Fakulta dopravní ČVUT

fakulta ČVUT

Fakulta dopravní (FD) je jednou z 8 fakult Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Fakulta umožňuje studium v tříletém bakalářském studijním programu (Bc.), který je realizován v příslušných studijních oborech. FD umožňuje rovněž studium v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu (Ing.), který je rovněž upřesněn v jednotlivých studijních oborech. Následně lze také absolvovat příslušné studijní obory ve 3-4letých doktorských studijních programech (Ph.D.), ty jsou zde zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Fakulta umožňuje studovat v prezenční nebo kombinované formě studia. Některé studijní obory je možné absolvovat rovněž v anglickém jazyce.

Fakulta dopravní
České vysoké učení technické v Praze
Vedení fakulty
Děkanprof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
ProděkanIng. Patrik HORAŽĎOVSKÝ, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.
Proděkanprof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
Proděkanprof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c.
Předseda ASIng. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
TajemníkJana SMITKOVÁ
Statistické údaje k 2019
Studenti1903
Základní informace
Datum založení1993
Statusveřejná[1]
Kontaktní údaje
AdresaFD ČVUT
Konviktská 293/20
Praha 1, Staré Město
110 00 Praha 1
DIČCZ68407700
Souřadnice
http://www.fd.cvut.cz

Ústavy Fakulty dopravní [2]Editovat

Fakulta se člení na následující ústavy:

 • Ústav aplikované matematiky - 16111 (K611)
 • Ústav dopravních systémů - 16112 (K612)
 • Ústav aplikované informatiky v dopravě - 16114 (K614)
 • Ústav jazyků a společenských věd - 16115 (K615)
 • Ústav dopravních prostředků - 16116 (K616)
 • Ústav logistiky a managementu dopravy - 16117 (K617)
 • Ústav mechaniky a materiálů - 16118 (K618)
 • Ústav dopravní telematiky - 16120 (K620)
 • Ústav letecké dopravy - 16121 (K621)
 • Ústav soudního znalectví v dopravě - 16122 (K622)
 • Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství - 16123 (K623)

Studijní programy a specializace [3]Editovat

Bakalářské studijní programy a specializaceEditovat

 1. TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH
  • Dopravní systémy a technika
  • Inteligentní dopravní systémy
  • Letecká doprava
  • Logistika a řízení dopravních procesů
 2. PROFESIONÁLNÍ PILOT
 3. TECHNOLOGIE ÚDRŽBY LETADEL

Navazující magisterské studijní programy a specializaceEditovat

 1. TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH
 2. DOPRAVNÍ SYSTÉMY A TECHNIKA
 3. INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY
 4. INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS
 5. LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ
 6. PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY
 7. SMART CITIES

Doktorské studijní programy a oboryEditovat

 1. DOPRAVNÍ SYSTÉMY A TECHNIKA
 2. LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ
 3. PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY
 4. SMART CITIES
 5. TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH
  • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
  • Dopravní systémy a technika
  • Provoz a řízení letecké dopravy
 6. INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA
  • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
 7. LOGISTIKA
  • Dopravní logistika

Vedení fakultyEditovat

 • prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D. . – děkan
 • Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost
 • doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a výstavbu
 • prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D. – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
 • doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky
 • prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c. – proděkan pro strategii a vnější vztahy
 • Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.. – předsedkyně akademického senátu
 • Jana SMITKOVÁ – tajemnice

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. - Veřejné vysoké školy v České republice [online]. Dostupné online. 
 2. Ústavy Fakulty dopravní [online]. FD ČVUT [cit. 2016-05-22]. Dostupné online. 
 3. Zájemci o studium [online]. FD ČVUT [cit. 2016-05-22]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat