Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Filozofická fakulta Univerzity Komenského (zkratka FIF UK) je jednou z třinácti fakult Univerzity Komenského v Bratislavě.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislavě
Sídlo Filozofické fakulty UK od nábřeží
Vedení fakulty
Děkan Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
Proděkan Doc. PhDr. Miloslav Vojtěch, PhD.
Proděkan Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
Proděkan Doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc.
Proděkan Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
Proděkan Prof. Mgr. Jana Benická
Tajemník JUDr. Pavel Horváth
Statistické údaje
Studenti 4200
Studijní program
Doktorský 50
Základní informace
Datum založení 1921
Status veřejnoprávní
Kontaktní údaje
Adresa Gondova 2, 814 99 Bratislava
Souřadnice
http://fphil.uniba.sk/

HistorieEditovat

Filozofická fakulta patří mezi nejstarší fakulty Univerzity Komenského. Vznikla v roce 1921 za aktivní pomoci profesorů Karlovy univerzity. Kromě výchovy středoškolských profesorů dala Slovensku i první profesionální vědecké pracovníky společenskovědních disciplín. V současnosti v rámci celoživotního vzdělávání organizuje fakulta pro studenty a absolventy vysokých škol výběrové studium, rozšiřující studium, rekvalifikační studium a doplňkové pedagogické studium. Pro občany Slovenské republiky pořádá kurzy cizích jazyků a státní jazykové zkoušky a pro cizince kurzy slovenského jazyka jako cizího jazyka a státní zkoušky ze slovenského jazyka.

Fakulta poskytuje tři stupně studia: bakalářské, magisterské a doktorské studium. Bakalářské studium trvá tři nebo čtyři roky (např. studium archivnictví). Magisterské studium (jednooborové i dvouoborové) trvá jeden (např. studium archivnictví) až dva roky. Doktorské studium trvá čtyři roky.

Na FIF UK dnes studuje kolem 4 200 studentů a přibližně 50 doktorandů. Každý rok fakulta vydává tři studentské časopisy, které společně se studentskými vědeckými konferencemi, pomáhají studentům při přípravě na vědeckou práci. Na FIF UK působí 22 kateder a Studia Academica Slovaca – centrum pro slovenštinu jako cizí jazyk. Při studiu pomáhá studentům se svou sbírkou i ústřední knihovna, která získává, zpracovává, ochraňuje a zpřístupňuje domácí a zahraniční vědecké a odborné dokumenty.

PracovištěEditovat

 • Katedra andragogiky
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Katedra archeologie
 • Katedra archivnictví a pomocných věd historických
 • Katedra dějin výtvarného umění
 • Katedra estetiky
 • Katedra etnologie a kulturní antropologie
 • Katedra filozofie a dějin filozofie
 • Katedra germanistiky, nederlandistiky a skandinavistiky
 • Katedra hudební vědy
 • Katedra jazyků
 • Katedra klasické a semitské filologie
 • Katedra knihovní a informační vědy
 • Katedra kulturologie
 • Katedra logiky a metodologie věd
 • Katedra maďarského jazyka a literatury
 • Katedra marketingové komunikace
 • Katedra pedagogiky
 • Katedra politologie
 • Katedra srovnávací religionistiky
 • Katedra psychologie
 • Katedra romanistiky
 • Katedra ruského jazyka a literatury
 • Katedra slovanských filologií
 • Katedra slovenských dějin
 • Katedra slovenského jazyka
 • Katedra slovenské literatury a literární vědy
 • Katedra sociologie
 • Katedra všeobecných dějin
 • Katedra východoasijských studií
 • Katedra žurnalistiky
 • Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu
 • STIMUL (Centrum informatických a vzdělávacích služeb Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě)
 • Studia Academica Slovaca
 • Ústřední knihovna, Bratislava

Vedení fakultyEditovat

Děkan
Proděkan
 • Doc. PhDr. Miloslav Vojtěch, PhD., Proděkan pro bakalářské a magisterské studium
 • Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., Proděkanka pro přijímací řízení, celoživotní vzdělávání občanů a vztahy s veřejností
 • Doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc., Proděkan pro vědecký výzkum a vysokoškolské doktorské studium
 • Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., Proděkan pro rozvoj fakulty a informační technologie
 • Prof. Mgr. Jana Benická, PhD., Proděkanka pro zahraniční styky, fakultní koordinátor mobility
Tajemník
 • JUDr. Pavel Horváth

Bývalí posluchačiEditovat

a mnoho dalších, více v kategorii: Absolventi Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave na slovenské Wikipedii.

Externí odkazyEditovat