Organocínové sloučeniny

Organocínové sloučeniny obsahují cín spojený chemickou vazbou s uhlíkem.

Organocínové sloučeniny jsou organokovové sloučeniny, které obsahují cín. Obvykle jsou více či méně toxické. V praxi se používají především jako stabilizátory PVC, jako biocidy (jedy) pro likvidaci škůdců a jako katalyzátory.

PříkladyEditovat