Bromid lithný

chemická sloučenina

Bromid lithný (LiBr) je sloučenina lithia a bromu. Je extrémně hygroskopický. Na rozdíl od ostatních bromidů alkalických kovů tvoří několik hydrátů. Bezvodá forma se skládá stejně jako podobné soli z krychlových krystalů.

Bromid lithný
struktura molekuly

struktura molekuly

Obecné
Systematický název Bromid lithný
Anglický název Lithium bromide
Německý název Lithiumbromid
Sumární vzorec LiBr
Vzhled bílá hygroskopická pevná látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 231-439-8
PubChem
SMILES [Li+].[Br-]
InChI 1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Číslo RTECS OJ5755000
Vlastnosti
Molární hmotnost 86,845(3) g/mol
Teplota tání 552 °C
Teplota varu 1 265 °C
Hustota 3,464 g/cm3
Index lomu 1,784
Rozpustnost ve vodě 145 g/100 ml (4 °C)

166,7 g/100 ml (20 °C) 254 g/100 ml (90 °C)

Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
rozpustný v methanolu, ethanolu a diethyletheru, málo rozpustný v pyridinu
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -4,044 kJ/g
Bezpečnost
S-věty Žádná rizika
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
 
Teplota vznícení nehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VýrobaEditovat

Bromid lithný se vyrábí reakcí uhličitanu lithného a kyseliny bromovodíkové:

Li2CO3 + 2 HBr → 2 LiBr + H2O + CO2.

PoužitíEditovat

Bromid lithný se používá v klimatizacích jako desikant.

Bromid lithný je použitelný do solárních chladicích systémů na Faradayově principu absorpčního chlazení, kdy se voda odpařuje mezi 85 – 95 °C (viz Absorpční lednička).

Použití v lékařstvíEditovat

V první polovině 20. století byl bromid lithný používán jako sedativum.

BezpečnostEditovat

Bromid lithný je stejně jako ostatní rozpustné soli lithia žíravý.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Lithium bromide na anglické Wikipedii.