Jmenuji se Magdalena Mouralová, vyučuji na Univerzitě Karlově kurz Úvod do vzdělávací politiky, v rámci nějž je možné plnit část studijních povinností i formou vytvoření hesla na Wikipedii - působím zde teď tedy hlavně jako instruktorka v kurzu Úvod do vzdělávací politiky.

Na Wikipedii jsem sice od roku 2005, nicméně řadu let byla má aktivita mizivá a může se stát, že mi utekly některé změny zvyklostí a nástrojů. Neváhejte mě na to případně upozornit - budu ráda.

Výhledově bych ráda společně se studenty rozšířila hesla z veřejné politiky a vzdělávací politiky.

Hesla z veřejné politiky k vytvoření či rozšíření: veřejná politika, aktér, linoví pracovníci, Elinor Ostrom, Paul A. Sabatier, Hal Colebatch, implementace, Čtyřsložkový model veřejněpolitického cyklu, Model politického cyklu, rozhodování, akontabilita, teorie tří proudů, teorie advokačních koalic, teorie přerušované rovnováhy, sociální konstrukce cílových populací, institucionální racionální volba, zájmová skupina.

Hesla ze vzdělávací politiky a vzdělávání k vytvoření či rozšíření: vzdělávací politika, nástroje vzdělávací politiky, aktéři vzdělávací politiky, Česká školní inspekce, Studijní neúspěšnost, diferenciace výuky, selektivita vzdělávacího systému, vzdělávací soustava ČR, individuální vzdělávání, individuální vzdělávací plán, podpůrné opatření, speciální vzdělávací potřeba, asistent pedagoga, školní vzdělávací program, rámcový vzdělávací program, kurikulum, společné vzdělávání, inkluzivní vzdělávání, PISA, PIAAC, TIMSS, PIRLS, školství, vzdělávání, neformální vzdělávání, formální vzdělávání, informální učení, celoživotní vzdělávání, znalostní ekonomika, společnost vědění, pedagogický pracovník, začínající učitel, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, počáteční vzdělávání, další vzdělávání