Bloudivý nerv (latinsky: nervus vagus) je 10. párový hlavový nerv (nervi craniales), který inervuje krční, břišní a hrudní dutiny. Jedná se o nerv smíšený – obsahuje vlákna visceromotorická, somatomotorická, somatosenzitivní, viscerosenzitivní a vlákna chuťová. Je to nejdelší nerv autonomního nervového systému. Jeho prostřednictvím je parasympaticky ovlivňováno srdce, trávicí soustava a další orgány.

Bloudivý nerv
Latinsky nervus vagus
Gray 910

Jádra editovat

Jádra jsou společná pro celý postranní smíšený systém.

 • nucleus ambiguus – somatomotorické jádro pro jazykohltanový a bloudivý nerv
 • nucleus dorsalis nervi vagi – visceromotorické jádro. Jeho kraniální část je nazývána nucleus salivatorius inferior
 • nucleus tractus solitarii – viscerosenzitivní jádro. Jeho kraniální část je nazývána nucleus gustatorius
 • somatosenzitivní vlákna nemají samostatné jádro

Průběh editovat

Z lebky vystupuje skrz otvor v bázi lebeční (foramen jugulare). Zde jsou na kmenu nervu ganglia: ganglion jugulare a ganglion nodosum. Dále pokračuje svým průběhem v nervově-cévním svazku krčním (dorzálně mezi a. carotis interna, kaudálněji a. car. communis a v. jugularis interna). Nerv dále pokračuje vpravo před a. subclavia, vlevo přebíhá bok arcus aortae a vstupuje k jícnu, do zadního mezihrudí (mediastina).

Kolem jícnu se stáčí za vzniku n. vagus dexter (na zadní straně jícnu) et sinister (na přední straně jícnu). Oba nervy se dále větví a vytváří plexus oesophageus. Před vstupem do hiatus oesophageus bránice z něho vznikají trunci vagales anterior et posterior. Po průchodu bránicí se nerv dále větví. Vstupuje do plexus coeliacus z něhož vycházejí větve bloudivého nervu pro jednotlivé orgány dutiny břišní.

Větve editovat

 • r. meningeus
 • r. auricularis
 • rr. pharyngei
 • r. glomi carotici
 • n. laryngeus superior
 • n. laryngeus reccurens
 • n. laryngeus inferior
 • rr. cardiaci
 • rr. bronchiales
 • rr. pulmonales
 • rr. gastrici anteriores et posteriores
 • rr. hepatici
 • rr. coeliaci

Funkce editovat

Motorická inervace:

Parasympatická inervace:


Viscerosenzitivní inervace:

 • z inervačních oblastí n. X (orgány dutiny břišní)
 • komplexní signály – hlad, nauzea

Somatosenzitivní inervace:

 • z oblasti inervace n. auricularis

Chuťová vlákna:

Odkazy editovat

Reference editovat

Literatura editovat

Externí odkazy editovat