ATP (dohoda)

dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin

ATP (anglicky Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage, česky Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy[1]) je dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin.

Izotermický návěs s certifikací FRC

Dohoda ATP stanovuje normy pro mezinárodní silniční a železniční přepravu zkazitelných potravin mezi těmi státy, které ji ratifikovaly. Takových států je zhruba 50. ATP se sice vztahuje na mezinárodní přepravu, ale mnohé státy přijaly zásady ATP i pro svou vnitrostátní přepravu. Zkratka ATP souvisí s názvem této dohody ve francouzštině: Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports. Dohoda ATP byla uzavřena pod patronací Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) v Ženevě roku 1970. ATP zavazuje dopravce signatářských států, aby při přepravě potravin splňovali určité podmínky, používali pouze schválené přepravní prostředky a aby tato zařízení byla pravidelně kontrolována.

Dělení dopravních prostředků

editovat

Podle ATP se izotermické dopravní prostředky (tepelně izolované skříně) dělí do dvou skupin podle toho, jakých hodnot dosahuje jejich součinitel prostupu tepla K.

Pokud je K < 0,7 W/(m2.K), jedná se o skříň s normální izolací, (značí se IN), která se smí používat jen pro přepravu chlazených potravin. Je-li skříň vybavena zesílenou tepelnou izolací (IR) a její součinitel prostupu tepla K < 0,4 W/(m2.K), je po doplnění vhodným chladicím zařízením vhodná i pro přepravu mraženého zboží. V praxi se můžeme (vedle eutektických a kryogenních chladicích jednotek) setkat v drtivé většině s přepravními prostředky vybavenými strojním (kompresorovým) chladicím zařízením. Ty se podle předpisů ATP dělí na šest tříd označovaných písmeny A až F, používají se však hlavně dvě, a to A a C.

Třída A znamená, že při teplotě okolí +30 °C lze teplotu uvnitř izotermické skříně regulovat v rozpětí od 0 °C do +12 °C. Takový přepravní prostředek je tedy vhodný pouze pro přepravu chlazeného zboží a zevně je označen rozlišovací značkou FNA. Z toho můžeme vyčíst, že jde o systém s mechanickým chlazením, s normální izolací, třídy A. Nejrozšířenější jsou však přepravníky s certifikací FRC, což znamená, že jde o mechanicky chlazené přepravní prostředky se zesílenou izolací spadající do třídy C, tedy při vnější teplotě +30 °C se teplota uvnitř dá nastavit a udržovat v rozpětí od −20 °C do +12 °C. Přepravní prostředek s certifikací FRC se proto může používat jak pro transport chlazeného, tak i mraženého zboží. Většinou se jedná o potraviny, ale setkat se lze i s jinými typy zboží, např. s krevní plazmou nebo s čerstvými květinami. V souvislosti s rostoucím používáním víceteplotních přepravníků rozdělených uvnitř přepážkami na dvě či více komor s různými teplotami se do budoucna budeme setkávat s kombinovanými rozlišovacími značkami,[2] např.:

  • FRC-FRA – Použije se pro dvouteplotní izotermickou skříň s pevnou vnitřní přepážkou rozdělující skříň na dvě komory.
  • FRC(FRC-FRA) – Použije se pro skříň s pohyblivou vnitřní přepážkou, kterou lze podle potřeby odstranit – skříň tedy může fungovat jako jednoteplotní nebo i dvouteplotní.

Nová izotermická skříň může získat osvědčení ATP na dobu 6 let. Jestliže platnost osvědčení skončí, musí provozovatel vozidla absolvovat kontrolní zkoušku v akreditované zkušebně ATP a prodloužit tím certifikaci o další 3 roky. Seznam akreditovaných zkušeben[3] ATP vede UNECE. V České republice je zkušebna ATP[4] pro silniční přepravu akreditovaná Ministerstvem dopravy ČR v Hostivici u Prahy. V Slovenské republice je zkušebna ATP[5] pro silniční přepravu akreditovaná Ministerstvem dopravy SR v Piešťanech.

Reference

editovat
  1. Přeprava zkazitelných potravin (ATP) [online]. Ministerstvo dopravy České republiky [cit. 2014-11-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-08-28. 
  2. Marking of multi-temperature equipment [online]. Dostupné online. 
  3. UNECE: Competent Authorities and Test Stations [online]. Dostupné online. 
  4. Zkušebna ATP (IREM CR) [online]. Dostupné online. 
  5. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. [online]. [cit. 2018-02-07]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat