Otevřít hlavní menu

Pedagogický pracovník

pracovník ve školství

Pedagogický pracovník je osoba, která koná vyučovací, výchovnou, speciálněpedagogickou nebo pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání. Je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.[1]

Přímou pedagogickou činnost vykonává a jako pedagogického pracovníka můžeme označit učitele, pedagoga v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatele, speciálního pedagoga, psychologa, pedagoga volného času, asistenta pedagoga, trenéra, metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně a vedoucího pedagogického pracovníka.

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníkaEditovat

Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje předpoklady, které jsou taxativně vymezeny v zákonu č. 563/2004 Sb., Zákonu o pedagogických pracovnících:

  • je plně způsobilý k právním úkonům
  • má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává
  • je bezúhonný
  • je zdravotně způsobilý
  • prokázal znalost českého jazyka[1]

Pokud osoba získala příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém, je povinna prokázat znalost českého jazyka zkouškou. Zkoušku může vykonat na vysoké škole v rámci programu celoživotního vzdělávání, v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Zkoušku nemusí absolvovat pedagog, který úspěšně složil maturitní zkoušku z českého jazyka, který vyučuje cizí jazyk nebo konverzaci v cizím nebo který bude působit ve škole s jiným vyučujícím jazykem než českým.[1]

ReferenceEditovat

  1. a b c Zákon č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících