Dobrý den,

chodila jsem do Elpidy na začátečníky "Senioři píší Wikipedii" a potom do pokročilých v pražské Městské knihovně na Mariánském náměstí.

Zajímá mě období před, bělohorské a pobělohorské, hlavně poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí 21. června 1621, i když vím, že se jednalo o tři pány a 22 Čechů a 5 Němců.

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem absolvovala programy Univerzity třetího věku Místa české historické paměti (místa, události, osoby, pomníky, muzea) a Smrt jako historický fenomén.

Jsem ve druhém ročníku Archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK.

Můj píseček je tu.

Nový písek.

Další písek.

Písek Renobilitace.