Další významy jsou uvedeny na stránce Pýcha (rozcestník).

Pýcha (též povýšenost, namyšlenost, zpupnost, latinsky Superbia) je vlastnost spočívající v nadhodnocení vlastní osoby. Prakticky všechny etické a náboženské systémy pohlížejí na pýchu negativně. Křesťanství ji jmenuje jako první ze sedmi hlavních hříchů a považuje ji za prapůvod všeho zla. Opakem neřesti pýchy je ctnost pokory.

Pýcha, Jacob Matham, 1578


Posvátná kniha hinduizmu " Mahabharata" obsahuje 40 znaků pýchy:

1. Mám vždy pravdu.

2. Povýšenecký postoj k druhým a nahlížení "z vrchu".

3. Pocit vlastní důležitosti.

4. Ponižovaní sebe a jiných.

5. Myšlenky, že jste lepší jako jiní, chvástání.

6. Schopnost postavit soupeře do nevýhodného postavení.

7. Kontrola nad situací, ale neochota převzít zodpovědnost.

8. Arogantní postoj, marnivost, přání obhlížet se v zrcadle.

9. Předvádění svého bohatství, oblečení a jiných věcí.

10. Nedovolení jiným aby mi pomohli a neochota pracovat s ostatními.

11. Brát si nadpráci.

12. Práce bez míry.

13. Přilákání pozornosti jiných na sebe.

14. Urážlivost.

15. Nadměrná upovídanost nebo mluvení o svých problémech.

16. Přehnaná citlivost nebo necitlivost.

17. Nadměrná zaujatost vlastní osobou.

18. Myšlenky o tom, co si o vás myslí jiní.

19. Použití slov, které ostatní neznají a nerozumí jim, a víte o tom.

20. Pocit vlastní bezcennosti.

21. Neodpuštění sobě a jiným.

22. Vytváření idolu ze sebe a z jiných.

23. Změna chování v závislosti od toho, s kým si povídáme.

24. Nevděčnost.

25. Ignorovaní malých lidí.

26. Nepozornost (při studiu posvátných knih).

27. Přítomnost podrážděného tónu.

28. Zvyšovaní hlasu v hněvu a zmatku.

29. Neposlušnost vůči vůli Nejvyššího, kritika duchovních učitelů.

30. Nedostatek sebeúcty.

31. Bezohlednost a arogance.

32. Nečestnost vůči sobě a ostatním.

33. Neschopnost přistoupit na kompromis.

34. Touha vždy mít poslední slovo.

35. Neochota sdílet svoje vědomosti kvůli kontrole situace.

36. Nepozornost anebo nadměrná pozornost k fyzickému tělu.

37. Myšlenky o potřebě řešit problémy jiných lidí.

38. Předsudky vůči lidem podle vnějšího vzhledu.

39. Nadměrná sebeúcta.

40. Sarkasmus, humor s pohrdáním, touha popíchnout druhého, obrátit ho na posměch, smát se ostatním.

[1]

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat