Klonové války

Klonové války (Clone Wars), někdy taky známé jako Válka za nezávislost, je série fiktivních bitev a konfliktů z univerza Star Wars od producenta a režiséra George Lucase, jež začaly 22 let před Bitvou o Yavin a skončily devatenáct let před Bitvou o Yavin. Jednalo se o galaktickou válku mezi Separatistickými státy (Konfederace Nezávislých systémů), jež se chtěly odtrhnout od staré a zkorumpované Galaktické republiky a Velkou armádou Republiky. Zatímco separatisté během války využívali bitevních droidů jako hlavní bojové síly, Galaktická republika začala využívat klonové vojáky, jež byli naklonovaní specificky podle DNA námezdního lovce Jango Fetta. Obě dvě strany poté z utajení řídil Darth Sidious (kancléř Sheev Palpatine), jež si chtěl otestovat, zda jsou v praxi použitelnější droidi, nebo klony. Válka za nezávislost způsobila, že byly kancléři Palpatinovi odhlasovány speciální pravomoce, jež následně vedly k jeho ovládnutí republiky, kterou reorganizoval na První Galaktické impérium. Touto událostí končí prequelová trilogie Star Wars a začíná originální trilogie.

Klonové války
konflikt: Separatistická krize (Star Wars)
Bitva o Geonosis v kalifornském Legolandu
Bitva o Geonosis v kalifornském Legolandu
trvání: 22 BBY – 19 BBY[1]
místo: celá galaxie
výsledek: vítězství Galaktické republiky, následky:
strany
Galaktická republika Galaktická republikabílá vlajka
  • klonová armáda (Velká republiková armáda)

Emblème de l'Ordre Jedi.svg Řád Jedibílá vlajka

Sith Emblem (Star Wars).svg Sithové (tajně, dokud
se Jediové nepokusili
zatknout kancléře Palpatina)

Huttský kartel
Svobodní synové

CIS CISbílá vlajka
(rada Separatistů)

Sith Emblem (Star Wars).svg Sithové (Darth Sidious a hrabě Dooku)
Temní Jediové (Asajj Ventress aj.)
Hlídka smrti (dříve)
Zygerriánská otrokářská říše

Galaktické impérium Galaktické impérium (od 19 BBY)
velitelé
Emblem of the First Galactic Empire.svg císař Palpatine
Emblem of the First Galactic Empire.svg Darth Vader

síla
klonová armáda,
celý řád Jedi
armáda droidů klonová armáda

Klonové války byly poprvé zmíněny ve filmu Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje, avšak bez větších podrobností. Jejich průběh byl představen až v Epizodě II – Klony útočí a Epizodě III – Pomsta Sithů a plně rozvinut byl ve filmu Klonové války a stejnojmenném animovaném seriálu. Další detaily ohledně konfliktu jsou obsaženy v další na Star Wars orientované literatuře či v počítačových hrách.

Klonoví vojáci byli řízení čipy, jež ovládaly jejich myšlení, čehož využil Darth Sidious při tzv. "Rozkazu 66", což byl vojenský rozkaz k vyhlazení řádu Jedi. Tomuto rozkazu unikl pouze zlomek rytířů Jedi, jež byli následně, během let Impéria, loveni takzvanými Inkvizitory, spolu s nově narozenými dětmi citlivými na Sílu.

KonfliktEditovat

Přestože měl tento konflikt začít až v roce 22 BBY, bylo k němu nasměrováno už o deset let dříve, když došlo k blokádě planety Naboo. To mělo za následek svržení tehdejšího Nejvyššího kancléře Valoruma, jehož nahradil senátor z planety Naboo Sheev Palpatine, o jehož skutečné identitě coby Temného Pána ze Sithu nikdo neměl potuchy.

Jeho nový učedník hrabě Dooku kontaktoval svého přítele z řádu Jedi Sifo-Dyase, jenž byl nahlodán Palpatinem, aby bez vědomí rady Jediů na Kaminu objednal pro Republiku armádu klonů. Vzápětí jej hrabě Dooku zavraždil a ten pak z archivů Jediů v chrámu vymazal veškeré údaje o Kaminu. Poté najal Jango Fetta, aby se stal předlohou pro armádu klonů.[2][3]

Po několik dalších let se nedělo nic, avšak v roce 24 BBY se náhle objevil hrabě Dooku jako mluvčí nově vzniklé Konfederace nezávislých systémů (CIS), které deklarovaly touhu odtrhnout se od Republiky. Díky vzniklé krizi byl Palpatine ponechán ve funkci déle, než povolovala ústava. K této konfederaci se brzy připojilo mnoho dalších světů a také některé gigantické korporace jako např. Techno Unie nebo InterGalactický Bankovní Klan a mnoho velkých zbrojních podniků.

V roce 22 BBY se udála série atentátů a teroristických útoků na Coruscantu, převážně na senátory (nepohodlné CIS i Palpatinovi). Když byl jeden z nich spáchán na senátorku Amidalu, navrhl Palpatine, aby ji střežili rytíři Jedi. Mise byla svěřena Anakinu Skywalkerovi a Obi-Wanu Kenobimu. Po dopadení pachatele útoků Zam Wesell ukryli senátorku na její domovskou planetu a v senátu ji zastoupil její asistent Jar Jar Binks, zatímco se Obi-Wan pustil do vyšetřování.

Nakonec se i přes chybějící údaje v archivu Jediů dostal až na Kamino, kde si prohlédl již téměř dokončenou klonovou armádu a promluvil si i s Jango Fettem, který si Zam najal. Fett unikl i se svým klonovým „synem“ na Geonosis, kam se za nimi vydal i Kenobi, avšak upadl do zajetí. Před tím ale odeslal radě Jediů důkazy (i když ty nejpodstatnější nezískal) o veškerém pozadí a o CIS připravující armádu droidů na galaktickou válku. Kenobiho přijel na Geonosis zachránit Anakin s Padmé, avšak i oni padli do zajetí. Spolu s Kenobim byli odsouzeni k popravě v aréně.

První bitva o GeonosisEditovat

Je považována za první bitvu klonových válek, tu která celé to šílenství odstartovala. Jejím začátkem bylo přerušení popravy Anakina Skywalkera, Padmé Amidaly a Obi-Wana Kenobiho řádem rytířů Jedi. Souboj vyústil do bitvy obřích rozměrů, rytíři Jedi byli obklíčeni bitevními droidy. Jejich počty však nestačily na nezměrně větší armádu droidů. Od jisté porážky je zachránil až mistr Yoda, přilétající s armádou klonů. Následné boje vojsko klonů, jenž bylo lepší než roboti ve všech ohledech a mělo na své straně jedi, vyhrálo. Geonosis se ocitla pod kontrolou Republiky. Bitva sice skončila, klonové války ale naopak začaly.

Rozepře o Huttské obchodní cestyEditovat

Válečný konflikt vyústil v dlouho trvající sled bitev. Síly se zdály vyrovnané. Huttové, Tatooinský zločinecký klan, dělal oběma stranám problémy, jejich obchodní cesty se staly klíčovými. Ten, jenž by měl svolení je využívat, by získal výhodu. Hrabě Dooku se rozhodl je získat a naklonit tak misku vah ve prospěch Separatistů. Tajně tak zorganizoval únos syna Jabby Hutta. Následně mu nabídl pomoc při jeho nalezení. Jabbu Huttovi nabídli pomoc i rytíři Jedi. Anakin Skaywalker a jeho padawanka Ashoka Tano vypátrali Jabbova syna a zjistili kdo za to nese vinu. Cestu jim zkřížila Dookuova vražedkyně Asajj Ventress. Nakonec však Jediové zvítězili a Jabba s vděku udělil republice povolení užívat cesty. Bylo to malé vítězství jenž separatisté svým úsilím ustáli. Miska vah se po čase opět vyrovnala.

Rozepře na světě ToydariaEditovat

Republika potřebuje vystavět zásobovací stanici. Toydaria se jeví jako nejlepší možnost. Mistr Yoda vyráží na diplomatickou misi za králem planety. Cestou je jeho loď sestřelena Separatisty. Asajj Ventress se v snaze přesvědčit krále vyzývá Yodu na souboj, on a čtyři klony proti celému praporu droidů. S argumentem že jedi je přece schopný pokořit sto droidů Yoda přijímá. Ví, že stejně nedostane jinou možnost. Vítězí a téměř zajme Ventress která po pokusu o královraždu uniká. Republika získala malé vítězství.

Hrozba jménem MalevolenceEditovat

Jestli se štěstí klonilo k republice tak tomu následující události učinily přítrž. Generál Grievous pod dohledem Hraběte Dooku spustil testy nového iontového děla. To bylo součástí monstrózní lodě Malevolence. Loď testovaná v jednom odlehlém sektoru je objevena jediským generálem Plo Koonem. Naneštěstí neví, proti čemu stojí, a tak jsou jeho tři křižníky zničeny. Malevolence nejdřív iontovým dělem vyřadí energii a pak zničí loď svým silným dělostřelectvem. Plo Koon uvízne v záchranném modulu. Moduly však ničí jeden po druhém droidi. V nejtemnější hodině je zachráněn Anakinem Skywalkerem a Ashokou Tano. Než se generál Grievus rozhodl zaútočit na lékařskou stanici klonové armády poblíž soustavy Naboo, zničil několik republikových křižníků. Utrpěné ztráty značně oslabily vojsko republiky. Jestli by to mělo dál pokračovat, separatisté by zvrátili válku ve svůj prospěch. Iontové dělo Malevolence bylo při pokusu o zničení oné stanice poškozeno. Ashoka Tano na tom měla zásluhu. Generálovi nezbývalo než ustoupit. Hyperprostorový motor byl poškozen a v patách měl tři křižníky s generálem Kenobim v čele. Následně byla na Malevolence zajata republiková senátorka Padmé Amidala, která byla zachráněna Skywalkerem a Kenobim. Skywalker přenastavil navigační počítač a loď narazila do nedalekého měsíce.

Druhá bitva o GeonosisEditovat

Geonosiané se nesmířili s okupováním republikou a vzbouřili se. Jejich planeta se po vytlačení republikových vojsk stala místem nové továrny na výrobu Bojových droidů. Republika zoufale zaměstnávaná konfliktem po delší době vyčlenila flotilu a invazní vojsko k znovuobsazení planety. Generálové Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Luminara Unduli a Ki-Adi-Mundi museli zvítězit jinak by se válka protáhla o léta. Samotné vylodění bylo provázeno monstrózní bitvou. Ne každému generálovi se povedlo přistát na místě určení. Skywalker sám ztratil všechny tanky a rozhodl se prorazit si cestu přes opevnění spojující dvě skály. Republika zaznamenala úspěch a armádě se povedlo vylodit. Následoval útok přímo na onu továrnu jenž vyráběla droidy i nový typ pancéřovaných tanků. Padawankám Ashoce Tano a Barris Offee se povedlo ji zničit. Vítězství však nemělo býti snadné. Přišlo až po vraždě královny Geonosianů. Následky bitvy se projevily až s nástupem impéria, kdy byla celá populace planety vyhlazena.

Zdroje inspirace a náhled George Lucase na Klonové válkyEditovat

Klonové války a jejich důsledky jsou ve Star Wars ukázány jako zástěrka, která posloužila přeměně demokratické Republiky v diktaturu Impéria. George Lucas v roce 2002 v rozhovoru pro Time Magazine řekl: "Každá demokracie se nakonec přemění v diktaturu, nikoliv však převratem. Lidé sami se vzdávají demokracie ve prospěch diktátora, ať už to je Julius Caesar, Napoleon nebo Adolf Hitler. Bývá to tak proto, že se běžní lidé nechávají strhnout ideálem. Otázkou je, co lidi a instituce přivede k takové změně směru? To je věc, na kterou poukazuji: jak se Republika stane Impériem? ... Jak se z dobrých lidí stanou špatní lidé a jak se z demokracie stane diktatura?"[4]

V prvních třech epizodách Palpatine zrežíroval silné separatistické hnutí, aby získal moc, a aby uvedl obyvatelstvo galaxie do atmosféry strachu. Nakonec tak přinutil senát, aby mu odhlasoval mimořádné pravomoci.[5] Během epizody III se pak Palpatine prohlásil císařem a všechny problémy z posledních let, které způsobil, včetně pokusu o převzetí vlády nad Republikou, svedl na Jedie a ospravedlnil tak rozkaz 66, který "musel" být vykonán.[6][7]

Někteří jako např. Clyde Lewis přirovnávali Klonové války k událostem směřujícím ke druhé světové válce a Palpatina přirovnávali k Adolfu Hitlerovi, neboť oba využili válečnou mašinérii a obětní beránky k manipulaci veřejností, které nabídli vyvedení z krize výměnou za podporu a obrovskou moc jim svěřenou.[8] Nicméně sám Lucas potvrdil, že jeho primární inspirací pro politické pozadí Klonových válek (a i pro zbytek Star Wars) byly válka ve Vietnamu a aféra Watergate, během nichž byla pro nejvyšší politiky tím nejlepším řešením problémů korupce.[9] Podobné paralely souvisí i s Irákem, k čemuž George Lucas řekl: "Když jsem sepisoval příběh Klonových válek, žádný Irák ještě nebyl". Nicméně paralela s děním v Iráku a s Vietnamem připadala Lucasovi až neuvěřitelná.[9]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Wallace, D., Hidalgo, P., Star Wars Insider číslo 84 - "Republic HoloNet News Special Inaugural Edition 16:5:24", 2005, bez ISSN
  2. Star Wars: Bounty Hunter
  3. Star Wars: Jango Fett: „Mě najal muž jménem Tyranus.“
  4. Star Wars: Attack of the Clones. TIME Magazine. 21. 4. 2002. Dostupné online [cit. 3. 4. 2013]. (anglicky) 
  5. Scénář k epizodě III George Lucas. Star Wars: Revenge of the Sith Script at IMSDb [online]. IMSDb a Lucasfilm, 19. 5. 2005, [cit. 3. 4. 2013]. Dostupné online. (anglicky) 
  6. "Palpatine: Veliteli Cody, čas právě nadešel. Vykonejte Rozkaz 66." George Lucas. Star Wars: Revenge of the Sith Script at IMSDb [online]. IMSDb a Lucasfilm, 19. 5. 2005, [cit. 3. 4. 2013]. Dostupné online. (anglicky) 
  7. "Palpatine: Abychom zajistili přetrvávající bezpečnost a stabilitu, Republika bude reformována v první Galaktické impérium, pro společnost bezpečnou a spravedlivou, která přetrvá po následujících deset tisíc let!" George Lucas. Star Wars: Revenge of the Sith Script at IMSDb [online]. IMSDb a Lucasfilm, 19. 5. 2005, [cit. 3. 4. 2013]. Dostupné online. (anglicky) 
  8. Clyde Lewis. The Sith Sense [online]. Ground Zero, 2005, [cit. 6. 7. 2006] [cit. 2013-04-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-03-15. (anglicky) 
  9. a b (anglicky)David Germain. 'Star Wars' Raises Questions on US Policy. www.commondreams.org. May 17, 2005. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-09-02. (anglicky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat