Darth Traya

Kreia alias Darth Traya je postava z fiktivního světa Hvězdných válek patřící mezi hlavní kladné i záporné postavy počítačové hry Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords z dílny Obsidian Entertainment. Jako mistryně Jedi byla z řádu vyhnána pro své netradiční učení a nakonec se stala sithskou paní pod jménem Darth Traya. Netoužila po slávě ani po moci, usilovala o zničení Síly jako takové a k tomu chtěla využít Vypovězenou. Nakonec zahynula její rukou v jádru Malachoru V v Trayuské akademii.

Darth Traya
První výskyt Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
Informace
Druh člověk
Planeta původu neznámá
Pohlaví žena
Narození cca 4 001 BBY[1]
Úmrtí 3 951 BBY (Malachor V)
Období Velká sithská válka
Mandalorianské války
Jedijská občanská válka
První jedijské vyhlazení
Příslušnost Řád Jedi
Sithský Triumvirát
Sith
Pozice Temná paní ze Sithu
Mistři neznámí
Učedníci Revan (Jedi učedník)
Darth Nihilus (Sithský učedník)
Darth Sion (Sithský učedník)
Vypovězená (neutrální učednice)
Dabing Sara Kestelman[2]

BiografieEditovat

O jejím životě Jedie není mnoho známo, jen tolik, že byla jedijskou historičkou a mistrem Jedi. Svůj volný čas trávila meditacemi, aby odhalila skrytá tajemství galaxie, avšak při těchto experimentech oslepla, protože přestala zrak používat a místo něj se spoléhala pouze na Sílu. Své učedníky často trýznila obtížnými a matoucími otázkami, na které by odpověď těžko hledali i leckteří mistři. Často vzbuzovala ve druhých pochybnosti a úzkost. Ostatní mistři považovali její "Kreiiny hádanky" za velice svérázné.

Mezi její nejnadanější padawany patřil Revan, který nakonec svou mistryni opustil, aby se u jiných mistrů dověděl více o Síle. Když vypukly Mandalorianské války, tak se Revan za Kreiou vrátil, aby mu poradila, jak přimět Radu Jedi začít se situací něco dělat. Ten po dokončení dalších Kreiiných lekcí otevřeně vystoupil proti rozhodnutí Rady nezasahovat do konfliktu a odešel do války. Všichni ostatní Kreiini padawané odešli s ním, což na ni strhlo pozornost Rady, protože pouze ji utekli všichni žáci, a ti buď ve válce padli, nebo propadli temné straně.

Po slyšení s Radou byla Kreia i její metody odsouzeny, zejména za roli, jakou sehrály ve vzpouře Revana vůči Radě. Jejím vyloučením z řádu si však Jediové pouze vysloužili navždy její nepřátelství, neboť se necítila vinna. Proces považovala za zradu nejen od kolegů, ale i celkově od učení řádu.

Pád k Temné straněEditovat

Datum jejího soudu není známo, ale bylo to ještě před koncem Mandalorianských válek.[3] Rada se domnívala, že pak odešla za Revanem, ale místo toho opustila Republiku hledat odpovědi na své otázky ohledně jejího žáka. Nakonec ji ozvěny Síly zavedly po letech až na Malachor V, kde Revan údajně podlehl Temné straně. Při průzkumu zničeného povrchu nalezla Trayuskou akademii, někdejší Revanovo opevnění, a poznala tam tajemství Sithů.

Tam ji také objevili Revanovi sithští vrazi, kteří ji přinesli staré sithské manuskripty, sepsané čistokrevnými Sithy. Upoutaly ji hlavně texty o tom, jak Síla klame své uživatele, vnucuje jim neexistující věci a zamlžuje fakta, aby uchovala vesmír v chaosu a lžích a mohla ovlivňovat osud. I když se snažila argumenty Sithů vyvracet, stále více a více jim podléhala, až přijala svůj nový úděl a nové jméno Darth Traya, Paní Zrady.

Po prostudování dalších manuskriptů nabyla přesvědčení, že její žák nikdy skutečně Temné straně nepodlehl, pouze obětoval svou pověst i duši, aby zastavil skutečnou hrozbu. Věděla, že tytéž manuskripty četl také. Válkou, kterou Revan poté vedl, měl dle jejího názoru před touto hrozbou posílit obranu galaxie.

Sithský TriumvirátEditovat

Po skončení války obnovila Trayuskou akademii, aby cvičila nové Sithy, nikoliv k ovládnutí Republiky, ale pouze ke zkáze Jediů. Základem byla jednotka sithských vrahů a vojáků, kteří zde vyčkávali jako záloha na Revanovy rozkazy. Jelikož bylo Revanovo sithské impérium zničeno, považovala tato buňka Darth Trayu za Revanovu legitimní nástupkyni, protože byla jeho mistrem. Přijala tedy titul Temná Paní ze Sithu.

Vyhledala osoby, kteří byli tzv. Ranou v Síle stejně jako zničená planeta, aby využila jejich nepřirozeně velkou a zdánlivě neovladatelnou moc. Na povrchu Malachoru V našla dvě osoby splňující tento požadavek. Spolu s nimi založila Sithský Triumvirát, v němž ona (Darth Traya, Paní zrady) byla mistr a oba muži (Darth Sion, Pán bolesti a Darth Nihilus, Pán hladu) jejími učedníky. Aliance netrvala dlouho, neboť Sion s Nihilusem přestali společnými plány a ideály žít. Sion byl posedlý bezhlavým tažením proti Jediům a Nihiluse ničil jeho hlad, který ukájel vzácnou technikou pohlcení Síly. Siona doháněla intrikami, manipulacemi, "Kreiinými hádankami" a lhaním k nepříčetnosti, proto se jí oba vzepřeli a přepadli ji v jádru Trayuské akademie. Nihilus z ní vysál její Silu, aby ji odzbrojil. Zbavil ji titulu Temné Paní, nakrmil se a Darth Sion ji zmlátil do bezvědomí. Její bezvládné tělo poté vyhodili do nebezpečné malachorské krajiny. Mylně se domnívali, že zemřela...

Tohle považovala za neodpustitelnou zradu. Cítila se nyní zrazená jak světlou, tak temnou stranou Síly, navíc ztratila spojení se Silou, takže zatoužila po pomstě. Nechtěla ji vykonat na Jediích nebo Sithech, ale na Síle jako takové. Potají opustila Malachor V a zosnovala mistrovský plán ke zničení Síly jednou pro vždy. Jejím ambicím posloužili i její bývalí dva učedníci, kteří ji svou kampaní proti Jediům odstranili tento řád z cesty. Nihilus třeba na Katarru zlikvidoval prakticky většinu Rady Jediů.

Cestování s VypovězenouEditovat

Vyhledala bývalou rytířku Jedi zvanou Vypovězená, která byla v Mandalorianských válkách Revanovou pravou rukou, navíc byla zodpovědná z přetvoření Malachoru V v onu Ránu v Síle. Z řádu byla rovněž vyloučena z pofidérních důvodů a byla odtržena od Síly. Vybrala si ji i kvůli její schopnost tvořit bezděčně Silová pouta, která měla pomoci oslabit Sílu. Chtěla ji využít pro tvorbu ještě silnějších Ran v Síle, ozvěnovitě se šířících galaxií, až by nakonec Síla zemřela spolu s Vypovězenou. V jejím případě navíc viděla důkaz, že život v galaxie se zmizením Síly nezanikne, takže necítila žádný etický problém.

Zavrhla svou identitu Darth Trayi a opět si říkala Kreia. Využila příležitosti, když mistr Jedi Atris k vylákání Sithů ze skrýší vypustila lživou zprávu, že je Vypovězená posledním žijícím Jediem a zařídila její návrat do Republiky na lodi Harbinger. Ten obsadili Sionovi sithští vrazi, aby Vypovězenou zabili, avšak Kreia s ní uprchla v pašerácké lodi Ebon Hawk. Vážně poškozená loď přistála v těžební kolonii Peragus 2, kde Kreia dala Vypovězené první lekce a stala se její mentorkou. Mezi nimi se vytvořilo silné pouto, jak Kreia doufala. Bylo silnější než obvykle, takže oběma částečně obnovilo spojení se Silou. Ze stanice utekly spolu s Attonem Randem, avšak Darth Sion dorazil na Peragus v Harbingeru i se svými vrahy. Kreia s ním bojovala, aby neublížil Vypovězené. Boj sice přežila, ale přišla a ruku, což skrze pouto způsobilo Vypovězené velkou bolest. Nakonec však ze stanice uprchli do bezpečí na Telos IV.

Zde se dostali až do polární stanice, kde sídlila Atris se svými echanijskými služebnými. Ta byla natolik zaneprázdněna Vypovězenou, že přehlédla přítomnost Kreiy, jež dokonale maskovala svou skutečnou identitu. Kreia vydírala Attona, aby sloužil Vypovězené, jinak vyzradí jeho tajemství, jež odhalila čtením jeho mysli. Na dalších cestách pak Kreia učila Vypovězenou Síle, vzácných technikách, o historii, a také pověděla vše „podstatné“ o Sithech, kteří je pronásledují. Když se Vypovězená příliš přikláněla ke světlé straně, stahovala ji k temné straně a naopak. Kreia dbala, aby její nová žákyně neviděla dění v galaxii a důsledky svých činů tak černobíle jako Jediové nebo Sithové.

Tak Vypovězené pomáhala najít ukrývající se poslední mistry Jedi na Dantooinu, Nar Shaddaa, Onderonu a Korribanu. Během cesty přibývali na palubě Ebon Hawku další spojenci, mezi nimiž si Vypovězená budovala velmi silná pouta, a prostřednictvím sebe samé jako Rány v Síle vysílala silné pulzy ozvěn. Kreia přistoupila k další fázi svého plánu. Svou mocí oživila šíleného wookije Hanharra, aby ulovil svou dávnou kořist Miru na Malachoru V. Zmanipulovala vůdce Mandalorianů, aby pomáhal Vypovězené a na oplátku je chránila před Nihilusovými Sithy, tajně provádějícími rituál v hrobce Freedona Nadda. Na Dantooinu zmanipulovala bývalého žáka Vypovězené Micala tak, že si nebyl schopen vůbec uvědomit její přítomnost, a prováděla na něm pokusy. Na Onderonu si Kreia uvědomila, že je Vypovězená už dostatečně silná postavit se Sithům přímo, tak oživila plukovníka Tobina podobně jako Hanharra, a namluvila mu, že odláká pozornost Sithů od Onderonu, když řekne Nihilusovi, že se mnoho Jediů ukrývá na Telosu.

Potom Kreia řekla, že je čas se vrátit na Dantooine do obnovené akademie Jediů. Vypovězená předstoupila před trojici mistrů, kteří ji donutili vzdát se již téměř úplně obnovené Síly. Považovali její vliv na galaxii za příliš silný a nekontrolovatelný a označili ji za hrozbu horší než Sithové. Zasáhla ale Kreia, která je obvinila z hlouposti, zbabělosti, arogance a z neschopnosti. Všechny tři mistry nejprve zbavila spojení se Silou a pak je zabila. Přijala zpět identitu Darth Trayi a nechala se zajmout Briannou, jednou z Atrisiných služebných. Při rozmluvě s Atris odhalila, že tato jedijská mistryně již dlouho kráčí po temné cestě, aniž by si to sama uvědomila, sžírána starými křivdami, zradou a nenávistí, a také sithskými holokrony. Kreia tedy symbolicky zanechala Atris svůj titul Paní zrady, a vydala se na Malachor V sledovat past, kterou nalíčila na Nihiluse. Na Telosu na něj žádný Jedi nečekal, jen ho na můstku jeho lodi Ravageru konfrontovala Vypovězená. Traya věděla, že Nihilus nebude schopen vysát Sílu z další Rány v Síle, což ho oslabilo. Jeho smrt dokončila obnovu spojení Vypovězené se Silou.

SmrtEditovat

Traya plánovala spáchat sebevraždu, aby zabila sebe, Vypovězenou i Sílu prostřednictvím jejich Pouta a Ran v Síle. Nakonec se rozhodla počkat v jádře Trayuské akademie. Vypovězená nejprve zprovodila ze světa Darth Siona zlomením jeho vůle, čímž zacelila další Ránu v Síle. Ten ji ještě varoval, jak nebezpečná Traya je. Pak konfrontovala samotnou Darth Trayu a usekla jí druhou ruku. Traya na ni vypustila mocnou Silovou bouři a tři telekineticky ovládané světelné meče, avšak ani ty nedokázaly Vypovězenou zastavit.

I přes všechny zrady a manipulace dokázala Vypovězená zlomené Darth Traye odpustit a nabídla ji vykoupení. Traya odvětila, že už zachráněná je, a dodala, že je dojatá, jak skvělé vycvičila žáky. Ji označila za nejlepší studentku, jakou kdy měla, a poděkovala ji, že nikdy nebyla ani Jediem, ani Sithem, ale sama sebou. Před svou smrtí ji odhalila budoucnost galaxie, včetně osudu jejích spojenců. Na závěr vyjádřila naději, že Vypovězená bude následovat Revana do Neznámých oblastí. Pak zemřela a její tělo zničil znovu aktivovaný generátor temné hmoty, který roztrhal na kusy celý Malachor V, čímž byla zahlazena poslední Rána v Síle.

ZdrojeEditovat

ReferenceEditovat

  1. [1] - komentář Chrisse Avelona, vedoucího designéra Obsidianu, který postavu, stejně jako celou PC hru navrhl.
  2. www.imdb.com - profil Sary Kestelmanové
  3. Ve hře Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords řekli zbylí členové Rady Jediů, že si mysleli, že zahynula na Malachoru V

Externí odkazyEditovat

Temná paní ze Sithu a vůdkyně Sithského Triumvirátu
souběžně s izolovanou vládou Lorda Vitiate
Předchůdce:
Darth Malak
3956 BBY – 3955 BBY
Darth Traya
Nástupce:
Darth Nihilus spolu s Darth Sionem