Meetra Surik

Meetra Surik, známá lépe jako Vypovězená (angl. Jedi Exile nebo jen Exile) je fiktivní postavou ze světa Star Wars, jež byla hlavní kladnou postavou počítačové hry Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords z dílny Obsidian Entertainment.[3] Ve hře může hráč vybrat pro postavu Vypovězené vlastní jméno i pohlaví, dle Star Wars kánonu Vypovězená je žena a jméno bylo v knize Star Wars: The Old Republic: Revan stanoveno na Meetra Surik.[1] Ve hře Star Wars: The Old Republic vystupuje Meetra jako 300 let starý duch.

Meetra Surik
První výskytStar Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
Informace o postavě
PřezdívkaVypovězená
Rasačlověk
Pohlavížena
Narozenípřed 3985 BBY
(o 10 let dříve než Bastila Shan)[1]
Úmrtí3950 BBY[1]
Povolánírytířka Jedi
Jedijský generál
PříslušnostiŘád Jedi
Revanšisté
"Ztracení Jediové"[2]
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

BiografieEditovat

Svůj výcvik na Jedie začala v brzkém věku na akademii na Dantooine a cvičilo ji mnoho mistrů, včetně Kavara i slavné Vimy Sunrider, která si všimla její zvláštní schopnosti k odříznutí druhých od Síly a vyzývala ji, aby svou moc užívala s rozmyslem.[2] Jakmile vypukly Mandalorianské války naplno, opustila Dantooine podobně jako mistr Kavar a k boji proti Mandalorianům byla osobně naverbována Malakem. Tehdy už byla plnohodnotnou rytířkou Jedi, ale kvůli válce opustila svého potenciálního padawana Micala. Dostala se do jednotky dalších Jediů, kteří neuposlechli Radu Jediů nezasahovat do konfliktu, které vedl Revan. Měla vůdcovský talent, a tak se v hodnosti generála spolu s Malakem zařadila mezi jeho nejvěrnější.[1] Velela v nejdrsnějších a nejkrvavějších bitvách, kdy neváhala obětovat celé armády. Proslula hlavně během druhé bitvy o Dxun, z kterého vytlačovala Mandaloriany za každou cenu, i za ztráty v poměru deseti ku jedné oproti nepříteli.

V závěrečných fázích války jí Revan svěřil dohled nad přípravou konečného zúčtování s Mandaloriany na Malachoru V, kde její poručík Bao-Dur pracoval na superzbrani generátoru stínové hmoty. Během závěrečné bitvy to byla ona, kdo pokynul Bao-Durovi k aktivaci superzbraně. Pak s ostatními spatřila hrůzu, kterou způsobila. Superzbraň zničila gravitační bouří nejen mandalorianskou flotilu, ale i značnou část republikové flotily, dále zdevastovala povrch Malachoru a přeživší Jedie přimkla k temné straně Síly. Smrt tak ohromného množství osob, včetně mnoha jejích přátel, s nimiž sdílela Silová pouta, a celý akt zkázy otevřely na planetě tak velkou Ránu v Síle, že by jí způsobila okamžitou smrt také. Život si však zachránila tím, že se instinktivně sama zcela odstřihla od Síly, aby neslyšela v ozvěnách Síly výkřiky smrti, kterou v tak strašlivém měřítku způsobila. Provedla to tak důkladně, že její přítomnost nemohli cítit ani jiní Jediové nebo Sithové, pro které byla prakticky mrtvá.

Tím však zároveň jako jediná z přeživších odolala pádu na temnou stranu Síly, a tak se odhodlala jako jediná vrátit na Coruscant, aby před Radou Jedi obhájila činy své i všech revanšistů, zatímco ostatní odcestovali do neznámých regionů galaxie. Malak po Revanovi chtěl, aby na ni poslat zabijáckého droida HK-47, ale to Revan odmítl s vysvětlením, že alespoň Radě Jedi vmete pokrytectví jejich učení. Meetra předstoupila před Radu, v níž zasedala i mistr Atris, její obdivovatelka za to, že šla bránit nevinné Radě Jediů navzdory, a zároveň ji nenáviděla za její údajný pád na temnou stranu Síly. Mistry Jedi však její vysvětlení vůbec nezajímalo a bez vysvětlení jí oznámili, že za účast ve válce bude z řádu vypovězena. Svůj unikátní modrozelený světelný meč ze zlosti a zklamání zapíchla do obelisku uprostřed síně. Poté opustila Coruscant. V její nepřítomnosti pak Rada Jediů projednala skutečné důvody jejího vypovězení a báli se Rány v Síle, která ji obklopovala. Chtěli ji též použít k vyšetření toho, proč tolik Jediů podlehlo temné straně Síly. Meetra odcestovala do Vnějšího pásu, kde přečkala Jedijskou občanskou válku, a ve svém vyhnanství strávila následujících deset let. Zavrhla způsoby Jediů kromě jediného: žádné budování vztahů.

V roce 3951 BBY mistr Atris zosnovala její návrat do prostoru kolabující Republiky, aby ji využila k vylákání temné sithské hrozby, útočící ze stínů. Tehdy byl Malak již poražen, Revan zmizel a všichni známí sithové byli též mrtví. K vylákání zbytku Atris rozšířila falešnou informaci, že je Vypovězená, jak začala být známá, posledním žijícím Jediem. Vypovězená nastoupila do lodi Harbinger, jež měla původně letět na Onderon, ale admirál Carth Onasi ji převelel na Telos IV. Cestou na Telos Harbinger zachytili nouzový signál Ebon Hawku, jenž byl údajně napaden sithskou fregatou. Obě lodi Harbinger našel opuštěné a přítomní republikoví vojáci nalezli pouze znetvořené tělo Dartha Siona a zdálo se, že je mrtvý. Jednalo se o léčku, díky níž se na Harbinger dostali maskovaní sithští vrazi, Sion se po několika dnech letu náhle probudil a vyvraždili posádku se slovy, že si přišli pro Jedie. Vypovězenou nenašli, protože tu během masakru nadopoval droid zabiják HK-50 sedativy a dobře ji před Sithy schoval. Tu však nalezla Kreia, jež skryta využila zmatků a na Ebon Hawku spolu s Vypovězenou zmizela. Sion na loď nechal vystřelit, čímž obě málem zabil, avšak Ebon Hawk díky droidovi T3-M4 doletěl k těžební stanici Peragus.

Po několika dnech se probrala a našla v márnici Kreiu, která „vstala z mrtvých.“ Personál byl kompletně vyvražděn těžebními droidy, které HK-50 z Harbingeru přeprogramoval, aby „ochránil“ Vypovězenou pro vlastní účely. Vypovězená po probuzení cítila, jako by se jí začalo obnovovat ztracené spojení se Silou a byla schopná přijímat telepaticky vzkazy od Kreyi. Z vězení vysvobodila Attona, který ji naváděl šachtami k hangáru s Ebon Hawkem, ale ke stanici dorazil Harbinger i se Sionem a jeho vrahy na palubě, což jim paradoxně pomohlo dostat se na Ebon Hawk rychleji. Kreia se sama utkala se Sionem, jenž ji světelným mečem usekl ruku, ale to Vypovězená pocítila tak intenzivně, že téměř omdlela. Uvědomila si, že s Kreiou sdílí nebývale silné pouto ze Síly. Kreiy smrt by ji proto mohla i zabít.

Na Ebon Hawku unikli na Telos IV a přistáli na obří vesmírné stanici Citadela, odkud byl řízen projekt obnovy života na planetě. Byli zatčeni za zničení Peragusu a během vazby se dověděla, že je na ni vypsána odměna Centrálou, protože se ji pokusil zabít lovec odměn převlečený za příslušníky bezpečnostních složek. Během věznění byl Ebon Hawk ukraden, takže po se po propuštění mohla potloukat jen po Citadele, kde narazila na stádo Ithorianů řídící projekt obnovy Telosu a na společnost Czerka, která program narušovala pro své vlastní zájmy. Nakonec se dokázala dostat na povrch Telosu, ale stíhačka půjčená na Citadele byla sestřelena žoldáky Czerky, kteří na povrchu ilegálně působili také. Zde ji, Attona a Kreiu nalezl Bao-Dur, její dávný podřízený. Ačkoliv si na něj moc nepamatovala, stále ji ctil jako generála. Spolu pronikli do podzemní továrny na droidy, kde sehnali jiný letoun a letěli na severní pól do staré zavlažovací stanice, o níž se zmiňoval Bao-Dur, a kde se také nacházel Ebon Hawk.

Byli sestřeleni hlídkou zabijáckých droidů HK-50 a po jejich porážce byli zavlečeni echanijskými „služebnými“ dovnitř. Vypovězenou vyslýchala mistr Atris, se kterou se pohádala kvůli svému „pádu na temnou stranu“, krádeži Ebon Hawku a zničení Peragusu. Dovolila jí však odejít a sama se zamkla ve své komoře. Nalodili se na Ebon Hawk a zamířili pryč. T3-M4 mezitím dokázal stáhnout Atrisinu databázi včetně nahrávky zasedání Rady Jedi, během níž byla Meetra vypovězena z řádu, i s následným jednáním v její nepřítomnosti. Dále T3-M4 ukázal seznam pěti posledních mistrů Jedi, kteří se skrývali. Atris na Telosu, Kavar na Onderonu, Vrook Lamar na Dantooine, Zez-Kai Ell na Nar Shaddaa a Lonna Vash na Korribanu, tedy šlo o všechny přítomné během jejího vypovězení. Zatímco se chystali ke startu, infiltrovala se k nim Brianna, aby na příkaz Atris pomáhala mistry najít, aby sledovala její činy a zda bude Vypovězená schopná držet se světlé strany Síly.

Během cest po všech výše zmíněných světech přijala Vypovězená do svého týmu mnoho dalších postav a některé začala sama cvičit v umění Jediů. Postupně nalezla všechny mistry, pomohla uklidnit nepříznivé situace na daných světech, z nichž například Onderon čelil stínové infiltraci ze strany Sithů, vedených Darth Nihilusem. Jedinou Loonu Vash nalezl mrtvou a v pobořené, opuštěné akademii Sithů na Korribanu se opět střetla s Darth Sionem, jemuž na příkaz Kreiy unikla. Všichni zbylí mistři kromě Loony Vash a Atris se shromáždili v pobořené akademii Jediů na Dantooine, kde je Vypovězená hodlala vyzvat ke společnému boji proti Sithům, útočících ze stínů. Jenže oni jí sdělili, že ji z řádu vyloučili nikoliv za účast v Mandalorianských válkách, ale kvůli ohromné Ráně v Síle, která ji obklopuje a jež ona sama vytvořila svým rozkazem aktivovat Generátor stínové hmoty na Malachoru V. Tato Rána v Síle způsobuje nekontrolovatelný růst její moci, a tak by se časem stala hrozbou daleko horší než Sithové. A proto ji mistři Jedi nyní chtěli odstřihnout od Síly nadobro. Než mohli začít, dorazila do síně Kreia, jež místo toho odstřihla od Síly dotyčné mistry a způsobila jim smrt. Vypovězená zůstala ležet na zemi v bezvědomí, zatímco Kreia s Briannou zmizela.

Vypovězené došlo, že zmizely na Telos IV. Dorazila tam se zpožděním, aby zachránila Brianně život před běsnící Atris, jež pozvolna vlivem sithských holokronů podlehla temné straně Síly. Porazila ji tedy v boji, ale nezabila ji. Atris jí pověděla, že „Kreiu,“ a toto jméno není její skutečné, nalezne na Malachoru V. Než se tam mohla vydat, musela s pomocí Canderouse Orda a Visas Marr zastavit Dartha Nihiluse, jehož armáda sithských zabijáků na palubě vesmírné lodi Ravager náhle napadla Telos IV. Zdánlivě nesmrtelného Nihiluse oslabila odstřihnutím Silového pouta mezi ním a Visas a jeho porážkou zacelila jeho Ránu v Síle. Cestou na můstek Ravageru se navíc dověděla, že jeho útok zrežírovala ve skutečnosti Kreia falešnou informací o mnoha Jediích na Telosu, aby sem Nihilus přišel a aby ho Republika následně zlikvidovala. Trojice opustila rozpadající se Ravager, zatímco Republika vyhladila všechny sithské jednotky na stanici Citadela. Vypovězená se zde později setkala s admirálem Carthem Onasim, kterého zajímalo, zda neví, kam zmizel Revan. Na to však neznala odpověď, a tak jí Carth pověděl o tom, že si Revan vzpomněl na něco strašlivého a temného v hlubinách neprozkoumaného vesmíru, a opustil je, aby to zastavil. Pak ji požádal, aby zkusila Revana najít. Přítomna byla i Bastila Shan, avšak s tou nemluvila.

Po těchto událostech zamířila na Malachor V, aby zastavila zbylé dva ze Sithského triumvirátu. S Ebon Hawkem havarovali na povrch, a tak pěšky sama vyhledala Trayusskou akademii, kde osvobodila své členy party, jež po havárii padli do zajetí. Cestou porazila desítky sithských vrahů, až narazila na Darth Siona, jenž setrvával technikou sugesce bolesti na světě, i když by měl být mrtvý, a tak ho přesvědčila, aby sám opustil Sílu a konečně zemřel. Dověděla se také, že ji Darth Sion tajně miloval, což ohrožovalo jeho život-neživot. Nakonec našla v jádru akademie Kreiu, jež se ukázala být ve skutečnosti sithskou paní Darth Traya. Zuřivý boj Vypovězená zakončila useknutím její druhé ruky, takže následoval boj proti třem telekineticky ovládaným světelným mečům, který také zvládla. Podařilo se jí přesvědčit, aby toho Kreia nechala a skoncovala s touhou zničit Sílu jako takovou. Od Kreiy si vysloužila pochvalu, že byla její nejlepší studentkou vůbec a s několika posledními proroctvími Kreia zemřela. Vypovězená během cesty pryč nařídila Bao-Durovi, aby znovu aktivoval generátor stínové hmoty, kterým byl Malachor V zničen nadobro.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b c d KARPYSHYN, D., Star Wars: The Old Republic: Revan, Del Rey, 2011, 298 s., ISBN 978-0-345-51134-8
  2. a b THOMPSON R., HERSHEY S., MILLER J. J., Peña A. G.Knights of the Old Republic Campaign Guide. Wizards of the Coast. 2018. 224 s. ISBN 978-0786949236
  3. KASAVIN, G., Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords Review Gamespot. 7. února 2005. Dostupné online