Česko-německá a Slovensko-německá komise historiků

Československo-německá komise historiků byla založena v roce 1990 ministry zahraniční Hansem-Dietrichem Genscherem za SRN a Jiřím Dienstbierem za ČSFR. Po rozdělení Československa vznikly dvě komise (Česko-německá a Slovensko-německá). Německá sekce obou komisí má stejné personální složení a obě komise obvykle pracují dohromady.

Poslání editovat

Cílem komise je zkoumat dějiny Němců, Čechů a Slováků. Hlavní důraz je kladen na dějiny 20. století. Komise se pokouší analyzovat spojující a rozdělující životní příběhy Němců, Čechů a Slováků v širším historickém kontextu a srovnávací perspektivě a snaží se přispět ke zpracování konfliktních témat mezi Němci a Čechy (příp. Slováky). Komise se snaží jako vědecké fórum zpracovávat témata, otázky a cíle nezávisle na politické moci.

Od roku 2009 se komise v rámci Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků zabývá vydáváním komentované sbírky pramenů k dějinám 20. století, která by měla sloužit jako pomůcka při vyučování na německých, českých a slovenských školách. Kniha se zabývá hlavními tématy, vyučovanými ve vyšších ročnících všech tří zemí. K výkladu byla zvolena středoevropská perspektiva, přičemž jsou zde zmíněny i společné rysy a rozdíly i celoevropském kontextu.

9. září 2010 zveřejnili historici z Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků (podpořeni Německo-polskou komisí učebnic) alternativní návrh k plánované dlouhodobé expozici, kterou plánovala Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Důvodem byla chybějící koncepce expozice a nedostatečná veřejná debata o plánech. Návrh komise tak stal impulzem k debatě o expozici.

Členové editovat

Česká sekce editovat

Slovenská sekce editovat

Německá sekce editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission na německé Wikipedii.

Externí odkazy editovat