Encefalitida

zánětlivé onemocnění mozku

Encefalitida čili zánět mozku je souhrnné označení pro zánětlivá onemocnění mozku, většinou infekční povahy. Projevuje se bolestmi hlavy, zvýšenou tělesnou teplotou, únavností, často ztuhlostí šíje (nuchální rigidita). V pokročilých případech příznaky zahrnují i křeče, třes, poruchy hybnosti, poruchy paměti, poruchy chování, poruchy vědomí (delirium, somnolencekóma), halucinace či afázii. V některých případech nastává smrt.

Průběh onemocnění může být mírný, někdy zcela asymptomatický. Příčinou bývá nejčastěji bakteriální, virové nebo parazitické onemocnění (prvoci – mozková malárie aj.).

Zánět mozku je často doprovázen:

Klasifikace editovat

Purulentní neboli hnisavé encefalitidy editovat

(stafylokoky, streptokoky)

Serózní, aseptické neboli nehnisavé encefalitidy editovat

Mírnější serózní encefalitidy
Závažné serózní encefalitidy
Atypické encefalitidy

Diagnóza, léčba a prognóza editovat

Diagnostika editovat

Základním krokem ke správné diagnóze je především pečlivý rozbor likvoru včetně mikroskopického, sérologického vyšetření a vyšetření řetězové polymerázové reakce. Následuje využití elektroencefalografické a rentgenové techniky, CT a magnetická rezonance. Je rovněž doporučeno opakovat lumbální punkce a pravidelně ověřovat likvorové testy.

Analýza mozkomíšního moku obvykle vykazuje přítomnost pleiocytózy (mononukleární, v časném stadiu i polynukleární), zvýšený obsah bílkoviny, běžnou nebo mírně sníženou hladinu glukózy (TBC, mykózy, bakteriózy, amébové encefalitis).

Léčba editovat

 • symptomatická péče (antipyretika, antikonvulziva atd.), případně JIP;
 • za přítomnosti mozkového otoku – antiedematózní terapie;
 • herpetické a nevirové encefalitis – specifické léčebné postupy.

Prognóza a trvalé následky editovat

Mírnější encefalitidy, mezi něž umisťujeme mj. klíšťovou meningoencefalitidu, většinou nezanechávají očividná rezidua, ačkoliv mohou zapříčinit neurastenické obtíže se spánkem, soustředěním nebo pohybovou koordinací. V ojedinělých případech mohou být i letální. Chronické, progresivní, herpetické či jiné akutní formy encefalitis (rubeola, spalničky) občas vyúsťují v rozličná neurodegenerativní onemocnění (nejčastěji demenci) a poruchy hybnosti (např. paréza, paralýza či chorea).

subakutní sklerotizující panecefalitida (SSPE)
subakutní zarděnková panencefalitida
 • klinickým obrazem se podobá SSPE
progresivní multifokální leukonecefalopatie
 • etiologie: virus CJ (latentní výskyt u většiny populace)
 • odumírání bílé hmoty mozkové, demyelinizace
 • postihuje imunodeficientní jedince (AIDS aj.)
 • vzácné, prognóza je obvykle nepříznivá
 • demence, poruchy zraku, motoriky, poruchy osobnosti
 • úmrtí do 3 až 6 měsíců
AIDS demence komplex
 • etiologie: poškození bílé hmoty mozkové, subkortikální atrofie, HIV infekce mikroglií, makrofagických a mononukleárních element. Při některých příležitostech nazýván jako HIV encefalopatie či HIV neurokognitivní porucha
 • postihuje 5–20 % AIDS pacientů; prodromální příznaky se občas projevují iritabilně-manickými poruchami nálady
 • poruchy motoriky, pozornosti, bradyfrenie, demence, poruchy chování, extrapyramidové příznaky, parézy, křeče, inkontinence, psychózy
 • smrtelné, úmrtí do jednoho roku až dvou let

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat

 
Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.