Absorpční chlazení

zařízení

Absorpční chlazení je kontinuálně pracující chladicí zařízení bez pohyblivých částí. Využívá následující zákony:

  • zákon o zachování směsi plynů v uzavřené nádobě
  • zákon o parciálních tlacích
  • zákon o míchání plynů – difuze

Systém je naplněn čpavkem jako chladivem, vodou jako sorbční látkou a vodíkem. Využíván je u chladniček. Výhodou tohoto chlazení že nevydává žádný hluk.

Ke svému chodu potřebuje tepelnou energii, aby ohřála varník a okruh se mohl uvést v činnost.

Díky svému tichému chodu se absorpční chladničky využívají do hotelových pokojů pro komfort hostů.

Čpavkový oběh
Čpavková voda
  • z varníku do absorbéru proudí chudobná čpavková voda
  • z absorbéru do varníku bohatá čpavková voda
Oběh vodíku
  • z absorbéru do výparníku proudí čistý vodík
  • z výparníku do absorbéru směs vodíku a pár čpavku

Funkce zařízení editovat

Ve varníku se zahříváním uvolňují páry čpavku. Ve vysušovači se odstraňuje z pár voda. V kondenzátoru vytlačí páry vodíku a ochlazování okolním prostředím kondenzují. Kapalný čpavek samospádem stéká do výparníku. Zde se střetá s vodíkem, stoupajícím z absorbéru. Přichází k uplatnění Daltonového zákona (parciální tlaky) a difuze. Vrstvička čpavkových pár nad kapalinu se mísí s plynným vodíkem a dochází k difuzi. Čpavkové páry ve směsi mají svůj parciální tlak nižší, než tlak celkový. Při obnovování vrstvičky dochází k vypařování a vypařující se teplo je odebíráno výparníkem z vychlazovaného prostoru – zařízení chladí.

Směr pár čpavku a vodíku je těžší než čistý vodík a stéká samovolně přes plynový výměník do sběrače (zásobník bohaté čpavkové vody)

Zásobník je součástí kapalinového zásobníku a spolu s termosifónem tvoří spojité nádoby. Termosifon spolu s varníkem je vyhřívaný. Termosifon dopravuje bohatou čpavkovou vodu do zásobníku do varníku.

Vhodná čpavková voda je těžší a klesá na dno varníku. Varník spolu se vstupem do absorbéru tvoří též spojité nádoby. Chudá čpavková voda stéká absorbérem kde se střetá se směsí čpavku a vodíku. Dochází k absorpcí čpavku a vody.

V horní části z absorbéru vystupuje čistý vodík, který stoupá do výparníku

K zhospodárnění jsou v aparatuře ještě tepelné výměníky. Vyhřívání varníku může být elektrické nebo plynové.

Absorpční okruh se uvádí do chodu buď elektrickou energií nebo plynem jako je: propan butan.

Části absorpčního okruhu editovat

Univerzální varník, vysušování, kondenzátor, deskový výparník, zásobník bohaté čpavkové vody, absorbér, trubka bohaté čpavkové vody, termosifon, výstup chudé čpavkové vody z varníku, přívod vodíku z absorbéru do výparníku, plynový výměník, kapalinový výměník, zásobník vodíku, vstup kapalného čpavku do výparníku, výstup směsi pár čpavku a vodíku z výparníku.