Otevřít hlavní menu

Chladicí zařízení je specializované technické zařízení (stroj nebo přístroj) určené pro chlazení (ochlazování), což znamená úmyslné snižování teploty v nějakém uzavřeném prostoru odvodem tepla mimo chlazený prostor nebo předmět. Jde o reverzní proces k vytápění (vyhřívání), který teplotu naopak zvyšuje.

Různí se především podle fyzikálního principu přebírání tepla

 • s chladivem, např. kompresorová
 • termoelektrická

a podle způsobu odvodu přebytečného tepla – vnějšího chlazení

 • vzduchová (bez vody)
 • vodní
  • bez odpařování s odvodem ohřáté vody
  • odpařovací s odvodem (vyfukováním) páry do atmosféry

Rozdělení podle fyzikálního principuEditovat

Kompresorová zařízeníEditovat

Páry chladiva (freony) se v kompresoru stlačují a přivádí do kondenzátoru, kde zkondenzují. V kondenzátoru vysrážené chladivo přechází do sběrače, odkud jej dle potřeby přepouštíme přes redukční ventil do výparníku. Zde dojde k prudkému snížení teploty a přeměně z kapalné fáze na plynnou ⇒ vznik chladu. Z výparníku se vrací plynné chladivo ke kompresoru.

Termoelektrická zařízeníEditovat

 • využívá přímou přeměnu elektrické energie na teplo, nebo chlad (tento princip se nazývá Peltierův jev)
 • k tomuto jevu dochází mezi určitými dvojicemi kovů, nebo polovodičů při průchodu stejnosměrného proudu
 • rozdíl mezi teplou a studenou stranou je vždy stejný a proto se snažíme teplou stranu ochlazovat například ventilátorem. Tím zvýšíme chlazení.
Využití
 • chlazení malých prostorů (chladničky v autech, malé kabiny strojů, klimatizační jednoty)
Nevýhody
 • malá účinnost (5-10%)
Výhody
 • jednoduchá konstrukce
 • spolehlivost (bez ventilátoru, v systému nejsou pohyblivé části)
 • tichý provoz

Rozdělení podle kondenzace plynných chladivEditovat

Kondenzátory chlazené vzduchemEditovat

Mají žebrový nebo lamelový chladič. Proudění vzduchu kolem lamel zpravidla zajišťuje ventilátor.

Výhody
 • Jednoduchost
 • Nepotřebují vodu
Nevýhody
 • Hlučnost
 • Menší chlazení

Kondenzátory chlazené vodouEditovat

Jsou nejčastější, u velikých chladičů využíváme chladicí věže (snižují teplotu o 5 až 30 °C – podle velikosti)

Výhody
 • velký chladicí výkon
 • energetická úspornost
Nevýhoda
 • velká spotřeba vody

Odpařovací kondenzátoryEditovat

Princip jako u chlazení vodou, ale je intenzivnější, např. při vyšší teplotě, případně dvouokruhové (vodou se chladí horké chladivo). Trubky, ve kterých je vedeno horké chladivo, jsou sprchovány ⇒ odpařování ⇒ ochlazování povrchu trubek. Odpařování zlepšujeme prouděním vzduchu od ventilátorů

Nevýhoda
 • spotřeba vody
 • vyšší složitost

S uzavřeným okruhemEditovat

Kondenzátor je chlazen nemrznoucí kapalinou (např. glycerin) která obíhá v uzavřeném okruhu – po ohřátí je kondenzátor chlazen v lamelovém výměníku, např. proudem vzduchu.

Výhoda
 • Schopnost pracovat i v chladu (zimě)
Nevýhoda
 • Malá účinnost

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat