Zámky na Lučině

seznam na projektech Wikimedia

Zámky na Lučině je souhrnné označení zámků, které se nacházejí či nacházely v blízkosti Lučiny a v oblasti Polučiní.

Zámek Horní Tošanovice editovat

Horní Tošanovice (zámek) - Empírový zámek postaven ve 30. letech 19. století za Emanuela Harasovského z Harasova a jeho syna Karla.

Zámek Dolní Tošanovice editovat

Gotická tvrz, předcházející zámku, poprvé zmiňována 1445, kdy ji vlastnili Tlukové z Tošanovic. Na počátku 19. století byla přestavěna na zámek baronem Janem z Mattencloit na empírový zámek. Sloužil jako letní sídlo jeho ženy, baronky Antonie Spensové z Bodenu, a jejich dětí. Současná podoba objektu je z roku 1933.

Zámek Horní Domaslavice editovat

Horní Domaslavice (zámek) - Empírový zámek nechali v 3. čtvrtině 18. století postavit Grohmannové. Poslední úpravy provedl baron Hanuš z Mattencloit. Zchátralý zámek zbořen v 50. letech 20. století. Trosky rozebrány, dnes viditelné zbytky základů.

Zámek Dolní Domaslavice editovat

Dolní Domaslavice (zámek) - Empírový zámek nechal v roce 1804 postavit Jiří Janušovský z Vyšehradu. Po roce 1948 zde byly garáže ČSAD, zbořen v roce 1958 a nyní zatopen Žermanickou přehradou.
Janušovští z Vyšehradu byl starý slezský šlechtický rod, který pocházel z Olešnicka. Měl majetky také na Opavsku, Těšínsku, Pštinsku a jinde.

Zámek Horní Soběšovice editovat

Horní Soběšovice (zámek) - Klasicistní zámek postaven těšínským obchodníkem Josefem Skulinou v letech 1790-1794. V roce 1948 znárodněn a využíván JZD. V roce 1956 zbořen a nyní zatopen Žermanickou přehradou.

Zámek Dolní Soběšovice editovat

Dolní Soběšovice (zámek) - Klasicistní zámek nechali v 2. polovině 18. století postavit Křídlovští z Křídlovic. V letech 1914-1920 vlastněn Pozemkovou bankou v Moravské Ostravě. Po roce 1945 jej využívalo JZD. Zbořen roku 1956 a nyní zatopen Žermanickou přehradou.
Křídlovští z Křídlovic byl starý rod z Křídlovic, severozápadně od Lublimic a východně od Dobroděně. Často se objevují jako Skřídlovští ze Skřídlovic. Jako klenot měly ve znaku vzepjatého kozla.

Zámek Horní Bludovice editovat

Horní Bludovice (zámek) - Barokní zámek postaven v 18. století Rymultovskými z Kornic. V roce 1926 měl vyhořet a poté nebyl obnoven.

Zámek Prostřední Bludovice editovat

Prostřední Bludovice (zámek) - Barokní zámek postaven mezi lety 1740-1772 Karvinskými z Karviné. Před rokem 1797 Karlem Gusnarem z Komorna přestavěn. V roce 1908 jej zakoupila Rakouská báňská a hutní společnost. V 50. letech 20. století využíván JZD, na konci století zbořen.

Zámek Dolní Bludovice editovat

Dolní Bludovice (zámek) - Původní gotická tvrz poprvé zmiňována roku 1452 jako sídlo Mikuláše z Bludovic. Na přelomu 16. a 17. století Marklovskými z Žebráče přestavěna na renesanční zámek. V 18. století přestavěn v duchu baroka. V roce 1908 zakoupen Rakouskou báňskou a hutní společností, v roce 1945 znárodněna. Nyní má opět soukromého majitele.

Zámek Šumbark editovat

Šumbark (zámek) - V roce 1686 původní tvrz Janem Rymultovským z Kornic přestavěna na barokní zámek. V roce 1803 za barona Václava Karla Františka Sedlnického z Choltic klasicistně přestavěn a v roce 1827 hrabětem Bedřichem z Arcu přebudován v duchu empíru.

Zámek Šenov editovat

Šenov (zámek) - Renesanční zámek postaven v letech 1531-1549 za Sedlnických z Choltic a Jaroslava Skrbenského z Hříště; případně dokončen v roce 1576 za jeho syna Václava. Zbořen v roce 1927.

Zámek Bartovice editovat

Bartovice (zámek) - Skrbenští z Hříště založili zámek v 1. polovině. 17. století. Pravděpodobně v polovině 19. století zanikl a jeho přesné místo není dodnes známo.

Zámek Radvanice editovat

Radvanice (zámek) - Klasicistní zámek pravděpodobně vznikl v polovině 19. století. V roce 1980 byl zbořen. Na jejím místě nyní sídla soukromá společnost a jediným dochovaným objektem je hospodářská budova v severozápadní části.

Slezskoostravský hrad editovat

Slezskoostravský hrad - Gotický hrad byl postaven v 2. polovině 13. století. Ve 16. století se přestavuje do rarenesanční podoby. V roce 1848 hrad klesá o 16 metrů vlivem důlní činnosti. 1961 jsou vystěhováni poslední obyvatelé. Od září 2003 spravují hrad Ostravské výstavy a.s.

Externí odkazy editovat