Náhrada názvu Česká republika výrazem Česko je sporné téma, které by mělo být projednáno a stále je projednáváno. Určitě není vhodné založit účet a jako první úpravu vyměnit pojem zrovna u článku Evropská unie. Myslím to s Vámi dobře, nedělejte to. --Jan KovářBK (diskuse) 6. 12. 2015, 20:36 (CET)

Zastanu se wikipedisty - i na Portál:Česko se dočtete, že "Česko" je členem EU a NATO. Ale taky musím potvrdit, že Wikipedie je u tohoto tématu dost háklivá, obzvlášť pokud někdo změny provádí hromadně, nebo pokud je to nový účet. Chrzwzcz (diskuse) 6. 12. 2015, 20:52 (CET)
Osobně to slovo považuju za příšerný paskvil. Nepoužívám jej a vyhýbám se mu. Netrpím však choutkami odstraňovat hromadně z článků tyhle paskviloidy, nebo revertovat jejich samoúčelné vnucování do článků, které dobře fungují i v původním znění. Rozhodně ale považuji nejenom za samoúčelné, ale dokonce za bezúčelné ty editace, které nemají jiného "přínosu", než nahrazování pojmu, na němž není zhola nic špatně a neodporuje jazykovým či pravopisným pravidlům, za synonymum. Taková editace nemá pražádný vliv ani na kvalitu či informativnost textu. Editace nahrazující synonyma mají smyslu tehdy, je-li nahrazován zastaralý pojem nebo zastaralá a již takřka nepoužívaná pravopisná varianta. Pro pojem "Česká republika" ale neplatí ani jeden z těchto důvodů.
EDIT: Všímám si, že z tohoto účtu zatím nebylo učiněno nic jiného, než podsouvání tohoto pojmu... vskutku "velmi přínosné"...
--Niusereset (diskuse) 18. 12. 2015, 00:33 (CET)
Milý Niuseresete, 1. Název Česko se z jazykového hlediska hodnotí jako název plně spisovný. Užívá se jako jednoslovné synonymní označení České republiky. 2. Názvem Česko rozumíme ‚české země, tj. Čechy, Moravu a (československou) část historického Slezska. 3. Název Česko je utvořen zcela správně a ústrojně. Je odvozen z přídavného jména český, podobně jako máme dvojice: slovenský — Slovensko, polský — Polsko, srbský — Srbsko, maďarský — Maďarsko atd. (Ústav pro jazyk český ČSAV 1983). Název Česko je také nezbytné odpovídajícím způsobem překládat do jiných jazyků, tedy rovněž jednoslovným geografickým názvem. Pokud je překládán názvem politickým, dochází k nežádoucímu významovému posunu (PhDr. Eva Horová, lingvista). Tolik názory odborné veřejnosti. Jaký geografický název naší země by jste tedy navrhoval Vy? Je jednoduché kritizovat, ale o něco obtížnější je přijít s něčím lepším. Mimochodem, jak silný přínos má to, že se těmito mými editacemi vůbec zabýváte, když objektivně vzato, nedělám nic špatného, a nijak nesnižuji kvalitu oněch článků (z mého pohledu, a nejen mého, ji spíše vylepšuji). (LukasOfCzechia (diskuse) 23. 12. 2015, 16:00 (CET))
Přes svůj silný odpor k tomu slovu jsem nikdy nepopíral to, že podle platných jazykových norem je slovem spisovným. A jak sám uvádíte, milý Lukasi, jde o synonyma. Pouze jsem si dovolil poznamenat, že pouhé zaměňováním synonym, která jsou obě platná a pravopisu neodporující, je práce hraničící s bezúčelností. Smysl má, jde-li nahrazováno synonymum zastaralé, nebo je-li nahrazovaná nepoužívaná pravopisná či nespisovná forma, což však není tento případ. To jsem ale napsal i minule. Co se týče "jednoslovnosti"... Po většinu svého života jsem nikdy nepotřeboval jednoslovný název. A pokud jsem někdy měl nutkání použít "nepolitický" geografický název, plně mým potřebám vyhovovalo a vyhovuje sousloví České země.
Vašimi editacemi se "zabývám" proto, že se mi zobrazily jako úpravy v některých mnou sledovaných článcích a vyjádřil jsem svůj údiv (zvýšení zjištěním že synonymování je to jediné, co na wiki provádíte) a svůj názor na zbytečnost tohoto konání. Nepopírám že podbarvený mým neskrývaným odporem k tomuto slovu. Mohl jste si ale zároveň všimnout, že i přesto jsem žádnou z vašich samoúčelných editací nerevertoval, ani jsem neprolézal jiné články, abych ten spisovný paskviloid nahrazoval jinými synonymy. Především proto, že editace sestávající se z pouhého zaměňování spisovných synonym považuji za zbytečný nesmysl. --Niusereset (diskuse) 25. 12. 2015, 14:38 (CET)

Kolegové vám to už naznačili, tak ještě jednou: neprovádějte pouhé náhrady Česká republika <-> Česko apod. Tam, kde jsou možné obě varianty, jako Česká republika-Česko nebo různý pravopis, se ve Wikipedii v celém článku jednotně dodržuje styl, který je v principu daný hlavním autorem textu. --Packa (diskuse) 27. 12. 2015, 21:00 (CET)

@Niusereset:@Packa: Pokud je v článku Česká republika obalena nepolitickými výrazy, jako třeba: "... Slovensko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Německo ..." - pak je vidět, že žádný styl se v článku nedodržuje a mixují se politické a nepolitické názvy. Podobně když v infoboxu (nebo nadpisu, nebo jméně článku) ve všech článcích dané kategorie se používá Česko a jeden článek vybočuje a použije Česká republika. V takových případech nevidím důvod proč se o tom dlouze vybavovat jenom proto, že se někomu Česko nelíbí a v životě ho nepoužil, když je jasně vidět, že Wikipedie ho používá a v mnoha oblastech vysloveně preferuje.
Pokud je v článku v textu Česká republika jen tak, pak se dá hovořit o tom, že je to synonymum a editace moc nového nepřinesla, ale taky nevidím, proč z toho dělat vědu. U názvů kategorií na wikipedii je vidět, že se politický název drží jen u oficiálních a vysoce politických záležitostí (čest výjimkám). Chrzwzcz (diskuse) 27. 12. 2015, 21:49 (CET)
Děkuji uživateli Chrzwzcz za podporu. Je to přesně ta nejednotnost používá politických a geografických názvu kterou se zde snažím vymýtit, je smutné že najdou tací, kteří tomu naprosto slepě a bezdůvodně brání. Všiml jsem si, že uživatel Packa si dal tu "práci" aby prošel veškeré moje editace, a zvrátil je zpět. Pochybuji že přitom přemýšlel zda jsou jeho změny na místě či nikoli. (LukasOfCzechia (diskuse) 27. 12. 2015, 22:39 (CET))
Ještě si dovolím malou ukázku toho, jak wikipedistaPacka tímto koná hloupě a bez přemýšlení: Následující úryvek pochází z článku o muzeu textilnictví, z jednoho z článků, které jsem upravil, aby je wikipedistaPacka následně opět vrátil do původní podoby, této podoby: "jedinečný soubor dokladů vývoje textilnictví, zvláště textilního tisku, v České republice" . Z této věty by člověk mohl chápat, že muzeum se zabývá pouze textilní výrobou od roku 1993, což samozřejmě tak není. Česká republika je časově velmi omezený pojem, a měl by být brán pouze jako momentální politický název Česka, nikoli jako synonymum.
Musíte si vybírat zjevné případy nesystémového pojmenování, ale i to bývá marné. Když se třeba články jmenují Fotbal v Česku, Hokej v Česku, Házená v Česku, tak se stejně u Tenis v České republice strhne mela že děláte kontroverzní zásah. Nebo právě anachronizmy, když je někde napsáno, že film byl natočen v roce 1934 v České republice, ale i u toho budou řeči. Chrzwzcz (diskuse) 27. 12. 2015, 23:08 (CET)

@Chrzwzcz: Ve většině vámi uváděných případů bych s vašimi názory souhlasil. Ale o to tady teď nejde: řeč byla o tom, jak se mají tyto pojmy s více variantami ve wiki používat. A hlavně: ze zkušenosti vím, že nikdy (zdůrazňuji) neudělalo dobře, když do wiki přišel někdo a zaměřil se velmi úzce jen na jeden pojem. Wikipedie je především o tvorbě a o spolupráci, ne o přinášení a prosazování názoru. --Packa (diskuse) 27. 12. 2015, 23:03 (CET)

