Čínská pentatonika

Čínská pentatonika (také durová pentatonika nebo durová pentatonická stupnice) je pojem z oboru hudební nauky, který je používán pro typ pětitónové hudební stupnice.

Složení čínské pentatoniky

editovat

Čínská pentatonika je obvykle odvozována od diatonické durové stupnice, ze které vznikne vynecháním jejího čtvrtého stupně (kvarty) a sedmého stupně (septimy).

 

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita čínská pentatonika v C dur, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

Stupeň Interval C dur
I Prima c
II Velká sekunda d
III Velká tercie e
IV Čistá kvinta g
V Velká sexta a
VI = I Oktáva c

Seznam čínských pentatonik

editovat

Následující tabulka obsahuje kompletní seznam čínských pentatonických stupnic podle tóniny.

Tónina Složení Předznamenání
Cis dur cis dis eis gis ais cis 7#
Fis dur fis gis ais cis dis fis 6#
H dur h cis dis fis gis h 5#
E dur e fis gis h cis e 4#
A dur a h cis e fis a 3#
D dur d e fis a h d 2#
G dur g a h d e g 1#
C dur c d e g a c žádné
F dur f g a c d f 1b
B dur b c d f g b 2b
Es dur es f g b c es 3b
As dur as b c es f as 4b
Des dur des es f as b des 5b
Ges dur ges as b des es ges 6b
Ces dur ces des es ges as ces 7b

Význam čínské pentatoniky

editovat

Čínská pentatonika je velice oblíbena například v country a folkové hudbě pro svou jednoduchost (jak co se týká prstokladů, tak co se týká melodického cítění).

Dalším důvodem je její harmonická nejednoznačnost – díky vynechání septimy (ve které se liší jónský modus od mixolydického) a kvarty (ve které se liší jónský modus od lydického) lze tuto stupnici například při improvizaci použít „ve smyslu“ kteréhokoliv z těchto modů. Při harmonických změnách mezi tónikou, subdominantou a dominantou v durové tónině je tedy velice těžké zahrát (například při improvizaci) nesprávný tón, pokud se hudebník striktně drží na čínské pentatonice.

Mody čínské pentatoniky

editovat

Jednotlivé mody pentatoniky jsou obvykle pojmenovány po příslušných modech durové stupnice (jedná se o moderní pojmenování, které nemá žádný historický kořen – jeho charakter je spíše pomocný). V následující tabulce je pro každý stupeň uveden název, charakter a složení v C dur. Ve sloupci Lze použít jsou vyjmenovány mody diatonické durové stupnice, jejichž podmnožinou je příslušný modus pentatoniky (to znamená, že jej lze použít k nahrazení příslušných diatonických modů).

Stupeň Název modu Charakter Složení (C dur) Lze použít
I jónský pentatonický čínská pentatonika (bez kvarty a septimy) c – d – e – g – a lydický, jónský, mixolydický
II dórský pentatonický bez tercie (nemá vyhraněný mollový nebo durový charakter) d – e – g – a – c mixolydický, dórský, aiolský
III frygický pentatonický mollový modus bez sekundy a kvinty e – g – a – c – d aiolský, frygický, lokrický
IV mixolydický pentatonický bez tercie (nemá vyhraněný mollový nebo durový charakter) g – a – c – d – e jónský, mixolydický, dórský
V aiolský pentatonický mollový modus bez sekundy a sexty a – c – d – e – g frygický, aiolský, dórský

Nejzajímavějším a nejčastěji používaným (samozřejmě kromě základního na prvním stupni) je modus na pátém stupni, který je také někdy označován jako "mollová pentatonika" nebo "bluesová pentatonika"

Související články

editovat