Dušan Foltýn

český historik

Dušan Foltýn (* 26. prosince 1966 Yangon, Myanmar) je český historik, monasteriolog, specializující se na kulturu a umění středověku.

Mgr. Dušan Foltýn
Narození26. prosince 1966 (57 let)
Rangún
Povolánípedagog a historik
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Život editovat

V roce 1991 absolvoval obory historie a filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho oficiální Curriculum Vitae sestává z dosud prošlých pracovišť. Působil od 1991 na oddělení starší české a evropské filozofie Filozofického ústavu AV. Od 1997 na oddělení středověku Archeologického ústavu AV ČR. Od 2001 oddělení starší české a evropské filozofie Filosofického ústavu AV ČR a od 2002 dodnes pracuje pro Filosofický ústav v Centru medievistických studií CMS AV ČR a UK v Praze a přednáší regionální historii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Dále vyučuje předmět Řeholní řády a kongregace na Katolické teologické fakultě.

Bibliografie editovat

 • FOLTÝN, D. Prameny paměti: sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty v Praze, 2008. ISBN 978-80-7290-352-8.
  • FOLTÝN, D. Nahlédnutí do zamlženého zrcadla minulosti. In: Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe, Praha 2008, s. 55–88. ISBN 978-80-7290-352-8.
 • FOLTÝN, D. Kláštery ve vrcholně středověkém Hradci Králové a jejich stavební podoba pohledem historiografie. In: Miroslav Kovář a kol., Svědkové zaniklých staveb. Katalog gotických architektonických prvků ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové 2008, s. 12–13. ISBN 978-80-85031-79-9.
 • FOLTÝN, D. Pabstmannova veduta kláštera augustiniánů poustevníků v Mělníku-Pšovce. In: Confluens. Sborník historických a vlastivědných prací z Mělnicka 6, Mělník 2007, s. 171–173. ISBN 978-80-903453-8-6.
 • FOLTÝN, D. Tajemství kláštera „svatého“ Vrbaty. In: Codex gigas – Ďáblova bible. Tajemství největší knihy světa, Praha 2007, s. 61–74. ISBN 978-80-7050-532-8.
 • FOLTÝN, D. The Mysteries of the Monastery of the „saint“ Vrbata. In: Codex Gigas – The Deviľs Bible: he secret of the worlďs largest book, Prague 2007, s. 61–74. ISBN 978-80-7050-532-8.
 • FOLTÝN, D. Počátky Beuronské umělecké kolonie v Praze. Emauzy a Sacré Coeur 1880–1884. In: Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Sborník konference, pořádané k znovuotevření chrámu Panny Marie a sv. Jeronýma benediktinského kláštera Na Slovanech, Opatství Emauzy 22.–23. dubna 2003, ed. Klára Benešovská a Kateřina Kubínová, Praha 2007, s. 185–190. ISBN 978-80-200-1533-4.
 • FOLTÝN, D. Chorušice, Chorušky, Zahájí: kapitoly z dějin a místopisu. Chorušice: Obecní úřad Chorušice, 2006. ISBN 802397436X.
 • FOLTÝN, D. Obraz bł. Czesława w czeskiej historiografi i a hagiografi i oraz wybrane przyklady jego kultu. In: Błogosławiony Czesław Patron Wrocławia 1. Średniowiecze i czasy nowoźytne, ed. Marek Derwich, Wrocław – Warszawa 2006, s. 151–158.
 • FOLTÝN, D. Celly a proboštství kláštera sv. Jana Křtitele na Ostrově. Zamyšlení nad problematikou benediktinských pobočných domů v raně středověkých Čechách. In: Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa, ed. Petr Sommer, Praha 2006, s. 277–289. ISBN 80-7106-790-3.
 • FOLTÝN, D. Cisterciačky měšťanského původu v Čechách a na Moravě v době předhusitské. In: Sociální svět středověkého města, ed. Martin Nodl, Praha: Colloquia mediaevalia Pragensia, Praha 2006, s. 199–206. ISBN 80-7007-219-9.
 • FOLTÝN, D.; KOVÁŘ, M. Ke stavebním dějinám proboštství sv. Martina v Kouřimi v období rané gotiky. In: Památky středních Čech 20, 2006, s. 1–8. ISSN 0862-1586.
 • FOLTÝN, D. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Librí, 2005. ISBN 8072770268.
 • FOLTÝN, D.; MAŘÍKOVÁ, J. Hrobová kaple knížete Břetislava II. při bazilice sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě. In: Castrum Pragense 6, Praha 2005, s. 89–98. ISBN 80-86124-54-1. ISSN 0862-6065.
 • FOLTÝN, D. Patronátní kostely Sázavského kláštera – příspěvek ke genezi předhusitského klášterního panství. In: Historia monastica I. Sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002–2003 v cyklu „Život ve středověkém klášteře“, ed. Dušan Foltýn za spolupráce Kateřiny Charvátové a Petra Sommera, Praha: Colloquia mediaevalia Pragensia 3, Praha 2005, s. 153–162. ISBN 80-7007-217-2.
 • FOLTÝN, D. Die Zellen und Propsteien des Klosters des heiligen Johannes des Täufers in Ostrov. Überlegungen zu den benediktinischen Tochterklöster im frühmittelalterlichen Böhmen. In: Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa, ed. Petr Sommer, Praha: Colloquia mediaevalia Pragensia 4, Praha 2005, s. 303–315. ISBN 80-7007-218-0.
 • FOLTÝN, D. Vnitřní uspořádání a sociální složení klášterů cisterciaček na Moravě ve středověku. In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materialy z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18.–21. września 2002 r., ed. Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa i Józef Swastek, Poznań 2004, s. 959–975. ISBN 83-7177-267-X.
 • FOLTÝN, D.; MEDUNA, P. Příspěvek k dějinám komendy řádu německých rytířů v Řepně. In: Castellologica bohemica 9, Praha 2004, s. 211–218. ISBN 8086204138.
 • FOLTÝN, D. Pražský Sacré Coeur: klášter a vzdělávací ústav Společnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Smíchově v letech 1872–1919. Praha: Stimbuilding, 2002. ISBN 80-238-8834-X.
 • FOLTÝN, D. K typům a funkcím cisterciáckých proboštství v předhusitských Čechách. In: 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference konané 28.- 29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, Praha 2000, s.79–95. ISBN 80-901587-7-3.
 • FOLTÝN, D.; SLAVÍK, J. Stavební podoba cisterciáckého opatství Svaté Pole ve světle písemných a hmotných pramenů. In: Východočeské listy historické 17–18, Hradec Králové 2001, s. 345–367.
 • FOLTÝN, D.; VLČEK, P.; SOMMER, P. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. ISBN 8085983176.

Externí odkazy editovat