Bluesová pentatonika

Bluesová pentatonika (také mollová pentatonika nebo mollová pentatonická stupnice) je pojem z oboru hudební nauky, který je používán pro typ pětitónové hudební stupnice.

Složení bluesové pentatoniky editovat

Bluesová pentatonika je obvykle odvozována od diatonické mollové stupnice, ze které vznikne vynecháním jejího druhého stupně (sekundy) a šestého stupně (sexty).

Druhou možností, jak odvodit bluesovou pentatoniku, je použití pátého modu čínské pentatoniky.

 

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita bluesová pentatonika v a moll, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

Stupeň Interval a moll
I Prima a
II Malá tercie c
III Čistá kvarta d
IV Čistá kvinta e
V Malá septima g
VI = I Oktáva a

Seznam bluesových pentatonik editovat

Následující tabulka obsahuje kompletní seznam bluesových pentatonických stupnic podle tóniny.

Tónina Složení Předznamenání
ais moll ais cis dis eis gis ais 7#
dis moll dis fis gis ais cis dis 6#
gis moll gis h cis dis fis gis 5#
cis moll cis e fis gis h cis 4#
fis moll fis a h cis e fis 3#
h moll h d e fis a h 2#
e moll e g a h d e 1#
a moll a c d e g a žádné
d moll d f g a c d 1b
g moll g b c d f g 2b
c moll c es f g b c 3b
f moll f as b c es f 4b
b moll b des es f as b 5b
es moll es ges as b des es 6b
as moll as ces des es ges as 7b

Význam bluesové pentatoniky editovat

Bluesová pentatonika je velice oblíbena například v country a blues rocku pro svou jednoduchost (jak co se týká prstokladů, tak co se týká melodického cítění).

Dalším důvodem je její harmonická nejednoznačnost - díky vynechání sexty (ve které se liší aiolský modus od dórského) a sekundy (ve které se liší aiolský modus od frygického) lze tuto stupnici například při improvizaci použít „ve smyslu“ kteréhokoliv z těchto modů. Lze jí tedy použít (například při improvizaci) pro tóniku a subdominantu v mollové tónině. V případě dominanty je situace o něco komplikovanější, protože často používaná harmonická moll vyžaduje durový dominantní akord, na který se již bluesová pentatonika "nevejde" bez určité opatrnosti a silného harmonického citu hudebníka.

Základ pro bluesové stupnice editovat

Bluesová pentatonika je považována za základní "kostru", na které jsou postavené ostatní bluesové stupnice. Ty vznikají z bluesové pentatoniky přidáním dalších tzv. "blue notes" (blue tónů) - například zmenšené kvinty, velké septimy nebo zmenšené kvarty.

Související články editovat