Wikipedie:Wikizpravodaj MU/2015-01/Nové citace

Toto vydání rubriky „Nové citace“ Wikizpravodaje MU zachycuje články české Wikipedie, do kterých byly v průběhu měsíce ledna 2015 vloženy odkazy na adresy v doméně muni.cz.
U odkazovaných materiálů je uveden jejich název, případně typ, dále autor a příslušnost k vedoucímu či projektu. Přiřazení k fakultám je pouze přibližné a ne všichni autoři působí na Masarykově univerzitě (týká se např. článků v časopisech).

PřehledEditovat

 
Odkaz na magisterskou práci Andrey Svitákové ze Semináře dějin umění FF MU z roku 2012 o Vilému Amortovi byl doplněn jako další čtení na konec článku o tomto českém sochaři.
  • Mezi 44 odkazy přidanými do Wikipedie v uplynulém měsíci jsou zastoupeny FF (16), FSS (8), PdF (7), PřF (6), PrF (3), ESF (1), FI (1), Teiresiás (1) a ÚVT (1).
  • Ze studentských závěrečných prací je citováno 11 bakalářských, 5 magisterských a 1 dizertační práce.
  • Jako v prosinci docházelo k rozšiřování článků vztahujících se k městysu Liteň s použitím statě Arna Nováka o Svatopluku Čechovi – tentokrát šlo o články Lípa Svatopluka Čecha (Liteň) a Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné.
  • Zajímavý je také výskyt přímých odkazů na informační stránky na webu Masarykovy univerzity – osobní stránky vyučujících, životopisy, popisy studijních programů, tiskové zprávy.
  • Vícekrát byly citovány elektronické studijní materiálů vytvořené na různých katedrách jako veřejně dostupná studijní opora, ať už původně v rámci e-learningových projektů nebo prostou digitalizací starších publikací.
  • Několika citacemi jsou zastoupeny na fakultě sociálních studií vycházející časopisy Sociální studia a Revue pro média.

Ekonomicko-správní fakultaEditovat

Filozofická fakultaEditovat

Fakulta informatikyEditovat

Pedagogická fakultaEditovat

Právnická fakultaEditovat

Přírodovědecká fakultaEditovat

Fakulta sociálních studiíEditovat

TeiresiásEditovat

Ústav výpočetní technikyEditovat