AR Vltava pod Vyšehradem.JPG

RNDr. Antonín Ryska, CSc., ročník 1945, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK - obor experimentální fyzika. Pracoval jsem v různých oblastech aplikovaného výzkumu (vakuová technologie, vývoj rentgenek, kryotechnika, aplikace supravodivosti, transportní chlazení) a angažoval jsem se v redakcích Československého časopisu pro fyziku a International Journal of Refrigeration.

E-mail: ryska@upcmail.cz

Hesla ve Wikipedii: