Cranachův digitální archiv

Cranachův digitální archiv (Cranach Digital Archive, cda) je mezinárodní výzkumný projekt, který má umožnit přístup k dílům Lucase Cranacha staršího a jeho dílny prostřednictvím internetu. Jde o jednu z iniciativ americké nadace A. W. Mellona (Andrew W. Mellon Foundation), jejímž cílem je podpořit mezinárodní sdílení uměleckohistorických a vědeckých informací a podpořit vzdělanost. Jedná se o unikátní modelový projekt, který plně využívá veškeré možnosti digitálního prostředí.

ProjektEditovat

Projekt vznikl v situaci, kdy katalogy rychle zastarají a tištěná media nedokážou reagovat na narůstající sumu vědomostí, které generuje vědecký výzkum. Objem dostupných dat je takový, že ani není představitelné publikovat je v tištěné podobě. To se týká jak písemných archivů, které mají v digitální verzi tisíce stran, tak zejména fotodokumentace. Digitální fotografie, mikrofotografie, rentgenové snímky a infračervená reflektografie obrazů umožňují zveřejnění snímků ve vysokém rozlišení a jasu pouze v elektronickém prostředí. Cílem projektu je dlouhodobé uchování archivních materiálů, usnadnění přístupu k dílům a dokumentům pro co nejširší skupinu zainteresovaných a podpora nových forem interdisciplinární vědecké spolupráce.

Historie projektuEditovat

Dílo Lucase Cranacha a jeho dílny je zastoupeno v mnoha světových sbírkách a patří k nejlépe dokumentovaným. Projekt vznikl současně s řadou souborných výstav umělce ve světových metropolích v letech 2006-2011, které měly milionovou návštěvnost. Pilotní fáze projektu proběhla v letech 2009-2011 a soustředila se nejprve na metodologické otázky a vytvoření nástrojů, které umožňují studium on line.

Andrew W. Mellon Foundation, která projekt financuje, je 20. nejbohatší nadace ve světě. Předmětem její podpory je vysokoškolské vzdělání v humanitních oborech a v knihovnictví, různé formy sdílení vzdělanosti prostřednictvím informačních technologií, dále muzea a ochrana kulturního dědictví, živé umění a životní prostředí. Od roku 2007 tato nadace financovala pilotní projekty, které se soustředily na digitalizaci a sdílení informací o uměleckých dílech (Raphael Research Resource[1], The Rembrandt Database[2]).

Projekt vznikl na půdě dvou německých institucí: Stiftung Museum Kunstpalast, Düsseldorf a Technische Hochschule Köln a jeho ředitelem je Prof. Dr. Gunnar Heydenreich. Zakládajícími partnerskými organizacemi byly: Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, Mnichov, Doerner Institut, Mnichov, Kunsthistorisches Museum, Vídeň, Kunstmuseum Basel, Metropolitan Museum of Art, New York, National Gallery, Londýn, Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister a dále historici umění Prof. Dr. Dieter Koepplin, Basel, Prof. Dr. Ingo Sandner, Dresden, Dr. Werner Schade, Berlin.

Druhá fáze projektu proběhla v letech 2012-2015. Jejím výsledkem je 5000 digitalizovaných stran dokumentů, 850 dokumentů ve formě PDF, 12 200 digitálních fotografií ve vysokém rozlišení, 360 rentgenových snímků a 1100 skenů pořízených pomocí infračervené reflektografie. K projektu se připojilo dalších 140 institucí (muzea, výzkumná pracoviště, církevní instituce). Podařilo se dokumentovat 930 obrazů z 85 sbírek. Bibliografie zahrnuje 2 950 publikací týkajících se Lucase Cranacha.

V České republice je partnerem projektu Národní galerie v Praze a podílí se na něm Obrazárna Pražského hradu, Moravská galerie v Brně, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Diecézní muzeum v Litoměřicích, Muzeum Cheb, klášter premonstrátů v Nové Říši, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Anežský klášter a Arcibiskupský zámek Kroměříž. V roce 2016 se CDA podílel na přípravě výstavy Cranach ze všech stran / Cranach From All Sides, kterou uspořádala Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci (23.6.2016-22.1.2017)[3].

Třetí fáze projektu, plánovaná do let 2015-2018, má vytvořit úplnou databázi podkladů pro vědecké zkoumání Lucase Cranacha, uživatelsky vstřícné prostředí a trvalé úložiště digitálních dat. Cílem je mimo jiné umožnit snadnou aktualizaci dat prostřednictvím internetu, usnadnit hledání pomocí filtrů nebo doplnění technických údajů o obrazech.

Navazující projektyEditovat

 • Cesty ke Cranachovi ("Wege zu Cranach"): místa spojená s Lucasem Cranachem starším a jeho rodinou[4]
 • Cranach pod zvětšovacím sklem ("Cranach magnified"): projekt J. Paul Getty Museum, New York, který zkoumá detaily Cranachových maleb[5]
 • Digitální archiv umění, Düsseldorf ("Digitales Kunst- und Kulturarchiv Düsseldorf - Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf"). Společný projekt kulturních institucí města Düsseldorf, který má umožnit přístup ke 3,5 milionu sbírkových předmětů prostřednictvím internetu[6]

Díla Lucase Cranacha v českých zemích zastoupená v Cranachově digitálním archivuEditovat

Díla neuvedenáEditovat

 • Pašijový cyklus (dřevoryty), Národní galerie v Praze
 • Grafické listy, Galerie výtvarného umění v Ostravě
 • Portrét Martina Luthera (mědiryt, 1521), Moravská galerie v Brně
 • Oltář s Mystickým zasnoubením sv. Kateřiny (žák LC, po 1519), Kostel sv. Jáchyma v Jáchymově[48]
 • Votivní obraz s Mystickým zasnoubením sv. Kateřiny (okruh LC, kolem 1520), Regionální muzeum v Teplicích[49]
 • Smrt sv. Jana Křtitele (okruh LC, kolem 1550), Most
 • Kázání sv. Jana Křtitele (následovník LC, po pol. 16. stol.), Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě[50]

Díla zničenáEditovat

 • Oltář v kostele sv. Jáchyma (1545). shořel 1873, zachován popis a náčrtek[51]

ReferenceEditovat

 1. The National Gallery: Raphael Research Resource
 2. NIAH, RPGM Hague: The Rembrandt Database. www.rembrandtdatabase.org [online]. [cit. 2016-07-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-07-25. 
 3. Národní galerie v Praze: Cranach ze všech stran
 4. Wege zu Cranach
 5. Cranach Magnified-Introduction
 6. Digitales Kunst- und Kulturarchiv Düsseldorf - Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf
 7. CDA: Pieta
 8. CDA: Stětí sv. Kateřiny
 9. Pešina J, 1962, č. 44
 10. CDA: Stětí sv. Jana Křtitele
 11. Pešina J, 1962, č. 41-43
 12. CD: Bolestná Panna Marie
 13. CDA: Sv. Kateřina
 14. Pešina J, 1962, č. 52
 15. CDA: Sv. Barbora
 16. Pešina J, 1962, č. 51
 17. CDA: Zvěstování
 18. Peter Kováč: Pražský oltář
 19. CDA: Levé křídlo: sv. Anežka, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
 20. CDA: Sv. Markéta, Aschaffenburg
 21. CDA: Sv. Kristina
 22. CDA: Sv. Kateřina a sv. Barbora
 23. Pešina J, 1962, č. 54
 24. Kostel Všech svatých v Jáchymově
 25. CDA, The Virgin and Child with Four Female Saints about 1512 - 1514
 26. Bez hranic, NG Praha 2015, s. 228-229
 27. CDA: Žehnající jezulátko
 28. CDA: St Anthony the Hermit
 29. Pešina J, 1962, č. 58
 30. CDA: Portrét dámy s jablkem
 31. Pešina J, 1962, č. 60
 32. CDA: Zákon a milost
 33. CDA: Zákon a milost, kopie ze 16. stol.
 34. CDA: Nerovná dvojice
 35. Pešina J, 1962, č. 61
 36. CDA: Nerovná dvojice, dílna
 37. CDA, kurfiřt Friedrich III. Saský
 38. CDA: Madona s dítětem
 39. Pešina J, 1962, č. 55
 40. CDA: Adam a Eva
 41. CDA, Kristus a cizoložnice, NG Praha
 42. CDA: Kristus a cizoložnice
 43. CDA: Kristus žehnající dětem
 44. CDA: Podobizna mladé dámy v klobouku
 45. Bez hranic, NG Praha 2015, s. 136-137
 46. CDA: Adam a Eva (1555)
 47. CDA: Virgin and Child with floral dress 1500 - 1599
 48. Royt J, 2015, s. 174-179
 49. Royt J, 2015, s. 51
 50. Royt J, 2015, s. 50
 51. Royt J, 2015, s. 58-59

LiteraturaEditovat

 • Kotková Olga, Cranach ze všech stran / from all sides, kat. 188 s., Národní galerie v Praze 2016, ISBN 978-80-7035-618-0
 • Hamsíková Nespěšná Magdalena, Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500-1550), Nakl. Lidové noviny Praha 2016, ISBN 978-80-7422-450-8
 • Chlumská Š, Klípa J., Ottová M., Bez hranic, průvodce výstavou, 240 s., Národní galerie v Praze 2015, ISBN 978-80-7035-590-9
 • Royt Jan, Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách 1340-1550, 352 s., Univerzita Karlova v Praze, Nakl. Karolinum 2015, ISBN 978-80-246-3174-5
 • Hamsíková Magdalena, Recepce díla Lucase Cranacha st. v malířství první poloviny 16. století v Čechách, disertační práce, FF UK Praha, 2011
 • Gunnar Heydenreich: Lucas Cranach the Elder: Painting materials, techniques and workshop practice. Amsterdam University Press 2007, ISBN 978-90-5356-745-6.
 • Kaliopi Chamonikola (ed.), Lucas Cranach a české země / and the Czech Lands – Pod znamením okřídleného hada / Under the sign of the Winged Serpent, Kant Praha 2005, ISBN 978-80-86217-92-5
 • Jaroslav Pešina, German Painting of the 15th and 16th Centuries, Artia Praha 1962

Externí odkazyEditovat