Azocyklotin

chemická sloučenina

Azocyklotin je organocínová sloučenina používaná jako akaricid. Jedná se o bezbarvý prášek mírně rozpustný v dichlormethanu, isopropanolu a toluenu, téměř nerozpustný ve vodě a v n-hexanu. Používá se k hubení všech pohyblivých stadií svilušek na citrusech a jiném ovoci (včetně révy vinné), zelenině, chmelu, bavlně a okrasných rostlinách.[1] Azocyklotin je velmi toxický a nebezpečný pro životní prostředí.[2]

Azocyklotin
Azocyclotin

Azocyclotin

Obecné
Systematický název tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan
Triviální název azocyklotin
Ostatní názvy 1-(tricyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol
Anglický název Azocyclotin
Sumární vzorec C20H35N3Sn
Vzhled bezbarvý prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 255-209-1
Indexové číslo 050-019-00-3
Vlastnosti
Molární hmotnost 436,222 g/mol
Teplota tání 210 °C
Hustota 1,335 g/cm3 (21 °C)
Rozpustnost ve vodě 0,12 mg·l-1 (20 °C)
Bezpečnost
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H330 H301 H335 H315 H318 H410
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R25 R26 R37/38 R41 R50/53
S-věty (S1/2) S26 S28 S36/37/39 S38 S45 S60 S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ReferenceEditovat

  1. Azocyclotin - General Chemical Co., Ltd.. www.generalchem.cn [online]. [cit. 2010-05-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2005-02-23. 
  2. azocyklotin - Seznam klasifikovaných látek