Seznam Sithů

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Darth Traya)

Toto je seznam Sithů ze světa Star Wars.

Doba Starého sithského impériaEditovat

Temní Pánové žijící v dobách Impéria od 6900 BBY po 5000 BBY.

Ajunta PallEditovat

Ajunta Pall
Informace o postavě
Rasačlověk
Pohlavímuž
Narozenípřed 7 000 BBY
Úmrtíneznámé
duch osvobozen 3 956 BBY
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostiŘád Jedi
Temný Jedi
Sith
Staré sithské impérium
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Ajunta Pall je vůbec první Temný Pán ze Sithu, tedy sithský lord nesoucí tento titul. Známým se stal i díky výrobě smrtelně mocného a nebezpečného meče, který údajně přivodil jeho pád.

Ajuntu Palla vycvičili Jediové na akademii na Ossusu, kde později získal titul mistra a pustil se do hlubšího zkoumání Síly. Během svého bádání narazil na spisy odkazující na umění alchymie, jež byla spojena s temnou stranou Síly. Po dohledání těchto zdrojů, kterými byly sithské manuskripty, jež si nějakým způsobem našly cestu do prostoru Republiky), se naučil manipulovat s živou hmotou a tvořit pomocí Síly život nový.

Rada Jediů však jeho objevy zavrhla jako nebezpečné a vedoucí k temné straně Síly, proto praktikování těchto Pallových znalostí zakázala. Ajuntu Palla i jeho přátelé toto rozhodnutí zaskočilo a urazilo. Zbytku řádu vyhlásili válku, jež vešla do dějin jako Druhé velké schizma nebo Stoletá temnota. Během celého století se zdokonalil v užívání temné strany Síly, prodloužil si tak život, a v rozhodující bitvě o Corbos v roce 6 900 BBY sám porazil na tucet Jediů. Přesto byl nakonec poražen a postaven před soud Rady Jedi. Byl i se svými temnými Jedi zbaven všech titulů a zbraní a všichni byli vypovězeni za hranice Republiky.

Se svými následovníky cestoval nahodile v tehdy neprobádaných oblastech galaxie, až je cesta zavedla na Korriban, kde objevili rasu Sithů ovládající temnou stranu Síly, avšak ti vypadali ve srovnání s temnými Jedi zaostale. Tehdejší vládce Korribanu Hakagram Graush je nechal zatknout, ale Ajunta Pall přesvědčil jeho pravou ruku, aby je pustila z vězení. Pall pak Hakagrama Graushe zajal a popravil jeho vlastním mečem. Sithové, kteří obdivovali znalosti temných Jediů, jejich vesmírné lodě a výbavu, se jim poklonili a uznali je za své bohy. Pall i jeho následovníci tuto poklonu přijali a začali jim vládnout. Sithové Palla nazvali Jen'ari, což znamená „Temný pán“.

Přijal titul Temný Pán ze Sithu a civilizaci na Korribanu zmodernizoval. Poté dal kolonizovat a dobývat okolní světy. Jako hlavní svět Impéria zvolil mrazivou planetu Ziost, kterou Sithové už jednou kdysi kolonizovali. Ajunta Pall odtamtud vládl Impériu několik desetiletí, až nakonec zemřel. Byl pohřben v Údolí Temných Pánů na Korribanu dle sithské tradice, společně s prokletým mečem a dalšími artefakty. Impérium se však nerozpadlo, ale žilo dál, ačkoliv jméno jeho nástupce není známo.

Jeho duše však nenalezla klid a zůstala uvězněná v jeho vlastní hrobce v důsledku jeho experimentů se sithskou alchymií. Během celých tisíciletí v samotě přemýšlel, zda jednal přijetím temné strany Síly správně. Jeho pochybnosti vzrostly ještě více, když byl svědkem pádů a zrad jeho nástupců. V roce 3 956 BBY do jeho hrobky vnikl Revan, aby našel Pallův prokletý meč ve snaze zajistit si větší prestiž v akademii Sithů, aby se dostal ke hvězdné mapě v hrobce Nagy Sadowa. Revanovi se zjevil, aby mu pověděl o smutku a hanbě, kterou cítí, a o tom, že Jedie neviní ze zničení sithské civilizace ve Velké hyperprostorové válce, kterou zpovzdálí sledoval. Byl přesvědčen, že jeho nástupci zničili sami sebe neustálými rozbroji a nedůvěrou. Revan Ajuntu Palla přesvědčil, aby odvrhl temnou stranu Síly a navrátil se ke světlu, to ukončí jeho utrpení. Pallův duch souhlasil a splynul se Sílou, když nalezl konečně klid.

Zdroje

Temný Pán ze Sithu
Předchůdce:
Hakagram Graush (jako vládce Sithů)
6,900 BBY
Seznam Sithů
Nástupce:
nakonec Tulak Hord

Tulak HordEditovat

Tulak Hord
Informace o postavě
Rasaneznámý
Pohlavímuž
Úmrtípřed 5500 BBY
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostiSith
Staré sithské impérium
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Tulak Hord byl Temný Pán ze Sithu, který vládl Sithskému impériu někdy v období před 5500 BBY.[1][2] Byl poprvé představen ve hře Star Wars: Knights of the Old Republic jako dávný vládce impéria, jenž spočinul jako jeden z mnoha vládců Sithů v Údolí Temných Pánů na Korribanu. Více detailů o jeho životě prozradila ve hře Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords sithská lordka Darth Traya, jež ho označila za jednoho z nejlepších bojovníků se světelným mečem všech dob.[3] Další detaily přinesla až hra Star Wars: The Old Republic, v níž docházelo k intenzivnějšímu průzkumu tohoto období dějin Sithů.

Už jako velmi mladý byl známý a obávaný pro své mistrovství s mečem, světelným mečem, přestože panovalo přesvědčení, že v době jeho života Sithové ještě světelné meče nepoužívali, a též pro zdatnost v užívání Síly. Stal se legendou po duelu se svým rivalem Khem Valem, jenž se pak stal jedním z Tulakových nejoddanějších spojenců.

Proslul při potlačování povstání na planetách Yn a Chaboosh[1], jež byly v 6.-7. tisíciletí BBY i přes vzdálenost od Ziostu pod vlivem impéria. Místnímu odboji pomáhali i Jediové planetární blokádou Chabooshe. Jejich odpor Hord rozdrtil tak efektivně, že se v Republice ani v řádu nikdo nedozvěděl, co se stalo. Během bitvy Horda oslovil sithský válečník Aloysius Kallig, který toužil Hordovi sloužit, ten však odmítnul. Uražený Kallig vyzval na souboj jednoho z Hordových generálů a porazil ho, čímž si nakonec vysloužil Hordův respekt i místo v jeho armádě, kde vybojoval několik cenných vítězství. Tulak Hord si pomáhal svými pokročilými znalostmi sithské alchymie a několikrát provedl rituál, při němž vysál z nepřátel jejich Sílu. Byl znám nejprve pod titulem Pán nenávisti, později vystoupal na stupeň nejvyšší a stal se Temným Pánem ze Sithu.

Tulak Hord z bitev neodešel nikdy poražen, ale obával se Kalligova vlivu, proto na něj zosnoval atentát. Během své vlády prohluboval znalosti Temné strany Síly, sepsal mnoho odborných manuskriptů, knih, a také sestrojil svůj holokron. Říkalo se, že znal způsob, jak si zajistit věčný život, proto své nejcennější spisy ukryl na tajná a těžko dosažitelná místa, aby se k nim dostali jen ti nejpovolanější. Ovládl více než stovku světů, jež začlenil do Sithského impéria, včetně záhadného Dromundu Kass.

Ke konci života poctil svého věrného spojence Khem Vala úkoly, jež má vykonat v budoucnosti, a umístil ho do stáze v jeskyni, která byla o staletí později přestavěna na hrobku Nagy Sadowa. Nedlouho poté Tulaka Horda zavraždil zákeřně bodnutím zezadu jeho učedník Ortan Cela. Zdali se jeho učedník stal novým Temným pánem ze Sithu, není známo.

Zůstalo po něm mnoho svitků o moci Temné strany a holokron, z nichž se většina při bombardování Korribanu po Velké hyperprostorové válce ztratila, stejně jako většina informací o jeho činech. Jeho loajální sluhové mu vybudovali hrobku v Údolí Temných Pánů na Korribanu, kde jeho tajemství chránilo velké množství pastí, a kde se nacházela i jeho typicky černá maska s trojicí vzácných druhů krystalů do světelného meče. Hordův světelný meč byl nalezen až kolem roku 3678 BBY příslušnicí temné rady Sithů na planetě Dromund Fels.[4]

Zdroje

Temný Pán ze Sithu
Předchůdce:
nakonec Ajunta Pall
c. 5500 BBY
Seznam Sithů
Nástupce:
nakonec Marka Ragnos

Marka RagnosEditovat

Marka Ragnos
Informace o postavě
RasaHybrid sitha a člověka
Pohlavímuž
Narozenípřed 5100 BBY
Úmrtí5000 BBY
Duch zapečetěn 14 ABY
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostiSith
Staré sithské impérium
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Marka Ragnos je dávný Temný Pán ze Sithu, jenž byl poprvé představen v komixu Tales of the Jedi: The Golden Age of the Sith, kdy byl se všemi poctami pochován po stoleté vládě. Od té doby byl v galaxii přítomen jen jako duch, například v díle Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith. Po porážce císaře Palpatina se objevila skupina kolem Taviony Axmis, která usilovala o vzkříšení tohoto dávného Temného pána. Přestože se jedná o jednoho z nejvýznamnějších Sithských lordů, neobjevil se nikdy v žádném díle s tematikou Star Wars, kde by byl naživu.

Ačkoliv byl sithsko-lidský kříženec, byl Marka Ragnos přímým potomkem temných Jediů vedených Ajuntou Pallem. Narodil se mnoho let před rokem 5100 BBY, kdy zemřel tehdejší Temný Pán ze Sithu. Patřil mezi nejobávanější a nejrespektovanější sithské lordy a Ragnos postoupil ve společenském žebříčku Sithů na nejvyšší pozici. Postavil se mu jeho rival Simus, jehož Ragnos porazil v duelu se světelnými meči, který ukončil zkrácením Simuse o hlavu. Lépe řečeno, Simuse spíše zkrátil o zbytek těla a zůstala jen hlava, jež byla schopná přežít ve zvláštní nádrži ještě následujících sto let. Ragnos tak získal titul Temného Pána ze Sithu.

V brutální kampani odstranil své další odpůrce.[5] Využíval metody, kdy své nepřátele poštvával proti sobě a metodou rozděl a panuj si zajistil, aby nikdo nezpochybnil legitimitu jeho železné vlády, která trvala úctyhodných sto let. Během té doby sepsal několik důležitých dokumentů „epistely“ a vyrobil žezlo, s jehož pomocí dokázal absorbovat moc Temné strany Síly z různých zdrojů a předávat ji ostatním, i těm, kdo Silou nevládne. Na začátku své vlády narazil na 13letého sitha jménem Tenebrae, jenž toužil stát se Ragnosovým učedníkem. Ragnos sice tohoto talentovaného sitha cvičit odmítnul, přesto na něj hoch udělal dojem talentem i vysokými ambicemi. Jmenoval ho tedy vládcem Medriaasu a udělil mu titul sithský lord a nové jméno Vitiate.[6]

V roce 5000 BBY zemřel přirozenou smrtí a byl se všemi poctami pohřben na Korribanu v Údolí Temných Pánů. Jeho smrt také znamenala konec éry zvané Zlaté období Sithů. Ihned po jeho pohřbu totiž povstali dva velcí rivalové Naga Sadow a Ludo Kressh. Ragnosův duch jejich souboj pozoroval, ale pak připomněl oběma kohoutům slávu Impéria a hlavně nejistou budoucnost, ve které je místo pouze pro jednoho silného Temného pána. Zatímco oba nadále soupeřili o moc a prohráli kvůli tomu Velkou hyperprostorovou válku, čímž způsobili zánik Impéria, Ragnosův chráněnec lord Vitiate v tichosti vyčkával na svůj čas. Od té doby odpočíval i duch Ragnose ve své hrobce na Korribanu.

Až teprve v roce 3996 BBY ho nechtěně probudili padlí Jediové Exar Kun a Ulic Qel-Droma, kteří zápasili na světě Císařovny Tety o moc a použili jeho staré talismany. Po neúspěchu Sadowa a Kresshe tentokrát vyřešil spor mezi dvěma potenciálními pokračovateli slavného Sithského impéria direktivněji. Exara Kuna jmenoval Temným pánem ze Sithu a Ulica Qel-Dromu jeho učedníkem. Ani oni neuspěli, navíc přinesli rozvrat celé galaxii. Podobně nakonec selhal i jeho někdejší chráněnec lord Vitiate, který prohrál tažení proti Republice více než 1300 let po Ragnosově smrti. V době po 100 BBY vstoupil do Ragnosovy hrobky Temný Pán ze Sithu Darth Plagueis a dospěl k názoru, že bájní duchové Temných pánů nejsou skuteční. O opaku se ho Ragnos snažil přesvědčit svým zjevením na jeho lodi a varoval ho, aby neznevažoval dávné tradice Korribanu. Neodpověděl však na Plagueisovy další dotazy a jen v kouři zmizel. Tuto zkušenost svého mistra popsal později Darth Sidious ve svém díle Kniha Sithů: (Book of Sith).

V roce 14 ABY se v jeho hrobce shromáždil kult zvaný "Učedníci Ragnose", vedený Tavionou Axmis, jež byla Desannovou učednicí. Ta nalezla staré Ragnosovo žezlo schopné vysávat Sílu a předávat ji ostatním. Tím Axmis posílila své spojence a veškerou moc hodlala využít ke vzkříšení Marky Ragnose. Luke Skywalker a Kyle Katarn dokázali s novým řádem Jedi Učedníky Ragnose včas odhalit. Jaden Korr při bitvě o Korriban vstoupil do hrobky Marky Ragnose, aby konfrontoval Axmis, ale dorazil pozdě, neboť ta mezitím vyvolala Ragnosova ducha, který ovládl její tělo. Přesto dokázal Korr tohoto reinkarnujícího se Temného Pána porazit a jeho ducha zneškodnil a zapečetil do jeho sarkofágu. Ragnos v křiku přísahal, že se jednou stejně vrátí.

Zdroje

Temný Pán ze Sithu
Předchůdce:
nakonec Tulak Hord
5,100 BBY–5,000 BBY
Seznam Sithů
Nástupce:
Naga Sadow

Naga SadowEditovat

Naga Sadow
Informace o postavě
RasaHybrid sitha a člověka
Pohlavímuž
Narozenípřed 5000 BBY
Úmrtí4400 BBY
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostiSith
Staré sithské impérium
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Naga Sadow [čtěte: Naga Sadou] je fiktivní postava ze světa Star Wars. Byl to mocný Temný Pán ze Sithu. Představen byl poprvé v komiksu Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith, jak stál za rozpoutáním konfliktu Velká hyperprostorová válka, která se spolu s konfliktem mezi ním a Ludo Kresshem stala zkázou starého sithského impéria. Jeho činy byly mnohokrát citovány v sérii her Knights of the Old Republic.

Naga Sadow byl křížencem sitha a člověka a zároveň přímým potomkem temných Jediů Ajunty Palla. V jeho krvi však kolovala pouze minimální sithská složka.[7] V mládí podstoupil trénink u mistra Simuse, někdejšího rivala Temného pána ze Sithu Marky Ragnose. Už v té době si vybudoval nepřátelství s Ludo Kresshem. Po Ragnosově smrti se právě oni dva prohlásili za jeho nástupce. Kressh vyčetl Sadowovi zneuctění Ragnosovy památky pozdním příletem na Korriban a přímo při pohřbu se utkali v duelu, který měl rozhodnout o jeho nástupci. Duch Marky Ragnose oběma připomněl slávu Impéria a jeho nejistou budoucnost, i přání o silném nástupci a jednotě Impéria. Poté přímo do Údolí Temných Pánů přistála loď, z níž vystoupili dva prospektoři Gav a Jori Daragonovi ve snaze navázat s touto „neznámou“ planetou a Republikou výnosné obchodní vztahy. Oba byli zatčeni a zavlečeni na Ziost.

Sadow i Kressh svolali zasedání Temné rady, která měla rozhodnout o osudu přišelců. Kressh navrhoval okamžitou popravu kvůli obavám, že do Impéria přivedou armádu, která by je zničila všechny. Sadow samozřejmě nesouhlasil a spolu s mistrem Simusem viděli přítomnost prospektorů jako příležitost k rozšíření Impéria, když z jejich lodi získali mapu Republiky i hyperprostorové souřadnice. Vyhrocené hlasování (doprovozené rvačkou) vyhrál Kressh. Sadow se s tím nesmířil a po oznámení data popravy oběma vězňům v ziostských docích v jejich lodi Starbreaker 12 našel jejich zbraně a blastery. Ty použil k infiltraci věznice a Gava s Jori osvobodil. Blasterem zabil každého, koho viděl, včetně svého mistra Simuse. Vražednou zbraň nechal schválně na místě a oba prospektory ukryl na svou základnu na Khar Delbě.

Druhý den Temná rada projednávala úprk vězňů a dle všeho Republika podnikla tajnou záchrannou operaci, tedy to Sadowovi spolkli i s navijákem. Sadow předstíral šok ze smrti svého mistra, požadoval odvetný úder a aby byl úspěšný, musí být ihned zvolen nový Temný Pán ze Sithu. Všech osm zbylých členů mu dalo svůj hlas, jen Ludo Kressh ne. Sadow oba sourozence Daragonovi rozdělil, aby Gava Daragona nahlodal Temnou stranou Síly, protože u něj odhalil nadání pro Sílu. Jori schoval do své falešné základny a vyslal massassije s republikovými zbraněmi přepadnout ziostský hangár, aby přivezli Starbreaker 12 s sebou. Na místě zanechali na Sadowův příkaz jeho vlastní emblém, což byla past na Luda Kresshe, protože věděl, že přijde incident osobně vyšetřit. Ludo Kressh přispěchal na Khar Delbu s dalšími dvěma sithskými lordy a mnoha bombardéry za zády. Sadow na Starbreaker 12 nechal nainstalovat sledovací zařízení a poslal vystrašenou Jori domů „do bezpečí,“ ačkoliv mu dalo práci přesvědčit ji, aby letěla bez svého bratra. Jakmile massassijové potvrdili, že zmizela v hyperprostoru, vydal své armádě pokyn obklíčit Kresshovu flotilu a zničit ji, a také vyslal signál oběma sithským lordům, kteří Kresshovi loajalitu jen předstírali, aby zabili Kresshovy kapitány lodí. Kressh byl poražen a Sadow z Gava Daragona udělal regulérního učedníka, aby Sithům pomohl svými znalostmi s invazí do Republiky. Díky sourozeneckému poutu s ním snadno manipuloval. Nedlouho poté se nad Khar Delbou znovu objevila Kresshova vlajková loď, odkud mu Kressh přednesl ultimátum. Sadow poručil Gavovi stisknout tlačítko na stěně, aby předem připravená past způsobila zničení jeho lodě. Gav v šoku, že někoho zabil, propadl Temné straně Síly, a Sadow se pustil do přípravy celé sithské flotily na invazi.

Sadowovu volání po krvi mnoho lokálních sithských lordů nemohlo odolat a brzy byla flotila shromážděna, včetně jednoho z nejobávanějších generálů Shar Dakhana, jenž měl velet invazi. Gavu Daragonovi svěřil velení nad vojskem, jež dobývalo jeho vlastní domovinu Koros Major, a Sadow sám se zavřel do meditační sféry na oběžné dráze veleobra Primus Goluud. Tak byla zahájena Velká hyperprostorová válka. Sadow také nařídil jiné doprovodné mise, jež skončily neúspěchem a vznikem několika sithských kolonií na světech mimo území Impéria, které si říkaly „Ztracené kmeny.“

Svou bojovou meditací Sadow ochabil odhodlání nepřítele a Republika málem ztratila svou metropoli Coruscant. Sithové téměř dobyli i Kirrek. Jenže Gav po setkání se svou sestrou prozřel a opustil bojiště na Korosu. Bez velitele zde pak Sithové rychle padli. Gav na Goluudu vypálil salvu do Sadowovy meditační sféry, aby zničil výhodu Sithů na všech třech frontách (Korosu, Kirreku i Coruscantu). Sadow Gava nalákal do meditační sféry vyříkat si to osobně, jenže sithský lord tam Gava nechal zamčeného za trest za jeho zradu. Gav proto poslal zprávu armádě císařovny Tety, aby poslala armádu do soustavy Goluud, avšak zpoza tohoto rudého obra Sadow použil tajnou zbraň, kterou tuto hvězdu přeměnil v supernovu. Gav těsně před smrtí dal císařovně Tetě souřadnice do Impéria a informaci, že je nyní slabě bráněno.

Zbytky Sadowovy flotily se vrátily na Korriban, kde na něj čekal Ludo Kressh, jenž ho mezitím za nezodpovědné vedení války sesadil z pozice Temného Pána ze Sithu a prohlásil se jím sám. Krátkou bitvu Sadow ukončil tak, že do Kresshovy vlajkové lodi poslal jeden z vlastních poškozených křižníků. Krátce poté ale musel čelit koroské flotile, jež přiletěla na Gavovo doporučení ihned. Neměl proti nim šanci, přestože mu zbytky Kresshových jednotek přísahalo věrnost. Sadow nechal na bojišti většinu svých jednotek a se svou poškozenou vlajkovou lodí uprchl, přičemž vyhodil svou superzbraní do vzduchu hvězdu Denarii, aby po sobě zahladil stopy a zničil pronásledovatele. Naga Sadow dorazil se svými nejvěrnějšími massassii na měsíc Yavin 4, aby začal od nuly. Sithskou alchymií své massassie geneticky upravil, aby mu bezmezně sloužili a uctívali ho. Vystavěli mu na Yavinu velké chrámy a Sadow jen snil o obnově svého impéria. Uvedl se do stáze na příhodnější dobu a vyčkával.

O 600 let později se na Yavin 4 dostal padlý Jedi jménem Freedon Nadd, kterého Sadow přijal za svého učedníka. Nakonec byl právě Naddem zabit, jakmile ho Sadow naučil dost o sithské alchymii.

Zdroje

Temný Pán ze Sithu
Předchůdce:
Marka Ragnos
5000 BBY - 4400 BBY
Seznam Sithů
Nástupce:
Ludo Kressh

Ludo KresshEditovat

Ludo Kressh
Informace o postavě
RasaHybrid sitha a člověka
Pohlavímuž
Úmrtí5000 BBY
PovoláníTemný Pán ze Sithu (samozvaný)
PříslušnostiSith
Staré sithské impérium
RodinaElcho Kressh (syn Kressh mladší)
Vodal Kressh (praprapravnuk)
Exal Kressh (praprapravnučka)
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Ludo Kressh je fiktivní postava ve světě Star Wars, dávný samozvaný Temný Pán ze Sithu, jenž byl poprvé představen v komiksu Tales of the Jedi: The Golden Age of the Sith jako rival sithského lorda Nagy Sadowa. Jeho konečný osud byl představen v díle The Fall of the Sith Empire, kde byl zabit. Od té doby upadl do zapomnění, ovšem ve hře Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords byla objevena jeho narychlo zbudovaná hrobka v hlubinách korribanských jeskyň s jeho ostatky. Další detaily o Ludo Kresshovi přinesla počítačová MMORPG Star Wars: The Old Republic. V roce 2008 bylo jeho jméno poprvé zařazeno do díla The Complete Star Wars Encyclopedia.

Ludo Kressh se narodil na světě Rhelg v prostoru ovládaném Sithy jako kříženec sitha a člověka a patřil mezi přímé potomky temných Jediů Ajunty Palla. V mládí objevil svůj talent v ovládání Síly. Nakonec se z nuly vypracoval na pozici mocného a váženého sithského lorda, který si vydobyl právo zasedat v Temné radě na Ziostu a našel si rivala v osobě ambiciózního Nagy Sadowa. Je známo, že měl minimálně jednoho syna jménem Elcho Kressh.[8] Volný čas trávil ve své hlavní pevnosti na Rhelgu vynalézáním přístroje sithské alchymie, který by ochránil jeho syna. Také byl znám tím, že jako otroky využíval pouze lidi, ke kterým se občas choval krutě, zvláště když se opil.[9] Přesto měl oblíbenou otrokyni jménem Seelah.

Jeho život se změnil v roce 5000 BBY při úmrtí Marky Ragnose. Při pohřbu byl na čestné stráži a vykonal tradici předat Ragnosovu helmu symbolizující vítězství do sarkofágu. Jeho arcirival Naga Sadow dorazil na obřad pozdě a Kressh ho obvinil ze zneuctění památky zesnulého Temného pána ze Sithu. Hádka přerostla v souboj s meči přímo před hrobkou, přičemž Kressh vyčetl Sadowovi zbrklost a nesmyslnou agresivitu, zatímco Sadow nařkl Kresshe ze zpátečnictví. Jejich boj ukončil duch Marky Ragnose, jenž je varoval před nejistou budoucností Impéria a vyzval je k jednotě. Ihned poté přistála do Údolí Temných Pánů malá loď se dvěma republikovými prospektory Jori a Gavem Daragonovými. Sithové je oba zatkli a na Ziostu se sešla Temná rada, aby rozhodla o jejich osudu. Kressh požadoval jejich okamžitou popravu, neboť považoval tuto „znovuobjevenou“ Republiku za hrozbu pro Impérium a tyto dva za předvoj invaze. Naproti tomu Sadow a jeho mistr Simus je chtěli mučením vyslýchat a informace využít k expanzi Impéria. Odlišné postoje obou dvou vyvolal v Temné radě hromadnou bitvu, navíc přes noc někdo oba vězně vysvobodil, zavraždil mistra Simuse a podle všeho za tím byli republikoví agenti, což Kresshe i zbytek Temné rady rozhněvalo. Když na další jednání dorazil (opět pozdě) Naga Sadow, rychle se rozhodlo, že Republika je hrozba, kterou je potřeba zlikvidovat. Ke Kresshově nelibosti byl Naga Sadow zvolen Temným pánem ze Sithu a pustil se okamžitě do přípravy invaze do zbytku galaxie. Kressh znechucen odešel s tím, že toto nepřijímá a zpochybnil Sadowovy plány.

Kressh z opatrnosti poslal na Ziost své massassijské stráže, aby dohlédl na loď Starbreaker 12. Ta však byla ukradena neznámými pachateli. Kressh při ohledání svých mrtvých stráží zjistil, že to byla práce Nagy Sadowa a jeho massassijů. Také mu došlo, že Daragonovi nebyli vysvobozeni Republikou, ale stál za tím rovněž Sadow, aby si našel záminku k invazi do Republiky a hlavně, aby mu tento úskok pomohl dostat se podvodně k titulu Temný pán ze Sithu. Vrátil se na Rhelg, aby zorganizoval trestnou výpravu do sídla Sadowa na Khar Delbu. Vypukla velká bitva, na jejímž konci byla Kresshova armáda obklíčena. Navíc Sadow informoval svého soka, že zaútočil na falešnou základnu a vydal svým špehům v Kresshově armádě pokyn zabít důstojníky. Šokovaný Kressh se rychle se zbytkem své flotily stáhnul. Tímto fiaskem však Kressh legitimizoval Sadowovu pozici, který svolal o nějakou dobu později na Khar Delbu jednání Temné rady, kam Kressh poslal svou vlajkovou loď s nahrávkou, kde varoval, že jim invaze do Republiky přinese zkázu. Sadow loď s pohrdáním zničil a domníval se, že Kressh na ní zahynul. Ten však ve skutečnosti měl vlastní plány a ve stínech vyčkával na svou příležitost.

Sadow mezitím rozpoutal Velkou hyperprostorovou válku, z níž odešel poražen. V době Sadowovy nepřítomnosti se Kressh vrátil na scénu a získal podporu těch, kteří neodešli válčit. Prohlásil se Temným pánem ze Sithu sám a postavil flotilu na likvidaci navrátivšího se Sadowa. Svému synovi Elchovi ale zakázal účastnit se převratu, protože bezpečí jeho potomků bylo pro Kresshe na prvním místě.[8] Kressh prohlásil Sadowa za sesazeného a vyhnaného, protože je největší hrozba, jaké kdy Sithové čelili. Sadow však i se zbytkem své flotily dokázal Kresshově vzpouře vzdorovat, ale v době, kdy byl Sadow už téměř poražen, svou porážku dokázal přetavit ve vítězství, když poručil jedné z poškozených lodí provést sebevražedný útok na Kresshovu vlajkovou loď. Kressh se ještě před kolizí pokusil zachránit si život vyjednáváním, ale neúspěšně. Sadow Luda Kresshe neušetřil.

Byla to tím pádem vůbec nejkratší vláda Temného pána ze Sithu v historii, trvající jen pár dnů, možná jen hodin nebo minut. I když Kressh zemřel ve vesmíru, byly jeho ostatky a meč jeho věrnými nějakým způsobem zachráněny a uloženy do narychlo vytesané hrobky hluboko v shyracké jeskyni v Údolí Temných Pánů na Korribanu. Vzhledem k tomu, že krátce po jeho smrti byly zbytky armády Sithů zlikvidovány republikovou flotilou pod velením císařovny Tety z Korosu a Impérium jako takové bylo obráceno v prach při sithském holocaustu, byla poloha jeho hrobky v podstatě zapomenuta. Objevila ji o víc než 1000 let později Vypovězená, která si prohlédla jeho mumii a vzala si jeho meč.

Zdroje

samozvaný Temný Pán ze Sithu proti Nagovi Sadowovi
Předchůdce:
Naga Sadow
5000 BBY
Seznam Sithů
Nástupce:
znovu Naga Sadow, nakonec pak Freedon Nadd
 • Shar Dakhan - jako úřadující Temný Pán ze Sithu po smrti Luda Kresshe a zmizení Nagy Sadowa

Doba sithských válekEditovat

Temní páni žijící v období Sithských válek nebo těsně před nimi či po nich, v době od 4015 BBY po 3951 BBY.

Freedon NaddEditovat

Freedon Nadd
Informace o postavě
Rasačlověk
Pohlavímuž
Narozenípřed 4400 BBY
Úmrtícca 4350 BBY
duch zničen 3997 BBY
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostiŘád Jedi
Sith
Onderonská vládnoucí rodina
Naddisté
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Freedon Nadd se poprvé vyskytnul jako duch Temného Pána ze Sithu v komiksu Knights of the Old Republic z roku 1993 i v dalších dílech série jako ústřední záporná postava.[10] Zprvu nebylo o tomto temném pánovi mnoho známo, ale jeho životní příběh byl objasněn v roce 1996 v knize Tales of the Jedi Companion[11]. Později byly Naddovy ostatky znovu součástí dění ve hře Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. V roce 2008 byly Naddovy činy zahrnuty v díle The Complete Star Wars Encyclopedia.[12]. Zemřel jako král Onderonu a měl na něj vliv i několik staletí po smrti.

Žil 600 let po Velké hyperprostorové válce a studoval v chrámu Jediů na Ossusu. Jeho ohromující schopnosti, otevřenost i smysl pro harmonii Galaxie byly oceňovány mistry Jedi, za svého žáka si ho vybral i legendární Odan-Urr[13] a bylo zřejmé, že Nadd dosáhne titulu mistr Jedi mnohem dříve, než bylo obvyklé. Svůj velký test však nezvládl. Nezkrotil svou pýchu a aroganci, když byl jako padawan pozván na shromáždění, kde se udělovaly tituly Jedi. Všem pozvaným byl udělen, pouze jemu ne. Pro Nadda to byla velká rána a nedokázal pochopit, proč ho mistři nepovýšil. Vyhledal radu u své mistryně Jedi Mattu Tremayne,[12] jež v ossuských zahradách cvičila se světelným mečem jiné padawany. Frustrovalo ho, že mu vůbec nevěnovala pozornost, tak ztratil po půl hodině marného čekání nervy a dal volný průchod emocím, které se skrz něj valily už od oné ceremonie. Tremayne ladně nastavila světelný meč pár milimetrů od jeho krku, aby ho uklidnila, ale pak ho zase ignorovala, tak naštvaně odešel. Mistryně ho zavolala zpět a informovala ho, že musí sám zjistit, co musí udělat a z čeho se má poučit. Diskuzi uzavřela prohlášením, že z něj rytíř Jedi nebude. Nadd reagoval čistou zlobou a prohlásil, že bude nejmocnějším Jediem v dějinách, který nepotřebuje mistry. Mistryně Tremayne znovu zapnula světelný meč a vyzvala svého žáka na souboj, aby dokázal, že takovou moc skutečně má. Porazil ji, ale při posledním úderu při pohledu do jejích očí si uvědomil, že je již naprosto vyrovnaný a celý duel byla jen další zkouška. V ten moment ale nedokázal svou čepel zastavit, ač se snažil, a zabil ji. Mistryně splynula se Silou. Ze smrti mistryně byl zdrcen a nahromadil se v něm vztek na ostatní mistry, že zvolili špatnou metodu jeho testování. Došel k závěru, že si jeho mistryně mohla za své zabití díky provokacím sama, a že se ho ostatní mistři snažili vyštípat z řádu. Se zatemněnou myslí opustil Ossus a vydal se do území bývalého Sithského impéria, aby byl velmistrem "bájné" temné strany Síly.

Navštívil svět Aschas Ree, kde nalezl holokron dávného sithského krále Adase,[14] v němž nalezl informace o dalších členech sithské rasy. Procestoval křížem krážem všechny světy bývalého Impéria, ale nikde je nenalezl. Zklamán dokonce zvažoval návrat k Jediům, ale vše přehodnotil, když narazil na informaci o Temném Pánu ze Sithu jménem Naga Sadow. V soustavě Yavin vyhledal jeho ostatky a narazil zde na massassije, geneticky modifikované čistokrevné Sithy. Ti se Nadda pokusili zabít, ale ubránil se světelným mečem i mocí temné strany, kterou se naučil na svých cestách ovládat. Massassijové uznali Nadda za osobu hodnou Sadowova odkazu a pustili ho do chrámu, kde se setkal s probuzeným duchem sithského pána. Sadow usoudil, že je Nadd skutečně hoden nést odkaz Sithů, tak ho učinil svým učedníkem a učil ho vše, včetně sithské alchymie. Jednoho dne Sadow trénink zastavil, protože se sám stále považoval za legitimního Temného Pána ze Sithu, třebaže jen jako duch. Nadd však byl toho názoru, že zná vše, tak po sestrojení vlastního sithského holokronu svou mocí navždy zapudil duši svého mistra a prohlásil se Temným Pánem ze Sithu sám.[15]

Přestože toužil po pomstě na Jediích, věděl, že celý řád porazit sám nezvládne. Opustil Yavin a hledal další sithské artefakty. Poté vyhledal dle Adasova holokronu ztracený svět Onderon, obývaný primitivním společenstvím lidí v jediném městě Iziz, o kterém nevěděla ani Republika ani Jediové. Svrhl existujícího vládce a prohlásil se za krále Onderonu. Přestože vládl krutě, lid Onderonu jeho učení přijal bez větších výhrad, získal si ho moderními zbraněmi a technologiemi, které pomohly ochránit Iziz před ukrutnou onderonskou přírodou, zejména před bestiemi z měsíce Dxun v době spojení atmosfér obou těles. Jeho příznivci později k Naddově potěšení brojili proti odpůrcům jeho vlády a rád takové obviňoval ze zrady a bavil se tím, že je nechával přehodit přes izizskou zeď napospas onderonské divočině, kde je zvířata roztrhala na kusy. Své loajalisty učinil oficiální onderonskou armádou a mnohé učil používat Sílu a sithskou alchymii. Tito si později říkali Naddisté. Někteří odsouzenci však přežili a na ochočených bestiích zachraňovali další, s nimiž vytvořili národ jezdců, vzdorující Naddovi. Osedlaná monstra byla natolik odolná a strašlivá, že je nedokázala likvidovat ani onderonská armáda ani temná strana Síly. Tento konflikt trval i staletí po smrti temného pána a říkalo se mu Zvířecí války. Jeho ostatky a artefakty byly uloženy do královské hrobky pod palácem, která zkazila okolí temnou stranou Síly, aby si Nadd zajistil moc nad svými potomky při čekání na příležitost k návratu. Jeho duch jim ochotně radil, většinou šlo jen o boje s rebely. Až král Ommin ho požádal o úplný trénink na Sitha, čemuž vyhověl. Jeho žena Amanoa však propadla zoufalství a depresím, takže ji Nadd též nahlodal temnou stranou Síly, protože byla též talentovaná. Deprese proměnil v hluboké opovržení jejím mužem a v čistou nenávist a tak učinil svou učednicí i ji, aniž by si to sama kdy uvědomila. Nadd je hodlal využít k vlastnímu vzkříšení a věřil, že to Ommin dokáže, takže po nich žádal zdokonalení sithské alchymie na takovou úroveň, aby mu vytvořili nové tělo schopné pojmout jeho podstatu. Po letech však začalo Omminovo tělo selhávat a upoutali ho na lůžko. Vlády se chopila Amanoa, která se s ním odmítla dál prát, navíc se znovu naplno rozhořely Zvířecí války. Takovýto vývoj Nadda zklamal, a tak na čas zmizel.

Po nějaké době se pokusil znovu ovládnout královnu Ammanou, a namluvil jí, že padne s prohrou ve Zvířecích válkách. Ta však opět sithského lorda nemile překvapila. Onderon totiž nedávno objevila Republika a Amanoa požádala o pomoc Jedie, kteří poslali padawany Ulica a Caye Qel-Dromovy a Totta Doneetu. Nadd musel opět zmizet. I tak jeho ducha Jediové nakonec odhalili i díky princezně Galii, která odmítla hrát Naddovu hru, a nechala se dobrovolně unést jezdci, aby zorganizovala jeho definitivní porážku spolu s Jedii, kteří se na královnin příkaz vydali po ní pátrat. Amanoa v panice vyvolala na pomoc ducha Nadda, čímž konečně propadla temné straně Síly a Jediové ji v bitvě o Iziz zneškodnili až v Naddově hrobce. Mistr těchto padawanů Arca Jeth později svou přítomností na čas potlačil Naddův vliv. Nadd však královnu Amanou dále nepotřeboval, protože se naskytl plán „B“. Jediové zorganizovali přesun jeho ostatků na Dxun a Nadd se znovu obrátil na umírajícího krále Ommina, kterému namluvil, že Jediové chtějí ovládnout Onderon. Ommin pod obnoveným vlivem temné strany Síly náhle zesílil a uzdravil se, ale nadále hrál mrzáka. Vydal rozkaz tajné, 350 let budované podzemní naddistické armádě, vedené temným Jedi Warb Nullem, zamezit přesunu ostatků Nadda. Dále zajal mistra Arcu Jetha a s pomocí Nadda ho paralyzoval a pokusil se ho obrátit mučením a alchymií na temnou stranu. Plán málem vyšel, ale bratři Qel-Dromovi si zavolali na Ossus o pomoc, a tak bylo Povstání Naddistů poraženo na hlavu. Král Ommin byl zabit Ulicem Qel-Dromou, kterého Nadd rovněž ponechal svému osudu, neboť se objevil plán „C“.

V soustavě císařovny Tety totiž dva rozmazlení mladí členové císařského rodu Satal a Aleema Ketovi založili pseudo-sithskou organizaci Krath a sháněli sithské artefakty. Jejich pátrání je dovedlo na rozbouřený Onderon ke králi Omminovi, aby jim pomohl se čtením sithského rukopisu, ukradeného z coruscantského muzea. Od něj před jeho smrtí dostali sithský amulet a duch Freedona Nadda v nich spatřil potenciál nést sithské dědictví. Rozhodl se nespoléhat na své nespolehlivé potomky, svěřil jim své další artefakty a sithské meče a poslal je domů. Jeho duch po Omminově smrti Jediům oznámil příchod nového zlatého věku Sithů, ale Arca Jeth jeho duši navždy vypudil z Onderonu. Pohřbem jeho ostatků a relikvií na Dxun do hrobky z mandalorianské oceli se Jediové mylně domnívali, že dxunská divočina a odlehlost odradí vykradače hrobů. Mýlili se. Freedon Nadd se zjevil Ulicovi Qel-Dromovi, aby ho odradil plést se do záležitostí Sithů, avšak ten se ho pokusil zapudit. Sithský lord si to však rozmyslel a předpověděl mu osud o návratu Sithů s ním v čele. Nadd se od té doby zjevoval jen ve své hrobce a občas díky artefaktům i v soustavě císařovny Tety novým učedníkům Satalovi a Aleemě Ketovým, které podrobil intenzivnímu výcviku v sithské alchymii a v manipulaci mysli. Nabyté znalosti využili ke svržení svých rodičů z trůnu a nastolení brutální krathské diktatury. Vyhlásili svatou válku Republice a Jediům a za pomoci temného umění manipulace mysli a bojové meditace porazili republikovou flotilu, přitom se jim povedlo nakazit sithským jedem Ulica-Qel Dromu. Díky Naddovi Satal Keto odhalil místo a čas konání jedijské konkláve na Denebě, kde jeho bojoví droidi přepadli i zabili Naddova nepřítele, mistra Arcu Jetha. Tím probudil hněv v Ulicovi Qel-Dromovi, jenž hodlal infiltrovat se mezi Krathy, aby je rozložil zevnitř. Dle Naddova plánu Ulic propadnul temné straně Síly zabitím Satala.

Na Dxunu se však zjevil ještě jeden perspektivní padlý Jedi, Exar Kun, hledající tajemství Sithů. Probudil Nadda z jeho „spánku“ a ten v Kunovi ucítil neutuchající touhu po moci a identifikoval ho jako konečně toho pravého, kdo mu pomůže vrátit se mezi živé. Namluvil mu, že v hrobkách dávných sithských pánů na Korribanu nalezne, co hledá. Tímto trikem Nadd dále nahlodával Kuna temnou stranou a lhaním ho přiměl poddat se v bezvýchodné situaci v tamní pasti hněvu, nenávisti, jinak zemře. Poté mu Naddův duch sebral světelný meč a seslal na něj hordu tuk'at, aby je mohl nový učedník pomocí temné strany porazit, což nakonec udělal. Nadd byl potěšen a následně svého nového učedníka nasměroval na Yavin 4, kde se s ním Nadd opět setkal až poté, kdy ho zajali massassijští válečníci, aby ho obětovali obrovskému sithskému wyrmovi, který sídlil v jednom ze Sadowových chrámů. Kun na Naddovu radu Silou uchopil sithský amulet, aby se před wyrmem zachránil. Nadd byl opět potěšen, protože jeho učedník prokázal ohromnou moc a talent k vykonání jeho reinkarnace. Exara Kuna však podcenil. Ještě než mu jeho mistr odhalil své skutečné záměry, ho přítomnost ducha Nadda dráždila, takže se rozhodl ho zbavit. Nasměroval na něj energii z amuletu a Naddova ducha nadobro zničil. Než bylo dokonáno, snažil se Nadd na poslední chvíli kontaktovat Satala a Aleemu Ketovi, aby je před Kunem varoval, protože ohrožuje jeho i jejich plány. Takto ale neopatrně Kunovi odhalil jména těch dvou a Ulica Qel-Dromu. Exar Kun po něm zdědil titul Temný Pán ze Sithu.

O téměř 50 let později zkoušeli v jeho hrobce provést následovníci Darth Nihiluse sithský rituál, ale byli zastaveni společníky Vypovězené. O 3000 let později zde Darth Bane nalezl Naddův holokron. Použil ho k poslednímu doladění Pravidla dvou. Zde se také na Banea přisál Orbalisk a vytvořil mu živé brnění. Nadd byl Temným Pánem, který i přes svou touhu po moci nikdy nedobýval galaxii, ale usadil se na jediné planetě, které krutě vládl.

Zdroje

Temný Pán ze Sithu souběžně s izolovanou vládou Lorda Vitiate
Předchůdce:
Naga Sadow
(v opozici Ludo Kressh)
4400 BBY – cca 4350 BBY
(jako duch až do 3997 BBY)
Seznam Sithů
Nástupce:
Exar Kun

Exar KunEditovat

Exar Kun
Informace o postavě
Rasačlověk
Pohlavímuž
Úmrtí3996 BBY
duch zničen 11 ABY
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostiŘád Jedi
Sith
Bratrstvo Sithů
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Exar Kun byl Temný pán ze Sithu, který se poprvé objevil v komiksu Dark Lords of the Sith. Přestože byl nakonec poražen, následky jeho vlády si galaxie nesla po celá následující desetiletí, jako například ve hrách Star Wars: KotOR a Star Wars: KotOR II: The Sith Lords. Kunovi se totiž povedlo rozvrátit řád Jedi nikoliv jen hromadnou konverzí nespokojenců s poměry v řádu, ale i zničením akademie na Ossusu. Jeho duch pak po jeho smrti vyčkával tisíciletí na Yavinu IV, aby se pokusil o návrat ze záhrobí.

Exar Kun studoval Sílu pod vedením mistra Jedi Vodo-Sioska Baase. Byl vynikající bojovník, ale jeho slabinami byly zbrklost a výbušnost. Při duelu s padawankou Sylvar ji málem zabil, když ho drápy škrábla do obličeje a vysmála se mu, že s takovým přístupem z něj nikdy Jedi nebude. Toužil po dalších znalostech a tempo jeho mistra mu nestačilo. Tajně studoval sithský holokron, ale jeho mistr na to přišel a snažil se svého žáka přimět, aby toho zanechal. Kun byl v tu dobu už rozhodnutý pod vlivem temné strany mistra opustit. Sám se vydával za plnohodnotného Jedie a archeologa a odletěl hledat sithské artefakty na Onderon, kde právě skončily Zvířecí války a povstání Freedona Nadda. Dva naddisté mu přislíbili pomoc, a tak s nimi odletěl na Dxun do hrobky Freedona Nadda. Naddův duch rozpoznal Kunův potenciál, nahlodal ho více mocí temné strany a poslal ho na Korriban, kde najde, co hledá. V jedné z hrobek se na něj zřítil strop, a tak ho Nadd přiměl podvolit se temné straně. Pak mu nařídil letět na Yavin IV najít sithské chrámy jeho někdejšího mistra Nagy Sadowa.

Na Yavinu ho zajali Sadowovi Massassiové, protože ještě nebyl úplně zkažen temnou stranou. Měl být obětován obřímu wyrmovi, ale Kun odmítnul jen tak zemřít, proto na radu Naddova ducha využil sithský amulet k likvidaci obřího červa. Tímto činem konečně Kun plně přijal svůj temný úděl, osvobodil se a zmasakroval přihlížející Massassije. Nadd byl spokojen, konečně našel, koho hledal pro své plány, ale Exar Kun již měl jeho ducha a jeho testů dost, a tak proti němu obrátil moc amuletu a navždy ho zapudil. Díky tomu se stal novým Temným Pánem ze Sithu. Ovládl zbylé Massassije a nařídil narychlo zbudovat další chrámy jako centra studia temné strany Síly. Studoval sithskou alchymii a získal znalosti, které vždy hledal. Modifikací sestrojil první dvojbřitvý světelný meč, který navíc měl proměnlivou délku čepelí. V džungli nalezl Sadowovu starou mateřskou loď, kterou opět zprovoznil. Později zatoužil dobýt celou galaxii a chtěl nejprve zlikvidovat ostatní uživatele temné strany Síly, kteří byli rovněž pod vlivem Freedona Nadda. Už při jeho zapuzení zjistil, že se jedná o Aleemu a Satala Keto a o padlého Jedi Ulica Qel-Dromu. Vypátral je v soustavě císařovny Tety a vyzval na duel na život a na smrt Qel-Dromu. Oba dva měli tentýž amulet, jejichž moc se během boje zaklesla a vyvolala ducha někdejšího temného pána Marka Ragnose. Ukázal jim slávu starého impéria, přikázal jim obnovit zlatý věk Sithů a zdůraznil nutnost spolupráce. Exara potvrdil jako Temného Pána ze Sithu a Ulica jmenoval jeho učedníkem. Oba si pak nechali na čelo vypálit znamení Sithů.

Hlavní opěrné body jeho vlády byli Massassijové a Krathové, avšak na realizaci obnovy Impéria to bylo stále málo. Proto se Kun vypravil na Ossus pro staré přátele. Zde nejprve zabil mistra Odana-Urra, jemuž sebral sithský holokron. Poté brilantním projevem zlákal mnoho mladých padawanů k hledání nové, nepoznané Síly. Pomohl mu fakt, že byli mnozí zklamáni řádem kvůli ledabylému řešení například krize na Onderonu, i jak se nechali přepadnout na konkláve na Danebě. Následovali ve zvědavosti Kuna na Yavin, kde prý „našel“ ztracenou moc Jediů. Ostatní učaroval svým dvojbřitvým světelným mečem, ale někteří zde ucítili temnou stranu Síly. Avšak tito nezkušení padawané rychle podvedli jejím svodům, zvláště když Kun uvolnil moc temné strany z holokronu. Tak bylo založeno Bratrstvo Sithů. Ulic mezitím uzavřel spojenectví s Mandaloriany a zaútočil zbrkle na Coruscant, kde byl zajat. Mandalore proto žádal Kuna o pomoc se záchrannou misí. Kun dorazil přesně na termín soudu Ulica Qel-Dromy galaktickým senátem, kde svého žáka vysvobodil a v plamenném projevu oznámil Republice návrat Sithů. Přitom zde zabil i mistra Vodo-Siosk Baase a následně s Ulicem vyvraždil všechny přítomné senátory, včetně nejvyššího kancléře Sidrony. Poté opustili Coruscant.

Vypukla Velká sithská válka, jež zachvátila velkou část galaxie. Kun usiloval o to přetáhnout na svou stranu další Jedie, což se mu dařilo. Na Sadowově lodi objevil zařízení schopné odpalovat celé hvězdy, a tak chtěl boj mezi Republikou, podpořenou Jedii, proti alianci Sithů, Krathů a Mandalorianů ukončit touto zbraní úderem proti Ossusu. Při plánování se s Ulicem elegantně zbavili Aleemy Keto, která je již dříve zradila kvůli svým vlastním plánům. Nechali ji zbraní zaútočit na jádra hvězd v kupě vzdálené jen pár světelných dnů od Ossusu, aby odpálila nejen je, ale i sebe, protože jí neřekli o účinku zbraně. Jediové začali v panice evakuovat akademii, čehož Kun s Ulicem využili k invazi, aby ukradli další jedijské a sithské artefakty z depozitářů. Když se série supernov přiblížila k Ossusu, vypukl boj mezi Ulicem a jeho bratrem Cayem, kterého zabil. Navíc to viděla jeho bývalá milenka Nomi Sunrider a mocným rituálem Ulica odstřihla od Síly. Ulic v hrůze pochopil, co všechno udělal, zradil Exara Kuna a nabídl Republice informace o hlavních silách Sithů, Krathů a Mandalorianů. To znamenalo obrat ve válce a částečné Ulicovo vykoupení z temné strany.

Exar Kun se vrátil s ukradenými artefakty na Yavin IV a zjistil, že se blíží republiková flotila. Neměl dost sil k odražení útoku, proto se rozhodl provést velmi riskantní rituál k záchraně vlastního života. Vysál veškerou životní sílu ze všech Massassijů na Yavinu ke zničení vlastního těla. Žil nadále jen jako nesmrtelný přízrak. Nomi Sunrider ale ucítila, co Kun chystá, proto s ostatními mistry Jedi vytvořila Silovou stěnu světla okolo celého měsíce. Ducha Exara Kuna takto uvěznili v chrámu, kde rituál provedl. Ten byl později pojmenován jako chrám Exara Kuna. Ulic Qel-Dropa se na konci války vrátil na Yavin a Kun ho chtěl opět využít, aby mu pomohl dostat se z hrobky, ale s hrůzou zjistil, že to on dovedl Jedie na Yavin, a že už není schopen používat Sílu ani ho už není schopen slyšet nebo vidět, tedy ani mu sloužit.

Duch Exara Kuna zůstal na čtyři tisíciletí uvězněn v útrobách chrámu, který si v roce 0 BBY zvolila Aliance rebelů jako základnu pro boj s Palpatinovým Impériem. Zdržela se tam jen krátce, ovšem do chrámu se o rok později vydala correlijská expedice provést archeologický výzkum.[16] V hlubinách chrámu nalezli katakomby, kde Kun provedl onen rituál, a probudili jeho ducha. Z mnoha výzkumníků vytvořil Kult Exara Kuna. Jejich existence však neměla dlouhého trvání a Kun byl na chvíli opět umlčen. Když v roce 11 ABY založil Luke Skywalker jedijské praxeum k obnovení řádu Jedi, Ku se znovu probudil a vybrané studenty Luka kazil temnou stranou. Gantoris si díky znalostem Exara postavil vlastní světelný meč, ale když mu Exar ukázal svou pravou tvář, Gantoris odmítl jeho učení, a tak ho duch Kuna spálil zaživa na uhel. Tento prvotní neúspěch však Kuna povzbudil a začal kazit nového učně Kypa Durrona, až ho zcela svedl na temnou stranu. Kyp opustil akademii, aby vedl svou válku proti Impériu. Pak se na Yavin vrátil pro superzbraň, kde se mu postavil Luke. Exar svému učedníkovi pomohl zaklít Lukova ducha, aby se ocitl ve stejné sféře bytí jako Exar. I když se Exar snažil, nepodařilo se mu zabít Luka. Všichni Jediové na Yavinu spojili své síly, aby odhaleného ducha tohoto Sitha jednou provždy zničili. Pak nechali Exarův chrám zničit protonovými torpédy, aby odstranili jeho vliv navždy.[17]

Zdroje

Temný Pán ze Sithu spolu s učedníkem Ulicem Qel-Dromou.
(souběžně s izolovanou vládou Lorda Vitiate)
Předchůdce:
Freedon Nadd
3997 BBY — 3996 BBY
Seznam Sithů
Nástupce:
Darth Revan

Ulic Qel-DromaEditovat

Darth RevanEditovat

Darth Revan
První výskytSW:KOTOR
Poslední výskytSW:TOR
ZtvárniliRino Romano (SW:KotOR)
Jeff Bennett (SW:TOR)
Informace o postavě
Rasačlověk
Pohlavímuž
Narozenícca 3994 BBY
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostiŘád Jedi
Revanšisté
Sith
Revanovo sithské impérium
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Darth Revan byl velkým rytířem Jedi, během Mandalorianských válek generálem, kvůli hrozbě skrytého impéria si zvolil temnou stranu síly a přijal titul Temný Pán ze Sithu. Založil Sithské impérium a je první známý Temný pán, který před své jméno přidal titul Darth. Později se díky Jediům vrátil ke světlu, porazil Sithy a zničil ohromnou Star Forge. Motivy k jeho činům byly zčásti odhaleny ve hře Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Po válce odletěl do Neznámých oblastí galaxie a dál o sobě nedal vědět.

Jeho vzhled a činy jsou ve výše zmíněné hře definované uživatelem, ale po vydání hry Star Wars: The Old Republic byl s definitivní platností znám jeho kanonický vzhled hnědovlasého bojovníka. Už před tím ale encyklopedie The New Essential Chronology potvrdila, že je Revan muž[18][19] a svůj příběh v SW:KotORu dokončil dle linie světlé strany Síly.[19]

Jeho osud je však neznámý, ovšem věří se, že využil svou moc Síly k tomu, aby se ve své poslední bitvě zachránil teleportací pryč. Toto tvrzení podpořil i Drew Karpyshyn, autor románu o životě a osudu této postavy Star Wars: The Old Republic: Revan, když naznačil, že s postavou Revana ještě bude BioWare mít své plány.[20]

BiografieEditovat

Revan byl Jedi pocházející z Vnějšího pásu, narozen přibližně v roce 3994 BBY. Rok po jeho údajném narození měl umírající Jedi jménem Duron Qel-Droma vizi o muži s opaskem rodu Qel-Droma, který porazí Temného pána ze Sithu.[21] Nakonec byl chlapec, o němž se Duronovi zdálo, nalezen a předán k výcviku na Jedie. Na Coruscantu studoval pod vedením mistra Kreii a Arren Kae, první jmenovaná to alespoň o sobě tvrdila. Jeho touha po vědění ho dovedla ke studiu u mnoha dalších mistrů. Lekce absolvoval se svým velmi dobrým přítelem Alekem Squinqargesimem. Přestože jeho touha po vědomostech některé znepokojovala, viděli v něm budoucího mistra. Revan se zaměřil i na studium tzv. Pouta Síly, spojující mistra s učedníkem, a na další pokročilé techniky užívání Síly, přestože byl ještě padawanem. Někdy před rokem 3964 BBY Revan s Alekem získali titul Jedi.[22]

V předvečer Mandalorianských válek se postavil proti vůli rady Jedi, odmítající do nastávajícího konfliktu zasahovat. Vzhledem k zprávám, jak brutálně si Mandaloriani počínali ve Vnějším pásu za hranicích Republiky, se k Revanovi přidalo mnoho dalších Jediů, mezi nimiž samozřejmě nechyběl Alek. S nimi odletěl na akademii na Tarisu, kde chtěl rekrutovat další Jedie, ale tamní mistr Lucien Draay to rázně zatrhl. Revan tedy provedl špionáž na Dxunu a Onderonu, kde sledoval mandalorianské přípravy na vpád do Republiky, a své nálezy prezentoval krátce po invazi Mandalorianů na Onderon radě. Ta dále trvala na nečinnosti, avšak vyslala Revana vysvobodit své následovníky, kteří se dostali během jeho sólo mise do mandalorianského zajetí na Suurje a na Flashpointu.[23] Po splnění mise začal Revan spolu s Alekem provádět volání do zbraně, opět proti vůli rady. Tentokrát ale získali podporu veřejnosti a médií, které Revanovi říkaly "Revanšista".[22]

Po celý rok 3963 BBY revanšisté přesvědčovali další Jedie, aby zasáhli proti Mandalorianům. Zvrat nastal, když narazili na catharského Jedie, který Revana nasměroval na jeho domovinu Cathar, kterou Mandaloriani vyhladili už před deseti lety. Zde se měli přesvědčit na vlastní oči. Zatímco Revanšisté na Catharu sbírali důkazy, Mandaloriané plenili planetu Serocco jadernými zbraněmi, což cítili na sektory daleko jako narušení v Síle. Hned potom se Mandaloriani pokusili dobýt Taris, ale jejich snaha se nezdařila díky problémům ve vlastních řadách, což bylo pro radu Jedi potvrzením, že má pravdu. Dala proto příkaz revanšisty zastavit a pověřili Aleka, jenž si začal říkat "kapitán Malak," aby přivedl zpurné Jedie zpět. Mistři Jedi ho však tajně sledovali až na Cathar, kde sami oficiálně skupinu revanšistů rozpustili. Revan v tu dobu našel mandalorianskou masku, která mu a jeho přátelům přivodila vizi masakru před deseti lety, kdy generál Cassus Fett nahnal bezbranné cathary na pláž. Jedna mandalorianská bojovnice se na tom odmítla podílet, protože catharové již byli poraženi, ale Fett ji popravil spolu se všemi cathary. Její maska zůstala na místě a tu si nyní Revan nasadil a byl rozhodnut ji nosit jako symbol oběti oné mandalorianky, dokud nebude učiněno spravedlnosti zadost.[24] Tyto vize nenechaly klidné už ani radu, ale ta i nadále trvala na nečinnosti a zakázala Revanovi zásah.

Revan proto přišel s řešením. Když tedy nesmí bojovat, ať revanšisté aspoň působí v republikové armádě jako příslušníci jedijských zdravotních sborů tak, jako mnozí starší Jediové působili při válce s Exarem Kunem. Rada sice s nevolí, ale přece na tento návrh přistoupila a jmenovala Revana velitelem zdravotnické jednotky.[25] Ovšem už za pár týdnů revanšisté bojovali na frontě. Revan tím a také svou strategií zajistil Republice několik rychlých a důležitých úspěchů, zejména v bitvě o Duro. Toho si všiml republikový nejvyšší kancléř Tol Cressa, jenž Revana bez ohledu na oficiální stanovisko řádu Jedi jmenoval nejvyšším velitelem třetiny republikové flotily.[26] Pod jeho vedením nastal ve válce s Mandaloriany zvrat, avšak Revanova strategie si kladla za cíl vyhrát za každou cenu, i za cenu těžkých ztrát a obětí. Revan s Malakem si začali počínat zrovna tak brutálně jako sami Mandaloriani.

Během kampaně nalezl Revan s Malakem na Dantooine dávný rakatský artefakt, hvězdnou mapu. Na Kashyyyku našel Revan kolem roku 3961 BBY další. Zjistil, že je dovedou ke stanici Star Forge. Dle indicií nalezli další hvězdnou mapu na Korribanu a hned poté Revan nalezl i ztracenou planetu Malachor V s její Trayuskou akadimií, kde nalezl staré sithské manuskripty, kterým podléhal. Na tomto zkaženém světě jím temná strana Síly hluboce otřásla. K temné straně pak zlákal i Malaka.

Přesto temnotě nepropadli úplně. Revan vedl kampaň na osvobození Tarisu, zatímco jeho druhá nejbližší spolubojovnice generál Meetra Surik velela krvavé kampani na Onderonu a Dxunu. Na Althiru III pak zničili většinu mandalorianské pěchoty, ale stále to nestačilo.[19] Na Malachoru V začala Revanova vojska stavět obří superzbraň, generátor temné hmoty, ke konečnému zúčtování s Mandaloriany. Velení svěřil opět Meetře Surik, aby nalákala mandalorianskou flotilu do soustavy, zatímco Revan se zbytkem provedl průnik na Mandalorovu vlajkovou loď. Plán nešel podle plánu a Revan se se svou skupinou zdržel kvůli mandalorijanským předvojům.

Revan poté porazil v bitvě jeden na jednoho vůdce Mandalorianů Mandalora Největšího, jenž mu umírajíc prozradil, že byl zrazen a zneužit. Vysvětlil, že byl k celé válce naveden rudokožími "sithy" a jako důkaz mu dal před svou smrtí souřadnice, kde k schůzce s nimi došlo. Revan získal jako trofej helmu Mandalora, zatímco bitva nad Malachorem V spěla ke konci. Po zapnutí generátoru temné hmoty byla flotila Mandalorianů zcela rozmetána a "ne zcela loajální" vojáci Republiky rovněž.[27] Zbylé Mandaloriany čekalo vyhnanství, neboť jim Revan zabavením Mandalorovy masky znemožnil zvolit si nástupce.

Temný pán a Star ForgeEditovat

Když viděl strašlivou spoušť po bitvě o Malachor V a také si ujasnil příčinu celé války, rozhodl se napříště eliminovat nepřátele selektivně, proto dokončil konstrukci osobního zabijáka HK-47. Také se ozvala rada Jediů s výzvou vysvětlit, co se stalo. Jediný, kdo před radu předstoupil, byla Meetra Surik. Revan ji nechal jít, protože po bitvě byla ve stavu, "jako by byla již mrtvá". Revan s Malakem odešli do Neznámých oblastí, oficiálně pátrat po zbylých Mandalorianech, ve skutečnosti však hledali planetu Rekkiad dle souřadnic od Mandalora Největšího. Tam nalezli hrobku sithského lorda Dramatha II. a databanku potvrzující Mandalorovo tvrzení. Na místě Revan zanechal masku Mandalora a pouze s Malakem odcestoval na planetu Nathema, o níž se dověděli v hrobce.

Na Nathemě, která byla zcela zbavena Síly a zcela bez života, nalezli vodítko na ztracený svět Dromund Kaas, kam se ukryl "Imperátor" na konci Velké hyperprostorové války.[28] Tam pomalu rostlo nové Impérium a připravovalo se na invazi do Republiky. Na Dromund Kaasu se oba nechali zaměstnat jako ostraha a prováděli špionáž. Za tři čtvrtě roku se dozvěděli vše podstatné o imperátorovi, jenž představoval velkou hrozbu pro celou galaxii. Když se dostali do imperátorova sídla, byli prozrazeni a Imperátor na ně už čekal připraven. Oba zajal mocnou Silou ovládnutí mysli a nebylo pro něj těžké udělat z obou věrné služebníky, zvláště když byli z Mandalorianských válek a z Malachoru tak nahlodaní. Oba přijali tituly Darth Revan a Darth Malak a imperátorovi sdělili, proč vůbec přišli, a pověděli mu o Star Forge. Imperátor je vyslal hledat další hvězdné mapy, aby ji našli, zprovoznili a odstranili jakožto předvoj odpor Republiky. A potom se měli vrátit podat hlášení. Veřejně však bylo na Dromund Kaasu oznámeno, že byli tito dva republikoví špióni popraveni.

Pod účinkem vůle imperátora se vrátili ještě jednou na Dantooine, Kashyyyk a Korriban, aby odhalili polohu dalších hvězdných map. Na Korribanu Revan propadl ještě více temné straně, když prohledával hrobku Tulaka Horda[19][28] a vytvořil svůj vlastní holokron. Po zkompletování mapy se vydali do soustavy Lehon, kde je zachytilo ochranné pole a havarovali. Od místních rakatů se dověděl o dějinách Nekonečného Impéria a o Star Forge, jejíž moc je málem vyhubila. Revana tedy pustili do starého chrámu (kam umístil i svůj holokron), aby vypnul ochranné pole výměnou za to, že Star Forge zničí. Během této doby ale dokázali zlomit moc, kterou nad nimi měl imperátor.

Přesto však zůstali na temné straně Síly a úkoly, které jim původně imperátor zadal, hodlali realizovat za účelem vytvoření vlastního impéria. Revan se prohlásil Temným pánem ze Sithu a z Malaka učinil svého učedníka. Z flotily, které veleli během Mandalorianských válek, učinili jádro své armády a Star Forge místo zničení využili k zásobování novými loděmi, droidy a zbraněmi. Dále zřídili na Korribanu sithskou akademii. Revan si však brzy uvědomil, že Star Forge netvoří jen zbraně, ale pohltí za tím účelem cokoliv, ať už elementy, Sílu nebo esenci života. Uvědomil si, jak Star Forge dovede být nebezpečná, proto částečně poslechl rakaty a využíval potenciál stanice jen minimálně, s čímž nesouhlasil Malak.

Jakmile flotila narostla, zahájil Revan útok proti Republice, pouhé tři roky po skončení Mandalorianských válek. Revanovi sithové si mnohdy počínali ještě brutálněji než Mandaloriani, důkazem může být vybombardování planety Telos IV. Podobně dopadlo i mnoho dalších světů a loděnice Foerost. Spočítal si, že ovládnutí Republiky bude otázkou zhruba dvaceti let. Pro Republiku a Jedie to bylo poprvé, co narazili na Sithy s přízviskem "Darth" před jménem. Revan se spojil s mnoha předními zbrojními megakorporacemi a začal hojně využívat zabijáka HK-47 k eliminaci různých osobností z politiky nebo byznysu, aby Republiku a její infrastrukturu a hospodaření ne oslabil, ale posílil a stabilizoval. Tímto postupem rozhvěval Malaka, který obvinil Revana, že je jeho postup příliš měkký, což vyvrcholilo v duel se světelnými meči, ale Revan si prosadil svou. Úspěch droida HK-47 vedl k myšlence, že by bylo dobré mít takových droidů více, tak Revan tajně na rozbombardovaném Telosu zřídil továrnu na droidy HK-50. Další strategií byl únos Jediů speciálními komandy sithských vrahů a jejich obracení mučením na temnou stranu, např. na tajné akademii na Malachoru V, o které dost možná nevěděl ani Malak.

Návrat ke světluEditovat

Jediové věděli, že Sithy vede Revan a musí být jakožto geniální stratég zneškodněn. Malá skupina Jediů s mladou padawankou Bastilou Shan se vylodila při jedné nevýznamné bitvě na jeho vlajkovou loď a obklíčila ho na můstku. Darth Malak v ten moment zradil svého mistra a na jeho loď začal střílet. Revan sice přežil, ale jen díky včasnému zásahu Bastily. Ta odvezla Revana do enklávy Jediů na Dantooine, kde mu mistři Jedi pomocí Síly vyléčili mysl od temné strany a promazali mu paměť. Potřebovali ho, aby porazil Malaka, ale nechtěli riskovat návrat Temného pána.

Jediové dali Revanovi novou identitu, včetně slabých vzpomínek z dětství, jako vojáka na lodi Endar Spire.[28] Na orbitě Tarisu byli napadeni Sithy a společně s kapitánem Onasim unikli v záchranném modulu na povrch, aby našli Bastilu velící misi. Bastila byla zajata a nabízena jako hlavní cena v závodu kluzáků místním gangem, tak ji vítězstvím zachránil. Díky Mandalorianovi jménem Canderous Ordo získali přístup k lodi Ebon Hawk, na níž opustili planetu v okamžiku, kdy ji Darth Malak nechal bombardovat. Doletěli na Dantooine do akademie Jedi, kde Revan znovu vstoupil do řádu. Mezi Bastilou a jím se totiž rozvinulo Pouto jako mezi mistrem a učedníkem. Udělal všechny zkoušky v rekordně krátkém čase a bez nejmenších problému si sestrojil světelný meč. V závěrečném úkolu vypudil zlo z tamějšího hájku, kde pomohl padlé Jedijce Juhani navrátit se ke světlu. Získal hodnost Padawana a dostal za úkol prozkoumat staré ruiny, kam ho zavedl podivný sen, jenž sdílel s Bastilou. Zde našli informace o Star Forge a hvězdnou mapu.

Mistři Jedi Revana vyslali najít další hvězdné mapy na Tatooine, Kashyyyk, Manaan a Korriban. Před Korribanem však Ebon Hawk vystopovala loď Leviathan pod velením brutálního sithského admirála Saula Karatha. Revan, Bastila i Carth byli krutě vyslýcháni mučením, ale díky zbytku posádky Ebon Hawku uprchli. Na můstku porazili Saula Karatha, jenž před smrtí něco závažného prozradil Carthovi. Při návratu na Ebon Hawk jim však zkřížil cestu Darth Malak, který Revanovi prozradil pravdu, kým ve skutečnosti je. I když byl Revan hodně zaskočen, na Bastilu se v jádru nezlobil, protože věděl, že udělala, co musela. Následně se s Malakem utkal, ale ne příliš úspěšně. Revanovi pomohla až Bastila a umožnila ostatním uprchnout.

Na Korribanu vstoupil do sithské akademie, kde získával u mistra Uthara Wryna prestiž za úkoly, které plnil tak, aby si zachoval světlou tvář. Navštívil ho i duch Ajunty Palla, kterého Revan přesvědčil k návratu ke světlu. Po získání dostatečné prestiže vstoupil do hrobky Nagy Sadowa, kde nalezl poslední hvězdnou mapu.

Mezitím si Malak z Bastily vychoval učednici a ta čekala na Revana v lehonském chrámu prastarých. Revan se znovu sešel s rakaty, kteří ho znovu pustili do chrámu, aby konečně splnil to, co před lety slíbil. Bastila se snažila Revana přetáhnout opět na temnou stranu, ale tentokrát pokušení odolal. Společně s dorazivší republikovou flotilou vtrhl na Star Forge, kde se znovu utkal s Bastilou, používající proti Republice bitevní meditaci. I přes výhodu temné strany Revanovi podlehla a chtěla, aby ji zabil. Vyznáním lásky v ní však probudil světlou stranu Síly, tedy potom pokračovala v bitevní meditaci ve prospěch Republiky.

Revan Malaka konfrontoval v jádru Star Forge, ale ten se s Revanem nemohl měřit. Během bitvy se Revan pokusil svého starého přítele ještě přimět vzdát se temné strany, ale bez úspěchu, Malak volil smrt. Po porážce svého někdejšího nejlepšího přítele, kterému se omluvil za to, že ho k temné cestě přivedl on sám, opustil Star Forge, kterou republikové loďstvo zničilo. Revan se stal hrdinou a zachráncem Republiky a příkladem pro všechny. Spolu s ostatními získal Kříž slávy, nejvyšší republikové vyznamenání.

Odchod do neznámaEditovat

Po zabití Malaka se vrátil na Korriban, aby "své" sithy zničil.[29] Zbytky jeho impéria však přežily skrytě na Malachoru V, o čemž neměl tušení. Jediové posléze Revanovi nabídli kompletní přecvičení, ale díky jeho znalostem a částečně probuzeným vzpomínkám na dobu, kdy byl Temným pánem, by to znamenalo značný krok zpět, takže odmítnul, stejně jako Bastila, za níž přišli s podobnou nabídkou. Tu si místo toho vzal za ženu, čímž si radu Jediů oba znepřátelili, a nejen tím. Mnozí, zvláště mistr Atris, mu nikdy neodpustili jeho kontroverzní činy, pád na temnou stranu a odpor k rozhodnutím rady, který mu i přes zastřené vzpomínky zůstával nezměněn. Revana i Bastilu si proto předvolala na soud, kde oběma hrozilo vyloučení z řádu, neboť hodlali veřejně hlásat o prospěšnosti romantických vztahů (jež byly pro Jedie v té době už nějakou dobu zakázané), jako nezpochybnitelný důkaz chtěli ukázat sami sebe. Kvůli tlaku od veřejnosti bylo dosaženo kompromisu. Oběma "nerozvážným" Jediům byla udělena výjimka, ovšem pod podmínkou, že svůj statut a postoje nebudou veřejně prezentovat. Revan ji přijal s tím, že by nebylo moudré nadále radu dráždit.

Revan však nenalezl v tiché coruscantské domácnosti, ztracen v davu, klid. Preferoval anonymitu, takže změnil vizáž a místo jedijské róby nosil obyčejné oblečení. Po dvou letech si vzpomněl na svou kamarádku, bývalou rytířku Jedi Meetru Surik, ale voláním Síly nedostal žádnou odezvu. Navíc ho začaly mučit znepokojivé vize o temném a bouřném světě. Sešel se s Canderousem, aby se mu svěřil o vizích i o domněnce, že souvisí s Mandalorianskými válkami a s jeho a Malakova pádem na temnou stranu. Pověřil ho proto zjistit od ostatních mandalorianů víc o Mandalorovi Největším. Sám se vydal do chrámu Jedi, kam nechodil rád, hledat odpovědi na to, co se stalo s Meetrou. Nevyhnul se tu ale nepříjemné konfrontaci s mistrem Atris, od které se dověděl, jak dopadla. Bylo mu to líto, ale nedopřál Atris tu radost, aby dal svou lítost znát.

Za necelý měsíc se znovu setkal s Canderousem, jenž přišel se zajímavými novinkami: na planetě Rekkiad hledají Mandalorovu masku. Jakmile mu to Canderous řekl, měl krátkou vizi, jež potvrdila, že hledají na správném místě, a měli by ji hledat také. Revan chtěl s sebou vzít i svou ženu, ta mu však sdělila, že je těhotná. Zanechal ji proto na Coruscantu, stejně jako ostatní, které požádal, aby udrželi Republiku v bezpečí. Na Rekkiad se vydal jen s Canderousem a T3-M4. Na zmrzlém světě dorazili do tábora klanu Ordo, kde Revan díky další vizi zjistil, že hledají na špatném místě. Po několikadenním pochodu sněhem a ledem ji nalezli. Spolu s tím nalezl znovu databanku o planetě Nathema, kam se vydal na Ebon Hawku už jen sám se svým droidem, zatímco se Canderousovi předal masku a po letech od Malachoru ho symbolicky jmenoval Mandalorem Ochráncem. Než odletěl, vzpomněl si Revan na poslední slova Mandalora Největšího a sdělil novopečenému Mandalorovi, jak sithové zneužili Mandaloriany k rozpoutání války, i nutnost znovu sjednotit klany, aby Mandaloriani znovu získali svou ztracenou válečnickou čest.

Na Nathemě si uvědomil, že už tam jednou byl, avšak Ebon Hawk byl sestřelen lodí sithů Darth Nyriss a Scourgem, kteří Revana zajali. T3-M4 však nechali na místě s vrakem Ebon Hawku. Nyriss Revana poznala a zjistila, že se zcela vymanil imperátorově kontrole. Chtěla zjistit, jak to udělal, proto Scourge Revana krutě mučil, ale nic nezjistil. Revan tedy zůstal Nyrissiným vězněm další tři roky. Ta o něj sice ztratila zájem, ale Scourgeho uchvátil svou silu a pevnou vůlí.[30] Revana začal zkoumat a oba na sebe navzájem časem přestali hledět jako na nepřátele. Revanovi se povedlo částečně zlomit moc nad sithskými jedy potlačujících Sílu a od Scourgeho dokázal získat o impériu hodně cenných informací, zejména tu, že imperátor plánoval invazi do Republiky a Nyriss se Scourgem jsou součástí odboje proti němu. Během svého vězení doufal, že ho Canderous, Bastila, nebo T3-M4 zachrání, ale časem se vzdal této naděje. Scourgemu však v roce 3951 BBY namluvil, že měl vizi o své svobodě. Protože byl Scourge vůči tomuto skeptický, pověděl mu, že časem sám pochopí. Potom o samotě se Revan poprvé po dlouhé době pustil do meditace, aby se Silou spojil se svou ženou. Neuspěl, ale místo toho mu Síla ukázala tvář Meetry Surik. To mu dodalo naději, neboť věřil, že je na cestě ho zachránit.

Osvobození a další zajetíEditovat

Meetra skutečně dorazila, aby dle nahrávky Revanova zajetí, kterou pořídil před 3 lety T3-M4 na Nathemě, vyhledala Scourgeho. Ten ji pod vlivem Revanovy údajné vize dovedl v Nyrissině pevnosti až k němu. Záda jim kryla "nechtěně" imperiální armáda, protože Scourge před tím vyzradil imperátorovi informace o Nyrissině vzpouře. Revanovi se povedlo výhrůžkami a Silou klamání mysli přesvědčit vystrašené stráže, aby ho nezabíjeli a pustili, a za několik minut se setkal na svobodě se Scourgem i s Meetrou. Scourge mu dal protilátku na jedy omezující Sílu a Meetra mu dala jeho mandalorianskou masku, kterou si celých 6 lety schovávala Bastila u sebe. Jakmile si ji nasadil, zkolaboval, protože se mu vrátily najednou všechny ztracené vzpomínky.

Do Revanovy cely ale vpadla Nyriss, zabila stráže a málem zabila i Scourgeho a Meetru. Revan se však vzpamatoval, postavil se do cesty jejím bleskům, absorboval je do sebe a pak je obrátil proti ní. Zbyla po ní jen hromada škváry. Z pevnosti uprchli do jeskyně, kde se Meetra poprvé setkala se Scourgem, jenž šel do Kaas city sehnat Revanovi čisté oblečení, jídlo a pití. T3-M4 přehrál Revanovi nahrávku Bastily a jejich tříletého syna Vanera Shan. Když se Scourge vrátil, informoval je, že imperátor nechal popravit všech 12 členů Temné rady a vyhlásil stanné právo. Revan mu vysvětlil, že si vzpomněl na všechno, a převyprávěl, jak s Malakem konfrontovali imperátora, ale chytili se do pasti.

Nyní nastala šance to zopakovat. Revan si až do rána pouštěl dokola nahrávku své ženy a syna, tentokrát nechal díval se i Scourgeho, kterému přiznal, že s tou vizí tehdy blafoval, ale krátce poté se dostavila vize skutečná. Revan si také přiznal, že sem odešel bojovat, aby ochránil svého syna před válkou, vědom si, že asi není ten, komu je souzeno imperátora porazit; ale je pro to ochoten i zemřít. Druhý den ráno vyrazili do císařského paláce v Kaas city. Revana však poznala strážná Yarri, která ho s Malakem před devíti lety nalákala do pasti. Nastala bitva, která se proti elitní císařské gardě táhla dlouho, ale Revanovi se povedlo vyrazit dveře do imperátorova trůního sálu. Zde imperátor mlčky sledoval dění, pak ale natáhl ruku a mocným vírem temné strany Síly chtěl Revana zneškodnit. Revan však zkoncentroval moc světlé i temné strany a částečně útok odrazil zpět, čímž oba vyhodil vysoko do vzduchu a rozzářil okolí oslepujícím světlem. Když se oba vzpamatovali, zaútočil imperátor blesky. Revan jich několik odrazil, dalším se vyhnul, ale poslední ho už zasáhl. A to tak silně, že se Revanovi začala vařit kůže zaživa, navíc se mu jeho maska přitavila k obličeji.

Život mu zachránil sebevražedným útokem T3-M4, který imperátorovi zezadu podpálil plášť. Revan se pokusil Silou vyléčit, ale imperátor k němu přišel a chystal se ho zabít jeho vlastním světelným mečem. Tomu zabránila Meetra, která právě dorazila do síně. Scourge však dostal náhlou vizi budoucnosti, v níž viděl imperátora zabitého Jediem, ale nebyl to ani Revan, ani Meetra. Meetře Surik proto probodl hrudník a Revana imperátor definitivně zlomil další sprchou blesků. Scourgemu pak nařídil zabít i Revana, aby dokázal svou loajalitu, svůj rozkaz si ale rozmyslel. Revana umístil do stáze na tajné základně mlhoviny Maelstrom s cílem přiživovat se na jeho síle. Spojil s ním i svou mysl, aby z něj tahal informace o Jediích a Republice. Nicméně Revanovi se povedlo ve stavu mezi životem a smrtí vůli imperátora odolávat a manipulovat s ním trochu tak, že odaloval začátek invaze do Republiky, pomáhala mu ve formě ducha i Meetra Surik, jež splynula se Silou.

Poslední bojEditovat

V tomto stavu setrval po následujících 300 let. Císař zahájil válku s Republikou až roku 3681 BBY a díky značné době jejího trvání se Revanovi podařilo vnutit imperátorovi myšlenku na mír. Imperátor však po 12 letech míru kolem roku 3642 BBY nehodlal dál čekat a chtěl provést svůj konečný temný rituál. Otegovi, mistru Jedi se zjevil duch Meetry, a ten zorganizoval záchrannou misi na Maelstrom. Jediům se povedlo Revana osvobodit, zjevila se mu Meetra a vysvětlila, že musel být osvobozen, dokud ještě má sílu imperátorovi vzdorovat, navíc mír, který mu vnutil, už není. S týmem republikových zachránců doletěl na Tython, kde pověděl radě Jediů vše, co věděl o imperátorovi. Sám pak ale odletěl pryč uskutečnit své vlastní plány. Podařilo se mu najít jeho věrného droida HK-47 a odcestoval s ním do tajné rakatské továrny Foundry. Během cesty získal i svou masku.

Na Foundry začal vyrábět armádu vyhlazovacích droidů, kteří byli naprogramováni zabít cokoliv se sithskou DNA nebo jejími fragmenty. Do čela droidí armády postavil HK-47, ale plán se nezdařil. Impérium totiž brzy Foundry i hrozbu, jež představovala, objevilo. Vylodila se tam malá skupina imperiálů, kteří zničili HK-47 v hlavním generátoru a našli Revana v jeho svatyni. Revan jim sdělil, co je zač, kým byl i co plánuje, že zabít imperátora, který jimi jen manipuluje, je jeho zodpovědnost, jen a jen jeho. Během rozhovoru Revan nesl známky šílenství a na vcelku rozumné argumenty imperiálů odpověděl nasazením masky a zapnutím svého fialového světelného meče. Bitvu se čtveřicí prohrál. Než však mohl být zabit, zopakoval Malakova poslední slova a pověděl, že už ví, jak se tehdy na Star Forge jeho starý přítel cítil. Pak se sám rozplynul ve fialovém záblesku. Revana od té doby nikdo nikdy neviděl.

Odkaz Temného PánaEditovat

I když Revan Temnou stranu odmítl, jeho vláda jako Temného pána ze Sithu byla proslulá. Jeho sithský holokron, jenž obsahoval znalosti o Sithech, v chrámu prastarých na Lehonu o 3 000 let později nalezl jiný Sith jménem Darth Bane. Informace v něm obsažené použil jako základ pro jeho Pravidlo dvou.

Jelikož Revan opustil svou těhotnou ženu Bastilu Shan, zanechal za sebou potomstvo, které v postavě jménem Satele Shan o tři století poději znovu dodalo potřebnou sílu a naději, ačkoliv jeho vlastní zásah do dění byl díky nezdařenému výstupu ve Foundry krátkodobý. Nicméně díky jeho boji v mysli, když byl 300 let ve stázi, zažila Republika 300 let míru a dostala šanci se z katastrof počínaje Exarem Kunem a sithským triumvirátem konče úplně vzpamatovat.

Sám Scourge získal jako odměnu od imperátora za zabití Meetry Surik a zajetí Revana možnost prodloužit si život, takže přežil až do doby Velké galaktické války. Hrdinovi z Tythonu, jenž byl ústřední postavou hry Star Wars: The Old Republic, o Revanovi řekl: "Nikoho by nemělo překvapit, že se Revan stal Sithem. Věděl, že se s temnou stranou nedá bojovat, pokud ji sám nepoznáš. S Vypovězenou to bylo složitější. Přes všechno, co dokázala, si sama nikdy nevěřila. Vedle Revana byla zase jen jako jeho žákyní."[31]

Darth MalakEditovat

Darth Malak
ZtvárnilRafael Ferrer
Informace o postavě
Rasačlověk
Pohlavímuž
Úmrtí3956 BBY
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostiŘád Jedi
Revanšisté
Sith
Revanovo sithské impérium
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Darth Malak byl Temný Pán ze Sithu a hlavní záporná postava počítačové hry Star Wars: Knights of the Old Republic. Později se vyskytl také jako jeden z protagonistů stejnojmenné komiksové série od Dark Horse Comics Star Wars: Knights of the Old Republic, kde však vystupoval pod svým skutečným jménem. Jeho činy byly v historii Star Wars natolik významné, že mu byly věnovány i některé kapitoly vyprávějící pozadí konfliktu v MMORPG Star Wars: The Old Republic.[32]

Pocházel z planety Qeulii z vesnice Squinquargesimus, jenž byl zničen Mandaloriany. Malému Alekovi se povedlo uprchnout do Republiky, kde úřady použily název jeho rodné vsi jako jeho příjmení, takže se začal jmenovat Alek Squinquargesimus. Nakonec bylo zjištěno, že umí používat Sílu, takže byl předán k Jediům do akademie na Dantooine.[33] Kvůli obtížně vyslovitelnému jménu dostal přezdívku Squint.[34][35] V řádu se stal dobrým přítelem s dalším talentovaným padawanem, Revanem. Společně toužili dovědět se co nejvíce o Síle pod vedením mistrů, mezi které patřil i Zhar Lestin. Ačkoliv byl Revan z obou nadanější, nikdo neupřel, že i z Malaka bude jednou vynikající Jedi. Kolem roku 3964 BBY s Revanem absolvoval rytířské zkoušky a oba dostali titul Jedi.[36]

Než vypukly Mandalorianské války, vzpouzel se s Revanem proti rozhodnutí rady Jedi nezasahovat do bojů za hranicemi Republiky. Alek patřil k prvním, kdo se přidal ke skupině odbojných Jediů, známých mediálně jako Revanšisté. Podílel se na počátečních fázích boje pod velením Revana, kterého nazval svým „ctihodným mistrem“, na špionáži a na sledování aktivit Mandalorianů.[36] Když se zastavili na Tarisu v místní akademii, pokusil se naverbovat k revanšistům zdejšího padawana Zayneho Carricka, kterému dříve zachránil život. Carrick odmítl, ale ten později zachránil Aleka „Squinta“ a jeho přátele z mandalorianského zajetí na Flashpointu, když byli přepadeni na Suurje. Když Mandalorianské války v roce 3963 BBY skutečně začaly, otevřeně s Revanem vystoupil proti radě Jediů. Alek nyní jakožto Revanova pravá ruka navštěvoval jedijské chrámy a verboval další Jedie, nespokojených s rozhodnutím rady nezasahovat do bojů. Při vyšetřování genocidy na Catharu ucítil spolu s ostatními revanšisty narušení Síly, když mandaloriani bombardovali jadernými hlavicemi Serroco. Poté byl vyslán Revanem na další misi, v níž se setkal znovu s Carrickem, jenž utíkal před Jedii kvůli nedávnému padawanskému masakru na Tarisu. Alek hodlal o události na Tarisu informovat radu, ale raději si oholil hlavu a nechal si na ni vytetovat modré pruhy, aby ho mistři nepoznali. Přes holonet si sjednal schůzku jako „kapitán Malak“ s mistry Lamarem a Vanderem, kteří ho po vyšetření masakru na Tarisu vyslali za revanšisty na Cathar s posledním varováním a s příkazem k návratu. Tento požadavek Aleka rozčílil a přísahal, že si bude od teď říkat pouze Malak, dokud válka neskončí.[37]

Revanšisté se nakonec vrátili, avšak Revanem otřásla vize catharského masakru, proto za každou cenu chtěl bojovat dál. Povedlo se mu obejít nařízení rady a Malak se pustil do verbování mnoha dalších Jediů na pomoc Republice. Masakr na Catharu používal jako hlavní argument. Malak s Revanem byli Republikou jmenováni generály a zajistili svou geniální strategií a Malakově odvaze obrat ve špatně se vyvíjející válce. Nejvyšší kancléř Tol Cressa s radou Jedi už také ztratil trpělivost, a tak oběma svěřil přímé velení nad třetinou republikové flotily.[26] Mandaloriani byli přinuceni na ústop a Malak s Revanem je pronásledovali až do Neznámých oblastí galaxie, kde jim zasadili zdrcující úder na Althiru III. Rada byla z jejich postupu, chladnokrevného chování a kontroverzní strategie krvavé řeže zděšená, přesto se pro obyvatelstvo světů Republiky i mimo ni stali oba hrdiny. Ve skutečnosti ale už oba dva nějakou dobu ovlivňovala moc temné strany Síly. S Revanem našli na Dantooine hvězdnou mapu s informacemi o stanici Star Forge. Revan poté nalezl dávno zapomenutý Malachor V s dědictvím pradávných Sithů. Malak se na Dantooine snažil Revana varovat, že kráčí po cestě, ze které nebude úniku, přesto pokračovali dál. Po nechvalně proslulé bitvě o Malachor V, kde definitivně zničili Mandaloriany, se s Revanem a zbylým vojskem vypravili dál do neznámých oblastí. Generál Meetru Surik je chtěla jako jediná opustit. Tu chtěl nechat Malak popravit droidem HK-47, ale Revan ji nechal jít.

Armádu nechali ukrytou a sami se vydali na Nathemu, kam je poslal Mandalore Největší, než zemřel. Tam nalezli vodítka ke světu Dromund Kaas, kde rostlo nové impérium. Po tři čtvrtě roku zde prováděli špionáž jako příslušníci stráže, dokud si nenašli přátele, kteří je dostali až k imperátorovi. Pokus o atentát však selhal, navíc je oba svou mocí definitivně obrátil na temnou stranu. Oba se stali Sithy a před svá jména si přidali titul „Darth“. Poté k temné straně svedli i ostatní Jedie a celou svou flotilu. Spolu nalezli zbylé hvězdné mapy a vydali se na cestu ke Star Forge, kterou měli pro imperátora zprovoznit a oslabit Republiku k završení jeho plánu. Z imperátorovy kontroly se oba dokázali před nálezem Star Forge vymanit a položili základ vlastního impéria. Revan se prohlásil Temným Pánem ze Sithu a Malak s nevolí přijal titul učedníka. Oba sithští lordi započali v roce 3958 BBY kampaň proti Republice, aby zničili „tyranii“ Jediů jednou provždy. S Revanem ale začal mít neshody kvůli jeho moc měkkému přístupu. Rozbroj skončil duelem, při kterém mu Revan odstranil kus spodní čelisti, kterou si musel dát nahradit umělým generátorem hlasu a celou bionickou čelistí. Pod vedením geniálního stratéga Revana a díky stálým dodávkám ze Star Forge začali Sithové brzy Republiku v této válce porážet. Při akci na Foerostu ukradli mnoho republikových křižníků, včetně Leviathana, kterého si Malak zvolil za vlajkovou loď. Z ní pak například velel bombardování Telosu IV. V Malakovi začala doutnat touha po samostatné vládě a příležitost dostal o rok později, když Jedijové obklíčili Revana na můstku v jeho lodi. V okamžiku infiltrace Darth Malak svého mistra zradil a z Leviathana nechal střílet na můstek Revanovy lodi. Všichni si mysleli, že je Revan mrtev, a tak Malak získal plášť Temného Pána ze Sithu.

Darth Malak okamžitě ovládl celé Revanovo impérium a na Star Forge začal s masivní výrobou válečných lodí. Jeho armáda si počínala velmi ukrutně a kromě dobývání se dopouštěla krvavých lázní, jaké nepáchali Revan ani Mandaloriani. Vrchním velitelem jmenoval Saula Karatha a za svůj prvořadý cíl si stanovil zajetí rytířky Bastily Shan, jejíž bojová meditace mu činila značné potíže. O další rok později nechal sestřelit loď Endar Spire nad Tarisem, aby ji dopadl. Byla to také první mise jeho učedníka Darth Bandona. Bastila mu však unikla, a tak po několika dnech marného pátrání se Malak rozhodl ji zabít kompletním vybombardováním povrchu Tarisu. Bastile se však s pomocí pár vojáků podařilo uniknout na pašerácké lodi Ebon Hawk, proto Malak nařídil ji najít a zajmout, nebo zabít. Námezdní lovec Calo Nord mu však pověděl, kdo Bastile pomáhal, a že se jeden muž nápadně podobal Revanovi. Malak tomu nevěřil, a tak vyslal Cala, aby je zabil. Ten však neuspěl. Později poslal na tutéž misi svého učedníka Darth Bandona, jenž rovněž neuspěl. Malak tím nabyl jistoty, že je dotyčný opravdu Revan, který znovu hledá Star Forge. Nařídil proto flotile číhat na hyperprostorových cestách, sám se této akce nezúčastnil, protože osobně zaútočil na Dantooine, kde srovnal se zemí akademii, v níž vyrůstal, povraždil mnoho Jediů a mnoho jich zajmul. Mezitím Revanovu loď zajal admirál Saul Karath. Zajatci mu sice uprchli a zabili ho, ale Malak se na palubu Leviathanu vrátil včas, aby mohl svého bývalého mistra vidět na vlastní oči. Prozradil mu pravdu o jeho minulosti a byl překvapen, že si na nic nepamatuje. Přesto mnoho temných Jediů nyní zpochybnilo Malakovu vládu, takže ho hodlal zabít. Bastila však umožnila Revanovi uniknout.

Sama ale padla do Malakova zajetí a byla mučena v chrámu na Lehonu mocí temné strany, až jí podlehla a stala se jeho novou učednicí. V chrámu ji pak nechal čekat na Revana. Netrvalo dlouho a u Star Forge se objevila kromě Revana i celá republiková flotila s jedijskou eskadrou. Několik Jediů včetně Revana proniklo na Star Forge, kde se ho Malak snažil zpomalil speciálními droidy a přítomnými Sithy. Revan dokázal přivést Bastilu zpět ke světlu a zvrátil její bojovou meditaci proti Republice, abyji namířila proti Sithům. Malakovi se začaly hroutit plány, a tak uprchl na můstek Star Forge, kde se utkal s Revanem. Vysával životní sílu ze zajatých dantooinských Jediů, ale nakonec byl ve velkém souboji Darth Malak poražen. Jeho starý přítel Revan se ho snažil ještě přesvědčit k obratu ke světlu, to však Malak odmítl a ptal se, co by se bývalo stalo, kdyby tehdy Jediové nezajali Revana, ale jeho, zdali by také dostal druhou šanci. Revan se mu omluvil, že nastartoval jeho pád na temnou stranu, ale připomněl mu, že po této cestě nakonec pokračoval dobrovolně. Malak si přiznal, že ho temná strana zcela zničila, zemřel s lítostí za své skutky a svou smrt Revanovi nevyčítal. Star Forge pak byla zničena a impérium zachvátily boje o moc, kterými se Sithové sami zničili. Na Malachoru V však přežila buňka, později známá jako Sithský triumvirát, která se stala v čele s Darth Trayou Malakovým nástupcem.

Zdroje

Temný Pán ze Sithu souběžně s izolovanou vládou Lorda Vitiate
Předchůdce:
Darth Revan
3957 BBY — 3956 BBY
Seznam Sithů
Nástupce:
Darth Traya
(jako vůdkyně Sithského Triumvirátu

Darth TrayaEditovat

Darth Traya
První výskytStar Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
NamluvilaSara Kestelman[38]
Informace o postavě
Rasačlověk
Pohlavížena
Narozenícca 4 001 BBY[39]
Úmrtí3 951 BBY (Malachor V)
PovoláníTemná paní ze Sithu
PříslušnostiŘád Jedi
Sithský Triumvirát
Sith
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Kreia alias Darth Traya byla bývalá mistr Jedi i Temná paní ze Sithu, vyobrazená jako jedna z hlavních záporných postav počítačové hry Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Sama netoužila po slávě ani po moci, usilovala o zničení Síly jako takové a k tomu chtěla využít Vypovězenou.

O jejím životě Jedie není mnoho známo. Tvrdila, že byla jedijskou historičkou a mistrem Jedi. Svůj volný čas trávila meditacemi, aby odhalila skrytá tajemství galaxie, avšak při těchto experimentech oslepla, protože přestala zrak používat a místo něj se spoléhala pouze na Sílu. Své učedníky často trýznila obtížnými a matoucími otázkami, na které by odpověď těžko hledali i leckteří mistři Jedi. Svými svéráznými metodami výcviku vzbuzovala ve druhých pochybnosti a úzkost. Mezi její nejnadanější padawany patřil Revan, který ji nakonec opustil, aby se u jiných mistrů dověděl více o Síle. Po vypuknutí Mandalorianské války se za ní Revan vrátil, aby mu poradila, jak přimět Radu Jedi začít situaci řešit. Po dokončení dalších Kreiiných lekcí otevřeně vystoupil proti rozhodnutí Rady nezasahovat do konfliktu a odešel do války. Všichni ostatní její padawané odešli s ním, což na ni strhlo pozornost Rady, protože pouze jí jediné utekli všichni její žáci, kteří buď ve válce padli, nebo propadli temné straně. Po slyšení u Rady byla Kreia i její metody odsouzeny, zejména za roli, jakou sehrály v Revanově vzpouře. Vyloučením z řádu si z ní Jediové pouze vysloužili navždy její nepřátelství, neboť se necítila vinna. Proces považovala za zradu nejen od kolegů, ale i celkově od učení řádu.

Tento soud se konal ještě před koncem Mandalorianských válek, neboť si členové Rady Jediů mysleli, že nakonec zahynula na Malachoru V, protože odešla za svým žákem. Ve skutečnosti ale opustila Republiku hledat odpovědi na své otázky o jejím žákovi. Ozvěny Síly ji zavedly po letech až na Malachor V, kde Revan údajně podlehl temné straně. Při průzkumu zničeného povrchu nalezla rayuskou akademii, někdejší Revanovo opevnění zdroj tajemství Sithů. Revanovi sithští vrazi jí přinesli staré sithské manuskripty, sepsané čistokrevnými Sithy. Upoutaly ji hlavně texty o tom, jak Síla klame své uživatele, vnucuje jim neexistující věci a zamlžuje fakta, aby uchovala vesmír v chaosu a lžích, aby mohla ovlivňovat osud. I když se snažila argumenty Sithů vyvracet, stále více a více jim podléhala, až přijala svůj nový úděl a jméno Darth Traya, Paní Zrady. Po prostudování dalších manuskriptů nabyla přesvědčení, že její žák nikdy temné straně nepodlehl, pouze obětoval svou pověst i duši, aby zastavil skutečnou hrozbu. Věděla, že tytéž manuskripty četl také. Válkou, kterou Revan poté vedl, měl dle jejího názoru před touto hrozbou posílit obranu galaxie.

Po skončení války obnovila Trayuskou akademii, aby cvičila nové Sithy nikoliv k ovládnutí Republiky, ale pouze ke zkáze Jediů. Základem byla jednotka sithských vrahů a vojáků, kteří zde vyčkávali jako záloha na Revanovy rozkazy. Jelikož bylo Revanovo sithské impérium zničeno, považovala tato buňka Darth Trayu za Revanovu legitimní nástupkyni, protože byla jeho mistrem. Přijala tedy titul Temná Paní ze Sithu. Vyhledala osoby, kteří byli tzv. Ranou v Síle stejně jako zničená planeta, aby využila jejich nepřirozeně velkou a zdánlivě neovladatelnou moc. Našla dvě osoby splňující tento požadavek. Spolu s nimi založila Sithský Triumvirát, v němž ona (Darth Traya, Paní zrady) byla mistr a oba muži (Darth Sion, Pán bolesti a Darth Nihilus, Pán hladu) jejími učedníky. Aliance netrvala dlouho, neboť Sion s Nihilusem přestali společnými plány a ideály žít. Sion byl posedlý bezhlavým tažením proti Jediům a Nihiluse ničil jeho hlad, který ukájel vzácnou technikou pohlcení Síly. Siona doháněla intrikami, manipulacemi, „Kreiinými hádankami“ a lhaním k nepříčetnosti, proto se jí oba vzepřeli a přepadli ji v jádru Trayuské akademie. Nihilus z ní vysál její Silu, aby ji odzbrojil. Zbavil ji titulu Temné Paní, nakrmil se a Darth Sion ji téměř umlátil. Její bezvládné tělo poté vyhodili do nebezpečné malachorské krajiny v mylném domnění, že zemřela.

Toto byla pro ni neodpustitelná zrada. Cítila se nyní zrazená jak světlou, tak temnou stranou Síly, navíc ztratila spojení se Silou, takže zatoužila po pomstě, kterou chtěla vykonat na Síle jako takové. Potají opustila Malachor V a zosnovala mistrovský plán. V tom jí posloužili i její bývalí dva učedníci, kteří jí odstranili řád Jedi z cesty. Nihilus třeba na Katarru zlikvidoval většinu Rady Jediů. Vyhledala bývalou rytířku Jedi zvanou Vypovězená, která byla v Mandalorianských válkách Revanovou pravou rukou, navíc byla zodpovědná z přetvoření Malachoru V v onu Ránu v Síle. Z řádu byla rovněž vyloučena z pofidérních důvodů a byla zbavena Síly. Vybrala si ji i kvůli její schopnosti tvořit bezděčně Silová pouta, kterými měla dle plánů pomoci oslabit Sílu tvorbou ještě silnějších Ran v Síle, ozvěnovitě se šířících galaxií, až by nakonec Síla zemřela spolu s Vypovězenou. V jejím případě navíc viděla důkaz, že život v galaxie se zmizením Síly nezanikne, takže necítila žádný etický problém. Zavrhla svou identitu Darth Trayi a opět si říkala Kreia. Využila příležitosti, když mistr Atris k vylákání Sithů ze skrýší vypustila lživou zprávu, že je Vypovězená posledním žijícím Jediem a zařídila její návrat do Republiky na lodi Harbinger. Ten obsadili Sionovi sithští vrazi, aby Vypovězenou zabili, avšak Kreia s ní uprchla v pašerácké lodi Ebon Hawk. Vážně poškozená loď přistála v těžební kolonii Peragus 2, kde Kreia dala Vypovězené první lekce a stala se její mentorkou. Mezi nimi se vytvořilo silné Silové pouto, jak Kreia doufala. Bylo silnější než obvykle, takže oběma částečně obnovilo spojení se Silou. Ze stanice utekly spolu s Attonem Randem, avšak Darth Sion dorazil na Peragus v Harbingeru i se svými vrahy. Kreia s ním bojovala, aby neublížil Vypovězené. Boj sice přežila, ale přišla a ruku, což skrze pouto způsobilo Vypovězené velkou bolest. Nakonec však ze stanice uprchli do bezpečí na Telos IV.

Zde se nalezli Atris a její echanijské služebné na polární stanici. Ta byla natolik zaneprázdněna Vypovězenou, že přehlédla přítomnost Kreiy, která zatím vydírala Attona, aby sloužil Vypovězené, jinak vyzradí jeho tajemství, odhalené čtením jeho mysli. Na dalších cestách pak Kreia učila Vypovězenou o Síle, o vzácných technikách, o dějinách, a také pověděla vše „podstatné“ o Sithech, kteří je pronásledují. Když se Vypovězená příliš přikláněla ke světlé straně, stahovala ji k temné straně a naopak. Kreia dbala, aby její nová žákyně neviděla dění v galaxii a důsledky svých činů černobíle jako Jediové nebo Sithové. Tak Vypovězené pomáhala najít ukrývající se poslední mistry Jedi na Dantooinu, na Nar Shaddaa, na Onderonu a na Korribanu. Během cesty přibývali další spojenci, mezi nimiž si Vypovězená budovala velmi silná pouta, a prostřednictvím sebe samé jako Rány v Síle vysílala silné pulzy ozvěn. Kreia přistoupila k další fázi plánu a svou mocí oživila šíleného wookije Hanharra, aby ulovil svou dávnou kořist Miru na Malachoru V. Zmanipulovala vůdce Mandalorianů, aby pomáhal Vypovězené a na oplátku je chránila před Nihilusovými Sithy, tajně provádějícími rituál v hrobce Freedona Nadda. Na Dantooine zmanipulovala Micala tak, že si nebyl schopen vůbec uvědomit její přítomnost, a prováděla na něm pokusy. Na Onderonu si Kreia uvědomila, že je Vypovězená už dostatečně silná postavit se Sithům přímo, tak oživila plukovníka Tobina podobně jako Hanharra, a namluvila mu, že odláká pozornost Sithů od Onderonu, když řekne Nihilusovi, že se mnoho Jediů ukrývá na Telosu.

Potom Kreia řekla, že je čas se vrátit na Dantooine do obnovené akademie Jediů. Vypovězená předstoupila před trojici mistrů, kteří ji donutili vzdát se již téměř úplně obnovené Síly. Považovali její vliv na galaxii za příliš silný a nekontrolovatelný a označili ji za Ránu v Síle a za hrozbu horší než Sithové. Zasáhla ale Kreia, která je obvinila z hlouposti, zbabělosti, arogance a z neschopnosti. Všechny tři mistry nejprve zbavila spojení se Silou a pak je zabila. Přijala zpět identitu Darth Trayi a nechala se zajmout Briannou, jednou z služebných Atris. Při rozmluvě s Atris odhalila, že tato jedijská mistryně již dlouho kráčí po temné cestě, aniž by si to sama přiznala, sžírána starými křivdami, zradou a nenávistí, a také sithskými holokrony. Kreia tedy symbolicky přenechala Atris svůj titul Paní zrady, a vydala se na Malachor V, aby z dálky sledovat past, kterou nalíčila na Nihiluse. Na Telosu na něj totiž žádný Jedi nečekal, jen ho na můstku jeho lodi Ravageru konfrontovala Vypovězená. Traya věděla, že Nihilus nebude schopen vysát Sílu z jiné Rány v Síle, což ho oslabilo. Jeho smrt dokončila obnovu spojení Vypovězené se Silou.

Traya plánovala spáchat sebevraždu, aby zabila sebe, Vypovězenou i Sílu prostřednictvím jejich Pouta a Ran v Síle. Nakonec se rozhodla počkat v jádru Trayuské akademie. Vypovězená nejprve sprovodila ze světa Darth Siona zlomením jeho vůle, čímž zacelila další Ránu v Síle. Ten ji ještě varoval, jak nebezpečná Traya je. Pak konfrontovala samotnou Darth Trayu a usekla jí druhou ruku. Traya na ni vypustila mocnou Silovou bouři a tři telekineticky ovládané světelné meče, avšak ani ty nedokázaly Vypovězenou zastavit. I přes všechny zrady a manipulace dokázala Vypovězená zlomené Darth Traye odpustit a nabídla jí vykoupení. Traya odvětila, že už zachráněná je, a dodala, že je dojatá, jak skvělé vycvičila žáky. Ji označila za nejlepší studentku, jakou kdy měla, a poděkovala ji, že nikdy nebyla ani Jediem, ani Sithem, ale sama sebou. Před svou smrtí odhalila budoucnost galaxie, včetně osudu jejích spojenců, i předpověděla zánik Republiky za čtyři tisíce let. Na závěr vyjádřila naději, že Vypovězená bude následovat Revana do Neznámých oblastí. Pak zemřela a její tělo zničil znovu aktivovaný generátor stínové hmoty, který roztrhal na kusy celý Malachor V, čímž byla zahlazena poslední Rána v Síle.

Zdroje

Temná paní ze Sithu a vůdkyně Sithského Triumvirátu
souběžně s izolovanou vládou Lorda Vitiate
Předchůdce:
Darth Malak
3956 BBY – 3955 BBY
Seznam Sithů
Nástupce:
Darth Nihilus spolu s Darth Sionem

Darth NihilusEditovat

Darth Nihilus
Informace o postavě
Rasačlověk zcela zničený temnou stranou Síly[40]
Pohlavímuž
Úmrtí3951 BBY
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostiSith
Sithský Triumvirát
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Darth Nihilus byl Temný Pán ze Sithu, známý jako Pán hladu. Vládl v období po skončení Jedijské občanské války a jako jednu ze tří záporných postav ho popisuje hra Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, kde byla jeho podoba použita jako její logo. Jeho nejproslulejší činy dokresluje komiks Unseen, Unheard od Chrise Avellona, jenž byl hlavním autorem zmíněné hry. Jeho jméno vychází ze slova nihilismus. Chris Avellone v původním konceptu Nihiluse popisoval jako zbytkovou entitu Vypovězené, obsahující její spojení se Silou, zatímco ona sama se Síly vzdala. Tento koncept ale nakonec nebyl součástí ani hry ani Star Wars kánonu.[41] Nihilův původ nebyl objasněn, ani jeho jméno nebylo nikdy vysloveno nahlas. Nosil červenobílou masku a dlouhou černou sithskou garderobu. Jako Temný pán nebyl příliš úspěšný, ale efektivně ničil zbytky řádu Jedi. NVpřed ho nehnalo sithské přesvědčení, ale pouhá touha po ukojení Silového hladu, jímž trpěl kvůli tomu, že představoval tzv. Ránu v Síle.[42]

Původ Nihiluse není znám mimo faktu, že přežil Mandalorianské války a bitvu o Malachor V v roce 3960 BBY. Je proto pravděpodobné, že byl jedním z Revanových Jediů. Jako jeden z mála přežil aktivaci superzbraně generátor stínové hmoty a zůstal na povrchu Malachoru, kde se utopil ve smutku ze smrti přátel a svých blízkých, kteří zemřeli už dříve. Přijal temnou stranu Síly za účelem holého přežití. Jediné, co cítil, byla prázdnota a neukojitelný hlad, proto vysával životní sílu z dalších přeživších. Přestože mu tento zážitek nebyl příjemný, dostal pokaždé hlad ještě mnohem horší a vysáním jejich síly se doba jeho nasycení neustále zkracovala. Po smrti Darth Malaka ho nakonec objevila Darth Traya, která ho správně identifikovala jako Ránu v Síle. Vysvětlila mu, že jeho hlad způsobuje Síla samotná, narušená samou jeho existencí, proto mu nabídla trénink a vedení, jak hlad ukojit. Na Trayuské Akademii na Malachoru V mu poskytla sithský výcvik a přijala ho za jednoho ze dvou svých učedníků do triády známé jako Sithský Triumvirát. Začali mu říkat Darth Nihilus a druhý učedník byl znám jako Darth Sion. Trojice sithských lordů si vybrala ještě pseudonym, konkrétně Nihilus byl znám jako „Pán hladu“. Pod Trayiným vedením se naučil svůj hlad „ovládnout“ temnou stranou tím, že vysával sílu přímo z celých planet a jejích obyvatel, což provedl na několika odlehlých světech galaxie. Tam se dostal tak, že s pomocí temné strany a z trosek republikové a mandalorianské flotily okolo Malachoru znovu složil bývalou republikovou obří loď Ravager, s níž se potuloval po vnějším pásu galaxie. Jeho moc ničila a degradovala všechno a všechny, kteří s ním přišli do styku. Jeho otroci ovládající loď se stali bezduchými sluhy jeho vůle, podobající se zombiím. Tímto nenakrmil jen svůj hlad, ale také drasticky posílil. Vize Darth Trayi na zničení Jediů ho tedy časem přestaly zajímat. Jakmile se stal mocnější než ona, spikl se proti ní v roce 3955 BBY se Sionem, zbavil ji svou mocí citlivosti na Sílu a vyhnali z Malachoru.

Triumvirát se sice rozpadl, ale Nihilus coby nový Temný pán spolu s Darth Sionem započali svou vlastní válku proti zbylým Jediům. Nihiluse jeho hlad a temná strana už natolik zničily, že provedl rituál, kterým se zbavil fyzického těla a svou duši uvěznil do vlastního brnění, jinak by zemřel. Silou držel svou masku i róbu pohromadě, aby měl nějaký tvar a byl schopen používat světelný meč. Krátce poté sestrojil i svůj holokron. Během následujících čtyř let se Sionem shromáždil do Trayuské akademie mnoho na Sílu citlivých, kterými doplnili armádu někdejších Revanových sithských nájezdníků a vrahů pro lov Jediů. Sám Nihilus tyto nájezdníky a vrahy využíval k částečnému vysátí Síly a učil je, jak se pohybovat, aniž by je někdo uviděl nebo Silou ucítil, což jim značně usnadňovalo práci. Jediové začali tušit, že jsou loveni, proto v roce 3952 BBY mistr Atris zorganizovala konkláve na kolonii Katarr a záměrně pozici veřejně prozradila, aby hrozbu vylákala. V této snaze byla úspěšná, protože se Nihilus na Katarr dostavil také. Po přiblížení Ravageru ke Katarru promluvil a jeho slova, tvořící nesrozumitelnou změť sithštiny a několika dalších neznámých jazyků, vplula do hlav všech přítomných Jediů i Miraluk, používajících Sílu místo zraku. Nakonec je Nihilova slova přemohla a jeho hlad pozabíjel každou živou bytost. Nepřežil žádný Jedi, a ze všech Miraluk přežila jediná. Celý svět se během krátké chvilky stal holou pustinou zcela bez života. Po přistání na povrchu, aby svět prozkoumal a ověřil si, zda ještě někdo nezbývá, objevil zraněnou miraluckou dívku Visas Marr. Zjistil, že s ní sdílí Silové pouto a její smrt by ho zabila. Přestože byla velmi silně otřesena následky genocidy a ztratila tak značnou část moci nad Silou, vzal ji na Ravager a odletěl. Když se probrala, ptala se, proč ji vlna smrti ušetřila. Neodpověděl, ale vnutil jí skrze pouto vizi, jak sám vnímá galaxii. Pak jí vyřezal její zakrnělé oči, učinil ji svou učednicí a stínovou rukou, vykonavatelkou jeho rozkazů. Přes toto ochromení oba v konečném důsledku posílili.

Když vrcholila jeho a Sionova kampaň proti Jediům, vytvořil alianci s rebely, vedenými generálem Vakluem, bratrancem vládkyně Onderonu. Nihilus jim poskytl pomoc výměnou za přístup k hrobce Freedona Nadda na Dxunu, odkud plánoval vysát veškerou zásobu Síly, posílenou rituály jeho věrných. Mezitím Atris zajistila návrat Vypovězené do známé galaxie a vypustila falešnou informaci, že je posledním žijícím Jediem. To, že skončila na Peragusu, se hodilo, neboť Sion při jejím lovu stanici zničil a způsobil značné problémy Republice, která ztratila levný zdroj energie pro stanici na Telosu a vyostřilo se povstání na Onderonu. Ucítil však narušení v Síle a odvodil si, že za tím musela být Vypovězená. Vyslal Visas Marr lapit ji živou, aby z ní mohl vysát sílu. Nihilus nepočítal s tím, že si Vypovězená vytvářela Silová pouta, s kýmkoliv se setkala, takže si vytvořila mezitím mnoho přátel. Když ji nakonec Visas našla, byla snadno poražena. Tím se částečně zlomilo i její spojení s Nihilusem a zatoužila svého nyní již bývalého mistra zastavit.

Nihilusovy plány na Onderonu ztroskotaly díky Vypovězené, jež zastavila tamní občanskou válku a její družina dále odstranila jeho Sithy v hrobce Freedona Nadda. Zanedlouho se Nihilus dověděl od onderonského kapitána Tobina informaci o mnoha Jediích na Telosu IV, kam se ihned s Ravagerem a celou svou flotilou vypravil, ale chytil se tam do pasti, kterou na něj pečlivě nalíčila Darth Traya ve snaze ho zničit. Při bitvě o Telos byl Ravager napaden mandalorianskými bojovníky vedenými Mandalorem, který následoval Vypovězenou a Visas. Na můstku se pokusil z Vypovězené okamžitě vysát Sílu, jenže netušil, že byla zrovna takovou Ránou v Síle jako on sám, takže se značně vyčerpal a stal se zranitelným. Visas dokonala přerušení svého pouta s ním, čímž ho také oslabila. Po krátkém, zato však brutálním boji, byl Nihilus poražen a rozplynul se v rudé záři energie temné strany. Jeho masku sebrala Visas, aby se podívala na tvář toho, kdo ji tolik zranil, ale nespatřila nic. Jeho brnění s Nihilusovou esencí se po bitvě o Telos a zničení Ravageru dostalo nějakým způsobem na Korriban, kde ho někdo pohřbil. Jeho duch se spojil s temnou stranou, emitovanou planetou, a zůstal tam zakonzervován jako sithský duch po boku ostatních Temných pánů ze Sithu.[35]

Vypovězená nakonec zlikvidovala Siona i Trayu, ale jeden neznámý vysoce postavený sith přesto unikl, který se ale musel pouze dobře skrývat. Každopádně Nihilusův holokron o čtyři tisíciletí později padl do rukou Darth Krayta. V roce 137 ABY ho Krayt otevřel společně s holokrony Darth Andeddua a Darth Banea na Korribanu. Žádal od Nihila radu, jak zastavit Yuuzhan Vongské příšery konzumující jeho tělo. Jedinou odpovědí bylo konstatováni v nesrozumitelném sithském jazyku, který se jeho druhové ani neobtěžovali přeložit, protože Kraytha nepovažovali za hodného nést dědictví Sithů a jeho pravidlo jednoho považovali za zneuctění tradic Sithů.[43]

Zdroje

Temný Pán ze Sithu souběžně s Darth Sionem a souběžně s izolovanou vládou Lorda Vitiate
Předchůdce:
Darth Traya
(jako vůdkyně Sithského Triumvirátu
3955 BBY — 3951 BBY
Seznam Sithů
Nástupce:
neznámý
nakonec Darth Desolous

Darth SionEditovat

Darth Sion
ZtvárnilLouis Mellis
Informace o postavě
Rasačlověk
Pohlavímuž
Úmrtí3951 BBY (Malachor V)
PovoláníSithský Pán
PříslušnostiBratrstvo Sithů
Revanovo sithské impérium
Sith
Sithský Triumvirát
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Darth Sion byl mocný sithský lord, jenž patří mezi trojici hlavních záporných postav hry Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Sion byl jedinečný tím, že dokázal přetavit vlastní bolest v unikátní moc, jež ho spolu s temnou stranou Síly držela uměle naživu, ač měl tělo pokryté ohořelými kousky kůže a kosti měl nastokrát zpřelámané, tedy by měl být dávno mrtev. Vypadal velmi hrozivě a odpudivě.

Sion žil a bojoval už v době, kdy v galaxii řádil Temný Pán ze Sithu Exar Kun. Není známo, zda byl kdysi Jedi nebo se studiem Síly začínal už rovnou jako Sith, ale během bojů byl zraněn vícekrát než kdokoliv jiný. Svou neutichající bolest spojil s nenávistí a namísto pomalého umírání přeměnil svůj hendikep v unikátní přednost.[40] Se svým strašlivým zjizveným zjevem přijal samozvaně personu Pána bolesti a šel znovu a znovu bojovat jen proto, aby nalezl smrt. Přidal se proto ke Kunovu Bratrstvu Sithů, kde sloužil na frontě jako sithský nájezdník a lovec Jediů. Z bitev odcházel neporažen, takže začal věřit ve vlastní nesmrtelnost a byl svolnější k dobrovolnému utrpení a bolesti. Jednoho dne však v bitvě s Jedii přeci jen padl. Místo smrti ale jeho agónie probudila v Sionovi moc zmrtvýchvstání. Svého překvapeného přemožitele pak v nenávisti a zlobě zabil. Po této události přijal fakt, že své zničené tělo drží pohromadě jen za pomocí temné strany Síly a musí si neustále udržovat stav utrpení a bolesti, což považoval za přijatelnou cenu za nesmrtelnost. Kun nakonec prohrál, ale Sionovi se povedlo se ukrýt.

V Mandalorianských válkách vyšel z úkrytu a znovu se zapojil do boje, ale vlivem dalších zranění se už více podobal chodící mrtvole než člověku. Později se přidal na stranu Revanova sithského impéria do řad Sithských lordů. Sion byl více než šokován, když zjistil, že se Revan obrátil na světlou stranu a poddal se těm, které dříve nazýval nejhoršími slabochy. Když se pak impérium po Malakově porážce hroutilo, trávil čas na Korribanu v sithské akademii a sledoval tamní Sithy, jak se bez vedení obraceli jeden proti druhému, až se navzájem vyhubili. Jiní, včetně jeho, uprchli do neznámých regionů. Nakonec dorazil na Malachor V, kde se setkal s Darth Trayou, která pro své plány hledala Rány v Síle. Siona přijala za svého učedníka spolu se záhadným Darth Nihilusem. Z dřívějška mu zůstal pseudonym Pán bolesti. Stal se součástí sithského triumvirátu, jenž si kladl za cíl zničit Jedie. V Trayuské akademii se učil více o svém zaměření na bolest, o mučení, masakrech a o nenávisti, stejně tak se učil o Síle od své nové mistryně. Stal se také mistrem boje se světelným mečem a obávaným bojovníkem. Osobně způsobil smrt mnoha Jediů během stínové války, kterou rozpoutal spolu s Nihilusem, avšak Traya preferovala jiný postup pomocí klamu a lží, což vedlo k neshodám a jednoho dne ji s Nihilusem přepadli v Trayuském jádru a vyhnali ji.

Svou stínovou válkou, kterou prováděli v letech 3954 až 3952 BBY s jednotkami sithských vrahů, zřízených ještě Revanem, pak Jedie téměř kompletně vyhladil. Sion byl při tom několikrát „zabit“, ale vždy díky své moci znovu povstal. Jeho aliance s Nihilusem byla zřejmě nejlépe organizovanou frakcí Sithů, která v té době v galaxii existovala, a tak se Jediové začali skrývat.[44] Mistr Lonna Vash se vydala jako jediná Siona aktivně hledat, ale na Korribanu padla do jeho léčky. Na Sionově a Nihilusově seznamu Jediů tak v roce 3951 BBY zbývala už jen jediná položka: Vypovězená. Sion si nastudoval její minulost i schopnosti, kterým vládla, a vydal se ulovit ji osobně. Avšak Traya, nyní známá jako Kreia, Vypovězenou hledala také na Ebon Hawku. Věděla, že se Vypovězená nachází na republikové lodi Harbinger a vyslala nouzový signál o pomoc proti Sionově válečné lodi, který ji pronásledoval. Jakmile Harbinger dorazil na místo, nechal Sion pomocí generátoru maskovacího pole ukrýt své vrahy na své fregatě a sám předstíral smrt, aby ho republikoví vojáci vzali na palubu Harbingeru ke studiu do koltové nádrže, kde zjistili, že je tento sithský lord ještě naživu v kómatu, ale dle toho, jak vypadal zvenčí i zevnitř, měl být už aspoň stokrát po smrti. Spolu s ním se dostali na palubu i jeho maskovaní vrahové. Z ničeho nic se Sion probudil a se slovy, že si přišel pro Jedie, započal masakr posádky.

Mezitím Kreia nalezla Vypovězenou pod silnými sedativy, dostala ji na Ebon Hawk a Sionovi, jenž zcela převzal nad Harbingerem kontrolu, unikla. Sice na Ebon Hawk vypálil a způsobil značné škody, ale ten se přesto dostal na těžební zařízení na Peragusu. Stanici našel za několik dnů a hned po přistání Kreia vycítila Sionovu přítomnost. Musela se s Vypovězenou a Attonem dostat přes Harbinger do zamčeného hangáru s Ebon Hawkem. Sion je na palubě nalezl a Kreia se mu postavila sama, aby Vypovězené a Attonovi poskytla čas uniknout. Sion byl překvapen, že Kreia žije, ale vysmál se jí a useknul jí ruku světelným mečem. Pak se pustil opět do pronásledování Vypovězené, jež unikla, nakonec i s Kreiou, v Ebon Hawku pryč. Opět na ně z Harbingeru střílel, ale tím jen způsobil explozi asteroidového pole kolem, která zničila stanici a Harbinger. Sion však explozi díky své moci přežil, avšak Vypovězená se mu ztratila neznámo kam. Setkal se s ní opět až na Korribanu, když hledala mistra Lonnu Vash. Sion Lonnu zabil asi hodinu před tím, než dorazila Vypovězená, aby pak v uzamčené akademii zabil i ji, aby tím zlomil svou bývalou mistryni, vědom si jejího spojení s Vypovězenou, aby pak mohl zabít i Kreiu. Vypovězené při duelu sdělil, že ji časem Kreia zničí jako jeho. Byl sice poražen, ale znovu vstal jako obvykle. Vypovězená pod Kreiiným vlivem pochopila, že Pána bolesti nemůže porazit čistě soubojem, tak utekla zpátky na Ebon Hawk a odletěla pryč. Sion pak z respektu před Vypovězenou vrahům nařídil, aby ji nechali být, protože se nevyhnutelně brzy opět střetnou. Brzy pochopil, že k Vypovězené necítil jen respekt.[1] Zamiloval se do ní, ale bral to jako svou kritickou slabinu, jež by ho nakonec kvůli jeho závislosti na bolesti zabila. Z důvodu, že na ni pořád myslel, ji začal zároveň i nenávidět.

Po porážce Nihiluse Vypovězenou se Sion setkal na Malachor V znovu s Kreiou, která přispěla nemalou měrou k Nihilově pádu a nyní se vrátila jako Darth Traya. Sion ji chtěl na místě zabít, ale sdělila mu, že se musí připravit na Vypovězenou, která si tam přijde pro oba dva. Sion se potom v Trayuské akademii pokoušel Vypovězenou znovu varovat před Trayou. Vypočítal si, že Trayu nelze zabít, ale když Vypovězená zemře, nezbude jí nic jiného než ho přijmout znovu za učedníka. Domníval se, že je lepším než byl dokonce i Revan, a jeho vlastní vzpoura proti ní byl test, který zvládl. Pak se pustil do souboje s Vypovězenou, ale byl poražen, pak znovu a zase znovu. Vypovězená k němu promluvila a řekla mu, že ho Traya nikdy nerespektovala a jen ho využívá jako svůj nástroj. Sion dál trval na svém a bojovali ještě ve čtvrtém kole, kdy mu Vypovězená vysvětlila, že Darth Traya respektuje jen ty, kteří se umí Síly vzdát a ne ty, kteří jsou na ní životně závislí jako on, tedy ho přinutila postavit se své vlastní víře a svému skutečnému utrpení. Tehdy Sion pochopil, že jeho život stojí skutečně jen na bolesti a závislosti na Síle. Vypovězenou varoval před Trayou a poradil jí, že slabinou Trayi je Vypovězená sama, a to tím samým způsobem jako byla ona pro něj samotného. S těmito slovy nakonec tento sithský lord konečně zemřel a nalezl, vykoupen, klid.

Ačkoliv byl oddaný temné straně Síly, byl schopen ještě pozitivních emocí jako oddanost a snad i láska, kterou cítil k Vypovězené, což mu umožnilo omezit jeho nenávist a bol, čímž však ohrozil svůj (ne)život. Ovšem nebyl schopen to vyjádřit jinak než tím, že ji raději zabije sám, aby neskončila podobně jako on, tedy zlomená Trayou. Sám mohl být považován za toho, kdo nalezl způsob, jak být nesmrtelný, avšak za strašnou cenu. Lonna Vash ho ve svém deníku nazvala perverzí temné strany Síly.

Zdroje

Sithský Pán s Temným pánem ze Sithu Darth Nihilusem
souběžně s izolovanou vládou Lorda Vitiate
Předchůdce:
Darth Traya
(jako vůdkyně Sithského Triumvirátu
3955 BBY — 3951 BBY
Seznam Sithů
Nástupce:
neznámý
pak už oficiálně Vitiate,
nakonec Darth Desolous

Doba obnoveného Sithského ImpériaEditovat

Samozvaný Temný pán ze Sithu žijící v období let 5000 BBY až přibližně 3650 BBY. Vládl souběžně s Temnými pány z doby Sithských válek svému Impériu ukrytému v Neznámých oblastech galaxie.

 • Lord Vitiate
 • Temná rada: Darth Acharon, Darth Arctis, Darth Arho, Darth Azamin, Darth Decimus, Darth Ekkage, Darth Hadra, Darth Howl, Darth Igrol, Darth Jadus, Darth Marr, Darth Mekhis, Darth Mortis, Darth Nox, Darth Nyriss, Darth Ravage, Darth Sajar, Darth Thanaton, Darth Vengean, Darth Vowrawn, Darth Xedrix, Darth Baras.

Lord VitiateEditovat

Tenebrae, Lord Vitiate, Sithský imperátor
ZtvárnilDoug Bradley
Informace o postavě
RasaSith
pozdější inkarnace různé rasy
Pohlavímuž (původní tělo)
Narození5113 BBY
Úmrtíběhem let 3950–3941 BBY (několikrát – přežil díky transferu duší)
před 67 BBY – konečná smrt
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostiStaré sithské impérium
Obnovené impérium
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Lord Vitiate, známý též pod původním jménem Tenebrae a pod titulem Sithský imperátor, je postava ze světa Star Wars, velmi mocný sithský lord a později Temný Pán ze Sithu, jenž patří mezi hlavní záporné postavy hry MMORPG Star Wars: The Old Republic z roku 2011. Jeho vláda byla velmi dlouhá a trvala nejméně 1300 let díky tomu, že znal metodu, jak si prodloužit život, ačkoliv za strašlivou cenu. Byl proto extrémně nebezpečný. Díky tomu je nepřímo zmiňován i ve hře Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords jako hrozba a prvotní příčina toho, proč se v časech Mandalorianských válek a Jedijské občanské války v letech 3964–3950 BBY dostala galaxie do takového chaosu. Ovšem nejpodrobnější informace přinesl až román od Drewa Karpyshyna Star Wars: The Old Republic: Revan.[45] Další detaily přinesla kniha Star Wars: The Old Republic Encyclopedia, jež ovšem tohoto imperátora pojmenovala jako Darth Vitiate.[46]

Ačkoliv byl nakonec během Druhé velké galaktické válce ve hře Star Wars: The Old Republic poražen, jeho esence přežila a ožila v novém těle, avšak nechal se uvést do stáze. Nicméně v knize Star Wars: Darth Plagueis bylo potvrzeno, že nakonec přece jen zemřel, ale není známo, kdy přesně. Nejpozději tomu mohlo ale být v roce 67 BBY.[47]

BiografieEditovat

Tenebrae se narodil na Medriaasu, zapadlé planetě Starého impéria, jako nemanželský syn zdejšího vládce lorda Dramatha a chudé sithské rolnice. Už jako batole byl strašlivý, neprojevoval žádné emoce a nikdy neplakal. Vyhýbala se mu dokonce i zvířata. V šesti letech již uměl používat Sílu a byl v ní natolik mocný, že vzbudil podezření manžela jeho matky, že Tenebrae není jeho syn, protože takovou moc nikdo v rodině nikdy neměl. Zaútočil na svou ženu a ta přiznala milostnou aféru s lordem Dramathem. Nikdo však nečekal, že se Tenebrae přiživí na hněvu svého "otce". Posílil si tím svou moc a pak mu Silou zlomil vaz. Poté několik měsíců mučil svou matku, dokud ji nezabil. Během té doby si také podmaňoval svou mocí obyvatele vesnice, z níž pocházel.

Když mu bylo deset let, ovládal už několik vesnic a měl k dispozici armádu těch, kteří ho obdivovali, nebo se ho báli. Při dobývání dalších vesnic masakroval obyvatele po tisících, veřejně je popravoval a přiživoval se na jejich síle. O činech chlapce se doslechl i lord Dramath, ale dělo se to v odlehlých severních končinách, tak ho nechal být. Ale právě v době, kdy Tenebraemu bylo deset, přijel na sever na inspekci zjistit, zda je opravdu tak silný. Dost ho ale podcenil, protože malý Tenebrae svému biologickému otci sdělil, že je jeho nemanželským synem, poté ho odstřihl od Síly, mučením ho dohnal k šílenství a nakonec ho zabil. Vlády nad Medriaasem se ujal Tenebrův nevlastní bratr a legitimní následník, lord Dramath II. Ten však raději ze strachu emigroval z planety. Do roku 5100 BBY se Tenebrae stal faktickým vládcem Medriaasu.

Ve věku pouhých 13 let odletěl na Ziost, kde ho čekala audience u temného pána Marky Ragnose. Vládce Sithského impéria byl schopnostmi i ambicemi tohoto mladíka nadšen, takže ho formálně jmenoval vládcem Medriaasu a udělil mu titul Sithský Pán s novým jménem: lord Vitiate. Po návratu si Vitiate nechal ve svém rodišti vybudovat ohromný palác, odkud vládl planetě. V dospělosti se ponořil do hlubšího studia temné strany Síly a učil své žáky potlačit své emoce.[46] Jeho vláda tak vypadala překvapivě poklidně, vzhledem k jeho brutalitě v dětství; po celých sto let se neúčastnil žádných bitev a mezi ostatními sithskými lordy měl pověst samotářského učence a podivína. Když v roce 5000 BBY zemřel Marka Ragnos, ani se nepokoušel zasahovat do mocenského boje a neúčastnil se ani Sadowovy invaze do Republiky. Když se však armády Republiky objevily nad Korribanem, vše se změnilo.

ImperátorEditovat

Cestoval po světech impéria a šířil v roce 4999 BBY mezi obyvateli strach, že se Republika s Jedii vrátí a všechny je zabijou. Takto spustil své vlastní plány na získání moci a panika, kterou rozšířil, se umocnila, když se ještě téhož roku Republika skutečně vrátila a začala vyhlazovací válku.[48] Vyděšení Sithové začali přilétávat na Medriaas, přejmenovaný na Nathemu, aby mu pomohli s rituálem temné strany, kterým prý uvolní moc, jakou vetřelce zničí. V tutéž dobu také jeho podřízení dokončili studium prastarých zdrojů znalostí, nalezli polohu ztracené kolonie Dromund Kaas i odvodili hyperprostorové souřadnice tak, aby je Jediové neodhalili.

Jakmile vyděšení sithové z ostatních planet impéria dorazili, vybral k rituálu 8000 z nich. Neudělal však to, co slíbil, ale svou mocí ovládání mysli je donutil provést jiný rituál, který trval deset dní.[46] Nathemu sevřela koncentrovaná moc temné strany a jakmile bylo hotovo, zničila na ní veškerý život a zcela ji zbavila Síly tak, že pro citlivé na Sílu jakoby přestala existovat. Rituál samozřejmě přežil jen Vitiate a veškeré vysáté zdroje Síly a života absorboval do sebe, čímž si znásobil svou moc a hlavně si prakticky zajistil nesmrtelnost, což byl mimochodem cíl jeho století trvajícího studia. Od té doby si už neříkal ani Vitiate, ale jen sithský imperátor, samozvaný Temný pán ze Sithu.

Zničení Nathemy u sithů, kteří dále v panice přilétávali na jeho domovinu, sváděl na Jedie a šířil falešné naděje, čímž je začal ovládat. V předvečer bombardování Korribanu Republikou ještě z planety evakuoval další sithy, aby si vybudoval postavení spasitele, jenž všechny odvede do bezpečí, do neznámých oblastí galaxie. Přestože polohu Dromund Kaasu znal, záměrně exodus vedl do slepých uliček po dobu 20 let, aby na něm byli ostatní čím dál více závislí.[49] Po přistání na Dromund Kaasu ke svým lidem promluvil. Staré impérium je mrtvé, ale zde z jeho popela vyroste nové. Začali tedy budovat novou, "spravedlivou" společnost, a říši, která vybuduje obrovskou imperiální armádu a jednoho dne se vrátí pomstít se Republice.

Ze začátku dozoroval na budování Kaas City osobně a ostatní sithové a jejich otroci ho ctili jako boha, ale po dokončení výstavby císařského paláce se na veřejnosti ukazoval čím dál méně. Sestavil dvanáctičlennou Temnou radu, spravující každodenní záležitosti, a také tajnou dvanáctičlennou skupinu imperátorových rukou (o které nevěděli ani příslušníci rady), loajálních čistokrevných sithů, jimž propůjčil svou mocí dlouhověkost výměnou za to, že bude čerpat jejich sílu a využívat je k udržení kontroly nad svým impériem. Opět se pustil do hlubokého studia temné strany Síly a své objevy přetavil v rozkaz vybudovat na předměstí Kaas City Temný chrám, kam nechal uložit ostatky sithských králů z předimperiální doby, které ukradl z Korribanu. Původně měl v plánu pohřbívat tam odpůrce, ale nakonec je tam temným rituálem zbavoval života sám, jako např. v roce 4606 BBY učence Kel'etha Ura, který si dovolil mezi sithy dokonce šířit učení Jediů.

Z chrámu tak postupem času vytvořil zdroj temného víru, který zachvátil atmosféru Dromund Kaasu a přeměnil ji v nekonečnou bouři a déšť. Nebyl však sám, kdo učinil objevy v moci temné strany Síly. Skupina šesti sithských lordů při společných meditacích objevila speciální metodu bitevní meditace, kterou vnutili strach celým armádám. Imperátor je jmenoval "mistry strachu" (Dread masters) a udělal z nich svůj poradní orgán. Ze zájemců, kteří nevládli Síle, udělal obávanou imperiální stráž. Její členové byli napojováni přímo na imperátorovu mysl, aby byla zajištěna jejich bezmezná oddanost. Dalším jeho počinem bylo sestrojení přístroje zvané Ravager. Ten uměl číst informace z mysli umírajících a nebylo proti tomu obrany. Tento vynález však nikdy pořádně nefungoval, tak ho imperátor spolu s dalšími nepovedenými experimenty nakonec nechal uzamknout do Temného chrámu, který se od té doby stal na staletí nepřístupný veřejnosti.

Příprava invaze do RepublikyEditovat

Imperátorova vláda nebyla později už tak populární a čelil několika konspiracím, zejména z řad členů Temné rady. Nejzávažnější byl pokus Darth Lokesse kolem roku 4600 BBY svrhnout imperátora s cílem předčasně se vrátit do ztracených lokalit impéria a konfrontovat Republiku. S koncem 5. tisíciletí BBY už ale většinu sithů invaze do Republiky nezajímala. Imperátor však stále invazi chtěl, ale už ne kvůli pomstě. Objevil totiž způsob, jak rituál z Nathemy znásobit a provést ho plošně na celou galaxii a k tomu potřeboval, aby zemřelo co nejvíce lidí. V roce 4043 BBY se proto nečekaně objevil na "jednání" Temné rady, když se zrovna dva znepřátelení sithové Darth Qalar a Darth Victun vyzvali na souboj a prakticky zničili zasedací místnost. Nařídil vystavět novou pevnost a dozor svěřil Darth Nostremovi. Toho po dokončení výstavby nechal zavřít dovnitř, aby ji otestoval. Nostrem se ven nedostal ani s veškerou svou mocí temné strany a zemřel tam; tedy imperátor byl spokojen.

Oficiálně sdělil, že je pevnost nutná pro blížící se válku s Republikou, ale protože za posledních tisíc let se z relativně malé bandy uprchlíků stala už vyspělá a početná civilizace, jež zkolonizovala mnoho světů v okolí Dromund Kaasu, bylo jen otázkou času, kdy bude znovuobjevena Nathema. K tomu došlo o několik dekád později a členové Temné rady Darth Nyriss s Darth Xedrixem zjistili, co tam kdysi imperátor provedl a co nyní skutečně chystá. Založili proti němu tajný odboj za jediným účelem: zachránit vše živé před totální zkázou. Imperátor mezitím se zájmem sledoval velká sithskou válku a zaujali ho Mandaloriani. Vybral si je jako testovací subjekt, aby zjistil, jak moc je Republika silná. V roce 3978 BBY vyslal emisara (čistokrevného sitha) najít Mandalora Největšího, kterému jeho prostřednictvím namluvil, že měl vizi o tom, jak Mandaloriané pokoří Republiku a Jedie při slavném vítězství. Mandalora imperátor ovládl mocí temné strany a výsledkem byly Mandalorianské války. Ty rozhodl až Revan s Malakem, a protože přišli během války na Korribanu a Malachoru V do styku temnou stranou, imperátora zaujali. Podařilo se mu skrze moc temné strany tiše promlouvat k jejich mysli a skrytě jimi manipuloval. Věděl, že se ho pokusí najít, dřív nebo později.

Tak se i stalo. Když po měsících špionáže a infiltrace oba imperátora konfrontovali, překvapil je, že o nich věděl všechno díky tomu, že ovládal mysl svých stráží, kteří je propašovali dovnitř paláce. Snadno je odzbrojil a svou mocí je zlomil a stáhl k temné straně Síly. Řekli mu všechno o Republice a zmínili se i o Star Forge, bájné rakatské továrně, která by potenciálně mohla urychlit jeho plány. Vyslal proto oba novopečené Sithy stanici najít, ale přepočítal se. Oba bývalí Jediové měli vůli silnější, než čekal, a před dokončením úkolu se zcela vymanili z jeho kontroly. Revan pak s nalezenou Star Forge proti plánům imperátora založil vlastní impérium a sám Republiku napadl. V roce 3956 BBY však Revan svou vlastní válku zastavil, když mu byla vymazána paměť. V tutéž dobu také hrozilo, že imperátor odhalí spiknutí, jež vedla Darth Nyriss, takže tato sithská paní zosnovala sérii pokusů o atentát na sebe samou, z kterých "obvinila" stárnoucího Dartha Xedrixe. Imperátor ji proto poslal na ochranu Scourgeho, jenž Xedrixe vypátral a zabil.

Po jeho zabití se Nyriss Scourgemu svěřila, o co jde, vysvětlila mu imperátorovy skutečné záměry a chtěla ho naverbovat do odboje. Vzala ho na Nathemu, aby se přesvědčil sám. Avšak v tutéž dobu v roce 3954 BBY na Nathemu letěl také Revan, jehož loď Ebon Hawk sestřelili. Revana Nyriss znala už z dřívějška a zajala ho, protože zjistila, že se dokázal zcela vymanit z imperátorovy kontroly. Po čtyři roky ho držela ve svém vězení, kde na něj dohlížel Scourge, jehož Revan zaujal a naučil se mu věřit. Když pak na Dromund Kaas dorazila Vypovězená, rozhodl se Scourge konat. Vyzradil imperátorovi Nyrissin odboj, ale nepočítal s tím, že imperátor místo eliminace jmen, které mu dal, vyhladí celou Temnou radu, z toho devět jejích členů popravil osobně, ačkoliv do odboje patřili jen dva z nich. Pak vyslal imperiální armádu zabít zbylé členy rady a zničit jejich mocenskou základnu. Scourge tohoto chaosu využil k Revanově vysvobození, a pak spolu s Vypovězenou plánovali, jak imperátora porazit.

Vnikli i přes stanné právo do kaaského paláce, kde se střetli s imperiální gardou, až se Revan dostal k imperátorovi. Pokusil se Revana znovu ovládnout, ale ten využil moc světlé i temné strany, aby útok na jeho mysl odrazil, čímž oba dva poslal v oslepujícím záblesku do vzduchu. Imperátor byl tímto vzdorem zaskočen, ale dokázal Revana zasáhnout na několikátý pokus blesky, kterými ho mučil. Zezadu ho však napadl Revanův droid T3-M4, který mu podpálil plášť. Droida mocným zábleskem zničil a pak vzal Revanův světelný meč, aby ho bezmocného probodnul. V tom mu zabránila Vypovězená. Imperátor se ocitl obklíčen a Scourgemu řekl, že ho zklamal. Scourgeho však přepadla vize, během níž si uvědomil, že jim není souzeno imperátora porazit, proto náhle zezadu probodl Vypovězenou. Imperátor pak už neměl s osamoceným Revanem moc práce. Otestoval Scourgeho loajalitu a přikázal mu Revana zabít, ale těsně před tím, než to Scourge udělal, ho zastavil.

Revana umístil v tajné laboratoři v mlhovině Maelstrom do stáze a pomocí sithské alchymie a svých technologií mu prodloužil život za účelem získání informací o Jediích a Republice, a také k přiživování se na jeho síle. Scourgeho pak povýšil do pozice "Imperátorův hněv" jako svého osobního strážce a zabijáka a daroval mu nesmrtelnost. Vypovězená však jako duch pomohla Revanovi vzdorovat imperátorově vlivu a ten ho byl potom schopen ovlivňovat, čímž se zasloužil o 300leté oddálení začátku invaze. To ovšem nebylo to jediné, co imperátora brzdilo. Kvůli tomu, že se Revanovi málem podařilo ho zabít, dostal strach. 200 let trávil dalším studiem temné strany, až objevil způsob, jak přemístit esenci svého bytí do jiného těla. Sám sebe umístil také do stáze na tajném místě a prostřednictvím tohoto rituálu posedával cizí těla, ze kterých vytvářel "Imperátorovy hlasy". Ovšem jeho zkaženost z temné strany každého hostitele brzy zničila, takže střídal těchto hlasů více podobně, jako když musel střídat několik klonových těl o 3–4 tisíciletí později Palpatine.[50]

Mezitím pokračoval v plánech na přípravu invaze, jak jeho imperiální flotila rostla. Povedlo se mu nasadit do řádu Jedi své špiony díky rodině Ovairových a ty využil v roce 3756 BBY, když objevil, že duch Nagy Sadowa na Yavinu IV ještě může žít a ohrožovat jeho plány. Podobně dosazoval své špehy do planetárních vlád mnoha planet ve Vnějším pásu.

Invaze a pádEditovat

V roce 3681 BBY konečně oznámil zahájení tolik let odkládané invaze. O tři léta později začal s rituálem, jak svou mocí celou galaxii sevřít, a využíval k tomu na Sílu citlivé děti, které byly trénovány v sithské akademii, a pak sithskou alchymií připojeny k jeho mysli, aniž by si to samy uvědomily. Ty pak v dospělosti šířily jeho vůli do všech koutů galaxie jakožto politici, členové zájmových skupin nebo dokonce jako Jediové. Avšak musel se vypořádat se zradou své učednice Exal Kressh. Invaze šla podle plánu a imprérium utrpělo první vážnou porážku až na Bothawui. Následovaly však další, jako například zajetí imperátorových mistrů strachu, ale vážné komplikace způsobilo zastavení sithské invaze na Alderaanu v roce 3667 BBY. Díky tomu se Republika vzpamatovala a nepomohly ani úspěchy na Hothu, nebo mandalorianská blokáda Hydiánské hyperprostorové cesty. Navíc se nedlouho poté dostaly republikové flotily až na Ziost, odkud se chystaly na útok na Dromund Kaas. Takovýto vývoj imperátora značně rozčílil a vyměnil vedení imperiální flotily. Velení předal Darth Malgusovi a Darth Barasovi. Ti vytlačili Republiku zpět, ale válka nakonec skončila na mrtvém bodě.

Po 27 letech od začátku války pod Revanovým vlivem udělal něco, co nikdo nečekal. Republice nabídnul mír. Vyslal tedy v roce 3653 BBY Dartha Barase na Alderaan vyjednávat. Mezitím však Darth Angral s Darth Malgusem provedli překvapivý úder na Coruscant, který obsadili a jeho obyvatele drželi jako rukojmí, aby Republiku donutili dokument podepsat. Imperátor mír prosadil proti vůli Temné rady, která povětšinou chtěla bojovat dál, ale nabídl jim přímou vládu nad světy, které impérium dle mírové smlouvy ovládlo. Impérium zabíralo až polovinu známé galaxie, avšak imperátor se po uklidnění situace zase pustil do studia temné strany a vládu zcela přenechal členům Temné rady, která se začala mezi sebou během Studené války hašteřit v nedůležitých konfliktech a politických intrikách.[51]

Mír se za 12 let zhroutil a začala druhá velká galaktická válka. V tu dobu totiž imperátor konečně zlomil Revana ve stázi. Než toho ale stihl využít, vysvobodil ho při jedné akci republikový výsadek. Bez Revanova vlivu ovšem imperátor urychlil své plány, vedoucí ke zničení všeho živého v galaxii. Na scéně se objevil opět Scourge, jenž se setkal s Jediem, známým jako "Hrdina z Tythonu". Imperátora informoval, že tento Jedi je součástí jednotky určené k jeho zajetí. Nechal ho proto sledovat a nařídil jednomu ze svých "dětí", aby vyvraždil vládnoucí rodinu Erigormu, což by narušilo jejich alianci s Republikou. To mu však překazil jiný Jedi, známý titulem Barsen'thor. Po sérii podobných situací byl imperátor konečně Jedii konfrontován.

Hrdina z Tythonu získal informaci o poloze imperátora a vydal se za ním na Dromund Kaas spolu s velmistryní Satele Shan, jež velela invazní armádě do Kaas City. Hrdina se nakonec probojoval až k němu. Imperátor se mu vysmíval za ztrátu sil, když nejprve pomáhal příteli. Pak ho napadl zvláštní technikou Síly, kdy vytvořil tři kopie sebe samého. Po jejich porážkách ho hrdina konfrontoval dotazem, co vlastně hodlá udělat, zda teda zničit galaxii. Imperátor na něj poslal další své kopie a tentokrát už vytáhl světelný meč i on sám. Nakonec byl imperátor poražen, a když padl k zemi, prohlásil, že nikdy nedopustí, aby byl vykoupen nebo zapečetěn. Jenže toto nebyl skutečný imperátor, ale jen jeho hlas v cizím těle. Imperátorova duše poté řekla hrdinovi, že ho stejně zabije, a mocným rituálem na něj strhl strop, aby ho zasypal zaživa. Ovšem hrdinovi se povedlo utéct včas.

Imperátorova duše se pak vrátila na skryté místo do originálního imperátorova těla ve stázi, aby usnul velkým spánkem a vyléčil si zranění, která jeho duch utrpěl při bitvě s Hrdinou z Tythonu. Všichni věřili, že je imperátor mrtev, tak si Sithové, mezi nimi např. Darth Malgus, začali impérium ukrajovat sami pro sebe. Imperátor se ve svém špatném stavu pokoušel telepaticky kontaktovat ještě své "děti", ale bez větších úspěchů. Některé se ho časem naučily ignorovat, jiné díky přenosu jeho špatného stavu zešílely.

Imperátor nakonec úplnou smrt o tisíciletí později nalezl, i když se neví kdy přesně a jak. To potvrdil Darth Plagueis, jenž z touhy po nesmrtelnosti imperátorovu minulost studoval. A imperátor patřil mezi Sithy, kteří se tomuto cíli dokázali velmi přiblížit.[47]

ZdrojeEditovat

Doba Nových sithskýh válekEditovat

Temní Páni žijící v době Nových sithských válek a před nimi, od 3600 BBY a od 2000 BBY po 1000 BBY.

Darth DesolousEditovat

Darth Desolous
ZtvárnilKristoffer Tabori
Informace o postavě
RasaPau'an
Pohlavímuž
Narození3522 BBY
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostiJedi
Sith
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Darth Desolous byl Temným Pánem ze Sithu v době, kdy byl v galaxii mír. Jeho osoba se vyskytuje coby hologram výcvikového programu ve hře Star Wars: The Force Unleashed, který spustil Starkiller.

Jeho původní jméno je neznámé, ale byl váženým pau'anským mistrem Jedi a mistrem v soubojích. Jeho studia bojového umění Sithů ho přivedla k temné straně Síly a jakmile byl ostatními mistry odhalen, byl radou Jedi vypovězen z řádu. Přísahal, že se jim pomstí a stal se Temným Pánem ze Sithu. Přijal jméno Darth Desolous a vytvořil si svou vlastní armádu z řad pau'anských válečníků, které svérázným způsobem učil své bojové umění.

Spolu se svou armádou prováděl po celé galaxii výpady proti Jediům plnících nejrůznější mise, až jich zabili na dva tisíce. Tento úspěch ho potěšil, ale zároveň příliš zpychl, přestal být opatrný a obezřetný, a to se mu vymstilo, když přepadl se svou jednotkou malou skupinu Jediů na planetě Yaga Minor. Vůbec si neuvědomil, že tato malá skupinka sloužila jako návnada pro skryté zkušenější Jedie, jejichž stíhače se náhle vynořily z hyperprostoru a zablokovaly všechny únikové cesty ze soustavy. Postupně zlikvidovali jeho vojáky a nakonec i Dartha Desolouse samotného, ačkoliv ho dokázala přemoci až kompletní rada Jediů.

Jeho bojové umění však i přes jeho špatné skutky zaujaly radu natolik, že použila jeho hologram do programu rytířských zkoušek padawanů, který zůstal aktivní dokonce i po operaci Knightfall v roce 19 BBY, kdy byl vykonán rozkaz 66, a v roce 3 BBY se mu postavil Galen Marek.[52]

Zdroje

Temný Pán ze Sithu
Předchůdce:
neznámý
nakonec Lord Vitiate
(jako Sithský imperátor)
po 3522 BBY — ?
Seznam Sithů
Nástupce:
neznámý
nakonec Darth Ruin

Darth RuinEditovat

Darth Ruin
Informace o postavě
RasaUmbaran
Pohlavímuž
Narozeníněkdy před 2000 BBY
PovoláníMistr Jedi
Temný Pán ze Sithu
PříslušnostiJedi
Sith
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Darth Ruin byl ctihodným mistrem Jedi, původně se jmenoval Phanius, jenž byl znám svým svérázným učením a životní filozofií, která se v mnohém shodovala s filozofií šedých odštěpenců řádu Jedi, známých jako Potentia. Tuto postavu i její příběh navrhl sám George Lucas v rámci příprav na natáčení epizod I až III.

Phanius nakonec porušil jedijskou přísahu a uprchl z řádu hledat indicie o zakázaném učení. Tímto činem se dostal do síně neslávy "Ztracená dvacítka" (20 mistrů Jedi, kteří kdy opustili řád). Potají sjednotil roztříštěné sithské klany, jež ještě v temnotách galaxie přežívaly, spolu se zbytky zbytky impéria po lordu Vitiate, kterými položil základy Nového sithského impéria. Budování svého nového řádu dokončil, když vypuklo čtvrté velké schizma, jehož následkem opustilo řád 50 rytířů Jedi. Ti přísahali Phaniovi věrnost a přijali temnou stranu Síly.

Phanius se stal novým Temným pánem ze Sithu a přijal jméno Darth Ruin. Spolu se svými následovníky rozpoutal Nové sithské války proti Republice a Jediům, ovšem jeho kampaň neměla dlouhého trvání. Ruin byl totiž natolik tvrdohlavý, hloupý a příliš ambiciózní, že ho brzy jeho následovníci přestali respektovat a sami ho zabili.

Zdroje

Temný Pán ze Sithu
Předchůdce:
neznámý
nakonec Darth Desolous
kolem 2000 BBY
Darth Ruin
Nástupce:
neznámý
nakonec Dark Underlord

Dark UnderlordEditovat

Dark Underlord
Informace o postavě
Rasaneznámý
Pohlavímuž
Narozeníněkdy po 2000 BBY
Úmrtícca 1750 BBY
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostSith
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Dark Underlord byl krvežíznivým Sithem, jenž byl proslul masakry během první čtvrtiny Nových sithských válek, jenž velel osobní jednotce sithských nájezdníků, známých jako černí rytíři.

Kolem roku 1750 BBY, kdy se stal Temným pánem ze Sithu, si postavil se svými černými rytíři pevnost na planetě Malrev IV, kde se nacházel i pradávný sithský chrám, který znásoboval uživatelům temné strany Síly jejich moc. Zda byl tento chrám Underlordem vystaven, nebo ho jen "zdědil" po předchozích vládcích Malrevu, není známo, každopádně tuto moc využil při obraně před armádou rytířů Jedi.

Jeho arcinepřítel, jedijský generál Murrtaggh, usiloval o jeho eliminaci, dokud byl na planetě. Takže Murrtaggh najal velké množství mandalorianských žoldnéřů, aby odlákali pozornost černých rytířů, zatímco se tomuto mistru Jedi povedlo proniknout za jejich obranné linie. Tuto lest však Underlord neprohlédl a chytil se do pasti. Nařídil svému zeltronskému generálovi všechny síly nasměřovat na odražení útoku Mandalorianů, a zůstal v pevnosti bez pořádné ostrahy. Murrtaggh ho tedy nerušeně vyzval k duelu, přičemž Underlorda porazil. Tento mistr Jedi však při bitvě sám propadl temné straně.

Zajímavostí je, že Dark Underlord nepoužíval světelný meč, místo toho preferoval dva alchymií očarované sithské meče, které používal navzdory tomu, že se na nich od dob starého impéria už podepsal zub času.

Zdroje

Temný Pán ze Sithu
Předchůdce:
neznámý
nakonec Darth Ruin
kolem 1750 BBY
Dark Underlord
Nástupce:
neznámý
nakonec Darth Rivan

Darth RivanEditovat

Darth Rivan
Informace o postavě
RasaZelosián
Pohlavímuž
Narozenínejpozději 1417 BBY
Úmrtí1000 BBY na Ruusanu
PovoláníTemný Pán ze Sithu
PříslušnostSith
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Darth Rivan byl posledním známým Temným pánem ze Sithu před érou Dartha Banea, který si dal před své jméno titul Darth. Jméno Rivan si vybral poté, kdy narazil na dávný sithský manuskript zmiňující činy Dartha Revana i jeho vykoupení na světlou stranu, kterého měl za svůj vzor.

Poté, co se stal Temným pánem, prozkoumal neprobádanou soustavu Cularin s planetou Almas, na které si nechal zbudovat svou pevnost, přestože tamní atmosféra byla téměř nedýchatelná. Kromě toho, že byla zdrojem velké moci temné strany Síly, tam chtěl vycvičit své vlastní sithské supervojáky, a to z toho důvodu, že jakmile se na jednom místě sejde více Sithů, dříve nebo později se navzájem zabijí, místo toho, aby spolupracovali. Tito supervojáci měli být se svým velitelem spojeni pomocí Silových pout natolik silných, že kdyby voják svého velitele napadnul, pocítil by bolest z rány také stejně silně.

Dále ze své pevnosti sestřeloval blesky válečné lodě nepřátel na povrch. Díky tomu, že byla převážně zbudovaná z mandalorianské oceli, nebylo možné čelit Silou tamním pastem a zničit ho světelnými meči. I díky tomu se až do dob bitvy o Naboo v roce 32 BBY, kdy tam byl proveden archeologický výzkum, dochovala rozsáhlá Rivanova knihovna, včetně jeho autobiografie v sithštině na nástěnných malbách. Byl držitelem vzácné zbraně, známé jako temná hůl, která byla schopna čerpat Sílu z ostatních živých bytostí.

Největší zásluhu však měl na tom, že vyvinul speciální trávu, kterou rozšířil na celém Almasu a ta později přispěla k tomu, že se stala planeta obyvatelnou pro lidi. Na Almasu žil Rivan několik desítek let, a snažil se odhalit tajemství nesmrtelnosti, až se na planetě někdy před rokem 1250 BBY vylodil výsadek Jediů, když planetu napadla Republika a rozbombardovala pevnost (ale vnitřek včetně věže zůstal nepoškozen), takže musel Rivan uprchnout. Věřilo se, že byl tehdy zrazen a zabit svým učedníkem Darsinem.

Ve skutečnosti byl Darsin Jedii zabit dříve, než měl vůbec možnost to provést. Duši svého učedníka však Rivan modifikoval tak, že z něj udělal zotročeného ducha ze Síly, aby mu i nadále po smrti sloužil. Pak využil moc své temné hole, aby před jistou smrtí bláznivým rituálem přenesl své tělo i vědomí teleportací prostorem i časem. Záměr se sice povedl, ale určitě si to nepředstavoval takhle: ocitl se o několik staletí v budoucnosti na planetě Ruusan, kde zrovna zuřila jedna ze slavných bitev mezi Jedii a Bratrstvem Temnoty. Než se stihl rozkoukat a znovu nabít svou temnou hůl, zabil ho sithský lord, který byl skrze hologram, který po sobě v minulosti zanechal, jeho dalším učedníkem. Ještě na Almasu si pro sebe připravil mauzoleum, ale nakonec v něm nikdy nespočinul. Jeho spisy z almaské pevnosti byly o tisíc let později během klonových válek předány ke studiu řádu Jedi.

Zdroje

Temný Pán ze Sithu
Předchůdce:
neznámý
nakonec Dark Underlord
někdy mezi 1417 - 1250 BBY
Darth Rivan
Nástupce:
neznámý
nakonec Belia Darzu

Belia DarzuEditovat

Skere KaanEditovat

GithanyEditovat

Doba Kaanova Bratrstva TemnotyEditovat

Sem patří stovky až tisíce Temných pánů, z nichž prakticky nikdo nebyl příliš významný. Doba spadá do století 1100 až 1000 BBY.

 • Qordis, Kopecz, Kas'im, LaTor, Seviss Vaa, Hezzoran, Borthis, Orilltha, Shenayag, Kaox Krul, Githany, Sirak, Llokay, Yevra

Doba Řádu sithských pánůEditovat

Temní Páni v době od konce Nových sithských válek po konec Impéria, kteří následovali Pravidlo dvou. Časově od 1000 BBY do 4 ABY.

Darth VectivusEditovat

Darth Vectivus
Informace o postavě
Rasačlověk
Pohlavímuž
PovoláníTemný Pán ze Sithu
Sithský Mistr
PříslušnostiSith
Řád Sithských lordů
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Darth Vectivus byl lidský Temný Pán ze Sithu z času dávno před Darth Plagueisem. Byl chytrý a čestný, jeho disciplína a obchodní etika mu umožnila zůstat čestným a spravedlivým, díky čemuž ho nelákala moc. Byl mírně obézní, ale se spoustou svalů. Nosil vždy elegantní šaty a měl světelný meč se stříbrnou rukojetí, na které měl černé kameny posazené do řady.

O jeho minulosti předtím, než se stal administrátorem dolů v asteroidu poblíž Bimmielu, není mnoho informací. Potom, co energie temné strany pomalu začala všechny horníky měnit v šílence a množství rudy se začalo zmenšovat, Vectivus tiše doly zavřel. Poté, co se ujistil, že důl je docela zapomenut, se vydal hledat Sithy. O pár let později se vrátil na asteroid už jako plně vycvičený Sithský Lord. Vytvořil tam sídlo uprostřed energie temné strany.

O staletí později se Temná Paní ze Sithu Lumiya přesunula do zbytků dolu nad Vectivusovým sídlem. Použila ji jako útočiště, kde studovala Vectivuse a historii Sithů a Síly. V roce 40 ABY Lumiya vzala Jacena Sola do Vectivusova bývalého domova, kde začala jeho cestu temnou stranou. Co se ukázalo jako Vectivusovo echo v Síle, popisovalo samo sebe jako „zbytek ducha“. Jediná informace, kterou duch poskytl, byla, že Vectivus zemřel před staletími. Jeho holokron později přešel do vlastnictví Nového Sithského Řádu. Ten pak holokron předal Aleemě Rar. Poté, co byla Aleema obdarována Vectivusovím holokronem, bylo jí řečeno, že Nový Sithský Řád považoval Vectivuse za podvodníka navzdory tomu, že měl několik unikátních schopností. Tato víra, že Vectivus nebyl pravým Sithským Lordem může vysvětlit, že zůstal etický a nehledal galaktickou moc nebo způsob, jak zničit Jedie. Lumiya se už před tím odmítla připojit k Novému Sithskému Řádu, jinak známého jako Sithský Řád Jednoho, aby mohla cvičit Jacena Sola jako Sitha. Sithský Řád Jednoho zničil Vectivusův asteroid navzdory moci temné strany, jež obsahoval, aby nepadl do rukou Jediů a sil Aliance.

Zdroje

Darth PlagueisEditovat

Darth Plagueis
Informace o postavě
RasaMuun
Pohlavímuž
Narozenímezi léty 147 až 120 BBY
Úmrtí32 BBY na Coruscantu
PovoláníTemný Pán ze Sithu
Sithský Mistr
Damask Holding
MeziGalaktický bankovní klan
Huttové
PříslušnostSith
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Darth Plagueis, někdy označovaný jako Darth Plagueis Moudrý, byl Temný Pán ze Sithu v linii Darth Banea, známý pro své umění manipulace s midi-chloriany. Jeho rodné jméno bylo Hego Damask. V galaktických událostech sehrál důležitou roli, neboť připravoval Darth Sidiouse k převzetí moci nad Galaxii a nastolení nového věku Sithů.

Jeho zrození bylo dílem pečlivě cílené manipulace předešlého temného pána ze Sithu Darth Tenebrouse, hledajícího učedníka, jenž ho dovede k bájnému „vyvolenému“ prostřednictvím manipulace s midi-chloriany, jimž sám přezdíval „maxi-chloriany“. Tenebrous během své pracovní kariéry potkal na Sílu citlivého zaměstnance Muunského bankovního klanu Caara Damaska, kterému zařídil prostřednictvím svádění od své špionky potomka, jenž se jmenoval Hego Damask a měl parametry, které Tenebrous potřeboval. Caaru Damaskovi časem za odměnu zařídil povýšení a nakonec vstup do představenstva Muunského bankovního klanu, zatímco Hegova matka zmizela beze stopy, jakmile oba rodiče předali dle dohody svého syna Tenebrousovi. Hego byl do té doby držen v izolaci a ač byl na Sílu velmi citlivý a pozvolna se ji sám učil ovládat, měl nařízeno od rodičů uchovávat svou moc v tajnosti.

Tenebrouse, jenž vystupoval na veřejnosti jako konstruktér lodí, následoval do všech koutů galaxie jako jeho účetní a společně pomalu připravovali návrat Sithů. V zapadlých planetách mezi pašeráky a zločinci se Hego cítil jako doma a zdokonaloval své schopnosti v užívání Síly. Sithskou zkoušku vykonal dvacet pět let poté, co se k Sithům přidal, když dostal za úkol zavraždit Kerreda Santheho staršího během banketu na planetě Corulag a mistrnou manipulací pak vraždu svedl na jeho šéfy. Dostal nové jméno Darth Plagueis, ale za celá ta léta byl svým mistrem zanedbávaný, neboť ho zajímalo jen, aby uměl zacházet s midi-chloriany. Plagueis se proto učil ovládat Sílu a studoval sithská umění sám a potají, a samozřejmě daleko důkladněji, než by si jeho mistr kdy pomyslel. Nedlouho po složení sithské zkoušky zemřel jeho otec Caar a zdědil po něm ohromné jmění, jeho podíl v bankovním klanu a měsíc Sojourn, kde se každoročně konalo neformální setkání vlivných politiků, velkopodnikatelů a zástupců galaktických kartelů, které pořádal Damask Holding, bývalý Muunský bankovní klan. Plagueis tato setkání využíval k prosazování sithských zájmů, k šíření rozsáhlé korupce a k přípravě „vhodných“ lidí pro ovládnutí galaxie, které Darth Tenebrous vytipoval.

V roce 67 BBY Darth Tenebrous objevil na nehostinné planetě Bal'demnic bohaté naleziště vzácné rudy cortosis, schopné odolat i světelnému meči, kam se vydal i s Plagueisem rudu natěžit osobně a beze svědků. Avšak ruda při těžbě uvolňovala velice reaktivní sloučeninu, těžební sonda byla poškozená a nereagovala na příkazy. Sondu nedokázali oba Sithové zničit ani blesky, a tak se vydali na útěk. Stěny v dole se přehřály a následný výbuch je dostihl dříve, než stihli zmizet ve své lodi. Tenebrous oba zachránil protiohnivým Silovým štítem a pak se zaměřil na záchranu lodi, na níž začal padat strop. Plagueis mu zprvu pomáhal, ale uvědomil si, že nadešla chvíle zaujmout mistrovo místo, takže několik padajících kamenů nasměroval přímo na něj. Strop spadl nejen na Darth Tenebrouse, ale i na loď. Jeho mistr přežil, ale byl zlomen, a tak svůj plášť Temného pána dobrovolně předal svému učedníkovi, jenž prohlásil, že se z planety dostane i bez jejich lodi, a že s jeho smrtí skončí i Baneovo Pravidlo dvou. Poté mu Plagueis zlomil vaz, ale sám omdlel.

Za několik hodin se Plagueis probral a ohledal vchod do jeskyně a zničenou loď. Místo vypadalo přesně jako po havárii, tak z lodi jen odnesl své věci a svůj i Tenebrův světelný meč. Vydal se do nejbližšího města, vzdáleného stovky km, a s pomocí temné strany Síly překonal hlad, bolest, i nebezpečné živočichy a divochy z kon'meských vesnic. Za několik dní se ve městě tajně nalodil na nákladní loď, kde vnikl do mrazáku s rybami a uvedl se do muunské stáze, v níž přečkal část cesty, než ho posádka odhalila. Sliboval jim bohatství a náhradu škody, když ho odvezou na Muunilinst, ale nikdo mu nevěřil. Vyjednávání skončilo masakrem celé posádky světelným mečem. Vrátil se na Sojourn, kde se zrovna konala schůze s významnými hosty: Gardulla Hutt, Qayhuk z Yinchorie a představitelé gossamského podniku Subtext Mining. Plagueis jim vyhrožoval a svedl na ně vinu za smrt svého mistra. Gossamové pod tlakem odhalili informaci o nedávno objevených bohatých ložiscích vzácného plazmatu pod Theedem, hlavním městem Naboo, čímž si zachránili život, ale ze strachu před Hegem Damaskem poté uprchli na nejodlehlejší svět ve Vnějším pásu. Krátce poté ho ale informovala bezpečnostní jednotka Slunečních stráží, že se do areálu infiltroval vetřelec. Muunský Temný pán pocítil, že je citlivý na Sílu, a tak záležitost vyšetřoval osobně, neboť měl podezření, že se jedná o Jedie. Zaútočil však na něj Bith s rudým světelným mečem a Plagueis si chvíli myslel, že jeho mistr nějakým způsobem přežil. Tento Bith se mu ale představil jako Darth Venamis, skutečný učedník Darth Tenebrouse, a má za úkol popravit Plagueise. Venamis měl zprvu díky informacím od Tenebrouse v boji výhodu, ale Plagueisovi se povedlo ho nakonec odzbrojit. Darth Venamis uznal porážku a zkusil Plagueise přimět, aby ho přijal za svého učedníka. Muunský lord jen s úsměvem nakázal jeho zlomené mysli, aby se sám otrávil, a pobaveně sledoval smrt svého soka, jehož tělo pak použil pro své experimenty s midi-chloriany. Na Venamisově lodi získal seznam jeho potenciálních učedníků, které posléze postupně navštívil a zlikvidoval.

V roce 65 BBY se Darth Plagueis vydal coby Hego Damask na obchodní cestu na Naboo, kde se zrovna konaly volby krále, v nichž o korunu bojovaly konzervativní proudy a liberálové, kteří hlásali otevřenost ke galaxii a Republice. Setkal se se šlechticem Bonem Tapalem, aby mu zajistil prostřednictvím Damask Holdingu a svých styků s představiteli Obchodní federace štědrou finanční podporu v předvolební kampani výměnou za prosazení zájmů jeho korporace, tedy zdroje plazmatu pod Theedem. Nejváženějšími protivníky byli dva konzervativci Vidar Kim, sekretář senátora za chommelský sektor, a vlivný aristokrat Cosinga Palpatine. Plagueisovi brzy bylo jasné, že Tapalo musí mít informátora z blízkého okruhu konzervativců, a Damaskovi lidé zjistili, že se jedná o sedmnáctiletého studenta místní univerzity a syna Cosigny Palpatina, který si říká jen Palpatine. Plagueis ho pozval na schůzku a nechal se jím provést po Theedu. Při rozmluvě si povšiml zájmů tohoto mladíka o politiku, o jeho podporu otevřenosti galaxii a o tajemnou historii, sithské obzvlášť. Plagueis usoudil, že se Palpatine výborně hodí jako jeho spojka k prosazování jeho zájmů na Naboo, a tak mu nabídl místo agenta Damask Holdingu. Palpatine nabídku přijal pod podmínkou, že se bude zodpovídat pouze jemu. Plagueis byl spokojen, neboť jeho plán na sražení galaxie do kolen obsahoval mimo jiné i zvolení jeho člověka na pozici Nejvyššího kancléře Republiky, kterého by ovládal. Po dřívějším krachu jednání se senátorem Paxem Teemem při závodech kluzáků na Malastaru, kde Damask Holding sponzoroval závodníka Gardully Hutta místo senátorova favorita, usoudil, že by vhodným kandidátem mohl být právě Palpatine.

Proto se o měsíc později vrátil na Naboo. Ihned po příletu byl Plagueis zatčen a odvlečen na venkovní sídlo Cosinga Palpatina, kterému se doneslo, co vše jeho syn dělal a s kým se stýká. Z Naboo byl na přání Cosigny Palpatina, jenž mu nařídil vyhnout se jeho synovi, vyhoštěn. Mladého Palpatina však později našel na Chandrile a sdělil mu otcovy příkazy, které mladého politika velice rozzlobily, dokonce natolik, že se poprvé projevil Palpatinův talent v Síle. Palpatine požádal o radu, jak skoncovat s otcovým špehováním a jak se vymanit z jeho vlivu, také se svěřil, že nehodlá politikařit na malé bezvýznamné planetce, ale touží stát se absolutním vládcem. Potěšený Plagueis mu vyhověl pod podmínkou, že zpřetrhá všechny vazby, zejména rodinné. Přitom mu lhal, jak přišel po otcově smrti ke svému jmění poté a vyprávěl, jak své smyšlené sourozence otrávil. Plagueis tím cíleně vábil Palpatina na Temnou stranu a zároveň to dělal tak, aby je spolu viděli Cosingovi lidé. Vše se stalo tak, jak Plagueis plánoval, a Palpatine v záchvatu hněvu vyvraždil celou svojí rodinu na palubě jejich lodi. Palpatine pak svého muunského přítele žádal o pomoc a Plagueis nechal zamaskovat tragédii jako nešťastnou náhodu. Na palubě Plagueisovy lodi se plně projevily největší Palpatinovy přednosti, tedy zákeřnost, lstivost a přetvářka. Palpatine poklekl před svého muunského přítele, který mu konečně vyzradil svou skutečnou identitu, a zaslíbil se sithskému řádu. Plagueis mu následně udělil jméno Darth Sidious.

V dalších letech Sidius studoval pod vedením Plagueise Temnou stranu Síly a od mistra se naučil mnohé, kromě temné strany ho učil i o straně světlé, což bylo potřebné, aby mohl Sidious zničit Jedie zevnitř. Sidious zesílil více než jeho mistr a zároveň se stal i mnohem ambicióznějším, než Plagueis čekal, a tak mu mistr začal jisté znalosti tajit. Tato nedůvěra se projevila na straně druhé i tím, že si Sidious potají nalezl na Iridonii vlastního učedníka a bez Plagueisova vědomí ho začal trénovat. Plagueis byl totiž posedlý možnostmi nesmrtelnosti a praktikoval nejhlubší, nejtemnější tajemství Síly. To obsahovalo i jeho schopnost manipulovat s midi-chloriany a to nejen proto, aby zachránil ty, které miloval, ale aby stvořil nový život. Dítě vytvořené touto metodou by bylo podle Plagueise ztělesněním samotné Síly. Právě tato tajemství Dartha Plagueise zásadně spojovalo s mladým mužem, předurčeným k tomu, aby se stal Sithem – s Anakinem Skywalkerem. Je velmi pravděpodobné, že Plagueis stál za Anakinovým zázračným zrozením. Později byl Plagueis zabit svým vlastním učedníkem, jenž byl po letech působení v galaktickém senátu konečně v roce 32 BBY zvolen Nejvyšším kancléřem Republiky. Během následné oslavy zvolení se Plagueis opil a usnul, čehož Palpatine využil a svého mistra zavraždil.

Palpatine později vyprávěl takzvanou Tragédii Darth Plagueise Moudrého Anakinu Skywalkerovi, lákaje ho k temné straně tím, že by se mladý Jedi mohl naučit Plagueisově schopnosti zachránit blízké od smrti. Skywalker, nahlodán vizemi o smrti své ženy, byl brzy zlákán a přísahal Sidiousovi věrnost, a tak Sidious prohlásil, že společně Plagueisovo tajemství odhalí.

Zdroje

Temný Pán ze Sithu s mistrem Darth Tenebrousem

kdy=~100 - 67 BBY

Předchůdce:
Nakonec Darth Vectivus

Seznam Sithů
Nástupce:
On sám s Darth Sidiousem jako učedníkem
Temný Pán ze Sithu s Darth Sidiousem jako učedníkem
Předchůdce:
On sám s mistrem Darth Tenebrousem
~65 - 32 BBY
Seznam Sithů
Nástupce:
Darth Sidious s učedníkem Darth Maulem

Darth SidiousEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Palpatine.

Darth MaulEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Darth Maul.

Darth TyranusEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Hrabě Dooku.

Darth VaderEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Darth Vader.

Darth BaneEditovat

Darth Bane
 
Kostým Darth Banea s orbalistkovým brněním
Informace o postavě
Rasačlověk
Pohlavímuž
Narození1026 BBY
Úmrtí980 BBY
PovoláníTemný Pán ze Sithu
Sithský Mistr
PříslušnostiNové Sithské impérium
Sith
Bratrstvo Temnoty
řád Sithských Pánů
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Darth Bane byl Temný Pán ze Sithu na konci Nových Sithských válek, jeden z nejdůležitějších Sithů v dějinách a zakladatel Pravidla Dvou, které umožnilo Sithům přežít potají tisíc let a nakonec se pomstít na Jediích.

Bane, rodním jménem Dessel, se narodil na planetě Apatros v roce 1026 BBY (před ep. 4), planeta byla významným naležištěm minerálu cortosis ovládaným bezohlednou těžební společností, jejíž praktiky Republika trpěla kvůli potřebě dodávek cortosisu pro válku se Sithy. Desselova matka zemřela při porodu, jeho otec Hurst se živil jako horník a byl alkoholik. Hurst se k Desselovi choval krutě, vybíjel si na něm svou frustraci a často ho bil. Při jednom z opileckých záchvatů vzteku svého syna zbil tak brutálně, že ho téměř zabil. Mladý Dess poté něvědomky použil Sílu a svého otce zabil, všichni včetně jeho však uvěřili, že úmrtí způsobil alkohol. Po Hurstově smrti se Dessel musel protloukat životem sám, už od třinácti let začal pracovat v dolech. Byl samotář a mezi horníky nikdy nezapadl, často byl nucen získat si respekt fyzickou silou. Po jednom z takových incidentů byl z dolů dočasně vykázán bez nároků na mzdu. Chybějící peníze se rozhodl vydělat v kazetní hře proti republikovým vojákům převážejícím cortosis. Dessel díky svému vrozenému nadání v Síle nakonec ve hře zvítězil, ale vyprovokoval přitom hádku, která skončila smrtí důstojníka. Aby se vyhl trestu, uprchl z planety a přidal se k Sithské Armádě.

Nové Sithské VálkyEditovat

Po útěku z Apatrosu sloužil Bratrstvu Temnoty několik let jako řadový pěšák v Nových Sithských válkách. V bitvě o Kashyyyk prokázal své zcela mimořádné schopnosti a zajistil své jednotce i veliteli, kapitánu Ulaborovi, nejen přežití ale i velký úspěch. Byl povýšen, získal obdiv a autoritu u jednotky, která se mu stala jakousi druhou rodinou, jakou nikdy nepoznal. V bitvě o Phaseeru dostala jednotka téměř sebevražedný rozkaz vést přímý útok na opevněné stanoviště nepřátel. Všichni z jednotky, včetně Ulabora věděli, že jde o taktickou chybu ale Ulabor neměl odvahu zpochybňovat rozkaz Sithského lorda a tak se podřídil. Dessela to nehodlal připustit, a tak Ulabora pěstí omráčil a jednotku vedl do útoku podle svého. Za pomoci Síly se útok vydařil na plné čáře, ale Ulabor o incidentu informoval nadřízené a nechal Dessela zatknout. Tak byl Dessel předveden před Temného Pána Kopecze, který okamžitě rozpoznal jeho nadání v Síle a nabídl mu nový život učně Temné strany síly. Dessel souhlasil a v souladu s tradicí, odložil své dosavadní jméno a přijal nové. Zvolil si to, kterým ho jeho otec častoval: Bane (Zhouba), když mu dával za vinu smrt své ženy a celý svůj mizerný život.

Výcvik na KorribanuEditovat

Bane byl poslán na Korriban, na zdejší sithské akademii, pro mimořádně nadané studenty, začal pod vedením ostatních Temných Pánů poznávat tajemství Síly. S dychtivostí a perfekcionalismem se pustil do studia a brzy dohnal většinu studentů včetně těch, kteří byli trénováni už od narození. Po čase na jednom z cvičení vyzval na souboj nadaného studenta Fohargha, kterému se chtěl pomstít za porážku, kterou kterou od něj utpěl při cvičném souboji na začátku studií. Poté, co Foharg znovu porazil Banea a posmíval se mu do tváře, vyprovokoval Banea k výbuchu hněvu. Bane v zuřivosti shromáždil obrovskou energii a pomocí vlny Temné strany Fohargha zabil. Tím závažně poručil pravidla akademie, pro velké nadaní mu však nakonec bylo odpuštěno, akademie si totiž nemohla dovolit přijít o žádné nadané studenty. Touto událostí na sebe Bane zároveň přivolal pozornost Siraka, nejnadanejšího studenta akademie a osobního oblíbence vedoucího akademie, Lorda Qordise.

Po zmíněné nehodě a konfrontaci s Qordisem začal Bane pochybovat o sobě a správnosti cesty po níž kráčí. Trpěl výčitkami svědomí, zvláště poté, co si uvědomil, že v mládí pomocí Síly zabil svého otce. Podvědomě se tak odřízl od Temné Strany, čímž jí nebyl schopný dále používat, jeho mimořádné schopnosti zmizely a ztratil tak respekt učitelů i spolužáků. V zoufalství posléze vyzval na souboj Siraka, ale ten ho bez nejmenších problémů, zahanbujícím způsobem porazil. Po zotavení bylo Baneovi zakázáno studovat s ostatními studenty. Qordis tím chtěl především zesměšnit svého rivala Kopecze, který Banea na akademii přivedl, mimoděk tak ale navedl Banea na cestu jež navždy změnila řád Sithů. Bane byl odsouzen rozvíjet své schopnosti sám, pouze za pomoci archivu akademie, kde byla uchovávaná historii a moudrost starých Sithů, Bratrstvem však nyní považována za zastaralou a překonanou. Téměř nikdo z akademie archiv nenavštěvoval. Bane sám předtím rovněž preferoval vědomosti živých Temných pánů před těmi dávno mrtvými, nyní ovšem zjistil, že se od nich může naučit mnoho. Velice ho zaujal zvláště dávný Darth Revan, díky velkému obdivu k tomuto lordovi si Bane oblíbil titul Darth a začal se ptát proč nikdo v Bratrstvu Temnoty tento titul nepoužívá. Později se Bane dozvěděl, že titul Darth znamená výzvu, označuje svrchovovaného pána, netrpícího žádné soky. V rovnostářském Bratrstvu se tak pochopitelně už tento titul neužíval. Banea si tak poprvé uvědomil zásadní rozpory mezi učením Bratrstva a starých sithských mistrů.

Tou dobou byla na akademii přijata bývalá jedijská padawanka Githany, která zběhla k Sithům. Githany svou přirození byla charismatická intrikánka a v pokořeném Baneovi viděla snadný nástroj k odstranění Siraka, jediného studenta, který jí svým uměním převyšoval. Proto se Banea ujala a pomohla mu překonat jeho odcizení od Síly. Bane se tak brzy zbavil svých pochybností a znovu se oddal Temné straně. Zároveň Githany začala Banea potajmu učit tajemství Síly, které si předtím osvojila na hodinách. Byla však rozhodnutá naučit ho jen tolik, aby jí začal důvěřovat a ona mu mohla vnuknout svůj plán na zničení Siraka, ale Bane se ještě začal tajně scházet s mistrem měčů Kas´imem a cvičit se v umění boje se světelným mečem. Kas´im nevěděl o jeho cvičení s Githany a ona nevěděla o jeho lekcích s Kas´imem, ještě s pomocí děl starých mistrů se tak Bane držel ve výhodě nad oba a jeho schopnosti začaly znovu ve svých směrech mocně sílit, svou znovu nalezenou moc se ale rozhodl držet v tajnosti a využít ji až ve správný okamžik. Časem se mezi Baneem a Githany vytvořilo citové pouto, a to i přes to, že to ani jeden nechtěl připustit.

Když se Githany rozhodla vyprovokovat Banea k tomu, aby Siraka pokradmu zavraždil, on už její manipulace prohlédl, ale slíbil jí, že Siraka zničí v souboji. Druhý den v zápasnickém kruhu, Bane podruhé vyzval Siraka, se svou nově nabitou mocí ho tentokrát snadno porazil a oplatil mu ponižující porážku. V poslední chvíli se ale stáhl, dodržel pravidla Bratrstva, a Siraka nezabil. Za své vítězství dostal od Kas´ima zakřivený meč jeho bývalého mistra Na´daze a opětovně získal svou pozici na akademii. Ale Githany se cítila dotčená tajným cvičením Banea s Kas´imem a nenaplněním slibu, který jí Bane dal. Líbila se jí sice jeho lstivost a síla jakou projevil, ale jeho zaváhání na konci souboje ji znechutilo, považovala to za důkaz slabosti a toho, že Bane není schopen plně následovat Temnou stranu, když nedokáže zabít ani svého největšího nepřítele. Rozhodla se proto nyní pomoci Sirakovi zabít Banea. Bane byl mezitím předvolán před Qordise a ten mu řekl, že o jeho cvičeních s Githany věděl a že jeho studium v archívech musí skončit. Obával se totiž, se by studenti mohli začít Bane napodobovat ve studiu staré Sithské filozofie, založené na bezmezné ctižádosti, a tím by mohla být ohrožena křehká jednota Bratrstva. Jasně tak dal najevo, že staré učení považuje za přežitek. Bane nesouhlasil a vydal se do Údolí Temných Pánů hledat moudrost dávných Sithů, aby Lordu Qordisovi dokázal jeho omyl.

Tak se Bane vydal na strastiplnou cestu k Údolí Temných Pánů a cestou přemýšlel o Bratrstvu a o jeho vůdci Lordu Kaanovi. Bane věděl, že v minulosti byli Sithové v boji o nadvládu v galaxii pokaždé poraženi, protože po čase vždy začali bojovat mezi sebou, zatímco rytíři Jedi zůstávali jednotní a nakonec tak vždy získali rozhodující výhodu. Kaan se pokusil tento problém odstranit tím, že znesvářené Sithy přetvořil v Bratrstvu Temnoty, kladoucí důraz na rovnost a solidaritu mezi Sithy. Tím však byli porušeny základní principy Temné strany, Bane si to uvědomil a rozhodl se proto rozejít s Kaanovým učením. Když ale dorazil do údolí přes veškeré úsilí nic nenašel a tak se vydal zpět, cestou málem zemřel ale nakonec se mu podařilo vrátit do akademie. Dorazil právě v okamžiku, kdy byli všichni studenti povýšeni do hodností Temných Pánů a povoláni do rozhodujících bojů na Ruusan. Sirak ovšem využil situaci a společně s dvěma dalšími Zabraky a Githany vlákal a přepadl Banea v archivech, Githany ale rozhodla dát Baneovi šanci a pomohla mu Zabraky zabít. Po tomto boji Bane oznámil, že se k Bratrstvu nepřipojí a ani se nezúčastní bojů na Ruusanu, opustil akademii a než odešel, sebevědomě se prohlásil před Qordisem za Darth Banea, Temného pána ze Sithu.

Lehon a holokron Darth RevanaEditovat

Z akademie se Bane vydal na planetu Lehon, kde před třemi tisíci let Republika za pomoci Revana zničila Star Forge, a snažil se nalézt nějaké artefakty z té doby. V Chrámu Prastarých se mu nakonec podařilo nalézt holokron samotného Darth Revana a začal se učit od něj. Pochopil, že nejvyšší moci Temné strany lze dosáhnout pouze skrze ničím neomezenou ctižádost. Tím, že Bratrstvo vštěpovalo poslušnost a oddanost, sice potlačilo konflikty, ale porušovalo základní principy Temné strany a své následníky odsuzovalo ke slabosti v Síle Temné strany. Na druhou stranu chápal, že příčinou mnoha vítězství Jediů nad Sithy nebyla jejich větší síla, ale nejednotnost a nevraživost Sithů mezi sebou. Proto vymyslel své slavné pravidlo, Pravidlo Dvou, a určil, že do budoucna budou jen dva Sithové, jeden mistr a jeden učedník, ne více a ne méně, jeden aby moc ztělesňoval, druhý aby po ní toužil. K tomu bylo třeba nejprve zničit všechny Sithy a znovu je vytvořit, tak aby mohli zcela noví Sithove z Řádu Sithských lordů zůstat v naprosté tajnosti. Pokud se o nich nikdo nedoví, budou moci ve stínů tiše růst, každý učeň se stane mocnější než jeho mistr a jednoho dne budou moci zničit Jedie ryzími zbraněmi Temné strany.

Když se lord Kaan dověděl o Baneově herezi, přikázal, že se Bane buď musí znovu vrátit k Bratrstvu nebo zemřít. Vyslal proto na Lehon Kas´ima, aby Baneovi tlumočil jeho ultimátum a případně Banea i zabil. Kas´ima se ihned vydal na cestu a skutečně se se svým bývalým žákem utkal. I když Bane zprvu vítězil, pro mistra meče a jednoho z nejlepších sithských šermířů nebylo problém svou tyč rozdělit na dvě oddělené čepele a situace se obrátila. Bane pod nárazem obou mečů začal ustupovat a prohrávat, jeho zlost nad sebou a nad Kas´imem v něm ovšem vyvolala novou explozi energie a on použil temnou stranu a celý chrám strhnul na svého bývalého mistra. Nato se Bane rozhodl napomoci Jediům se zničením Bratrstva, aby si pojistil, že zkáze nikdo z něj neunikne. Poslal proto na Ruusan sondu se zprávou, v níž přiznal, že zabil Kas´ima, ale předstíral, že jeho hledání sithské filosofie skončilo stejně neúspěšně jako v Údolí Temných Pánů a že nyní je ochoten přijmout učení Bratrstva. Zároveň poslal Kaanovi dar na usmířenou, návod na Myšlenkovou bombu, náročný a nevyzpytatelný rituál schopný zničit uživatele síly ve velkém okruhu, jedno z tajemství, které se naučil z Revanova holokronu.

Blízko smrti na AmbriiEditovat

Lord Kaan však věřil, že vítězství nad Jedii má už jisté a rozhodl se, že Banea do Bratrstva zpátky nepřijme, veřejně ho ale nemohl odmítnout aniž by riskoval rozkol v Bratrstvu. Chtěl se proto nebezpečného Banea spolehlivě a přitom tajně zbavit. Když se Githany nabídla, že využije Baneových citů k ní a zabije ho, Kaan souhlasil. Jako místo ke schůzce byla vybrána Ambriu a tak se tam vydal jak Bane, tak Githany. Bane dorazil první a tak znovu přemýšlel o pravidle Dvou a hlavně o tom koho si vezme jako učedníka. Poté, co Githany dorazila, užili si vášnivých polibků a to i přes to, že Bane poznal, že má Githany rty otrávené jedem. Věděl totiž, jak s pomocí Síly tento jed zničit dříve, než mu bude moci ublížit. Uvažoval jestli by to mohla být Githany, kdo zaujme místo jeho učedníka ale uvědomil si, že je příliš zkažená Kaanovým učením a proto ji poslal pryč. Až později si Darth Bane uvědomil že Githany podcenil, využila jeho pýchy a pomocí běžného jedu zamaskovala jiný, daleko nebezpečnější. Temná strana však nedokáže léčit, na pokraji smrti se tak Bane musel vydat za místním ranhojičem a cestou se udržoval na živu pomocí utrpení druhých, které ho posilovalo. Nakonec se k ranhojičovi přece dostal, jeho jméno bylo Celeb a zprvu odmítal pomoci Sithovi, ale pod pohrůžkami posléze svolil a Banea vyléčil. Znovu zdravý a silný Bane odletěl z planety rozhodnut zničit Kaana a jeho Bratrstvo více než kdy dřív.

Ruusan a destrukce SithůEditovat

K Bratrstvu se Bane vrátil těsně před šestou bitvou o Ruusan. Šokován Baneovým návratem, se Kaan podvolil jeho návrhu, že útok na Jedie bude proveden prastarým rituálem Temné Strany. K tomu Bane spojil ostatní lordy do meditace a na nic netušící Jedie vypustit temnou vlnu energie, která jim způsobila těžké ztráty a přinutila je vyklidit kryté pozice, nicméně lord Kaan rituál předčasně ukončil s tím, že Jedie dorazí v regulérní bitvě. Bane tak cestoval zpět do sithského tábora aby mohl dokončit svůj plán na vyhlazení Bratrstva. Hned po příjezdu do tábora ho konfrontoval Qordis a nabídl mu pomoc při svržení Kaana a v ovládnutí Bratrstva. Bane znechucen Qordisovým nepochopením nutnosti vyhladit Bratrstvo pro obrození Sithů, ze svého mistra pomoci Síly vysál život a mrtvou skořápku nechal ležet. Poté pomocí lsti přiměl sithskou flotilu na oběžné dráze planety, aby přerušila blokádu a napadla tu Jedijskou flotilu. Tím umožnil, aby byly Armádě Světla na povrch planety dopraveny posily, což rozhodlo bitvu. Sám velitel Armády Světla Lord Hoth málem zemřel ale posily ho zachránily a donutily vojsko Sithů k ústupu.

Poté, co Bane zpečetil sithskou porážku, přiměl zoufalého Kaana si myslet, že dokáže svými telepatickými schopnostmi ovládat nejen Bana, ale i ničivou sílu samotné myšlenkové bomby. Kaan proto odvedl ostatní Temné Pány do jeskyně, aby tam nalákali Jedie a použili Myšlenkovou Bombu. Pouze dva jiné Sithové se Kaanovu šílenému plánu vzepřeli a to lord Kopecz, který raději zvolil smrt v boji, a Githany, která se původně k rituálu přidala, ale když si uvědomila Kaanovo šílenství, osvobodila se z něj a vydala se na útěk, nestihla se však dostat dost daleko. Když Jediové dorazili do jeskyně, lord Kaan je pozdravil a vysmál se jim. Věřil, že společnými silami se před účinky bomby ubrání a tak jí vypustil. Vlna ničivé energie okamžitě zabila všechny Jedie v čele s Hothem i se všemi Sithy. Mnoho mil odsud přeživší Jediové cítili zkázonosné účinky myšlenkové bomby a byli si tak jisti, že všichni Sithové byli jednou pro vždy vyhlazeni. O Baneovi se nedozvěděli a ten tak mohl začít se svým vlastním Sithským řádem. Ještě při útěku z Ruusanu narazil Bane na dívenku jménem Zannah, v níž rozpoznal mocné nadání v Síle, a přijal ji za svou učednici.

Období po RuusanuEditovat

Hned po Ruusanu se Bane vydal pátrat po holokronu Freedona Nadda, který posléze skutečně nalezl. U holokronu byl však napaden tvory známými jako Orbaliskové, odolnými parazity živícími se temnou silou, schopnými absorbovat i rány světelnými meči. Ti mu způsobili obrovskou bolest, když se do něho zakousli a přichytili k jeho tělu, orbaliskové se časem množili a nakonec pokryli celé jeho tělo (s výjimkou hlavy, na které nosil zvláštní helmu) a vytvořili mu tak neprostupné orbaliskové brnění, které se pro Banea stalo charakteristické.

V dalších dvou desetiletích po bitvě o Ruussan se Bane intenzivně věnoval výcviku své učednice, budování špionážní sítě po celé galaxii a shromažďování moudrosti starých sithských mistrů. Jedním z tajemství Temné strany Síly, které si osvojil, byla dávno ztracená výroba holokronů nebo Andedduův rituálce přenosu bytí, který použil při finálním souboji se svou učednicí Zannah a téměř se mu podařilo ukrást si její tělo pro sebe. Nakonec sice prohrál, ale část jeho pak dále přežívala uvnitř jeho bývalé žákyně.

OdkazEditovat

Netrvalo dlouho a Baneův řád byl znovu objeven Jedii a ti se tak dozvěděli jak o Pravidlu Dvou tak o Baneovi samotném. Bohužel pro ně si mysleli že po jeho smrti už žádní Sithové nejsou a že Sithové vymřeli jednou pro vždy. Skutečnost byla ovšem jiná.

Během své vlády vytvořil Darth Bane holokron, který se v roce 137 ABY dostal do rukou Darth Kraytovi. Jeho holokron společně s holokrony Darth Anddedua a Darth Nihiluse byli Kraytem shromážděni na Korribanu kde od nich Krayt žádal moudrost, aby se mohl vyléčit. Bane nicméně Krayta odmítl s tím, že nedodržel Pravidlo Dvou a jeho Pravidlo Jednoho je pro Sithy nedobré.

Sith´ariEditovat

Darth Bane je jedním z nejpravděpodobnějších kandidátů na prorokovaného Sith´ari, nespoutanou bytost představující dokonalé ztělesnění Temné strany Síly. Podle proroctví Sith´ari povede všechny Sithy a zničí je, aby je znovu oživil z mrtvých a učinil silnějšími. Bane zničil Bratrství temnoty (tehdejší podobu sithského řádu) a nahradil ho svým novým, Pravidlem dvou a sám ho vedl jako vládce Sithů. V jistém smyslu byl ale Sith´arim každý Sith dodržující Pravidlo Dvou, který se stal dost silným na to, aby dokázal zabít svého mistra. To nakonec vyvrcholilo v založení Impéria a vládu Darth Sidiouse a téměř úplné vyhlazení Jediů.

Zdroje

Darth ZannahEditovat

Darth Zannah
Informace o postavě
Rasačlověk
Pohlavížena
PovoláníTemný Pán ze Sithu
Sithský Mistr
PříslušnostiSith
řád Sithských Pánů
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Darth Zannah byla první Sithská učednice v Řádu Sithských Lordů a žákyně Darth Banea.

Narozena na Somov Rit, Zannah, známá jako Rain, byla sestřenice Roota, Tomcata (Darovita) a Buga (Hardina). Jako malá dívka byla rekrutována do boje po boku Lorda Hotha v Armádě Světla během bojů o Ruusan. Poté, co dorazila na Ruusan, byla považována za mrtvou, když spadla z lodě, která ji vezla – bez vědomí Jediů. Nicméně pád přežila a spřátelila se s Bouncerem jménem Laa. Byla přítomna v Šesté bitvě o Ruusan, když jí bylo předpovězeno, že se stane velkým Temným Jediem. Poté, co byla Laa spolu s dalším Bouncerem zabita dvěma Jedii, Rain vypustila svůj hněv a oba Jedie zabila. Tím pocítila temnou stranu a vydala se její cestou. Krátce po této ukázce hněvu byla nalezena Darth Baneem. Ten se rozhodl, že z ní vychová svého učedníka.

MládíEditovat

Zannah byla jedna z mnoha dětí, rekrutovaných do Armády Světla a boje proti Sithům. Žila na Somov Rit se svým bratrancem Darovitem, Hardinem a Rootem a jako všichni na Somov Rit, byla známa jen pod svou přezdívkou Rain. Na rozdíl od Darovita a Hardina, Rain nejevila žádné známky spojení se Silou, a když Jediský průzkumník Torr Snapit dorazil na planetu hledajíc na Sílu citlivé jedince, kteří by se připojili k Armádě Světla, nechtěl jí vzít sebou. Avšak Rain nechtěla zůstat, když její bratranci jdou do války a když předvedla malou ukázku použití Síly (to ovšem byl podvod a Sílu použil Darovit) Snapit souhlasil a vzal ji, Darovita a Hardina bojovat na Ruusan. Po dosažení Atmosféry Ruusanu byla jejich loď napadnutá Buzzardy u Bratrstva Temnoty. Jakmile loď zasáhli, udělali do ní velkou díru a Rain z lodi vypadla do lesa, který se nacházel pod lodí. Její Bratranci věřili, že byla mrtvá ale ve skutečnosti byla zachráněna Bouncerem Laaou, který se zrovna prolétával kolem. Po tom co Rain dopadla na Laaina jemná záda, strávila s ní mnoho dnů a zotavovala se. Během Šesté Bitvy o Ruusan, Temní Pánové ze Sithu použili Sílu k vygenerování vlny destrukce, která zničila les a planiny na míle kolem. Rain a Laa byly zasaženy touto vlnou ale Rainino nevědomé používání Síly, zachránilo ji, Laa i místo, na kterém odpočívali Rain si uvědomila, že je silná v Síle a doufala, že se stane velkým Jediem, ale Laa ji předpověděla, že se nestane Jediem ale velkým a mocným Temným Jediem. Rain se ihned pokusila zabít skokem z útesu ale rozhodla se, že její osud nebude kontrolován žádným snem a pomocí Síly se zachránila.

Pád k temné straněEditovat

Se zkázou Ruusanu mnoho Bouncerů zešílelo a posílali obrázky smrti do hlav přeživších. Jedi Petja se svým společníkem, se rozhodli, že raději Bouncery zabijí, než by riskovali paniku ve svém mužstvu, ale když tuto činnost prováděli, zastřelili i Laa Tito dva Jediové viděli Rain jak spadla z mrtvého těla Bouncera a ihned se k ní rozběhli. Ve svém hněvu Rain použila temnou stranu Síly a oběma mužům zlomila krky a s brekem se vrátila k mrtvé Laa. To bylo v době, kdy Sithský Pán, Darth Bane, hledající učeníka, dorazil. Cítil její moc a promluvil k ní. Rain řekla že je vrah a že se to zdá být v pořádku a zvolila si připojit se k Baneovi. Od této chvíle přestala používat svou přezdívku, a začala pouívat své pravé jméno Zannah. Po bitvě, společně s Baneem navštívili jeskyně, kde Kaan vypustil Myšlenkovou Bombu, a tam se střetla se svým bratrancem Darovitem, jenž se snažil Banea zastavit. Zannah způsobila, že Darovitova ruka explodovala a Bane se jí zeptal proč ho nechala žít. Její odpověď byla, že v jeho zabití by nebylo ani uspokojení ani užitek. Po zničení Sithů, jimi samými, Bane přetvořil řád tak, že existují jen dva Sithové, mistr a učedník.

Baneova učedniceEditovat

Zannah s Baneem necestovala na Dxun, místo toho se s ním měla setkat na Onderonu potom, co Bane dotvořil své plány pro vlastní Sithský řád. Na Onderonu vzal Bane Zannah jako svou učednici a dal jí titul Darth, který bude přecházet z mistra na učedníka v tomto jeho řádu. Jako součást mise se stala Zannah milenkou Twi'leka jménem Kelad'den, člena Anti-Republikové Osvobozenecké Fronty. Přesvědčila Twi'leka aby se pokusil zabít Nejvyššího Kancléře Tarsuse Valoruma, který se nezdařil a vyústil ve smrt čtyř členů. Po tomto nezdaru byla Zannah předvedena před vůdce této frakce. Jakmile se k nim dostala, použila sithské schopnosti a způsobila, že se jeden z vůdců zbláznil. Zabila pak další dva až zbyl jen jediný vůdce a to Hetton. Ten jí pověděl, že celý život čekal na někoho, jako je ona. Odhalil ji, že posledních třicet let strávil sběrem různých artefaktů temné strany. V jeho výzkumu objevil i dlouho ztracenou hyperprostorovou cestu vedoucí na planetu Tython, kde ležel – jak se dozvěděl – chrám Temné Paní jménem Belia Darzu, která znala mimo jiné tajemství tvorby holokronů. Během jejich konverzace, Hetton odhalil, že má k dispozici osm maskovaných zabijáků z akademie v Umbařě a pokud ho přijme za učedníka, budou ji přísahat loajalitu. Protože její mistr potřeboval znát tajemství stavby holokronu, Zannah Hattona podvedla a přijala ho za učedníka. Jakmile obdržela data kartu veškerých jeho znalostí, vzala jeho i Umbaranské zabijáky na Ambriu, zaútočit na Banea. Hetton a jeho strážci byli zabiti a Zannah zatím vše sledovala. Bane v domnění, že ho Zannah zradila, na ní zaútočil. Nebyla pro Banea žádný protivník a ten ji brzo zatlačil do kouta a ta v poslední chvíli vykřikla, že zná tajemství tvorby holokronu. To byla jediná věc v tu chvíli, která Bane mohla zastavit, aby ji nezasadil smrtelnou ránu. Zannah mu řekla, že má informace, které potřebuje k tvorbě holokronu a podala mu data kartu, překvapená, že nebyla během souboje zničena. Poté mu vysvětlila, že pouze využila Hettona, aby mohla kartu doručit. Dále vysvětlila, že věděla že Bane nepřátelé porazí a proto mu nepomohla a vše jen sledovala. Bane se ji zeptal, „Co kdyby mě porazili?“ a Zannah odpověděla, „Pak by si nebyl hoden toho, být Temným Pánem ze Sithu.“ Když Bane odletěl na Tython objevit tajemství tvorby holokronu, Zannah byl přidělen jiný úkol. Vydala se do Chrámu Jediů pod jedijským alias Nalia Adollu a její cíl byly Archívy Jediů a v nich nalézt informaci pro svého mistra, jak z jeho těla odstranit orbalisk. Zatímco byla v archívech, její bratranec Darovit přišel na Coruscant a podkal ji. Jakmile získala informace, které potřebovala, vzala bratrance na palubu Lorandy, aby tak zabránila případnému odhalení ze stran Jediů. Potom se společně vydali na Tython, kde se setkali s Baneem. Následoval souboj Jediů se Zannah i s jejím mistrem, Zannah byla téměř přemožena masivním Jediem jménem Sarro Xaj. Nicméně jakmile byla jedijská Bitevní Medice, kterou produkoval Jedi Worror zničena, Zannah snadno svého soka porazila. Použila své Sithské maskovácí schopnosti a vplížila se za Rastu Lsu a zabila ji ranou do zad. A nakonec po tom, co Bane odzbrojil Jedie Johuna Othona, Zannah ho snadno zabila. Protože Bane byl v duel zraněn, Zannah musela použít Sílu, aby ho dostala na palubu Lorandy. Společně se vydali zpět na Ambriu za léčitelem Celebem. Zannah však nebyla schopna Celeba přesvědčit, aby jejího mistra vyléčil zato se to podařilo Darovitovi, který s Celebem uzavřel dohodu. Podmínka byla ta, že Zannah vyřadí Lorandu a přivolá Jedie, aby ti mohli Banea zatknout. Zannah souhlasila avšak brzy změnila názor když po rozhovoru se svým mistrem zjistila, že ten je stále schopný racionálního uvažování. Zabila Celeba a rozsekala ho na mnoho kousků, sebe a Banea ukryla pod Celebovou chatrčí a díky svým Sithským kouzlům, způsobila, že Darovit zešílel. Když Jediové dorazili, Darovit je napadl. Ti uvěřili, že on je Sithský Pán a zabili ho. Naštěstí pro Banea a Zannah, jediové ignorovali Lorandu a tak s ní mohli zatím ještě ukrytí Sithové později odletět kamkoliv. Zannah řekla svému mistrovi, že jednoho dne bude dostatečně silná a znalá aby ho přemohla a sama se stala jeho nástupcem, a sama se stala mistrem, nicméně ta doba je ještě daleko. Když Bane toto slyšel, usmál se a dal ji zapravdu.

Síly & schopnostiEditovat

Darth Zannah byla mistryně formy boje se světelným mečem zvané Soresu. Díky svému dvojbřitému světelnému meči a této formě, dokázala vytvořit velmi těžko proniknutelnou obranu. Také byla velmi talentovaná v učení Temné strany síly, dokázala se ukrýt do falešné aury světlé strany nebo se v Síle maskovat úplně. Také dokázala do lidí promítat jejich největší strach což způsobilo, že se dotyční zbláznili.

OdkazEditovat

Jako Sithský Pán, Zannah vlastnila unikátní červený dvoubřitý světelný meč poháněný krystalem, který jí dal sám Bane. Na rozdíl od většiny dvojbřitých světelných mečů, které měly tradičně každou čepel dlouhou kolem metru a půl, její byly sotva metr dlouhé. To bylo z důvodu efektivnější obrany za použití méně síly. Dlouho po její smrti se tento světelný meč dostal do vlastnictví Generála Grievouse a později N-K Necrosis.

Zdroje

Další postavyEditovat

Doba po ImpériuEditovat

Éra OdkazuEditovat

Jacen SoloEditovat

Jacen Solo / Darth Caedus
Informace o postavě
Rasačlověk
Pohlavímuž
Narození9 ABY
Úmrtí41 ABY
PříslušnostiJedi, Temný pán ze Sithu, Galaktická Aliance
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Jacen Solo je fiktivní postava ze světa Star Wars. Je synem Hana Sola a Leii Organa a synovcem Luka Skywalkera. Jeho sourozenci jsou Jaina Solo a Anakin Solo.

Neznámá dobaEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c Ryan I. a kol., Star Wars: The Old Republic Encyclopedia: The Definitive Guide to the Epic Conflict, Dorling Kindersley, 2012, 352 s., ISBN 978-0-7566-9839-3.
 2. Dle Star Wars: The Old Republic Encyclopedia byl Khem Val v době děje hry Star Wars: The Old Republic přes 2000 let starý, tedy Tulak Hord musel zemřít nejpozději roku 5500 BBY.
 3. Obsidian Entertainment, Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords - Údolí Temných Pánů na Korribanu: Kreia: Toto je hrobka Tulaka Horda, který byl nejlepší šermíř se světelným mečem ze všech Sithských lordů. Jeho umění bylo považováno za pozoruhodné dokonce i v jeho době, kdy žilo mnoho skutečně nejlepších mistrů v boji se světelnými meči....Zato my jsme jen jako děti hrající si s hračkami v porovnání se zdatností dávných mistrů.
 4. Freed A., Star Wars: The Old Republic, Blood of the Empire Act 1: Shades of the Sith, Dark Horse Comics, 2010, s. 28, Bez ISSN.
 5. Slavicsek B, Wiker J. D., The Dark Side Sourcebook, Wizards of the Coast, 2001, 160 s., ISBN 0-7869-1849-7
 6. Karpyshyn D., Star Wars: The Old Republic: Revan, Del Rey, 2011, 298 s., ISBN 978-0-345-51134-8.
 7. Wallace D., The New Essential Guide to Characters, Del Rey, 2002, ISBN 0-345-44900-2
 8. a b Miller, J. J., Star Wars: Knight Errant, Del Rey, 2011, ISBN 978-0-345-52264-1
 9. Miller, J. J., Star Wars: Lost Tribe of the Sith: Paragon, Del Rey, s. 32, 2010, ISBN 978-0-345-51940-5
 10. Rosenberg I., Making Star Wars Comics Come Alive; Star Wars Adventure Journal 2, 1994, ISBN 0-87431-401-1
 11. Strayton, G. R., Tales of the Jedi Companion, West End Games, 1996, ISBN 0-87431-289-2
 12. a b Kolektiv autorů, The Complete Star Wars Encyclopedia, Del Rey, s. 1408, 2008, ISBN 0-345-47763-4
 13. Vuckovich, M., NAD2, The Shadow of Freedon Nadd, The Official Star Wars Fact File, 90. díl. Lucas Books. 2004.
 14. Abel G. Peña, "Evil Never Dies: The Sith Dynasties", Star Wars Insider 88, 2006. Dostupné online na web.archive.org.
 15. Slavicsek B., Wiker J.D., The Dark Side Sourcebook, Wizards of the Coast, 2001, ISBN 0-7869-1849-7
 16. Sony Online Development, Lucasarts, Star Wars Galaxies.
 17. Anderson, K. J., Champions of the Force (Nositelé Síly), Bantam Spectra, EGMONT ČR, 1994-2004, ISBN 80-252-0002-7
 18. pozn.: Ve hře Star Wars: Knights of the Old Republic měl hráč na začátku na výběr, zda bude hlavní postava muž nebo žena.
 19. a b c d Wallace D., Anderson, K. J., The New Essential Chronology, Del Rey, s. 238, 2005, ISBN 0-345-49053-3
 20. Wookiepedia: email od Drew Karpyshyn, dostupné na [1]
 21. Kolektiv autorů, Shadows and Light, Star Wars Tales 23, Dark Horse Comics, s. 64, 2005.
 22. a b Miller, J. J., Star Wars: Knights of the Old Republic Handbook, Dark Horse Comics, s.32, 2007.
 23. Star Wars: Knights of the Old Republic 9: Flashpoint Interlude: Homecoming
 24. Star Wars: Knights of the Old Republic 42: Masks
 25. Star Wars: Knights of the Old Republic 49: Demon, Part 3
 26. a b Fry, J., Urquhart P. R., The Essential Guide to Warfare, Del Rey, 256 s., 2012, ISBN 0-345-47762-6
 27. Obsidian Entertainment, Star Wars: Knight of the Old Republic II: The Sith Lords: mnoho postav spekulovalo, že se Revan chtěl při bitvě zbavit nejen Mandalorianů, ale i ne zcela loajálních Jediů a vojáků.
 28. a b c Kolektiv autorů, Star Wars: The Old Republic Encyclopedia: The Definitive Guide to the Epic Conflict, Dorling Kindersley, 352 s., 2012, ISBN 978-0-7566-9839-3
 29. Karpyshyn D., Darth Bane: Path of Destruction (Darth Bane: Cesta zkázy), Del Rey, EGMONT ČR, 2005-2009, ISBN 978-80-252-1159-5
 30. Karpyshyn D., Star Wars: The Old Republic: Revan, cit.: Scourge: Co se stalo tvému partnerovi, Malakovi? Revan: Zabil jsem ho. Scourge: Proč? Revan: Je to složité. Scourge: Nakonec nám stejně řekneš všechno, co chceme vědět. Revan: Možná. Ale to se budete muset hodně snažit.
 31. BioWare, Star Wars: The Old Republic. 2011.
 32. BioWare, Galactic History, dostupné online na www.swtor.com.
 33. Kolektiv autorů, Jedi Academy Training Manual, Wizards of the Coast, 2009, ISBN 978-0-7869-5183-3
 34. Dark Horse Comics: Star Wars: Knights of the Old Republic 10: Flashpoint, část 3.
 35. a b Kolektiv autorů, The Complete Star Wars Encyclopedia, Del Rey, 2008, ISBN 0-345-47763-4
 36. a b Miller, J. J., Star Wars: Knights of the Old Republic Handbook, Dark Horse Comics, s.32, 2007.
 37. Dark Horse Comics, Star Wars: Knights of the Old Republic 35: Vindication, část 4.
 38. https://www.imdb.com/name/nm0450414/ - profil Sary Kestelmanové
 39. [2] - komentář Chrisse Avelona, vedoucího designéra Obsidianu, který postavu, stejně jako celou PC hru navrhl.
 40. a b Kolektiv autorů, Knights of the Old Republic Campaign Guide, Wizards of the Coast, 2008, ISBN 0-7869-4923-6
 41. Interview s Chrise Avellonem, Obsidian Entertainment. 2007. Dostupné online na http://www.starwarsknights.com/interview20070924.php Archivováno 19. 7. 2013 na Wayback Machine
 42. Obsidian Entertainment: Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords; Kreia: Nezajímají ho ani Sithové nebo jejich učení...ani Jediové. A až budou všichni Jediové mrtví, začne se krmit celou galaxií, Republikou, a nakonec zničí a pohltí také Sithy.
 43. Ostrander J., Duursema J., Star Wars: Legacy 5: Broken, část 4
 44. Wallace D., Anderson J. K., The New Essential Chronology, Del Rey, 2005, ISBN 0-345-49053-3
 45. Karpyshyn, D., Star Wars: The Old Republic: Revan
 46. a b c Kolektiv autorů, Star Wars: The Old Republic Encyclopedia: The Definitive Guide to the Epic Conflict, Dorling Kindersley, 352 s., 2012, ISBN 978-0-7566-9839-3
 47. a b LUCENO, J., Star Wars: Darth Plagueis, Del Rey, 2012, ISBN 0-345-51128-X.
 48. BioWare, Galactic history: Timeline 12: The Great Hyperspace War, 2011, dostupné online na www.swtor.com
 49. GOLDEN, Ch., Ascension, Del Rey, 2011, ISBN 978-0-345-50916-1.
 50. VEITCH, T., Dark Empire 5: Emperor Reborn, Dark Horse Comics, 1992.
 51. WILLIAMS, S., Star Wars: The Old Republic: Fatal Alliance, Del Rey, 2010, ISBN 0-345-51132-8.
 52. Williams S., The Force Unleashed, Del Rey, 2008, ISBN 0-345-49902-6

LiteraturaEditovat