Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

divadelní fakulta

Divadelní fakulta (DIFA) je jedna ze dvou fakult Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Její studenti jsou vzděláváni především ve studijních oborech spojených s divadelním uměním. Fakulta poskytuje jeden studijní program Dramatická umění v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia a jeden 4-5letý souvislý magisterský studijní program Taneční umění.

Divadelní fakulta
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Vedení fakulty
Děkan (seznam) doc. Mgr. Petr Francán[1]
Proděkan doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. David Strnad
Proděkanka doc. MgA. Blanka Chládková
Proděkan prof. MgA. Ivo Krobot
Předseda AS doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Tajemník MgA. Ondřej Vodička
Základní informace
Status veřejná[2]
Kontaktní údaje
Adresa DIFA JAMU
Mozartova 1
662 15 Brno
Telefon (+420) 542 591 300
Souřadnice
difa.jamu.cz

Fakulta nabízí studium v bakalářském studijním programu, ve kterém je realizována výuka v 11 příslušných studijních oborech. Na fakultě se vyučuje v tomto studijním programu také navazující magisterský studijní program, který je realizován v 9 studijních oborech. V tomto studijním programu, resp. oboru, lze absolvovat i doktorský studijní program (Ph.D.), který zde standardně trvá čtyři roky a je zaměřen na pedagogickou, tvůrčí a uměleckou činnost. V bakalářském a navazujícím magisterském studiu fakulta umožňuje studium především v prezenční (ve 4 případech také v kombinované) formě studia, v doktorském nabízí studium v prezenční i kombinované formě studia.

Studijní programy a oboryEditovat

Bakalářské studijní programy a oboryEditovat

 • Dramatická umění
  • Audiovizuální tvorba a divadlo
  • Výchovná dramatika pro Neslyšící
  • Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
  • Divadelní manažerství se zaměřením na jevištní management a technologie
  • Činoherní režie
  • Divadelní dramaturgie
  • Dramatická výchova
  • Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
  • Scénografie
  • Taneční a pohybové divadlo a výchova
  • Fyzické divadlo

Navazující magisterské studijní programy a oboryEditovat

 • Dramatická umění
  • Činoherní režie
  • Divadelní dramaturgie
  • Divadlo a výchova
  • Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
  • Scénografie
  • Světelný design
  • Divadelní manažerství se zaměřením na producentství
  • Výchovná dramatika Neslyšících
  • Audiovizuální tvorba a divadlo
 • Dramatická umění
  • Činoherní herectví
  • Muzikálové herectví
 • Taneční umění
  • Taneční pedagogika

Doktorské studijní programy a oboryEditovat

 • Dramatická umění
  • Dramatická umění

Divadelní fakulta JAMU je také oprávněna konat habilitační řízení i řízení ke jmenování profesorem v akreditovaném studijním programu Dramatická umění.[3]

DěkaniEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Kontakty [online]. Divadelní fakulta JAMU v Brně [cit. 2016-11-14]. Dostupné online. 
 2. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), příloha č. 1. [cit. 2016-05-22]. Dostupné online.
 3. Přehled studijních programů a oborů [online]. Divadelní fakulta JAMU v Brně [cit. 2016-05-22]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat