Administrativní dělení Bosny a Hercegoviny

Bosna a Hercegovina se skládá ze dvou entit, Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské a jednoho federálního Distriktu Brčko. Federace Bosny a Hercegoviny je decentralizována do deseti autonomních kantonů (Chorvaté jim ale i navzdory Washingtonské dohodě z roku 1994[1] říkají župy, županija) a dále okresů (općina). Republika srbská je naproti tomu unitárním celkem složeným z okresů (opština), které jsou rozloženy do sedmi regionů.

Federace Bosny a Hercegoviny (modrá), Republika srpská (červená) a Distrikt Brčko (zelená)

Tyto administrativní jednotky vznikly v závěru války (1992–1995) nebo krátce po ní: existenci a hranice entit upravila Daytonská mírová smlouva roku 1995 a Distriktu Brčko arbitráž z roku 1999. Entity se ustavily na etnickém principu, Distrikt Brčko je národnostně smíšený.

Kantony editovat

Federace Bosny a Hercegoviny se dělí na autonomní kantony, ty se pak skládají z obcí, općin. Každý kanton má vlastního premiéra, kabinet a parlament. Kantony se neformálně člení na bosňácké (5), chorvatské (3) a etnicky smíšené (2).

Seznam kantonů editovat

 
Kantony Federace Bosny a Hercegoviny

Regiony editovat

Republika srbská je centralizovaná entita. Její regiony, formálně existující v letech 2008–2015, proto mají spíše pouze charakter geografické oblasti a samy nemají zákonodárnou ani výkonnou moc. Dohromady se všechny regiony člení ještě na 64 obcí, opštin. Ve všech regionech mají etnickou převahu Srbové.

Seznam mezoregionů 2008–2015 editovat

 
Regiony Republiky srbské (2008–2015)
 • 1 – Mezoregion Prijedor (hlavní město Prijedor)
 • 2 – Mezoregion Banja Luka (hlavní město Banja Luka)
  • Subregion Gradiška
  • Subregion Mrkonjić Grad
 • 3 – Mezoregion Doboj (hlavní město Doboj)
 • 4 – Mezoregion Bijeljina (hlavní město Bijeljina)
  • Subregion Zvornik
 • 5 – Mezoregion Východní Sarajevo (hlavní město Sarajevo, resp. Východní Sarajevo)
  • Subregion Foča
 • 6 – Region Trebinje (hlavní město Trebinje)

Federální distrikt Brčko editovat

Vedle dvou entit, Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské, existuje ještě Distrikt Brčko. Ten je samosprávný a spadá přímo pod vládu celé země, jedná se o federální distrikt.

Reference editovat

Externí odkazy editovat