Wikipedie:Nutná způsobilost

Wiki rules.svg
Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

 • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
 • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.Zkratka:
 • WP:NZ
  WP:ZPU
  WP:CIR

Wikipedie je rozsáhlé místo s mnoha wikipedisty, z nichž každý má svůj názor jak co dělat. Je až s podivem, jak můžeme dohromady fungovat, ale obvykle to nějak jde.

Jedním ze základních doporučení Wikipedie, která to usnadňují, je předpokládat dobrou vůli. To je dobrá rada, která nám připomíná, že když spolu nesouhlasíme, každý zúčastněný se (obvykle) snaží dělat to, co považuje za nejlepší. Jistě, jsou tu i lidé, kteří záměrně poškozují Wikipedii, ale s těmi je obvykle snadné se vypořádat. Mohou být zablokováni podle potřeby bez zbytečného povyku a zpravidla beze sporů.

Velké kontroverze ale často vyvolají wikipedisté, kteří ve snaze pomoct neúmyslně a často nevědomky Wikipedii škodí. Tady občas vidíme nezamýšlený vedlejší účinek našeho (jinak celkem užitečného) předpokladu dobré vůle. Mnoho wikipedistů se tak moc zaměřuje na tuto zásadu, až si myslí, že jediné, co užitečný přispěvatel potřebuje, je dobrá vůle. Tak tomu bohužel vůbec není. Je nutná i způsobilost. Spoušť způsobená upřímnou snahou je pořád spoušť.

Jistě, každý wikipedista je nekompetentní v určitých typech editací v určitých tematických oblastech, je tedy důležité znát nebo objevit své limity.

Porovnání s dobrou vůlíEditovat

Předpoklad, že se lidé snaží pomoct, se zdá banální, ale pokud někdo není schopen pomoct nebo někdy pomáhá, ale jindy škodí, mohou být jejich editace v souhrnu pro projekt ztrátou. Příslovečný slon v porcelánu může mít dobré úmysly, ale jeho působení zjevně není ku prospěchu věci. Hodnotu projektu jako celku vždy musíme stavět nad hodnotu příspěvků každého jednotlivého přispěvatele.

Takže až příště někdo na nástěnku správců napíše, že „Wikipedista XYZ dělá problémy, viz toto porovnání verzí“, nebo „Narušitel ABC žádá o zrušení bloku“, dobře si rozmyslete, než budete prostě „předpokládat dobrou vůli“. Člověk, který tu stížnost podal, již pravděpodobně dobrou vůli předpokládá, a má starost o absenci kompetentnosti, ne o absenci dobré vůle. K prospěšné editaci Wikipedie je potřeba obojí – způsobilost i dobrá vůle. Pokud wikipedista již prokázal nekompetentnost, která způsobuje narušení projektu, ani sebevětší dobrá vůle nenapraví problémy, vyplývající z jeho neschopnosti.

Běžné typy nekompetentnostiEditovat

NováčkovskáEditovat

Viz také Wikipedie:Buďte laskaví k nováčkům. Většina z nás byla dost nekompetentní, když jsme na Wikipedii začínali. Třeba jsme se nevyznali ve formátování, možná jsme nepodepisovali příspěvky nebo jsme plně nechápali, které zdroje jsou věrohodné. Dobré je, že toto jde snadno napravit. Pomáhejte nováčkům a brzy budou pro Wikipedii prospěšní.

FaktickáEditovat

Ani nejlepší vůle není k ničemu, když chybí základní porozumění faktům, jejich mainstreamové interpretaci a kulturnímu kontextu.

SociálníEditovat

Někteří lidé prostě nedokážou dobře fungovat v tomto kolaborativním prostředí. Nemůžeme změnit Wikipedii tak, aby vyhovovala jim, takže pokud se sami nedokážou změnit, musíme jim zdvořile, ale nekompromisně ukázat dveře.

Některé problémy s chováním a osobní rysy mohou souviset s neschopností slušně spolupracovat v prostředí, kde je taková spolupráce nezbytná. Komunita Wikipedie hodnotí přispěvatele výhradně na základě jejich působení na Wikipedii. Zablokování uživatele, který ukázal, že není schopen se podílet na úpravě Wikipedie, není diskriminace na základě postižení (pokud nějaké má), i kdyby ono postižení přispívalo k jeho neschopnosti. Wikipedie není terapie – pokud má editor problémy s chováním, které narušují kolektivní dílo, může mu být jeho možnost přispívat omezena nebo zakázána.

TendenčníEditovat

Někteří wikipedisté své osobní názory zastávají tak silně, že nedokážou editovat nezaujatě a ve spolupráci s jinými. V případech, kdy to narušuje projekt a uživatel neumí vycouvat z témat, kde je silně zaujatý, se obvykle hodí tematický zákaz. Ten zkuste dříve, než přistoupíte k celkovému zákazu, protože někteří lidé mohou mít hodnotné příspěvky v jiných než svých oblíbených tématech. Často je hodně těžké rozpoznat svoji vlastní zaujatost, ale u ostatních se vidí snadno.

JazykováEditovat

Čeština není jednoduchý jazyk a v porovnání s mnoha cizími jazyky má složitou gramatiku. Ani mnozí rodilí mluvčí ji neovládají dokonale. Pokud ji někdo, pro koho není rodným jazykem, není schopen plynule používat a není schopen diskutovat s dalšími wikipedisty, zkuste ho odkázat na jazykové mutace Wikipedie v jeho rodném jazyce. I tam potřebují pomoc.

IntelektováEditovat

Některým lidem prostě není dáno porozumět nuancím fungování Wikipedie. Jsou možná schopni jednoduchých úkonů, ale u složitějších mohou narazit na strop svých možností. Doporučte jim držet se těch jednoduchých věcí, a nebo jim navrhněte, ať si dají pauzu, když jsou frustrovaní z toho, že jim jejich editace někdo revertuje nebo jsou ve sporu s jinými.

OdbornáEditovat

Nedostatek odborných znalostí obvykle není problém, pokud se nepřidává, nemaže nebo nemění odborný obsah. Ne každý má stejné znalosti a dokud se lidé drží oblastí, ve kterých se vyznají, rozdíly v odbornosti nejsou překážkou. Wikipedistu opakovaně přispívajícího nekvalitními příspěvky v oboru, kterému evidentně nerozumí, je vhodné na to upozornit.

NevraživáEditovat

Některé lidi tak rozruší předchozí spor, že ve všem vidí jen „Ten a ten je špatný a zasedl si na mě“. Dovedeno do extrému to snadno může projekt narušovat. Někdy je namístě zákaz jednomu wikipedistovi na druhého reagovat.

NeinkrementálníEditovat

Někteří nadšení noví wikipedisté zkombinují několik rozličných změn článku do jedné velké editace nebo rychlého sledu editací. Pokud jsou jim tyto editace zrušeny, začnou na diskusní stránce psát o všem najednou, čímž je znemožněn metodický postup. Zkuste je požádat, aby své zamýšlené změny, jejich zdůvodnění a věrohodné zdroje představili jen pro jeden odstavec najednou, nebo jen pro jeden odstavec na podnadpis. Ti, kteří jsou schopni spolupracovat, což je nezbytný předpoklad pro editaci Wikipedie, tu radu pochopí a ocení. Ti, kteří budou nadále psát o všem najednou, zřejmě postrádají tu nutnou schopnost spolupracovat.

Dunningův-Krugerův efektEditovat

Viz také Dunningův–Krugerův efekt.

Podle psychologů mají lidé s nízkými schopnostmi tendenci své schopnosti výrazně přeceňovat. Neschopný člověk si svoji neschopnost často není schopen uvědomit:

 • Lidem, kteří trpí nedostatkem sociálních dovedností, je velmi těžké sdělit myšlenku, že mají problémy s komunikací.
 • Pokud člověk není nezaujatý, může se podvědomě považovat za nezaujatého a správného, navíc jeho mysl může instinktivně odmítat názor, že pozice jeho oponenta by mohla být správná.
 • Člověk, který neumí dobře česky, nebo má nízké schopnosti komunikovat či editovat text gramaticky správně, nemůže umět rozeznat gramaticky správný text od textu plného chyb.
 • Nezralý člověk není schopen rozeznat svoji nezralost.

Co „nutná způsobilost“ neznamenáEditovat

 • Neznamená to, že někoho tvrdě sjedeme hned jak udělá chybu. Wikipedie vyžaduje nějaký čas na zaučení se. Měli bychom wikipedistům (zejména novým) dát trochu času a pomoci jim pochopit, jak se na Wikipedii pracuje. Chyby jsou nevyhnutelnou součástí procesu.
 • Neznamená to, že je vyžadována dokonalost. Články se dají vylepšit po malých krůčcích, nemusejí být perfektní hned na jeden zátah. Drobná vylepšení jsou naším denním chlebem.
 • Neznamená to, že máme lidi ignorovat a nesnažit se jim pomoct zlepšit jejich schopnosti.
 • Neznamená to, že máme nálepkovat lidi jako neschopné. Například jim nebudeme říkat „Jste neschopný, protože o tématu článku nic nevíte.“
 • Neznamená to, že při komunikaci s nekompetentními lidmi neplatí doporučení o zdvořilosti. Hrubé a neslušné komentáře mohou dotyčného wikipedistu odradit, vzít mu motivaci a ještě více psychicky zablokovat v rozpoznávání jeho chyb a zlepšení schopností.
 • A konečně, neznamená to, že dáme všem wikipedistům dobré vůle nekonečně mnoho možností k tomu, aby prokázali, že jsou prospěšní. Pokud někdo po přiměřeném množství času a poučení stále není kompetentní, nesnažte se ho heroicky hájit. Pusťte ho k vodě a zaměřte se na lepšího kandidáta.

ZávěrEditovat

Hranice mezi darebáctvím a neschopností může být tenká. Nemá cenu moc dlouho pátrat po důvodu narušení Wikipedie, protože mnozí trollové trollují tím, že simulují neschopnost. Rozlišit skutečnou neschopnost od předstírané je těžké, ale nemá moc smysl se o to snažit – narušení je narušení a je potřeba mu zabránit. Ano, dejte wikipedistům pár šancí, dobrých rad, ale pokud nepovedou k rozumně kompetentním editacím během rozumné doby, bude nejlepší, když si nad tím umyjete ruce. Wikipedie prostě není vhodná pro každého.

Tato úvaha…Editovat

…je často kritizována jako nezdvořilá. Nejrozumnějším protiargumentem je, že jejím primárním účelem není ji předkládat neschopným editorům, abychom jim dali vědět, že jsou neschopní. Nakonec, jak už tady padlo, ti buď svoji nekompetentnost nedokážou rozpoznat (viz Dunningův-Krugerův efekt), nebo nedokážou změnit své chování. Cílem této úvahy je informovaná diskuse mezi dalšími wikipedisty ohledně nakládání s problémy plynoucími z nekompetentnosti. Pokud se tedy zdá, že tento článek na nějakého wikipedistu sedí, obvykle není vhodné mu to říkat.

ZdrojEditovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Competence is required na anglické Wikipedii a Wikipédia:Vyžadovanie schopností na slovenské Wikipedii.