No, mám pocit, že lidi to často berou jen jako kontroverzní téma a neudělají si průzkum, že podporují ojedinělou a zbytečnou výjimku. Což ale nebude zrovna dobře ilustrováno u Lukasových editací. Chrzwzcz (diskuse) 27. 12. 2015, 23:08 (CET)
Tímto se chci omluvit za vnášení nepokojů na wikipedii, moje editace tento cíl určitě neměly. Myslel jsem to s těmi nejlepšími úmysly, že tento očividný rozpor v mnoha článcích zkrátka jen unikl nepozorným očím ostatních wikipedistů, a že těmito drobnými editacemi rozšířím jakousi užitečnou osvětu. Nečekal jsem že se kvůli tomu rozpoutá skutečná diskuse. Opět bych rád zdůraznil že nechci wikipedii nijak poškozovat. (LukasOfCzechia (diskuse) 27. 12. 2015, 23:15 (CET)).

Osobní útokyEditovat

  Osobní útoky nejsou na Wikipedii tolerovány. Pokud v nich budete pokračovat, bude vám zablokována možnost editace. Děkuji za pochopení.

--Jan KovářBK (diskuse) 27. 12. 2015, 22:54 (CET)

Napsat o někom, že jedná hloupě, je osobní útok. Nedělejte to. --Jan KovářBK (diskuse) 27. 12. 2015, 22:54 (CET)

Mimochodem, já vás varoval. Stále to varování máte na začátku vaší diskusní stránky. --Jan KovářBK (diskuse) 27. 12. 2015, 22:54 (CET)

Omlouvám se, nemyslel jsem to jako osobní útok. Příště už se to nestane. (LukasOfCzechia (diskuse) 27. 12. 2015, 22:57 (CET))
Omluvu beru, díky. Jestli chcete opravdu Wikipedii pomoci, doporučuji vám nechat pojem Česko být a věnovat se něčemu jinému. Vím že to v tuto chvíli zní jako nabádání k tomu, abyste uznal porážku, ale není to tak. Samotnému se to jednou stalo a samozřejmě jsem na takovou radu nechtěl dát: když přece mám pravdu, tak ji budu prosazovat, argumentovat apod. Ale okolnosti mě donutily a po čase jsem poznal, že ta moje pravda byla jen částečná a že to nejdůležitější není nalezení pravdy, ale to, co zjistíme při jejím hledání. Takže pokud chcete, dejte se na jiné články a když v nich narazíte na pojem Česká republika a bude se vám otvírat kudla v kapse, tak ji zase zavřete a běžte jinam. Až pochopíte princip fungování Wikipedie, tak se klidně do diskuse o Česku vraťte. --Packa (diskuse) 27. 12. 2015, 23:52 (CET)

WP:NEKITEditovat

V souladu s pravidlem vás upozorňuji, že tyto [1], [2] vaše editace vnímám jako ilustraci tvrzení a poškozování Wikipedie. Nedělejte to, prosím, v opačném případě budu nucen zasáhnout.

Mimochodem, užití slova Česko mi je naprosto ukradené. Ale nemůžete prosazovat svůj názor tímto stylem jen proto, že si myslíte, že by tam měl být druhý výraz.

Děkuji za pochopení. --Jan KovářBK (diskuse) 27. 12. 2015, 22:59 (CET)

Dodatek: Vaši verzi tam samozřejmě nechám. Zůstane-li tam, to záleží na jiných. Nicméně, 5 revizí jedné stránky jen kvůli (na Wikipedii asi navždy) spornému výrazu, to je trochu moc, nemyslíte? --Jan KovářBK (diskuse) 27. 12. 2015, 23:02 (CET)

Promiňte, ale druhá strana svůj názor prosazovat může? Já se aspoň snažím svoje editace logicky obhájit, narozdíl od některých uživatelů, kteří k tomu v podsatě nic neřeknou, ani to, proč jim moje editace (například v tomto konkrétním článku, o kterém se bavíme, vadí). Nyní to prosím neberte tak, že se s Vámi hádám, pouze mě zajímá, jak tedy tento systém editací mezi jednotlivými uživateli funguje. Očekával bych, že wikipedisté jsou si rovni. A pokud se mezi sebou nemohou shodnout na určité editaci, je třeba o tom diskutovat. Z mojí strany je snaha o diskusi (pravda, možná vyzněla jako osobní útok, za to se ještě jednou omlouvám) nicméně moje argumenty logické jsou. Děkuji (LukasOfCzechia (diskuse) 27. 12. 2015, 23:07 (CET))
Že vám do toho vstupuju, delší dobu si pohrávám s myšlenkou sepsat na wikipedii "návrh doporučení", když se k tomu nikdo nemá. Měl by být docela nekonfliktní, protože by měl ukázat, že nepsané pravidlo už celkem vykrystalizovalo, stačí ho jen "hodit na papír". A že by ani nebylo nutno nějak radikálně editovat a přejmenovávat. :) Chrzwzcz (diskuse) 27. 12. 2015, 23:14 (CET)

┌───────┘Jak jsem napsal, já se s vámi nepřu o tomto výrazu. Já vás pouze (protože takové je pravidlo) varuji, abyste pak nemohl říci, že jste varován nebyl. A máte pravdu, v tom s vámi naprosto souhlasím, ano, je třeba o tom diskutovat. Ne to několikrát vrátit zpět.

Co se týče té rovnosti, to, s dovolením, nechám bez komentáře. Jen bych Vás odkázal na stránku Co Wikipedie není, poté vám možná mnohé bude připadat jasnější. Možná. S pozdravem --Jan KovářBK (diskuse) 27. 12. 2015, 23:14 (CET)

@Chrzwzcz: Ještě odpověď, ať to netříštím na sto stránek. Ano, něco by to chtělo. Návrh doporučení, proč ne, pokud bude shoda. Ale právě to vnímám jako kámen úrazu. Každopádně, pokusíte-li se o to, držím vám palce. --Jan KovářBK (diskuse) 27. 12. 2015, 23:31 (CET)


Právě abych se vyhnul zcela zbytečné revertovací války jsem se navzdory osobnímu přesvědčení nikdy nevrhal do odstraňování toho slova z článků ani do revertování zde probíraných editácí. Popravdě mne pekvapuje, že to nakonec k takové revertovací kadenci vůbec dospělo... Niusereset (diskuse) 29. 12. 2015, 14:21 (CET)

STOPEditovat

Dobrý den, prosím přestaňte nahrazovat sporné výrazy Česko za Česká republika a obráceně. V opačném případě budu muset zasáhnout. Děkuji za pochopení, --Urbanecm (diskuse) 11. 1. 2016, 19:00 (CET)

PoznaňEditovat

Dobrý den, díky, že zkoušíte editovat Wikipedii. Váš experiment na stránce Poznaň fungoval a byl posléze odstraněn. Pokud chcete dále experimentovat, použijte prosím pískoviště, neboť pokusy v článcích jsou obvykle rychle smazány. Pokud se chcete dozvědět něco o přispívání do Wikipedie, podívejte se na stránku Vítejte ve Wikipedii. Děkuji. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 2. 2016, 20:23 (CET)

StopEditovat

Dobrý den, přestaňte svévolně nahrazovat výrazy Čechy, České země a Česká republika za Česko. Nejde o synonyma, každý termín má vlastní geografické a časové (historické) vymezení, jejich použití nemusí být nahodilé. --Xth-Floor (diskuse) 4. 4. 2016, 23:10 (CEST)

@Xth-FloorDobrý den, každá editace je svévolná, jaká jiná by měla být? Od toho přeci edituji já, nikoli někdo jiný. A teď k dané problematice. České země a Česko jsou pochopitelně synonyma, nicméně výraz "České země" je zastaralý, a jelikož (konečně) existuje krátký geografický název naší země (Česko), není potřeba nadále užívat vpravdě historického názvu. Česká republika, je pak označení (momentálního) politického zřízení naší země, které se v historii již mnohokrát změnilo (v minulosti například Země Koruny České), a tudíž je velice krátkozraké ho používat tam kde to není nutné. Co budete dělat, pokud se naše státní zřízení opět změní? Začnete přepisovat všechny články? Současné nadužívání názvu "Česká republika" nebo ještě hůře zkratky "ČR" je velikým neduhem, který se snažím potírat... Co se týče výrazu Čechy, samozřejmě se nejedná o synonymum s Českem. V článcích ho upravuji pouze v případě, že bylo wikipedistou evidentě použito jako náhrada za Česko, ať již ze zvyku nazývat celou naši zemi jako "Čechy" a nebo proto, že z jakéhosi nepochopitelného důvodu nemá rád krátký geografický název vlastní země ale zároveň mu z praktických důvodů chybí. Vaše revertování nechám být, pouze prosím o zamyšlení se. S pozdravem LukasOfCzechia (diskuse) 5. 4. 2016, 01:01 (CEST)

NáhledEditovat

 
Pro Vaši informaci

Dobrý den, děkuji za Vaše příspěvky. Zároveň Vás však prosím o častější používání tlačítka Ukázat náhled. To Vám ukáže, jak bude článek vypadat po Vašich úpravách, aniž by se úprava uložila. Až budete mít pocit, že jsou Vaše úpravy hotovy, vyplňte do pole shrnutí editace stručný popis provedených změn a změny uložte.

Uložením zároveň dáváte najevo, že další změny v nejbližších okamžicích neplánujete a že se jiní wikipedisté mohou pustit do dalších úprav, oprav a doplnění článku. Každá uložená změna se zapisuje do historie článku a do seznamu posledních změn na Wikipedii. Při častém ukládání se tyto zbytečně přeplňují a znepřehledňují. Hrozí také riziko, že dojde k tzv. editačnímu konfliktu, tedy stavu, kdy dva wikipedisté editují tentýž článek zároveň. Děkuji za pochopení.--Horst (diskuse) 13. 7. 2016, 11:03 (CEST)

OpětEditovat

Už Vás několik kolegů upozorňovalo, Pokud Vám jde o dobro a přesnost Wikipedie, všimněte si že po vaší editaci v hesle zůstaly 4 /zelené, pokud to máte nastaveno/ odkazy na rozcestníky, než provádět zbytečné a rozporuplné změny, bylo by vhodné energii věnovat takovým opravám--Horst (diskuse) 18. 11. 2016, 23:09 (CET)

NaposledyEditovat

Toto je vandalismus, berte to jako poslední varování--Horst (diskuse) 30. 4. 2018, 11:26 (CEST)

Kolego, už jsem vám dvakrát psal, že Wikipedie je především o spolupráci a že ne o prosazování vlastního názoru. Psal jsem taky, že i já s některými rozhodnutími nesouhlasím, ale v zájmu toho, aby Wikipedie byla dobrou encyklopedii jsem se jim podřídil. Pokud toto nepochopíte a budete upřednostňovat váš názor před celkovou kvalitou Wikipedie, budu radši, když vás tu už neuvidím. --Packa (diskuse) 1. 5. 2018, 12:15 (CEST)

Na Wikipedii ještě pořád nepochopili rozdíl mezi zeměpisným a politickým názvem, míchají je svévolně dohromady, do infoboxů používají naprosto náhodně jeden nebo druhý a moc je to netrápí, místo toho to radši prohlásí za svobodnou vůli prvotního autora a "kontroverzní" téma. V názvech článků a kategorií je to už zásluhou těch odvážnějších a pořádkumilovnějších (no zkrátka unifikátorů a systematičtěji založených editorů) velmi slušně dořešeno, zatímco v infoboxech, tabulkách a názvech kapitol zrovna moc ne. V prostém textu to zas tak moc nevadí, pokud nejsou v té které větě náhodně míchány politické a zeměpisné názvy různých zemí - ano, mnohé zdroje taky takhle mixují, ale jestli je zrovna dobrý nápad kopírovat ze zrojů nesystematičnost. Nicméně vybrat si náhodný článek a v něm to dávat do latě, to není zrovna nejlepší způsob jak to tu prosadit. Diskuze pod lípou taky nemá moc smysl, tam se ozývají odpůrci slova Česko a pak odpůrci sjednocování (takzvaní zastánci tvůrčí svobody). No nechť vám poradí tady vyhrožovači jak by si představovali korektní postup, ale pokud berou problematiku používání politických a zeměpisných názvů za prosazování VLASNÍHO názoru (?!), tak asi ani žádný takový není. No a jak vidím, ve stejném složení už jsme se tu v minulosti na dané téma bavili a jedinou radu, co jste dostal: věnujte se něčemu jinému. A pokud se chcete věnovat Česku, zkuste sepsat, jak byste si představoval celkovou změnu, třeba budete mít štěstí a v nějakém znění bude podpořeno. Chrzwzcz (diskuse) 1. 5. 2018, 17:45 (CEST)