Vodní zdroj

Vodní zdroj je většinou označován zdroj vody pro využití v technologickém procesu (zásobování, zavlažování), nebo jako zdroj pitné vody pro zásobování obyvatelstva (vodárna).

Vodní zdroje pitné vody:

Jedná se například o: