Česká bankovní asociace

česká organizace

Česká bankovní asociace (Czech Banking Association), známá také pod zkratkou ČBA, je dobrovolným sdružením bank a stavebních spořitelen působících na českém trhu. V současnosti (červenec 2024) sdružuje 34 členů, reprezentujících více než 99 % českého bankovního sektoru.[1] Své sídlo má v centru Prahy v ulici Vodičkova a již od roku 1990, kdy vznikla pod názvem Bankovní asociace, podporuje rozvoj českého bankovního sektoru, celé české ekonomiky a finanční gramotnosti Čechů.

Česká bankovní asociace
Základní údaje
Právní formaZájmové sdružení právnických osob
Datum založení9. února 1992
SídloPraha, Česko
Adresa sídlaItalská 2584/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Klíčoví lidéJan Juchelka, prezident

Tomáš Salomon, první viceprezident

Michal Strcula, viceprezident

Filip Hanzlík, náměstek
Charakteristika firmy
Oblast činnostibankovnictví, finančnictví, vzdělávání
Identifikátory
Oficiální webhttps://cbaonline.cz/
IČO45772193
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Českou bankovní asociaci řídí Prezidium, jakožto její statutární orgán. Doplňuje ho Dozorčí výbor, který dohlíží na výkon činnosti a hospodaření. Oba tyto orgány jsou složeny z vedoucích představitelů členských bank či stavebních spořitelen. Na veřejnosti asociaci reprezentuje výkonný ředitel a jeho náměstek. Prezidentem organizace je od roku 2023 Jan Juchelka.[2]

Historie ČBA

editovat

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 pod původním názvem Bankovní asociace. Od roku 1992 působí jako dobrovolné sdružení právnických osob – bank a stavebních spořitelen.

Od vstupu České republiky do Evropské unie (v roce 2004) je ČBA členem Evropské bankovní federace (EBF), která sdružuje národní asociace komerčních bank zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu.

V roce 2012 asociace iniciovala založení neformální platformy bankovních asociací tzv. visegrádských zemí, která se v roce 2017 rozrostla na V8. Jejími členy jsou tak v současné době mimo zemí V4 rovněž bankovní asociace Bulharska, Chorvatska, Slovinska a Rumunska.

Činnosti ČBA

editovat

Činnost asociace lze rozdělit do několika základních oblastí.

Legislativa a právní předpisy

editovat

Hlavním cílem v tomto směru je podporovat stabilitu podmínek a atraktivitu podnikatelského prostředí v České republice. Česká bankovní asociace se aktivně angažuje do příprav zákonných norem týkajících se bankovnictví (ať už se jedná o bankovní dohled, platební styk či problematiku účetnictví či vnitřního auditu) i financí a konstruktivně vstupuje do diskuzí, jak zajistit smysluplnou ochranu zájmů spotřebitelů bankovních služeb.

Mezinárodní uskupení

editovat

Nedílnou součástí aktivit asociace je zastupování zájmů jejích členů i České republiky v mezinárodních bankovně-finančních uskupeních. ČBA je součástí Evropské bankovní federace (EBF/FBE), nejvýznamnějšího nevládního partnera orgánů EU v oblasti bankovnictví. Prostřednictvím Výkonného výboru EBF asociace spolurozhoduje o koncepčních otázkách a zásadních stanoviscích EBF k návrhům nové legislativy EU.  Dále asociace působí v Evropské radě pro platby (EPC), rozhodovacím a koordinačním orgánu, který zastřešuje evropský bankovní sektor v oblasti platebního styku a v neposlední řadě je také členem Evropského ústavu pro peněžní trhy (EEMI).

Prevence kriminality

editovat

Bankovní asociace se v rámci svých činností zaměřuje také na prevenci obecné finanční a kybernetické kriminality. V rámci této oblasti spolupracuje například s Policií České republiky, s Finančně analytickým úřadem Ministerstva financí ČR, s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost nebo s Českou národní bankou. Právě oblast kybernetické bezpečnosti spolu s financemi a ochranou úspor i osobních dat patří mezi priority vzdělávacích projektů, které jsou určeny široké veřejnosti.

Členská základna

editovat

Práce asociace stojí na kombinované expertize bezmála pěti stovek bankovních expertů, kteří docházejí pracovat do jejích odborných struktur. Ve spolupráci s členskou základnou asociace tvoří a vydává standardy a kodexy, které pomáhají nejen bankám nastavovat potřebná pravidla.

Budování vztahů s veřejností a finanční vzdělávání

editovat

Konference a spolupráce s médii představuje důležitý nástroj, díky kterému asociace předává odborníkům i široké veřejnosti informace o stavu bankovního sektoru i celé české ekonomiky. Asociace se zaměřuje na trendy v oblasti bankovních služeb, kyberbezpečnosti nebo spotřebního chování Čechů. I proto se intenzivně věnuje realizaci vzdělávacích projektů, které rozvíjí gramotnost právě v této oblasti.

Udržitelné finance

editovat

Udržitelné finance se za posledních několik let vyvinuly z okrajového tématu v jeden z hlavních trendů bankovnictví. Banky se chtějí na dekarbonizaci ekonomiky podílet nejen z důvodů reputačních, ale také z důvodu efektivního řízení rizik spojených se současnou klimatickou změnou. Řada bank začala být v této oblasti velmi proaktivní. Buď samy od sebe nebo v úzké spolupráci se svými mateřskými bankami a již dnes uskutečňují aktivity směřující k posilování udržitelné prosperity Česka, digitalizují své činnosti (přechod na "bezpapírové" procesy), snižují uhlíkové stopy ve vlastních provozech, anebo nabízejí udržitelné produkty (např. v rámci penzijního spoření). Bankovní asociace jim pro tyto aktivity poskytuje podporu a expertní zázemí.

