Užitková voda je hygienicky nezávadná voda, které se však nepoužívá jako pitná voda a na vaření, ale jen na mytí, koupání a pro výrobní účely. Může pocházet z jakéhokoliv zdroje, pokud vyhovuje zdravotním a technickým požadavkům.[zdroj?]

Použití užitkové vody při mytí letadel

Na užitkovou vodu se nekladou taková přísná kriteria, pokud jde o fyzikální vlastnosti (teplota, barva, zákal), jako na pitné vody, ale nesmí obsahovat toxické látky a ze zdravotního hlediska musí vyhovovat většině požadavků na pitnou vodu.

Některé druhy užitkové vody Editovat

Zvláštní použití vody obvykle pro hospodářské účely.[1] Na jejich používání se vztahuje vodní zákon.

  • Průmyslová voda – užitková voda užívaná ve velkém množství pro různá odvětví průmyslu; jde obvykle o neupravenou nebo částečně upravenou povrchová voda z blízkých toků (nádrží),
  • Technologická voda – voda, které vstupuje přímo do výrobního procesu; požadavky na její jakost vyplývají vždy z konkrétního provozu,
 
Při zpracování rud se spotřebuje velké množství vody – zde flotace měděně rudy

Teplá voda Editovat

Teplá voda v domácnostech – dříve označovaná jako teplá užitková voda (zkratka TUV), – se podle zákona o ochraně veřejného zdraví vyrábí z pitné vody, ale za pitnou se nepovažuje.[2] Hlavní důvody jsou dva:

  • k úpravě teplé vody se mohou použít látky, které se při dlouhodobém příjmu nepovažují v pitné vodě za žádoucí,
  • vlivem zvýšené teploty v ní může docházet k většímu pomnožení některých bakterií, které nejsou zdravotně závadné, ale mohou nepříznivě ovlivnit chuť či pach vody.

Reference Editovat

  1. Hygiena vody [online]. Vysoká škola chemicko-technologická, 2010 [cit. 2014-08-10]. Dostupné online. 
  2. KOŽÍŠEK, František. Teplá užitková voda [online]. Státní zdravotní ústav, 2006-12-1 [cit. 2014-08-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-11-07.