Wikipedista:Gumok/Pískoviště

Je to hlavně seznam pro mě, ale pokud by vás udeřily zmíněné články do očí stejně jako mě, neváhejte s editací přede mnou. Za lepší Wikipedii!

ProjektyEditovat

 • Kategorie: Články k pravopisné úpravě
 • Až to bude aktuální, dodat moje vzdělání na uživ. stránku.
 • Zahájit tažení s šablonami "Upravit bibliografii" a "zdroj?" (a rovnou někde i doplnit)
 • U mnoha článků jednotek a veličin doplnit všechny možné staré jednotky (viz moje výpočetní příručka)
 • Překlad do češtiny popisů důležitých souborů na Wikimedia Commons, co se používají na cswiki, nebo je lidi znají od pohledu.
 • Rozjet diskuzi k článku Kravské mléko, už se tam vyskytlo dost problematických editů, včetně mého. :D
 • Doplnit na cswiki stránky o všech důležitých ortogonálních polynomech.
 • Vymanit českou Wikipedii z prokletí středoškolské a základoškolské chemie! Většina chemických článků je špatně! Definovat a ozdrojovat všechny chemické pojmy v souladu s autoritami! Porazit rozlézající se představu spinu částic jako klasické rotace!

Články k napsání/rozšířeníEditovat

 • Velký hadronový urychlovač (aktualizace tak, jak je požadováno)
 • Newtonovy pohybové zákony (rozšířit ty SŠ/klasické formulace o moderní formulaci - 2 zákony+dodatky)
 • Danielův článek, Westonův článek a další...
 • Uzemnění (přidat ideální uzemnění po teoretické stránce, o co jde a proč nejde svést hromosvod do květináče)
 • Telegrafní rovnice (doplnit odvození a disperzní relaci)
 • Studentovo rozdělení (doplnit jak vznikl název)
 • Vodíku podobný atom (můj článek, ještě doplnit, jak se dobere právě k těm řešením)
 • Krystalová porucha (doplnit vzorec pro koncentraci bodových vad ze Strojírenských materiálů)
 • Kapalný krystal (doplnit nějaké příklady sloučenin/směsí, které se chovají jako LC)
 • Elektronegativita (přidat, že jsou různé způsoby počítání elektronegativity a různé škály, viz cvič. seš. VI, str. 111 a enwiki)
 • Gibbsův zákon fází (dopsat to odvození, viz cvič. seš. VIII, str. 56)
 • Elektrolýza (přidat alternativní VŠ formulaci 2. Faradayova zákona elektrolýzy (o poměrech vyloučených hmot při sériovém zapojení), odkaz)
 • Polarografie (přidat, jak se vyvíjí křivka, jak zní získáme polarografickou a nějaké vzorce)
 • Náhradní schéma (rozebrat elektronický původní význam, zmínit i podobné použití v teorii pružnosti (Hookovy pružiny a spol.), "reálné obvodové prvky")
 • Pracovní bod a Zatěžovací přímka u polovodičových diod, elektronek, tranzistorů, magnetů..., Grafické řešení elektrických obvodů (operating point, load line) (konečné vysvětlení v Bc.3-seš.III-str.364)
 • Magnet (přidat z FII odvození síly magnetu (a opodstatnění uvedeného vzorce) na základě energetických úvah, viz Bc.1-seš.IV-str.488)
 • Rezonanční obvod (přidat navíc skutečné odvození Thomsonova vztahu z diferenciální rovnice pro proud v RLC obvodu a položení malého tlumení, cvič.seš.III-str.119)
 • Jednotková koule (přidat rozšíření pojmů do různých norem a vzorce pro výpočet v libovolné dimenzi)
 • Lippmannova-Schwingerova rovnice (hlavně vzhled a wikiomáčka)
 • Nakloněná rovina (dát dopořádku vzorce a z enwiki dodat Stevinův důkaz (červen 2017))
 • Diracovo delta (dodat přesnou definici ve smyslu distribucí, motivaci, poznámky o platnosti limitních vzorců, doplnit vztah Heavisidovi, vykotlat enwiki)
 • Transcendentální meditace (znormalizovat ten reklamní text, relevantní diskuze k článku je už aspoň 9 let stará)
 • Zkompletnit články na téma homogenita, zejména matematické (funkce, distribuce, diferenciální rovnice, soustava rovnic) (viz Poč. pos. k MpFIII/MAV, str. POČ5)
 • Encyclopedia Galactica, doplnit encyklopedii v Saganově Cosmosu a také Orion's Arm projektu
 • Materiálové vztahy (ony věci z cvič. seš. III, str. 100)
 • Sahova rovnice, doplnit odvození rovnice ze Z.T.P.
 • Komutátor (algebra), doplnit definici pro grupy a odlišit jí od té pro okruhy a algebry. Ukázat vztah mezi L. grupou a algebrou.

Články k úpravě/dání do pořádkuEditovat

Články k překladuEditovat