitková
Statistické údaje k 2016
Studenti 1317
Základní informace
Datum založení 1993
Status veřejná[1]
Kontaktní údaje
Adresa FD ČVUT
Konviktská 293/20
Praha 1, Staré Město
110 00 Praha 1
DIČ CZ68407700
Souřadnice
http://www.fd.cvut.cz

ČleněníEditovat

Fakulta se člení na následující části:

 • Ústav aplikované matematiky
 • Ústav dopravních systémů
 • Ústav aplikované informatiky v dopravě
 • Ústav jazyků a společenských věd
 • Ústav dopravních prostředků
 • Ústav logistiky a managementu dopravy
 • Ústav mechaniky a materiálů
 • Ústav dopravní telematiky
 • Ústav letecké dopravy
 • Ústav soudního znalectví v dopravě
 • Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství[2]

Studijní programy a oboryEditovat

Bakalářské studijní programy a oboryEditovat

 • Technika a technologie v dopravě a spojích
  • Bezpečnostní technologie v dopravě
  • Dopravní systémy a technika
  • Inteligentní dopravní systémy
  • Letecká doprava
  • Logistika a řízení dopravních procesů
  • Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
  • Profesionální pilot
  • Technologie údržby letadel

Navazující magisterské studijní programy a oboryEditovat

 • Technika a technologie v dopravě a spojích
  • Bezpečnostní technologie v dopravě
  • Dopravní systémy a technika
  • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
  • Inteligentní dopravní systémy
  • Logistika a řízení dopravních procesů
  • Provoz a řízení letecké dopravy
  • Transportation and Logistic Systems

Doktorské studijní programy a oboryEditovat

 • Technika a technologie v dopravě a spojích
  • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
  • Dopravní systémy a technika
  • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Logistika
  • Dopravní logistika
 • Inženýrská informatika
  • Inženýrská informatika v dopravě a spojích[3]

Vedení fakultyEditovat

 • doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. – děkan
 • Ing. Martin Langr, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost
 • Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a výstavbu
 • prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
 • prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky
 • prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. – proděkan pro strategii a vnější vztahy
 • Ing. Jana Kaliková, Ph.D. – předsedkyně akademického senátu
 • Jana Smitková – tajemník

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. - Veřejné vysoké školy v České republice [online]. Dostupné online. 
 2. Ústavy Fakulty dopravní [online]. FD ČVUT [cit. 2016-05-22]. Dostupné online. 
 3. Zájemci o studium [online]. FD ČVUT [cit. 2016-05-22]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat