Vodotrysk

zařízení nebo přírodní vývěr tryskající vodu do výšky

Vodotrysk je zařízení, ze kterého je velkým tlakem vytlačována voda a na konci ústí z trysky ven. Tryskající voda zde má především estetickou funkci. Vodotrysky bývají součástí zejména fontán, kašen, zahradních a parkových jezírek i domácích osvěžovačů vzduchu. Jsou častým prvkem zahradní architektury používaný v sadovnické tvorbě.

Přírodní vodotrysky editovat

Vzácně se lze setkat se zajímavým přírodním jevem, kterým jsou přírodní vodotrysky. Obvykle se nalézají v místech přirozených vývěrů spodních vod. Takovéto vodotrysky obvykle označujeme slovem gejzír. Může se jednat o přírodní podzemní vodu s vývěrem studené vody nebo o vývěr termálních pramenů např. v místech s bohatou sopečnou činností apod.

Příklady editovat

Vodotrysky vzniklé v důsledku vodovodních poruch editovat

Velké vodotrysky a gejzíry mohou také někdy nechtěně vzniknout v důsledku poruchy či havárie na vodovodním potrubí, kdy pitná voda nebo užitková voda tryská otvorem v zemi pod velkým tlakem ven.

Související články editovat