Digitalizace

editovat

Finančně technologická inovace vždy byla a zůstává nedílnou součástí bankovního rozvoje, protože banky se bez použití vyspělých informačních technologií dávno neobejdou. Asociace je jim v tom velkou oporou, ale nejen to, sama přináší do bankovnictví nová témata. Příkladem je elektronická fakturace, QR kódy, Český Open Banking Standard, XML standardy pro digitální komunikaci s třetími stranami (např. finančními a celními úřady), okamžité platby či projekt bankovní identity – možná doposud největší projekt českého bankovního sektoru. Digitalizace tak zůstává jedním z nosných směrů pro aktivity bankovní asociace.

Projekty ČBA

editovat
2009–18, Kodex mobility klientů
Kodex mobility klientů je nástroj, který umožňuje vyplněním jednoho formuláře, změnit starou, nevyhovující banku za novou, lepší.[3] Oficiální název kodexu zní Standard mobility klientů a je uložen na stránkách ČBA.[4] Postupy při změně platebního účtu se řídí zákonem o platebním styku (č. 370/2017 Sb.) a Standardem České bankovní asociace.[5] Pokud klient vyjádří zájem o převedení svého účtu k jiné bance, nová banka se postará nejen o založení nového účtu, ale také o převedení všech trvalých plateb a o zrušení původního účtu u banky, od které klient přechází.[6]
Kodex mobility byl původně pro banky nepovinný, vznikl jako společné principy EBIC (European Banking Industry Commitee) na základě výzvy Evropské komise. Povinnost podpisu standardu stanovil zákon o platebním styku, část pátá, Hlava II, § 203 – 208.[7][8]
Nová banka má povinnost nejen založit klientovi nový účet, ale také z účtu původního přenést všechna nastavení v internetovém bankovnictví nebo i nastavení na pobočce banky, jako jsou trvalé platby, inkasa, pojištění karty apod. Nakonec musí nová banka i zrušit klientův účet u banky původní, pokud to klient výslovně nezakáže. Banka stará má naopak povinnost poskytnout nové bance všechny informace o klientovi, přenosu dat a účtu nesmí nijak bránit. Výjimkou mohou být některé úvěry, například hypotéka. Původní banka může ještě v poslední chvíli nabídnout klientovi radikální zlepšení svých služeb, právě jako reakci na to, že se klient chystá odejít.[7]
2019, Prima rádce
Televizní a rozhlasová kampaň s Petrem Vágnerem na TV Prima.
2019–20, bankovní identita
Největší projekt ČBA v oblasti digitalizace. Projekt byl iniciován a v počáteční legislativní fázi pod pracovním názvem „SONIA“ veden bankovní asociací. Podařilo se prosadit potřebné legislativní úpravy (změna zákona o bankách, zákona AML), díky kterým se kterákoli banka v Česku může stát tzv. poskytovatelem elektronické identity v souladu se zákonem o elektronické identifikaci.
Další projekty (nedatováno)
 • ČBA Educa – Vzdělávací portál určený profesionálům na finančním trhu pro prokazování odbornosti dle českých právních předpisů.
 • Banking in Motion – Cyklus odborných konferencí za účasti evropských expertů a zástupců bank.
 • Finance hladce – Projekt sdružující finančně-vzdělávací kampaně, projekty i další finančně vzdělávací snahy a aktivity bankovní asociace na sociálních sítích Facebook a Instagram.
 • Finanční vzdělávání – Nezávislý vzdělávací portál určený veřejnosti.
 • Bankéři do škol – Workshopy pro děti základních a středních škol, které jsou zaměřeny na kyberbezpečnost a finance včetně jejich správy.
 • European Money Quiz – Celoevropská soutěž ve finanční gramotnosti pro žáky ve věku 13 až 15 let, kterou zastřešuje EBF.
 • Bezpečné banky – Informačně-vzdělávací stránky o bezpečnosti na internetu včetně novinek a aktuálních trendů kyberzločinců určené veřejnosti.
 • Jak na peníze s Českou bankovní asociací pro i60.cz – Série článků na téma osobní finance pro webový portál i60.cz zaměřený na seniory.
 • Bankovkovi – Seriál pro děti ve věku 8–12 o tom, jak hospodařit s penězi ve spolupráci s ČT 1.
 • Jak na peníze – Videa Janka Rubeše

Reference

editovat
 1. Členové. Česká bankovní asociace [online]. [cit. 2024-07-12]. Dostupné online. 
 2. Prezidentem České bankovní asociace bude ředitel Komerční banky Jan Juchelka. Novinky.cz [online]. 2023-06-16 [cit. 2023-06-16]. Dostupné online. 
 3. Kodex mobility je řešením pro klienty
 4. ČBA online: Standard mobility klientů
 5. Standard mobility klientů
 6. Kodex mobility klientů
 7. a b Hyperinflace.cz: Kodex mobility klientů je pro banky povinný
 8. Kodex mobility je více než slušnost. O co jde?

Externí odkazy

editovat