Zdravotnické zařízení

zařízení, ve kterém se poskytuje zdravotní péče

Zdravotnické zařízení, zkráceně ZZ, je zařízení, jehož úkolem je poskytovat zdravotní péči.

Typy zdravotnických zařízení editovat

Zdravotnická zařízení je možno rozdělit například podle typu poskytované péče.[1]

ZZ jednodenní péče editovat

(ZZ ambulantní)

ZZ lůžkové péče editovat

(hospitalizační ZZ)

ZZ lékárenské péče editovat

(Lékárny a výdejny PZT)

ZZ prvního styku editovat

Laboratoře editovat

Zdravotní doprava editovat

(zdravotnické dopravní a záchranné služby)

Ostatní editovat

Reference editovat