Šestnáctiúhelník

Šestnáctiúhelník je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník s šestnácti vrcholy a šestnácti stranami.

Pravidelný šestnáctiúhelník.

Součet velikostí vnitřních úhlů konvexního šestnáctiúhelníku je přesně 2520° (14π).

Pravidelný šestnáctiúhelník lze složit z šestnácti shodných rovnoramenných trojúhelníků, jejichž úhly při základně mají velikost a při vrcholu .

ParametryEditovat

Pro pravidelný šestnáctiúhelník platí vzorce:

  • Obvod:  
  • Obsah:  

Konstrukce šestnáctiúhelníkuEditovat

Pravidelný šestnáctiúhelník je možné sestrojit pomocí kružítka a pravítka (euklidovsky). Stačí sestrojit osmiúhelník, opsat mu kružnici a najít průsečíky os jeho stran s touto kružnicí. Tím získáme osm dalších bodů šestnáctiúhelníka ke stávajícím osmi, které bude mít společné s pomocným osmiúhelníkem. Dá se také sestrojit s odchylkou úhlů takto:

 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat