Aplikovaná fyzika je mezioborový (interdisciplinární) obor na rozhraní fyziky, technických oborů, a případně medicíny.

Obraz z magnetické rezonance

Charakteristika

editovat
 
Pokus s využitím laseru

Předmětem studia je modelování chování složitých systémů, zkoumání (analyzování) komplikovaných dějů a jevů při technologických procesech, kombinování poznatků z oblasti fyziky s poznatky z technických aplikací, sumarizace získaných vědomostí a znalostí, interpretace poznatků z hlediska řešení problémů v praxi.

Základem studia oboru je obecný matematicko-fyzikální základ (především matematická analýza). Tento základ je později rozvíjen například v elektronice, přístrojové fyzice, počítačové technice, programování, řízení experimentu, moderních elektronických a optických měřících metodách a dalších.

Obor se dělí do mnoha různých specializací například na metrologii, na fyziku technologických procesů, na fyzikálně-chemické modelování, na biofyziku, na počítačovou techniku a její aplikace, na inženýrskou fyziku a mnoha dalších.

Specializace na metrologii

editovat

Specializace na metrologii zahrnuje soubor fyzikálních disciplín zabývajících se teoretickými, experimentálními, aplikačními a technickými klasickými a kvantovými aspekty měření, fyzikálních principů a automatizace měřicích metod a měřicích přístrojů, nedestruktivních měření, způsobů měření elektrických i neelektrických veličin elektrickými, optickými a jinými speciálními způsoby. Obsahuje též problematiku vyhodnocování souborů naměřených hodnot metodami statistické a numerické matematiky za použití počítačové techniky a fyzikálních aspektů metrologie.

Specializace na fyziku technologických procesů

editovat

Specializace je zaměřena na fyziku pevných látek a inženýrství materiálů, technologii vytváření tenkých vrstev a modelování termomechanických procesů, na seznámení s elektronickými systémy a měřící technikou potřebnou pro studium struktury a vlastností látek.

Specializace na fyzikálně-matematické modelování

editovat
 
Počítačový model raketoplánu během opětovného vstupu

Specializace se podrobně zabývá mechanikou kontinua, hydromechanikou, akustikou, termodynamikou, teorií přenosových procesů, vytváření, řešení a optimalizování fyzikální modelů rozmanitých (např. biologických) systémů.

Specializace na ionizující záření

editovat

Specializace se je zaměřena na aplikace jaderných věd a má tedy návaznosti na všechny oblasti, kde se využívá jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření. Člověk se může zaměřit na radiační ochranu, aplikace ionizujícího záření v medicíně, jaderné reaktory a mnoho dalšího.

Možnosti studia v Česku

editovat

V roce 2013 možnost studovat aplikovanou fyziku jako samostatný obor nabízely v České republice tyto univerzity:

Aplikovanou fyziku jakožto studijní program pak dále nabízí Masarykova univerzita v Brně (Přírodovědecká fakulta)[6], Ostravská univerzita (Přírodovědecká fakulta)[7] a Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědná fakulta)[8].

Reference

editovat
  1. TUL – Aplikovaná fyzika[nedostupný zdroj]
  2. IS CUNI – Aplikovaná fyzika
  3. UPOL – Aplikovaná fyzika. www.upol.cz [online]. [cit. 2013-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-10-25. 
  4. VŠB – přehled oborů. www.vsb.cz [online]. [cit. 2013-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-02. 
  5. ZČU – Aplikovaná a inženýrská fyzika. www.fav.zcu.cz [online]. [cit. 2013-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
  6. MUNI – Aplikovaná fyzika
  7. OSU – přehled oborů. prf.osu.cz [online]. [cit. 2013-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-02. 
  8. SU – Aplikovaná fyzika

Literatura

editovat

Externí odkazy

editovat