Bitva u Ninive byla rozhodující střetnutí poslední římsko-perské války, probíhající v letech 602628. V této bitvě odehrávající se 12. prosince 627 zvítězilo východořímské vojsko vedené císařem Herakleiem nad Peršany, což následně vedlo k sesazení perského velkokrále Husrava II. a k ukončení konfliktu mezi oběma říšemi.

Bitva u Ninive
konflikt: Římsko-perské války
Znázornění bitvy, francouzská ilustrace kolem roku 1480
Znázornění bitvy, francouzská ilustrace kolem roku 1480

Trvání12. prosince 627 n. l.
Místopoblíž Ninive, Sásánovská říše
Souřadnice
Výsledekbyzantské vítězství
Strany
Byzantská říše Byzantská říše Sásánovská říšeSásánovská říše Sásánovská říše
Velitelé
Byzantská říše Herakleios Sásánovská říše Rhahzadh †
Sásánovská říše Vahram Aršuša V.bílá vlajka
Síla
50 000–70 000 Byzantinců
40 000 Turkutů
12 000 mužů
Ztráty
neznámé 6 000

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Předchozí události

editovat
 
Manévry obou armád před bitvou

V rámci byzantsko-perských válek uzavřel roku 591 byzantský císař Maurikios s perským velkokrálem Husravem II., kterého pomohl dosadit na perský trůn, mírovou smlouvu. Po svržení císaře Maurikia novým byzantským vládcem Fokou roku 602 využil Husrev situace a rozpoutal proti Byzantské řiši nový vojenský konflikt, dovolávaje se povinnosti ochraňovat nástupnická práva Maurikiových potomků, kteří byli po převratu také zavražděni.[1]

Perská armáda vtrhla do Mezopotámie, Arménie a Kappadokie, situaci zhoršovalo i povstání jednoho z tamějších byzantských velitelů a opakované vzpoury monofyzitů a nestoriánů, příslušníků heretických křesťanských nauk, vyprovokované nesmiřitelným nepřátelským postojem ortodoxní vlády.[2]

Za této situace došlo k novému převratu. Roku 610 připlul ze severní Afriky s početným vojskem syn kartaginského exarchy Herakleios, jemuž se podařilo Foku svrhnout. Následujících více než deset let bylo vyplněno častými střetnutími s perskou armádou na východě a Avary a Slovany na západě. Přes veškeré úsilí se zatím válečné štěstí ale klonilo spíše k Peršanům, kterým se podařilo roku 619 dobýt Egypt, obilnici východořímské říše.[3] O tři roky později však zorganizoval Herakleios protiofenzívu, během níž pronikl až na Kavkaz, kde strávil několik dalších let bojem s perskými silami. Mezitím spojené avarské, slovanské a perské síly oblehly roku 626 hlavní město byzantské říše Konstantinopol, dobýt tuto metropoli se jim však nepodařilo.

Průběh a následky bitvy

editovat
 
Cherub a Herakleios přijímají pokořeného Chosraua II., plaketa z let 1160-1170, Louvre

Záhy nato zaútočil Herakleios ve spojenectví s Chazary do perského vnitrozemí a střetl se s perskými silami 17. prosince 627 poblíž města Ninive. Byzantské jednotky a jejich spojenci zde oslavili rozhodné vítězství. Porážka perských sil byla natolik významná, že způsobila postupný kolaps perské říše. Král Husrav II. vinou svého selhání ztratil oblibu a byl svržen palácovým převratem, na trůn nastoupil jeho syn Kavád II., který ovšem zakrátko zemřel. Perská říše bez panovníka se měla na několik dalších let utápět v politické anarchii. Na základě smlouvy s novým perským králem Kavádem II. získal Herakleios nazpět všechna před válkou držená území a taktéž nové oblasti v Arménii.[4]

Byzantská a perská říše, oslabené dlouhou válkou, pak nedokázaly příliš úspěšně vzdorovat nastupující muslimské expanzi z Arabského poloostrova, jež ve svém důsledky připravila Byzanc o více než třetinu jejího území[5] a sásánovskou Persii pak zcela vyvrátila.

Reference

editovat
  1. HRADEČNÝ, Pavel a kol. Dějiny Řecka. Praha: Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-192-1. S. 97. Dále jen Dějiny Řecka. 
  2. DRŠKA, Václav; PICKOVÁ, Dana. Dějiny středověké Evropy. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2004. ISBN 80-86493-11-3. S. 54. Dále jen Dějiny středověké Evropy. 
  3. Dějiny středověké Evropy, s. 56
  4. ZÁSTĚROVÁ, Bohumila, a kol. Dějiny Byzance. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0454-8. S. 87. Dále jen Dějiny Byzance. 
  5. Dějiny Byzance, s. 93

Literatura

editovat

Externí odkazy

editovat