Ganglion

nervová uzlina
(přesměrováno z Ganglium)
Spinální ganglion ze zadních míšních kořenů sedmidenního embrya kuřete; stimulován pomocí NGF faktoru a pozorován pod mikroskopem
Možná hledáte: ganglion (patologie), váčkovitý útvar vyplněný rosolem, který může působit zdravotní komplikace.

Ganglion či ganglium (množ. č. ganglia) je nervová uzlina tvořená shlukem nervových buněk (neuronů). Ganglia se nevyskytují u živočichů s difuzní nervovou soustavou (např. někteří žahavci), ale většina ostatních živočichů zauzliny tvoří.

Ganglia tak u většiny živočichů vytváří centrální nervovou soustavu, a to nejčastěji v hlavové části těla (tzv. mozková ganglia). Z této hlavové zauzliny často vystupují různé nervové provazce, na nichž mohou vznikat další druhotné zauzliny (ganglia), jako je například nadjícnový ganglion kroužkovců). Co však živočišný kmen, to jiné uspořádání nervových zauzlin – existuje velká rozmanitost.

Co se týče lidského těla, za ganglia se obvykle považují svazky nervových buněk v periferní nervové soustavě. Vyskytují se často buď ve stěnách orgánů (např. v trávicí soustavě), případně také samostatně ve vlastním vazivovém pouzdru.

LiteraturaEditovat