Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je výzkumně zaměřená fakulta, která poskytuje bakalářské, navazující magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie, ekologie a věd o Zemi.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Facultas Rerum Naturalium
Faculty of Science
Nová budova olomoucké Přírodovědecké fakulty (2009) na Envelopě
Vedení fakulty
Děkandoc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Proděkanprof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
Proděkanprof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
ProděkanMgr. Jan Říha, Ph.D.
Proděkanprof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
ProděkanMgr. Ota Blahoušek
Předseda ASdoc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
TajemníkIng. Lenka Káňová
Statistické údaje k 2021
Zaměstnanci295,39[1]
Studenti3 674[1]
Základní informace
Původní názevFakulta přírodních věd
Barva
     
Datum založení(1953) 1958
Statusveřejná[2]
Kontaktní údaje
Adresatř. 17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
Telefon585 634 060
E-maildekanat.prf@upol.cz
Souřadnice
Oficiální web
prf.upol.cz

Na fakultě studuje zhruba 4000 studentů. Většina fakultních pracovišť sídlí v moderní budově na třídě 17. listopadu či v přilehlých objektech, nedaleko centra města a v sousedství vysokoškolských kolejí a menzy. Nová budova byla slavnostně otevřena 22. června 2009 (v té době se jednalo o největší investiční projekt univerzity). Biologické obory a vědecká centra – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů se nacházejí v místní části Holice. V roce 2015 fakulta otevřela interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání a součástí fakulty je i Botanická zahrada.

Oslavy 70. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

Během slavnostního ceremoniálu, kterého se zúčastnilo 130 hostů, byly oceněny významné osobnosti – Lubomír Dvořák, Miroslav Mašláň, Juraj Ševčík a Otakar Štěrba. Slavnostní setkání v aule přírodovědecké fakulty zahájila prorektorka Lucie Plíhalová. „Tato fakulta má bohatou historii a hraje významnou roli ve vědeckém a vzdělávacím životě UP a celé České republiky. Zaslouží si náš obdiv a uznání. Jsem pyšná na to, že naše fakulta má klíčovou roli ve vzdělávání těch, kteří budou formovat budoucnost mladých lidí. Nesmíme zapomínat ani na vzdělávání budoucích vědců, kteří budou pokračovat v našem díle objevování a porozumění světu.“ uvedla ve svém projevu.

Děkan Martin Kubala poté přiblížil sedmdesátiletou historii fakulty i současné dění. „Komunita přírodovědecké fakulty mě naplňuje nadějí, že společně zvládneme i náročnější chvilky, které jsou před námi. Poznávání tajemství přírody je jednou z nejkrásnějších činností. Za jeden z našich hlavních úkolů považuji, abychom tuto vášeň dokázali předávat studentům i nástupcům. Přírodovědecké fakultě přeji, aby společným úsilím všech členů akademické obce zdárně pokračovala v započatém díle a do své historie napsala ještě mnoho úspěšným kapitol,“ řekl Martin Kubala.

Letošní kulaté jubileum si v aule připomnělo 130 hostů. Vedle Lucie Plíhalové také prorektorky Zdenka Papoušková a Andrea Hanáčková a prorektor Jiří Stavovčík. Přišli také členové Asociace děkanů přírodovědných fakult, emeritní profesoři přírodovědecké fakulty, děkani a zástupci fakult a další hosté.

Katedry a pracoviště

editovat

Obor matematika a informatika

editovat
 • Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
 • Katedra algebry a geometrie
 • Katedra informatiky

Obor fyzika

editovat
 • Katedra biofyziky
 • Katedra experimentální fyziky
 • Katedra optiky a laboratoř kvantové optiky
 • Společná laboratoř optiky UP a fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky

Obor chemie

editovat
 • Katedra analytické chemie
 • Katedra anorganické chemie
 • Katedra biochemie
 • Katedra fyzikální chemie
 • Katedra organické chemie
 • Katedra biotechnologií

Obor biologie a ekologie

editovat
 • Katedra botaniky
 • Katedra zoologie a antropologie a ornitologická laboratoř
 • Katedra ekologie a životního prostředí
 • Katedra buněčné biologie a genetiky
 • Laboratoř růstových regulátorů UP a AV ČR
 • Katedra experimentální biologie
 • Katedra chemické biologie

Obor vědy o Zemi

editovat
 
Replika lebky tyranosauřího exempláře AMNH 5027 v prostorách Katedry geologie při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Studentské spolky

editovat
 • První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc (POSPOL)[3]
 • UP Crowd[4]
 • Udržitelný Palacký[5]
 • Chemický spolek UP[5]
 • Klub deskových her DoUPě[5]
 • Geografický spolek PřF UP – EGEA[5]
 • Fyzikální Klubík[5]

Seznam děkanů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

editovat

Zahrnuti jsou i děkani přírodovědné větve pedagogické fakulty (1946–1953), přírodovědného biennia na filozofické fakultě a děkani fakulty společenských věd Vysoké školy pedagogické v Olomouci (1953–1957)

Fotogalerie

editovat

Reference

editovat
 • Padesát let. Z dějin obnovené univerzity, Olomouc, Vydavatelství UP 1996.
 1. a b SOJKOVÁ, Andrea; JUREČKA, Martin. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2021 [online]. Příprava vydání Andrea Sojková; redakce Otakar Loutocký; Michaela Cyprová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci [cit. 2022-08-29]. Dostupné online. ISBN 978-80-244-6047-5. 
 2. Přehled vysokých škol v ČR - 1. Veřejné vysoké školy [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - MŠMT.cz. Dostupné online. 
 3. http://pospol.upol.cz
 4. http://upcrowd.upol.cz/
 5. a b c d e Výroční zpráva o činnosti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2022. Online. Dostupné online. [cit. 2024-02-19].

Externí odkazy

editovat